Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 12: Luyện tập

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 12: Luyện tập

A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: HS vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông

 2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng vận dụng các hệ thức, tra bảng và sử dụng máy tính bỏ túi, cách làm tròn số . Biết được sự ứng dụng của các tỉ số lượng giác để giải quyết bài toán thực tế

3. Thái độ: Cẩn thận chính xác

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Bảng phụ, máy tính bỏ túi, phấn màu

 2. Học sinh: Ôn tập các bài toán giải tam giác vuông, Máy tính bỏ túi

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 12: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 3/10
Ngày giảng: 4/10 – 9BC
Tiết 12
A. Mục tiêu 
 1. Kiến thức: HS vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông 
 2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng vận dụng các hệ thức, tra bảng và sử dụng máy tính bỏ túi, cách làm tròn số . Biết được sự ứng dụng của các tỉ số lượng giác để giải quyết bài toán thực tế 
3. Thái độ: Cẩn thận chính xác
B. Chuẩn bị
 1. Giáo viên: Bảng phụ, máy tính bỏ túi, phấn màu 
 2. Học sinh: Ôn tập các bài toán giải tam giác vuông, Máy tính bỏ túi 
C. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
HĐ1: Kiểm tra bài cũ
GV nêu câu hỏi:
+ Phát biểu định lí về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ? 
HS tại chỗ trả lời 
 A
 c b
HS nhận xét 
 B a C
2 HS lên bảng thực hiện vẽ hình và giải bài 
Bài 27 ( SGK - 88) 
+ HS1 : b = 10cm; = 300
+ HS2: c = 10cm; = 450 
a, = 900 - = 600
c = b.tgC = 10tg300 
5,77 ( cm)
a = (cm)
b, = 900 - = 450
b = c = 10(cm)
a = 10 (cm)
HS dưới lớp nhận xét, bổ sung 
YC 2 HS lên bảng thực hiện chữa bài tập 27? 
+ HS1: ý a, 
+ HS2: ý b, 
Y/C vẽ hình và thực hiện giải 
GV đánh giá nhận xét và cho điểm 
HĐ2: Luyện tập
YC 2 HS tiếp theo lên luyện giải ý c, d, bài 27 
+ HS1: ý c, 
+ HS2: ý d, 
Theo dõi và kiểm tra bài HS dưới lớp 
Gv đánh giá nhận xét bài của HS và cho điểm.
YCHS luyện giải bài 29 
+ Y/C 1 HS đọc đề bài 
+ 1HS lên vẽ hình 
Gv gợi ý :
+ Muốn tính góc B em làm ntn? 
YC 1 hs lên bảng tính? 
Gv đánh giá nhận xét 
Gv y/c HS nêu lại thế nào là giải bài toán giải tam giác vuông
2HS tiếp theo lên bảng thực hịên giải 
c, = 900 - = 550
b = a. sinB = 20sin350 11,47 (cm)
c = a. sinC = 20sin550 16,38 (cm)
d, tgB = 
 = 900 - 490
a = (cm)
HS kiểm tra chéo lẫn nhau bài tập về nhà 
HS nhận xét bổ sung 
HS luyện giải bài 29 
Bài 29 (SGK - 89) A C
 250m 320m
+ Dùng tỉ số cosB 
1HS lên bảng tính 
 B
 cosB = 
HS nhận xét, HS khác bổ sung
HS nêu lại
HĐ3: Hướng dẫn về nhà
+ Ôn tập các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 
+ Xem lại các bài tập đã chữa và làm bài tập 30, 31, 32 ( SGK )
+ Giờ sau tiếp tục luyện tập. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 12-Luyen Tap.doc