Giáo án lớp 7 môn Sinh học - Tuần 3 - Tiết 3 - Bài 5 : Trùng biến hình và trùng giày

Giáo án lớp 7 môn Sinh học - Tuần 3 - Tiết 3 - Bài 5 : Trùng biến hình và trùng giày

1. Kiến thức :

 - Học sinh hiểu rõ đặc điểm cấu tạo và cách di chuyển, dinh dưỡng , sinh sản của trùng biến hình và trùng giày

 2. Kỹ năng :

 - Quan sát nhạn biết mẫu vật

 - Phân biệt sự giống và khác nhau giữa trùng bíên hình, giày, roi xanh

II.Phương tiện dạy và học :

 

doc 3 trang Người đăng HoangHaoMinh Ngày đăng 24/06/2016 Lượt xem 778Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 7 môn Sinh học - Tuần 3 - Tiết 3 - Bài 5 : Trùng biến hình và trùng giày", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 3 Ngàysoạn : 
Tiết : 5 Ngày dạy:
Bài 5 : TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY
I.Mục tiêu :
 1. Kiến thức :
 - Học sinh hiểu rõ đặc điểm cấu tạo và cách di chuyển, dinh dưỡng , sinh sản của trùng biến hình và trùng giày 
 2.. Kỹ năng :
 - Quan sát nhạn biết mẫu vật
 - Phân biệt sự giống và khác nhau giữa trùng bíên hình, giày, roi xanh 
II.Phương tiện dạy và học :
Tranh vẽ phóng to hình 5.1, 5.2, 5.3
 Phim trong, máy chiếu các câu hỏi thảo lụân
Mô hình cách bắt mồi của trùng biến hình.
III.Tiến trình dạy và học :
 1.Kiểm tra bài cũ :
Hãy nêu những hiểu biết về trùng roi xanh
 2.Học bài mới :
Hoạt động 1 :Trùng biến hình
Mục tiêu : Nêu được sự giống và khác nhau giữa trùng roi xanh và trùng biến hình về cấu tạo cơ thể, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản,.. 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung bài học
? trùng bíên hình có đặc điểm gì về hình dạng và kích thước.
? ta có thể thu thập trùng biến hình ở nơi đâu.
? Cơ thể trùng biến hình có cấu tạo như thế nào? Gồm nhữnh bộ phận nào
? Vậy trùng biến hình di chuyển bằng cách nào.
? Hãy sắp xếp trình tự bắt mồi của trùng biến hình:
1- Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi
2- khi một chân giả tiếp cận mồi
3-Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi
4- Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào trong chất nguyên sinh
? Hãy mô tả từng bước bắt mồi của 
trùng biến hình.( mô tả bằng lời)
? Thức ăn sau khi lấy vào tiêu hóa ở đâu
? Nhưng chất thải bã được đưa ra ngoài qua đâu
Sự trao đổi khí xảy ra ở đâu
? Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào
Sự sinh sản của trùng biến hình giống trùng roi xanh
HS quan sát hình vẽ trùng biến hình
- Không có hình dạng nhất định
- sống ở ao , hồ, 
- gồm màng, nhân , không bào 
 không bào tiêu hóa, co bóp
- di chuyển bằng chân giả
HS nhắc lại dinh dưỡng của trùng roi xanh
QS các bước bắt mồi của trùng biến hình 
-Thứ tự là : 2,1,4,3.
- Không bào tiêu hóa
- Qua không bào co bóp
- Qua màng cơ thể
- Sinh sản vô tính theo cách phân đôi
I. Trùng biến hình 
 1. Cấu tạo và di chuyển:
 Là động vật đơn bào, có cấu tạo rất đơn giản , di chuyển bằng chân giả.
 2.. Dinh dưỡng :
 Dinh dưỡng di dưỡng, bắt mồi bằng chân giả. Dinh dưỡng nhờ không bào tiêu hóa
3. Sinh sản :
Sinh sản vô tính theo cách phân đôi cơ thể
Hoạt động 2 :Tìm hiểu về cấu tạo di chuyển ,dinh dưỡng của trùng giày
Mục tiêu :Trình bày được cấu tạo, di chuểyn, dinh dưỡng của trùng giày 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung bài học
? Cơ thể trùng giày có đặc điểm gì về hình dạng và kích thứơc.
? Nêu cấùu tạo cơ thể trùng giày? Kể tên các bộ phận 
? Em có nhậ xét gì về cấu tạo cơ thể trùng giày so với trùng biến hình.
? Trùng giày di chuyển bằng cách nào.
Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
? Trùng giày lấy thức ăn bàng cách nào
? Sự tiêu hóa thức ăn xảy ra như thế nào
? Các chất cặn bã thải ra ngoài qua đâu
? Em có nhận xét gì về sự dinh dưỡng của trùng giày và trùng biến hình
? Trùng giày sinh sản bằng cách nào
HS Quan sát tranh vẽ cơ thể trùng giày
- hình chiếc giày
-lông bơi, nhân lớn, nhân bé, không bào, lỗ miệng, lỗ thải, hầu 
- Cấu tạo cơ thể phức tạp hơn
bằng lông bơi
HS qua sát tranh dinh dưỡng của trùng giày:
-HS thảo luận 5p
-Từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- Phức tạp hơn
 - Có miệng , hầu
 - Lỗ thải bã
vô tính
tiếp hợp
II. Trùng giày:
 1. Cấu tạo và di chuyển:
Trùng giày là động vật đơn bào, nhưng cấu tạo cơ thể đã phân hóa phúc tập gồm: nhân lớn, nhân bé, không bào co bóp, miệng, hầu,. . .mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng riêng.
 Di chuyển bằng lông bơi
2. Dinh dưỡng: 
Dinh dưỡng dị dưỡng
3. Sinh sản:
 Sinh sản vô tính theo cách phân đôi và theo kiểu tiếp hợp
IV.Củng cố và đánh giá:
 Trùng giày giống trùng biến hình ở những điểm nào?
 Trùng giày khác trùng biến hình ở điểm nào?
V.Dặn dò :
 Về nhà học thuộc bài
 Trả lời các câu hỏi SGK
 Tìm hiểu về trùng kiết lỵ và trùng sốt rét
Hòan thành bảng sau:
ĐẶC ĐIỂM
Cấu tạo
Di chuyển
Dinh dưỡng
Sinh sản
Hô hấp
TRÙNG ROI XANH
TRÙNG BIẾN HÌNH
TRÙNG GIÀY

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 5.doc