Giáo án môn học Ngữ văn 9 - Tiết học 42: Chương trình địa phương (phần văn)

Giáo án môn học Ngữ văn 9 - Tiết học 42: Chương trình địa phương (phần văn)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Văn)

A/ Mục tiêu:

 Qua tiết học, HS có thể :

 - Bổ sung vào vốn hiểu biết của mình bằng việc nắm được những tác giả và một số tác phẩm từ sau năm 1975 viết về địa phương mình

 - Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học địa phương

 - Có thái độ quan tâm và yêu mến đối với văn học địa phương

B/ Chuẩn bị:

- GV: Sưu tầm và giới thiệu tạp chí, sách báo của địa phương mình cho HS; lựa chọn1-2 tác giả, tác phẩm tâm đắc.

- HS: Sưu tầm, điền vào bảng hệ thống.

 Chọn chép 1 tác phẩm ( thơ, văn) hay vào vở bài tập; viết một đoạn văn giới

thiệu tác giả, tác phẩm đó.

C/ Cách thức tiến hành.

- Qua tổng hợp bài sưu tầm của HS để rút ra nhận xét.

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 24/04/2020 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Ngữ văn 9 - Tiết học 42: Chương trình địa phương (phần văn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dạy :9a.......................... Tiết 42: 
 9b: 
Chương trình địa phương (Phần Văn)
A/ Mục tiêu: 
 Qua tiết học, HS có thể :
 - Bổ sung vào vốn hiểu biết của mình bằng việc nắm được những tác giả và một số tác phẩm từ sau năm 1975 viết về địa phương mình
 - Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học địa phương
 - Có thái độ quan tâm và yêu mến đối với văn học địa phương
B/ Chuẩn bị:
- GV: Sưu tầm và giới thiệu tạp chí, sách báo của địa phương mình cho HS; lựa chọn1-2 tác giả, tác phẩm tâm đắc. 
- HS: Sưu tầm, điền vào bảng hệ thống.
 Chọn chép 1 tác phẩm ( thơ, văn) hay vào vở bài tập; viết một đoạn văn giới 
thiệu tác giả, tác phẩm đó.
C/ Cách thức tiến hành.
- Qua tổng hợp bài sưu tầm của HS để rút ra nhận xét.
D/ Hoạt động trên lớp:
1) ổn định tổ chức: (1 phút): KT sĩ số:	
2) KT bài cũ: (3 phút)
 - Kiểm tra phần chuẩn bị sưu tầm tư liệu của HS
3) Bài mới : (37 phút ) - GV giới thiệu bài (1 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I) Hoạt động 1:
 - GV hướng dẫn và tổ chức cho HS tập hợp theo tổ các bản thống kê mà từng cá nhân đã làm, các sáng tác mà mỗi HS đã sưu tầm, chọn lựa được
II) Hoạt động 2:
 - Hướng dẫn HS trình bày bản kê danh sách các tác giả và các tác phẩm VHĐP của tổ mình
- Thông qua phần tư liệu đã chuẩn bị cùng với phần đóng góp của HS, hình thành bản thống kê đầy đủ về các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của địa phương mình: Bảng thống kê một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học tỉnh, TP từ 1975 đến nay (Tham khảo hai cuốn sách: Thơ và văn xuôi các tác giả Hải Dương 1945 
 ’ nay )
III) Hoạt động 3 :
 - GV cho mỗi tổ chọn một cá nhân HS đọc bài viết giới thiệu hoặc nêu cảm nghĩ về một tác phẩm viết về địa phương hoặc đọc một sáng tác của mình về địa phương
- GV nhận xét, khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu văn học địa phương và cũng có thể giới thiệu tác phẩm yêu thích của mình.
* HS tập hợp theo tổ: Tổ trưởng từng tổ tập hợp bảng thống kê của các bạn trong tổ mình; bổ sung những tác giả, tác phẩm còn thiếu
- Lần lượt các tổ cử một đại diện đọc trước lớp bảng thống kê của tổ mình và danh sách các tác phẩm đã sưu tầm được
* HS bổ sung vào bảng thống kê của mình những tác giả, tác phẩm còn thiếu.
- Lần lượt các tổ cử một đại diện trình bày. Có thể đọc sáng tác trước sau đó nêu suy nghĩ hoặc cảm nhận sau.
4) Củng cố : (3 phút)
 ? Qua tiết học hôm nay, em có cảm nhận gì về truyền thống văn học của địa phương?
 ? Tiết học đã bồi đắp cho em tình cảm gì?
5) HD về nhà : (1phút)
 - Tiếp tục bổ sung bảng hệ thống; tìm đọc và sưu tầm những tác phẩm hay viết về địa phương mình
 ’ Soạn văn bản: “Đồng chí ” - Chính Hữu
E/ Rút kinh nghiệm.
..

Tài liệu đính kèm:

  • docT 42.doc