Đề thi tuyển vào lớp 10 PTTH môn Ngữ văn + Toán

Đề thi tuyển vào lớp 10 PTTH môn Ngữ văn + Toán

Câu 1 (2đ)

 1.1 Nêu tên các phương châm hội thoại mà em đã học

 1.2 Trong mỗi tình huống sau, người nói đã vi phạm phương châm hội thoại nào?

 a. Nói dối

 b. Nói trống không, thiếu sự thưa gửi với người trên.

 c. Nói không đầy đủ vấn đề khiến người nghe không hiểu được.

Câu 2 (3đ)

 Đọc đoạn thơ sau đây và trả các câu hỏi bên dưới :

“. . . Từ hồi về thành phố

Quen ánh điện cửa gương

Vầng trăng đi qua ngõ

Như người dưng qua đường . . .”

 2.1 Đoạn thơ được trích trong bài thơ nào? Tác giả bài thơ là ai ?

 2.2 Bài thơ ấy sáng tác trong hoàn cảnh nào? Nêu chủ đề của bài thơ?

 

doc 2 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển vào lớp 10 PTTH môn Ngữ văn + Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THI TUYỂN VÀO LỚP 10 PTTH NĂM 2010
Khóa ngày 29, 30/05/2010
Môn thi ngữ văn ( Thời gian làm bài 120 phút )
Câu 1 (2đ)
	1.1 Nêu tên các phương châm hội thoại mà em đã học
	1.2 Trong mỗi tình huống sau, người nói đã vi phạm phương châm hội thoại nào?
	a. Nói dối
	b. Nói trống không, thiếu sự thưa gửi với người trên.
	c. Nói không đầy đủ vấn đề khiến người nghe không hiểu được.
Câu 2 (3đ)
	Đọc đoạn thơ sau đây và trả các câu hỏi bên dưới :
“. . . Từ hồi về thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường . . .”
	2.1 Đoạn thơ được trích trong bài thơ nào? Tác giả bài thơ là ai ?
	2.2 Bài thơ ấy sáng tác trong hoàn cảnh nào? Nêu chủ đề của bài thơ?
Câu 3 (5đ)
Viếng lăng Bác
	Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
	. . . 
	Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
 4- 1976
 ( Viễn Phương, Như mây mùa xuân )
Em hãy phân tích bài thơ trên .
Môn thi Toán ( Thời gian làm bài 120 phút )
Câu 1(2,5đ)
	1/ Giải các phương trình và hệ phương trình : (Yêu cầu có lời giải)
	a/ x2 – 5x + 6 = 0
	b/ x – 2y = 7
 3x + 4y = 1
	2/ Đơn giản các biểu thức:
	a/ 
	b/ , với a > 0 , a 1
Câu 2 (2,0đ)
	1/ Vẽ đồ thị hàm số : y = 2x2 (P)
	2/ Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P), với đường thẳng (d) có phương trình :
 y = 3x – 1 . (Yêu cầu tìm bằng phép tính )
Câu 3 (1,5đ)
	Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 cm . Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác , biết rằng diện tích của tam giác bằng 6 cm2 .
Câu4 (3,0 đ)
	Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2 R . Tiếp tuyến Ax của đường tròn, lấy điểm M , sao cho AM = 2R . Vẽ tiếp tuyến MC đến đường tròn (C là tiếp điểm)
	1/ Chứng minh : BC // MO
	2/ Giả sử đường thẳng MO cắt AC ở I . Tính đoạn MC và AI theo R .
	3/ Giả sử đường thẳng MB cắt đường tròn tại N (khác B) . Chứng minh tứ giác MNIA nội tiếp đường tròn .
Câu 5: (1,0 đ) 
	1/ Chứng minh : x2 + 4y2 > 4xy (với x, y là các số thực tùy ý )
	2/ Chứng minh : a2 + b2 + c2 > ab + ac (với a, b, c là các số thực tùy ý )
Môn thi Anh văn ( Thời gian làm bài 60 phút )

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_vao_lop_10_ptth_mon_ngu_van_toan.doc