Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 16: Ôn tập chương I

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 16: Ôn tập chương I

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng dựng góc khi biết trước các tỉ số lượng giác của nó, giải 1 tam giác vuông và vận dụng giải các bài toán thực tế

3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Bảng phụ, thước com pa , máy tính

 2. Học sinh: Bảng số, máy tính, thước kẻ, compa

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 16: Ôn tập chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/10
Ngày giảng: 18/10-9BC
Tiết 16
ôn tập chương I 
A. Mục tiêu 
1. Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 
2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng dựng góc khi biết trước các tỉ số lượng giác của nó, giải 1 tam giác vuông và vận dụng giải các bài toán thực tế 
3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác 
B. Chuẩn bị
 1. Giáo viên: Bảng phụ, thước com pa , máy tính 
 2. Học sinh: Bảng số, máy tính, thước kẻ, compa 
C. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
HĐ1: Ôn tập lí thuyết
Gv nêu câu hỏi kiểm tra và gọi 2 HS lên bảng trình bày.
a) Viết công thức tính các cạnh góc vuông theo cạnh huyền và các tỉ số lượng giác các góc B và C ? 
b) Viết công thức tính các cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và các tỉ số lượng giác các góc B và C?
YC HS tại chỗ trả lời: Để giải 1 tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy cạnh và mấy góc ? Lưu ý gì về số cạnh ? 
Nhấn mạnh trên bảng phụ 
b = a sinB = a cosC
c = a sin C = a cosB
b = c tgB = c cotgC
c = b tgC = b cotgB
 B
2HS trình bày bảng
 c a
HS1 lên bảng viết TL câu a 
HS2 lên bảng viết TL câu b 
 A b C
Cần biết 2 cạnh hoặc 1 cạnh và 1 góc nhọn 
Lưu ý: cần biết ít nhất 1 cạnh
HS khác nhận xét và phát biểu bằng lời 
HS nắm bắt thu thập thông tin 
HĐ 2: Luyện tập
Đưa nội dung bài tập trên bảng phụ:
Dựng góc nhọn biết:
a, sin = 0,25 = 
b, cos = 0,75 = 
c, tg = 1 
d, cotg = 2
* Bài tập dựng góc biết : 
Quan sát bảng phụ nắm bắt nội dung bài tập 
Hướng dẫn :
+ Vẽ góc vuông xOy
+ Chọn đoạn thẳng làm đơn vị 
+ Dựng tam giác vuông có :
* ý a, AB = 1 , BC = 4 
* ý b, BC= 4 ; AC = 3
* ý c, AB = 1; AC = 1
* ý d, AB = 1 ; AC = 2 
YC 4 HS lên dựng?
Đánh giá nhận xét và sửa chữa 
4HS lên bảng thực hiện 
dựng góc 
a, sin = 0,25 = B
 A C
b, cos = 0,75 = B
 4
 A
 3 C
c,tg = 1 B
 1
 A 1 C
d, cotg = 2 B
 1
 A 2 C
Tổ chức HS thảo luận thực hiện giải bài 40 
+ Y/C 1HS đọc đề bài 
+ Hướng dẫn HS vẽ hình
minh họa
\ Để tính chiều cao của cây(đoạn AC) ta làm ntn?
Vậy AD biết chưa? Muốn tính DC ta áp dụng hệ thức nào?
YC các nhóm thực hiện theo HD?
Sau 7' y/c 1 nhóm lên trình bày và các nhóm còn lại cho nhận xét và bổ sung
 đánh giá và thực hiện sửa chữa
Bài 40 ( SGK - 95) C
HS nắm bắt và thu thập 
thông tin
2HS đọc đề bài
Vẽ hình vào vở 350
 O D
 H 1,7m 30m A
AC = AD + DC
tgO = DC:OD
Sau 7' các nhóm cử đại diện lên trình bày lời giải 
Trong tam giác vuông OCD: 
DC = DO.tgO = 30.tg350 = 30.0,7 = 21(m)
(với OD =HA=30m)
Mà AD = BE = 1,7 (m)
nên CD = CA + AD = 21 + 1,7 = 22,7(m)
HĐ3: Hướng dẫn về nhà
+ Ôn tập toàn bộ lí thuyết và xem lại các bài tập đã chữa của chương 
+ Tiết sau tiến hành kiểm tra 1 tiết 
+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như máy tính hoặc bảng số 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 16-On tap chuong I.doc