Đề kiểm tra chương III môn: Hình - Khối 9 năm học: 2008 - 2009

Đề kiểm tra chương III môn: Hình - Khối 9 năm học: 2008 - 2009

Câu 1: Cho hình vẽ sau, biết AD là đường kính

của đường tròn (O), góc ACB = 500 . Thì số đo của

 góc BAD bằng:

 A. 500 B. 450

 C. 400 D. 300

Câu 2: Cho hình vuông nội tiếp đường tròn (O;R) chu vi của hình vuông bằng:

 A. 2R B. 4R C. 4R D. 6R

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương III môn: Hình - Khối 9 năm học: 2008 - 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục than uyên
Trường thcs mường than
Họ và tên: .......................................
Lớp: 9...
Đề kiểm tra chương Iii
Môn: Hình - Khối 9
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài: 45 phút
Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm)
B
A
D
C
500
O
Hãy khoanh tròn vào chữa cái đứng trước câu trả lời đúng
(từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1: Cho hình vẽ sau, biết AD là đường kính 
của đường tròn (O), góc ACB = 500 . Thì số đo của
 góc BAD bằng: 
 	A. 500 B. 450
 	C. 400 D. 300 
Câu 2: Cho hình vuông nội tiếp đường tròn (O;R) chu vi của hình vuông bằng: 
 A. 2R B. 4R C. 4R D. 6R
Câu 3: Hãy điền vào chỗ trống chữ Đ nếu câu đó là đúng và chữ S nếu câu đó là sai 
Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn nếu có 1 trong các điều kiện sau: 
Câu
Đúng
Sai
a) 
b) ABCD là hình bình hành có một góc bằng 600
c) Bốn đỉnh A, B, C, D cùng cách đều một điểm.
d) ABCD là hình thang cân.
Câu 4: Cho đường tròn có bán kính R = 1 cm. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau (với S là diện tích hình quạt tròn cung n0).
Cung n0
45
90
180
360
S
Câu 5: Em hãy ghép ý ở cột B với ý ở cột A sao cho phù hợp:
Cột A 
Cột B
ý ghép
1. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau
2. Trong một đường tròn, số đo của góc ở tâm bằng
3. Mỗi góc có đỉnh không thuộc đường tròn đều 
4. Trong một đường tròn, số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng
a. chắn hai cung.
b. bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn.
c. số đo của cung bị chắn.
d. chắn các cung bằng nhau.
e. nửa số đo của cung bị chắn.
1-
2-
3-
4-
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Cho tam giác ABC có , nội tiếp đường (O) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M. 
Góc MOC bằng bao nhiêu độ?
Chứng minh tam giác MBC cân.
Tìm bán kính R của đường tròn, biết độ dài của cung nhỏ MC là l = cm
Phòng giáo dục than uyên
Trường thcs mường than
HD chấm Đề kiểm tra chương Iii
Môn: Hình 9
Năm học: 2008 - 2009
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
1
C
0,5 điểm
2
B
0,5 điểm
3
a
Đ
0,25 điểm
b
S
0,25 điểm
c
Đ
0,25 điểm
d
Đ
0,25 điểm
4
n = 45
S = 
0,25 điểm
n = 90
S = 
0,25 điểm
n = 180
S = 
0,25 điểm
n = 360
S = 
0,25 điểm
5
1 - d
0,25 điểm
2 - c
0,25 điểm
3 - a
0,25 điểm
4 - e
0,25 điểm
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Nội dung
Điểm
O
A
B
C
M
R
l
+ Vẽ hình và ghi GT , KL đúng, chính xác và khoa học 	1,5 điểm 
GT
(O), ABC nội tiếp (O)
, 
M (O), l = cm
KL
a) 
b) MBC cân
c) R = ?
1
a) = sđ = 2 = 600	1,0 điểm
1
b)
 = = 300 (góc nội tiếp cùng chắn cung BM)
0,5
 = = 300 (góc nội tiếp cùng chắn cung CM)
0,5
=> = (=300)
0,5
Vậy tam giác MBC cân tại M
0,5
c)
Từ l = => R = 
=> R = = 6 (cm)
Chu ý: Mọi cách giải khác đúng, khoa học vẫn cho điẻm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra chuong III_Hinh 9.doc