Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 10: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 10: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

I) Mục tiêu:

 +HS hiểu được thuật ngữ giải tam giác vuông là gì

 +Vận dụng được các hệ thức đã học vào giải tam giác vuông

 +Thấy được việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải một số bài toán thực tế

II) Chuẩn bị

GV: Thước kẻ bảng phụ

HS: Ôn các hệ thức lượng trong tam giác vuông .các tỉ số lượng giác

 Thước kẻ ,thước đo độ máy tính bỏ túi

III) Hoạt động dạy và học

 

doc 4 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 10: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng ngày 17/10/06.....
Tiết 10 Một số hệ thức về cạnh và 
 góc trong tam giác vuông
Mục tiêu :
 +HS hiểu được thuật ngữ giải tam giác vuông là gì
 +Vận dụng được các hệ thức đã học vào giải tam giác vuông
 +Thấy được việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải một số bài toán thực tế
Chuẩn bị 
GV : Thước kẻ bảng phụ 
HS : Ôn các hệ thức lượng trong tam giác vuông .các tỉ số lượng giác 
 Thước kẻ ,thước đo độ máy tính bỏ túi
Hoạt động dạy và học 
 HĐ của giáo viên
 HĐ của học sinh
 Ghi bảng
HĐ1 Kiểm tra 
H/S1 Phát biểu và viết hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có vẽ hình
H/S2 chữa bài 26 SGK
+Nhận xét lời giải
Cho điểm
HĐ2
GV: Trong 1 tam giác nếu cho biết 2 cạnh hoặc 1cạnh và 1góc ta sẽ tìm được cạnh và góc còn lại.
Bài toán như vậy gọi là giải tam giác vuông
? Vậygiải tam giác vuông cần biết mấy yếu tốtrong đó số cạnh như thế nào? 
GV lưu ý
 +Số góc làm tròn đến độ 
 +Số độ làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3
GV đề nghị HS nghiên cứu ví dụ 3SGK
(GV treo bảng phụ )
GV yêu cầu h/s ghi GT-KL& vẽ hình vào vở
?để giải tam giác vuông ABC ta đã có yếu tố nào ?
cần xác định thêm yếu tố nào?
GV chốt cách giải
GV đề nghị học sinh làm ?2 SGK
?Em tính BC không áp dụng pi ta go ?
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu ví dụ 4SGK
? Để giải tam giác vuông 
trong VD 4 ta cần tính cạnh nào ? góc nào ?
GV treo bảng phụ h28
GV yêu cầu học sinh làm ?3 SGK
Trong ví dụ 4 hãy tính cạnh OP,OP qua cosin của các góc P &Q
+VD5 tr87 88 SGK
GV đưa bài lên bảng phụ 
Yêu cầu HS tự giải 
GV gọi một học sinh lên bảng giải
+GV có thể tính MN bằng cách nào khác
GV Qua ví dụ em rút ra nhận xét gì?
GV đề nghị học sinh HĐ3 Hoạt động nhóm làm bài tập 27 SGKL
 Dãy 1 ý a,d
 Dãy 2 ý b
 Dãy 3 ý c
GV kiểm tra các nhóm
? qua việc giải tamgiác vuông hãy cho biết cách tìm
 +Góc nhọn
 +cạnh góc vuông
 + cạnh huyền
HĐ4 Hướng dẫn học ở nhà : tiếp tục rèn kỹ nănggiảivuông BT28SGK
55,56,57,58 SBT
 C
 â b
 B c A
HS1:phát biểu
định lí
Viết công thức 
HS2
 B
 340
C 86m A A
G/sử tia nắng mặt trời chiếu đến tháp và có đường đi là BC ta có chiều cao tháp là AB
 AB =AC.tg340
hay BC 104(m)
HS nhận xét
HS nghe và trả lời
- giải tam giác vuông cần biết 2 yếu tố phải có ít nhất 1cạnh 
HS nghiên cứu ví dụ 3SGK
HS vẽ hình vào vở
HS tính BC.góc B,góc C
HS hoạt động cá nhân làm ?2
+HS ta tính góc B,góc C trước áp dụng tỉ số lượng giác .......
Ta có 
Giải: 
Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Ta có
HS: OP =PQ.cosP=7.cos360
 	5,663
OQ=PQ.cosQ=7.cos540
 	4,114
HS đọc VD5 
1HS lên bảng trình bày
Giải: 
HS : Tính bằng pi ta go 
HS : đọc nhận xét SGK
HS: đại diện nhóm trình bày
Giải: a)
2) áp dụng giải tam giác vuông 
 C
 8
 A 5 B
Giải: 
mặt khác tgC=
Tra bảng hoắc máy tính ta có 
?2
Ví dụ4 tr87 
 P
 360
 7
 O Q
 hình28 sgk
+ N
 510
 L 2,8 M 
Ví dụ 5tr87 88 SGK
+Luyện tập bài 27 SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 10-Mot so he thuc ve canh va goc.doc