Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 3: Luyện tập

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 3: Luyện tập

 I)Mục tiêu .

- Học sinh được củng cố hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

- Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập

- Hợp tác, có ý thức tự giác trong học tập bộ môn

 II) Chuẩn bị

 G /V : Bảng phụ ghi sẵn đầu bài ,đồ dùng dạy học.

 H/S : Ôn tập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 đồ dùng học tập

 III) Hoạt động dạy và học

 

doc 4 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 3: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 soạn ngày 17/9/06.....
 Giảng ngày19/9/06......
 Tiết 3 Luyện tập
 I)Mục tiêu .
Học sinh được củng cố hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập 
 Hợp tác, có ý thức tự giác trong học tập bộ môn
 II) Chuẩn bị 
 G /V : Bảng phụ ghi sẵn đầu bài ,đồ dùng dạy học.
 H/S : Ôn tập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 
 đồ dùng học tập
 III) Hoạt động dạy và học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
H/Đ1: KT 
 H/S1:chữa BT 3(a) tr 90 SBT . và phát biểu định lý vận dụng trong bài làm ? 
(đề bài đưa lên bảng phụ )
 7 x 9
 y
HS2 
Chữa bài tập 4(a) tr90 SBT
.và phát biểu định lý vậh dụng ttrong bài làm .
 X y
 2 x
Bài 5:SGK . 
Đề nghị học sinh làm bài 5
 gọi một h/s lên bảng làm
G/V kiểm tra học sinh làm bài dưới lớp.
? Nhận xet lời giải của bạn 
G/V chốt lại lời giải 
-Yêu cầu hoạt động nhóm bài 6
-đại diện nhóm trình bày lời giải
G/V yêu cầu hoạt động nhóm mỗi nhóm một ý 
 N1 ý a
 N2 ý b
 N3 ý c
 ?Nhận xét lời giải của các nhóm
Yêu cầu H/S quan sát BT 3 SBT trên bảng phụ
9
 x
 y
HD học ở nhà 
Học thuộc các định lí
Bài 7,9 SGK
Bài 4,5,6,7 SBT
HS1 Chữa bài 3(a) sbt
-sau đó phát biểu định lý pi ta go và định lý 3
HS2 Chữa bài 4(a) sbt
32=2.x(hệ thức h2=b/c/ )
y2= x.(2+x)(h/t : b2=a.b/)
y2=4,5.(2+4,5)
y2=29,25
Sau đó phát biểu đ/l 1&2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 A
B H C
1H/S trình bày lời giải 
 Dưới lớp làm ra nháp
H/S nhận xét sửa sai
H/S hoạt động theo nhóm bàn
 F
 1 2
E H G
Đại diện nhóm trình bày Có
 EG = EH+HG =1+2=3
-H/S hoạt động nhóm
Các nhóm trình bày
Dưới lớp quan sát theo rõi lời giải của bạn 
 H/S quan sát 
 đường cao cạnh huyền trong tam giác 
H/S lên bảng tính 
 áp dụng pi ta go 
 y= 92+72
x.y =7.9 
 Luyện tập
GT AB=3cm , AC= 4cm
 AH tại H
 AH=?
 KL HH=? , CH=?
 Giải
Trong có(gt)
Tacó BC2 =AB2+AC2(đl)
Mặt (ĐL1)
vì 
Mà AH.BC=AB.AC(ĐL3)
VậyĐ/ Cao AH=2,4(ĐVđ.d)
 BH=1,8(...........)
 CH=3,2(..........)
Bài 6(SGK-tr69)
Bài tập 8(SGKtr70)
 X
 4 9
 Tìm x,y trong các hình
tacó x2=4.9 (ĐL2)
x2=36 x=6
 X
 Y
 X
 Y
có y2+y2 =(x+x)2
2y2 =(2x)2 =4x2
 và x=2 (vì 2 tam giác tạo thành là tam giác cân)
 16
x
 y
c)
có 122=x.16(ĐL2)
 x=
y2 =x2+122 (pitago)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 3-Luyen tap.doc