Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Tiết 89: Trả bài kiểm tra văn, Tiếng Việt

Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Tiết 89: Trả bài kiểm tra văn, Tiếng Việt

Tiết 89

TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN, TIẾNG VIỆT

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS ôn lại các kiến thức cơ bản và hệ thống tiếng việt.

- HS một lần nữa ôn lại những kiến thức cơ bản và hệ thống vê chùm truyện và thơ VN hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

2. Kĩ năng

- Củng cố thờm về các kĩ năng làm bài KT.

- Rèn kỹ năng nhận xét và sửa chữa bài làm.

- HS nhận thấy ưu và nhược điểm trong bài làm.

3. Thái độ

- Giáo dục Hs ý thức học tập

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

- Gv: Giáo án, bài làm của hs đã chấm

- Hs : xem lại kiến thức

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 09/05/2020 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Tiết 89: Trả bài kiểm tra văn, Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 9/ 12/ 2011
Ngày giảng: 13/ 12/ 2011
 Tiờ́t 89
TRẢ BÀI KIấ̉M TRA VĂN, TIấ́NG VIậ́T
A. MỤC TIấU
1. Kiờ́n thức
- HS ôn lại các kiến thức cơ bản và hệ thống tiếng việt.
- HS một lần nữa ôn lại những kiến thức cơ bản và hệ thống vê chùm truyện và thơ VN hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9.
2. Kĩ năng
- Củng cố thờm về cỏc kĩ năng làm bài KT.
- Rốn kỹ năng nhận xột và sửa chữa bài làm.
- HS nhận thấy ưu và nhược điểm trong bài làm.
3. Thái đụ̣
- Giáo dục Hs ý thức học tọ̃p
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Gv: Giáo án, bài làm của hs đã chṍm
- Hs : xem lại kiờ́n thức
C. CÁC HOẠT Đệ̃NG DẠY- HỌC CHỦ Yấ́U
1. ễ̉n định
2. Kiờ̉m tra
- Khụng
3. Trả bài
Hoạt đụ̣ng của gv và hs
Tg
Nụ̣i dung cõ̀n đạt
Hoạt đụ̣ng 1
- Trả bài cho HS
- KT HS theo yờu cầu của đỏp ỏn.
- GV nhận xột chung về bài viết của HS.
- Ghi những cõu diễn đạt sai, yếu kộm lờn bảng – HS nhận xột – sửa.
- GV cho HS đọc – bỡnh 2 bài khỏ
( Trà, Thúy)
Hoạt đụ̣ng 2
- Trả bài KT cho HS
- KT HS theo yờu cầu của đỏp ỏn, biểu điểm cho từng phần.
- GV nhận xột chung về bài viết của HS.
Ghi những cõu văn mắc lỗi – HS nhận xột và sửa lại.
- GV- Bổ sung kết luận.
- Lựa chọn bài viết khỏ nhất đọc
- GV bỡnh những cõu văn hay.
I. Bài kiờ̉m tra Văn
1 . Đờ̀ bài
2 . Đỏp ỏn- Biểu điểm
 (Xem tiết 75)
3. Nhọ̃n xét chung
a . ưu điểm
- Chộp thơ (Đụ̀ng chí, Bờ́p lửa) - Đỳng chớnh tả.
- Phần tự luận: Hiểu yờu cầu của đề.
b . Hạn chế
- Bố cục chưa đảm bảo.
- Cũn nặng về kể, chưa phõn tớch được vẻ đẹp của nhõn vọ̃t ụng Hai.
4 . Sửa chữa lỗi
HS sửa và ghi vào vở những cõu văn đỳng.
5 . Đọc, bỡnh
HS đọc – Nờu cảm nghĩ.
II. Bài kiờ̉m tra Tiờ́ng Viợ̀t
1 . Đờ̀ bài
2 . Đỏp ỏn- Biểu điểm
 Xem tiết 74
3 . Nhận xột chung
a . ưu điểm
- Thực hiện đỳng yờu cầu của đề bài – hiểu đề
- Trỡnh bày rừ ràng
b . Nhược điểm
- Phần tự luận cũn chung chung chưa vận dụng được kiờ́n thức vờ̀ các biợ̀n pháp tu từ trong đoạn văn 
- Đoạn văn tự sự chưa hṍp dõ̃n ( sự viợ̀c, cách kờ̉ chuyợ̀n...)
4 . Sửa chữa cỏc lỗi.
III. Kờ́t quả:
 KQ
Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yờ́u
9A ( 25)
0
9B ( 25)
0
* Dặn dũ:
- Về nhà KT và sửa lỗi tiếp.
- Về nhà hoàn thiện bài viết lại.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 89- TRẢ BÀI KT VĂN, TV.doc