Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 5: Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 5: Tỷ số lượng giác của góc nhọn

 I)Mục tiêu:

 - Học sinh nắm vững công thức ,định nghĩa tỉ số lương giác của một góc nhọn .Hiểu định nghĩa các tỷ số chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc

Không phụ phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng

 -Biết vận dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn vào giảibài tập có liênquan

- Nghiêm túc hợp tác xây dưng bài

 II) Chuẩn bị

- G/V Bảng phụ

- H/s Ôn các tỉ số lượng giác của hai tam giác đồng dạng

 III) Hoạt động dạy và học

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 5: Tỷ số lượng giác của góc nhọn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Soạn ngày 26/9/06.....
 Giảng ngày.29/9/06....
Tiết 5 Tỷ số lượng giác của góc nhọn 
 I)Mục tiêu:
 - Học sinh nắm vững công thức ,định nghĩa tỉ số lương giác của một góc nhọn .Hiểu định nghĩa các tỷ số chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc 
Không phụ phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng 
 -Biết vận dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn vào giảibài tập có liênquan
Nghiêm túc hợp tác xây dưng bài 
 II) Chuẩn bị 
G/V Bảng phụ 
 H/s Ôn các tỉ số lượng giác của hai tam giác đồng dạng 
 III) Hoạt động dạy và học 
 H/Đ của giáo viên
 H/Đ của học sinh
 Ghi bảng
HĐ1: Kiểm tra 
? Emhãy nhắc lại các trường hợp đồng dang của hai tam giác vuông ? 
-Viết hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh ?
? Viết hệ thức tỉ lệ giữa sác cạnh mà mỗi vế là tỉ số giữa hai cạnh của cùng một tam giác 
-Đồng thời dưới lớp làm ý b
G/V đề nghị lớp nhận xét 
G/V:Nói Vậy trong một tam giác nếu biết tỉ số độ dài của hai cạnh có biết độ lớn của hai góc nhọn không ?
Ta nghiên cứu bài......
HĐ2 bài mới 
G/V trình bày như SGK 
G/V treo bảng phụ vẽ h113 SGKtr71
 G/V yêu cầu học sinh suy nghĩ làm ?1
Nhận xét
G/V chốt lại 
H/Đ3 định nghĩa
G/V hướng dẫn vẽ hình tam giác vuông khi biết góc nhọn
+G/V treo bảng phụ vẽ tam giác vuông yêu cầu h/s xác định góc nhọn, cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền của tam giác vuông? 
 A
B C
 G/V cầu h/s nghiên cứu VD1
-G/V yêu cầu h/s nghiên cứu ví dụ2
? Vậy trong tam giác vuông nếu ta cho góc nhọn thì tính được những yếu tố nào ? 
+G/V tóm lại nếu cho góc nhọn ta tính được các tỷ số lượng giác của nó và ngựơc lại 
HĐ4 luyện tập
G/V đề nghị h/s hoạt động nhóm bàn làm bài 5SGK
HĐ5 hướng dẫn học ở nhà
-học thuộc định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn – xem lại các ví dụ SGK 
-Làm các bài tập 11SGK bài 21,22 SBT tr92
H/S trả lời: 
+ 
+
- Dưới lớp làm ý b
-H/S nghe.
H/S nghe ghi
 A
 B C
H/S vẽ hình vào vở 
 -
H/Đ cá nhân h/s làm ?1
có 
 a) Nếu 	
Vuông cân ở A do đó AB=AC nên 
Và ngược lại Cân 
b) lấy B/ đối xứng với B qua AC ta có là một nửa tam giác đều CBB/ trong mếu gọi độ dài AB = a thì BC = BB/ = 2AB = 2a theo định lý pi ta go ta có AC=a
vậy và ngược lại
- H/S khác nhận xét 
- H/S đọc Đ/N SGK
Và lên bảng viết tỉ số lượng giác góc nhọn
 Cạnh huyền 
-h/s hoạt động theo bàn làm ?2
khi thì
- dưới lớp làm vào vở
- H/S nhiên cứu V/D 1 SGK
- Nêu cách giải ví dụ 1
-H/S nghiên cứu ví dụ 2 SGK tr 73 
Đề nghị1 h/s lên bảng trình bày
TL Ta tính được tỷ sốlượng giác của nó .
H/S làm bài tập 5
 Dựng tam giác vuông ABC có 
1)Khái niệm tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn
Mở đầu 
 có 
AB gọi là cạnh kề của
AC...................đối của 
 ?1
+khi độ lớn của góc 
thay đổi thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc cũng thay đổi ...Ta gọi đó là các tỉ số lượng giác của góc nhọn đó.
b)Định nghĩa 
*Cách vẽ tam giác vuông khi biết một góc nhọn (SGK tr 72)
*Định nghĩa SGK tr 72
 Tổng quát
Nhận xét
+Tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn luôn dương 
+
?2
Ví dụ1 SGKSGK tr 73
Ví dụ2
Luyện tập
C
 A B

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 5-Ti so luong giac cua goc nhon.doc