Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

A) Mục tiêu

ã Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 64 SGK

ã Biết thiết lập các hệ thức b2=ab ;c2=ac ; h2 =bc và củng cố định lý pi ta go

Vận dụng được các hệ thức để giải bài tập

ã Hợp tác xây dựng bài

B) Chuẩn bị

 G/V: Bảng phụ H1 H4,5 SGK

 H/S Ôn lại định lý pi ta go , các trường hợp đồng dạng tam giác vuông, đồ dùng học tập

C) Hoạt động dạy và học

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I Hệ thức lượng trong tam giác vuông 
 Tiết 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 
Mục tiêu 
Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 64 SGK 
Biết thiết lập các hệ thức b2=ab’ ;c2=ac’ ; h2 =b’c’ và củng cố định lý pi ta go
Vận dụng được các hệ thức để giải bài tập
Hợp tác xây dựng bài
Chuẩn bị 
 G/V : Bảng phụ H1 H4,5 SGK
 H/S Ôn lại định lý pi ta go , các trường hợp đồng dạng tam giác vuông, đồ dùng học tập
Hoạt động dạy và học
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 HĐ 1 Giới thiệu chương trình
ậ lớp 8 chúng ta đã học về ( tam giác đồng dạng) .Chương1 hệ thức lượng trong tam giác vuông có thể coi như một ứng dụng của tam giác đồng dạng 
Nội dung gồm 
-Một số hệ thức về đương cao hình chiếu. của cạnh góc vuông trên cạnh huyền và góc trong tam giác vuông 
Tỷ số lượng giác góc nhọn cách tìm tỉ số của góc nhọn cho trước và ngược lại 
Hôm nay chúng ta học ................
HĐ2:
G.V vẽ hình1 trên bảng và giới thiệu 
 A
 C b
B C
 C’ b’
-Yêu cầu h/s đọc định lý SGK và nêu GT và KL của định lý
Để chứng minh 
 b2=ab’ hay AC2=BC.HC
 c2=ac’ hay AB2=BC.HB
ta cần chứng minh như thế nào ?
(Có thể G/V gợi ý cách CM )
 AC2=BC.HC
 	Đồng dạng 
 Chứng minh tương tự như trên có đồng dạng 
 c2=ac’ hay AB2=BC.HB
 Đề nghị hs đọc ví dụ 1 SGK 
 Y/C hs đọc và nêu GT và KL của định lý –SGK tr 65 
 Đề nghị h/s làm ?1
 A
 C h b
 B H C
Em hãy phân tích để c/m tương tự định lý1? 
 h2=b’.c’ 
 đồng dạng (gg) 
 -Yêu cầu đọc ví dụ 2 
G/V chốt ĐL2 thiết lập mối quan hệ giữa đường cao tương ứng cạnh huyền và các hình chiếu hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền 
Luyện tập 
Bài1 tr68 SGK (Cá nhân làm bài tập )
8
 x y
 a)
 12
 x y 
 20
 20
 b)
 Nhận xét bài giải của bạn 
 G/V nhận xét và chốt lại bài giải 
H/S nghe G/V trình bầy và xem mục lục tr 129,130 SGK
Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
H/S vẽ hình vào vở
Một h/s đọc to định lý
GT:
 KL: b2=ab’ hay AC2=BC.HC
 C2=ac’ hay AB2=BC.HB
 CM
 Xét hai tam giác HAC và tam giácABC có
 900
 góc C chung
 Đồngdạng 
 AC2=BC.HC 
 hay b2=a.b’ 
VD 1 Trong tam giác ABC có (900) 
H1 có a=b’+c’ b2+c2=ab’ +ac’ 
 = a( b’ + c’ ) 
 = a.a =a2 
Từ định lý 1ĐL pi ta go ( ĐL pi ta go là hệ quả của ĐL1)
2Một số hệ thức liên quan đến đường cao 
 Định lý 2
 tạiH
GT AH=h, AB=c.AC=b,BH=c’ ,CH=b’
 KL h2=b’.c’ (hay AH2=BH.CH) 
 (H/S tự CM)
?1 
 Xét và Có
 (Cùng phụ góc ACB) 
	b2=b’.c’ 
 Ví dụ 2 (SGK) 
H/S đọc ví dụ 2 (SGKtr66) 
Bài68 SGK 
 H/S trả lời miệng 
(x+y)= (pi ta go ) 
 x+y=10 
62=10.x (ĐL 1) 
 y=10- 3,6 =6,4 
b) 
 122= 20.x (ĐL1) 
 Hướng dẫn về nhà 
 -Thuộc định lý 1,2 , định lý pi ta go 
 - Đọc có thể em chưa biết tr69SGK 
 - Bài tập 4,6 tr69SGK .1,2 SBT tr89
 - Ôn diện tích tam giác đọc trước định lý 3,4
 ;

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1-He thuc ve canh va goc.doc