Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Tiết học: Luyện tập

Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Tiết học: Luyện tập

1. Bài tập 1 (Trang 36)

* Yêu cầu: X.định cách g.thích nghĩa của 1 vài chú thích trong các văn bản đã học.

* Giải:

- Thuỷ cung: Cung điện dưới nước đưa k.niệm.

- Thần nông: n.vật trong thần thoại và truyền thuyết đã dạy loài người biết cách trồng trọt, cày cấy Đưa k.niệm.

- Chứng giám: Soi xét, làm chứng Đưa từ đồng nghĩa.

- Ghẻ lạnh: Thờ ơ, nhạt nhẽo, xa lánh Đưa đ.nghĩa.

- Tre đằng ngà: Giống tre có lớp cột ngoài trơn, bóng màu vàng đưa k.niệm.

- Sính lễ: Lễ vật nhad trai đem đến nhà gái để xin cưới Đưa k.niệm.

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 14/05/2020 Lượt xem 246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 - Tiết học: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dậy:
Tiết : Luyện tập 
1. ổn định tổ chức:
2. Bài mới:
III. Luyện tập
- Hs đọc b.tập " x.định y.cầu k.thức cần vận dụng để giải b.tập.
GV chọn mỗi vbản đã học 2 chú thích cho hs h.động độc lập " Gọi 3 hs lên bảng giải b.tập và thu 5-> 7 bài chấm.
- Hs đọc b.tập " x.định yêu cầu b.tập (Hs thảo luận theo cách 1)
- Đọc b.tập " x.định yêu cầu b.tập: Hs thảo luận cách 2 (Nhóm 6)
- Đọc b.tập " x.định yêu cầu:
Gợi ý:
+ Mất là gì?
+ Nụ g.thích như vậy có được không? Vì sao?
1. Bài tập 1 (Trang 36)
* Yêu cầu: X.định cách g.thích nghĩa của 1 vài chú thích trong các văn bản đã học.
* Giải:
- Thuỷ cung: Cung điện dưới nước " đưa k.niệm.
- Thần nông: n.vật trong thần thoại và truyền thuyết đã dạy loài người biết cách trồng trọt, cày cấy " Đưa k.niệm.
- Chứng giám: Soi xét, làm chứng " Đưa từ đồng nghĩa.
- Ghẻ lạnh: Thờ ơ, nhạt nhẽo, xa lánh " Đưa đ.nghĩa.
- Tre đằng ngà: Giống tre có lớp cột ngoài trơn, bóng màu vàng " đưa k.niệm.
- Sính lễ: Lễ vật nhad trai đem đến nhà gái để xin cưới " Đưa k.niệm.
2. Bài tập 2 & 3(36)
* Yêu cầu: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
* Giải: Điền theo thứ tự:
 Bài tập 2: 
 + Học tập
 + Học lỏm 
 +Học hỏi 
 +Học hành
 Bài tập 3:
 + Trung bình
 + Trung gian
 + Trung niên
3. Bài tập 4: (36)
* Yêu cầu: g.thích nghĩa của từ t heo cách đã biết.
* Giải: 
- Giếng: Hố đào sâu thẳng đứng vào lòng đất để lấy nước.
- Lung linh: Chuyển động nhẹ nhàng, liên tục.
" g.thích bằng cách trình bày khái niệm.
- Hèn nhát: Thiếu can đảm (đến mức khinh bỉ).
"g.thích bằng cách đưa ra từ trái nghĩa (trái với dũng cảm)
4. Bài tập 5
* Yêu cầu: X.định cách g.thích nghĩa từ “Mất” đúng hay sai:
- Mất: không còn được sở hữu một vật nào đó.
" Việc g.thích của nụ là không đúng vì cái nụ không còn được sở hữu cái ống vôi bạc.( Nó đúng so với cách giải nghĩa trong văn cảnh: Mất là biết nó ở đâu mất có nghĩa là ko mất, nghĩa là vẫn còn.)
3. Củng cố:
(?) Các b.tập trên " Btập nào vận dụng khái niệm nghĩa của từ, B.tập nào vận dụng cách g.thích nghĩa của từ?
4. HDH:
- Về học bài và làm B.tập 6,7 (SBT)
- Chuẩn bị “Sự việc và sự vật trong văn tự sự”
* Rút kinh nghiệm:
Thầy: Dạy hết bài " i nhanh B.tập1" Dành thời gian cho B.tập 5.
Trò: Nắm được ND bài vận dụng tương đối tốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docLuyen tap 1.doc