Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I

A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông; các công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác cảu 2 góc nhọn phụ nhau

 2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng tra bảng và sử dụng máy tính bỏ túi

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, trung thực

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Bảng phụ, máy tính, thước kẻ, com pa, thước đo góc.

 2. Học sinh: Bảng số, máy tính, thước thẳng, làm các câu hỏi ôn tập

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/10
Ngày giảng: 17/10-9BC
Tiết 15
Ôn tập chương I 
A. Mục tiêu 
 1. Kiến thức: Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông; các công thức định nghĩa tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác cảu 2 góc nhọn phụ nhau 
 2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng tra bảng và sử dụng máy tính bỏ túi 
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, trung thực 
B. Chuẩn bị
 1. Giáo viên: Bảng phụ, máy tính, thước kẻ, com pa, thước đo góc.
 2. Học sinh: Bảng số, máy tính, thước thẳng, làm các câu hỏi ôn tập 
C. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
HĐ1: Ôn tập lí thuyết
GV đưa bảng phụ có ghi tóm tắt các kiến thức cần nhớ dưới dạng điền khuyết, y/c HS thực hiện điền :
+ Các công thức về cạnh và đường cao
+ CT định nghĩa các tỉ số lượng giác của nhọn 
+ Một số tính chất của các tỉ số lượng giác
Nhấn mạnh lại các công thức, kiến thức trên
HS quan sát bảng phụ và thực hiện yêu cầu 
* Các công thức về cạnh và đường cao:
Lần lượt các hs lên điền vào chỗ trống (.....) 
HS phát biểu lại bằng lời các công thức trên 
b2 = ab' ; c2 = ac'; ah = bc 
* CT định nghĩa các tỉ số lượng giác của nhọn và 2 góc nhọn phụ nhau 
sin = cos cos = sin
tg = cotg cotg = tg
HS khác nhận xét, bổ sung
* Một số tính chất của các tỉ số lượng giác
sin2 + cos2=1, tg = 
tg. cotg = 1; cotg=
HĐ2: Luyện tập
 Tổ chức HS luyện các bài trắc nhiệm
Cho cá nhân HS luyện giải các bài trắc nghiệm 
Đánh giá nhận xét
Luyện giải các bài trắc nghiệm 
Luyện giải các bài 33 và 34 
+ Cá nhân lựa chọn và báo cáo 
+ HS cả lớp nhận xét và đánh giá 
Bài 33: a, C. 3/5 ; b, D. ; c, C. 
Bài 34: 
a, C. tg= a/c ; b, cos= sin(900 - )
Y/C HS luyện giải bài 35 
+ Gọi 1HS đọc đề bài
+ GV vẽ hình, ghi kí hiệu và hỏi: chính là tỉ số lượng giác của góc nào ? 
+ Hãy tính góc B và C
GV đánh giá nhận xét 
Bài 35:
+ 1HS đọc đề bài 
Vẽ hình vào vở 
Tỉ số tgB
+ 1HS lên giải 
+ HS dưới lớp thực hiện và cho nhận xét 
 C
 b 
 A
 c B 
tg = 
Hs nắm bắt và ghi vở 
GV tổ chức HS thảo luận bài 37 
+ Chứng minh tam giác ABC vuông tại A 
+ Tính góc B, góc C ?
+ Tính AH = ? 
GV hướng dẫn HS cách tính :
+ Để tam giác ABC vuông tại A ta cần chứng minh ntn?
+ Tính góc B bằng cách sử dụng tỉ số nào ?
+ Tính góc C ntn?
+ Tính AH ntn? áp dung hệ thức nào?
Gv đánh nhận xét bài của các nhóm 
Thảo luận nhóm bài 37 A
Bài 37: 
 B
 H C
 Ta chứng minh AB2 + AC2 = BC2
Ta có AB2 + AC2 = 62 + 4,52 = 56,25
BC2 = 7,52 = 56,25 
 BC2 = AB2 + AC2
Vậy tam giác ABC vuông tại A
 tgB = B = 4,5/6 = 0,75
 B 36052'
C = 900 - B = 5308'
+ AH = = (cm)
Các nhóm cử đại diện báo cáo và nhóm khác nhận xét 
HĐ3. Hướng dẫn về nhà
+ Ôn tập theo bảng tóm tắt các kiến thức cần nhớ của chương 
+ Bài tập về nhà : 38, 39, 40 ( SGK - 95) 
+ Giờ sau tiếp tục ôn tập chương 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 15-On tap chuong I.doc