Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 1 đến tiết 5

Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 1 đến tiết 5

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Nắm được TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

- Nắm được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

2. Kĩ năng:

- Bố trí TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.

- Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.

- Vân dụng giải bài tập.

3. Thái độ:

- Lòng say mê yêu thích bộ môn.

II- CHUẨN BỊ:

- Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 dây điện trở, 1 nguồn điện và dây nối.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 12 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 19/03/2018 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 1 đến tiết 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/ 09/ 07
Ngày giảng: 06/ 09/ 07
Chương i: điện học
Tiết 1: sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
I- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nắm được TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Nắm được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
2. Kĩ năng:
- Bố trí TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.
- Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.
- Vân dụng giải bài tập.
3. Thái độ:
- Lòng say mê yêu thích bộ môn.
II- Chuẩn bị:
- Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 dây điện trở, 1 nguồn điện và dây nối.
III- Các hoạt động dạy học:
trợ giúp của thầy
tg
hoạt động của trò
Hoạt động1: Tình huống học tập
Gv nêu một số vai trò của môn học và vai trò của chương điện học
* ở lớp 7 ta đã biết, khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn và đèn càng sáng. Bây giờ ta cần tìm hiểu xem cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó hay không?
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn
Gv treo sơ đồ mạch điện H.1.1
Gv giới thiệu dụng cụ và cách mắc
•Mắc ampe kế và vôn kế như thế nào?
Gv phát dụng cụ
• Độ chia nhỏ nhất của vôn kế ứng với thang đo 12V là bao nhiêu? 
Gv yêu cầu cách nhóm lắp sơ đồ mạch điện H.1.1. Làm TN với các lần như sau:
 Kq đo
Lần đo
HĐT (V)
CĐDĐ (A)
1
2
3
4
5 
0
2
4
6
8
Và ghi lại kết quả vào bảng
• Khi U tăng n lần thì I thây đổi như thế nào?
Gv yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời C1
• Tỉ số có mối quan hệ như thế nào với tỉ số ?
Hoạt động3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận 
Gv giới thiệu các trục của đồ thị 
• Có biểu diễn được các lần đo bằng các điểm trên mặt phẳng tọa độ không?
Gv hướng dẫn 1 điểm
Gv mời học sinh lên biểu diễn
Gv mời học sinh lên nối tất cả các điểm vừa tìm được lại với nhau 
Gv khẳng định: Đó là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U 
* Dựa vào đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U hãy cho biết:
+ Đồ thị có đặc điểm gì? Vì sao?
+ Mối quan hệ bản chất của I vào U là gì?
+ Có điểm M thuộc đồ thị có xác định được U, I của điểm sáng đó hay không? 
Hoạt động 4: Vận dụng
Gv yêu cầu học sinh làm câu C3
Gv yêu cầu học sinh làm câu C4 vào bảng phụ chuẩn bị sẵn.
Gv mời học sinh hoàn thành câu C5
2/
5/
10/
15/
10/
Hs lắng nghe
Hs suy nghĩ trả lời.
I- Thí nghiệm 
1. Sơ đồ mạch điện.
Hs quan sát
Hs trả lời
Nhóm trưởng nhận dụng cụ
Các nhóm quan sát trả lời
2. Tiến hành thí nghiệm
Các nhóm làm thí nghiệm và xác định giá trị cần đo
Hs trả lời
Các nhóm thảo luận trả lời câu C1
* Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
Hs trả lời
II- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
1. Dạng đồ thị
Hs quan sát 
Hs trả lời
Hs quan sát
Hs biểu diễn
Hs lên bảng hoàn thành
Hs quan sát
Hs trả lời
2. Kết luận 
- Hiệu điện thế tăng (giảm) bao nhiêu lần thì cương độ dòng điện tăng (giảm) bấy nhiêu lần.
Hs trả lời
III- Vận dụng 
Hs trình bầy cách làm câu C3 và tự làm.
Hs làm câu C4 và nhận xét kết quả 
Hs hoàn thành câu C5 
IV- củng cố- Dặn dò (3/)
1. Củng cố:
- Cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn như thế nào? Có thể liên hệ với nhâu bởi biểu thức nào? 
2. Dặn dò: 
- VN học bài và làm BT trong SBT.
- Đọc phần “ Có thể em chưa biết” và bài 2.
3. Rút kinh nhgiệm:
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 05/ 09/ 07 
Ngày dạy: 11/ 09/ 07
Tiết 2: Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm
I- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nhận biét được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.
2. Kỹ năng:
- Tính toán số liệu có trong bảng.
- Vận dụng được định luật Ôm để giải một số dạng bài tập.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, ham tìm hiểu, có động cơ học tập đúng đắn.
II- Chuẩn bị:
* Gv: Kẻ sẵn bảng giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào bảng số liệu 1 và 2 trong SGK.
Lần đo
Dây dẫn 1
Dây dẫn 2
1
2
3
4
Trung bình cộng
* Hs: Lập được bảng số liệu 1 và 2 trong bài trước.
III- cáchoạt động dạy học
Trợ giúp của GV
tg
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
• Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn như thế nào?
• Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn có đặc điểm gì?
Hoạt động 2: Tình huống học tập
Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ như hình 1.1, nếu sử dụng cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng điện qua chúng có như nhau không?
Hoạt động 3: Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn 
Gv treo bảng phụ chuẩn bị sẵn và yêu cầu học sinh tính tỉ số đối với dây dẫn
Gv mời học sinh điền kết quả vào bảng
Gv yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời C2
Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm điện trở
Gv yêu cầu học sinh đọc tài liệu
Gv mời học sinh trả lời các câu hỏi sau:
• Mỗi dây dẫn khác nhau được đặc trưng bởi đại lượng nào? Đại lượng đó được gọi là gì?
• Kí hiệu điện trở trên hình vẽ?
• Đơn vị điện trở? Kí hiệu đơn vị điện trở?
• Đổi đơn vị 0,5MW =  W 
 1kW. = W.
• Dựa vào công thức R = cho U không đổi, tăng R lên 2 lần thì I tăng hay giảm bao nhiêu lần?
• Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,15A. Tính điện trở của dây?
• Nêu ý nghĩa của điện trở là gì?
Hoạt động 5: Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm
Dựa vào công thức R = , ta thấy:
 R phụ thuộc vào U như thế nào?
 R phụ thuộc vào I như thế nào?
 Mà I tỉ lệ thuận với U 
Ta có thể viết biểu thức khác thể hiện mối liên hệ giữa I với các đại lượng khác?
 Hệ thức định luật ôm 
Dựa vào hệ thức định luật ôm hãy phát biểu thành lời?
Gv mời học sinh nhắc lại. 
Hoạt động 6: Vận dụng 
Gv yêu cầu học sinh tóm tắt câu C3
Hd : I = U = ?
Gv yêu cầu học sinh đọc câu C4 
• Có tính I1 và I2 theo R1 được không? Lập tỉ số giữa I1 và I2
5/
2/
15/
10/
10/
Hai HS lên bảng trả lời:
HS1 trả lời câu hỏi
HS2 trả lời câu hỏi.
Hs khác nhận xét, bổ xung.
Hs lắng nghe.
Hs trả lời
I- Điện trở của dây dẫn 
1. Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn.
Từng HS dựa vào bảng 1 và 2 (bảng phụ) ở bài trước tính thương số đối với mỗi dây dẫn.
Hs lên bảng điền kết quả vào bảng phụ của gv kẻ sẵn.
Các nhóm thảo luận trả lời C2
2. Điện trở.
HS đọc tài liệu
Cá nhân học sinh suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của giáo viên.
Gv mời học sinh lên hoàn thành các bài tập ví dụ, học sinh khác làm vào vở của mình.
II- Định luật ôm
1. Hệ thức của định luật Ôm.
Hs trả lời
Từng HS viết hệ thức vào vở 
I = 
Trong đó: U là hiệu điện thế (V)
 I là cường độ dòng điện(A)
 R là điện trở của dây dẫn(W)
2. Phát biểu định luật ôm
Hs dựa vào biểu thức phát biểu nội dung định luật ôm và có thể ghi chép.
III- Vận dụng .
Hs đọc C3 và tóm tắt 
Hs lên bảng trình bày
Hs đọc C4 và lên bảng trình bầy
C4: U1 = U2 ; R2 = 3R1. So sánh I1 và I2 
Đs : I1 = 3I2.
III- Củng cố- dặn dò(3/)
1. Củng cố:
• Công thức R= dùng để làm gì?
•Từ công thức trên có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Tại sao?
• Khi U không đổi nếu R càng tăng thì I càng tăng hay càng giảm? Vì sao?
2.Dặn dò:
- Học thuộc “ghi nhớ” và làm các bài tập trong vở bài tập.
- Đọc phần “ Có thể em chưa biết” và bài 3
- Mỗi em chuẩn bị bản báo cáo thực hành sgk T- 10.
3. Rút kinh nhgiệm:
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 05/ 09/ 07 
Ngày dạy: 13/ 09/ 07
Tiết 3: Thực hành
 xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế.
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Từ công thức R = biết dùng ampe kế và vôn kế đo I, U để xác định R.
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng ampe kế và vôn kế để đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế .
- Mắc mạch điện từ sơ đồ.
- Làm việc theo nhóm.
3. Thái độ:
- Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng thiết bị điện trong thí nghiệm.
- Hợp tác trong hoạt động nhóm.
II/ Chuẩn bị:
Gv: Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 đến 2 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, 1 nguồn điện, 1 ampe kế và 1 vôn kế, 1 công tắc và dây dẫn đủ dùng.
Hs: Mỗi Hs chuẩn bị sẵn bản báo cáo thực hành.
III/ các hoạt động dạy học
Trợ giúp của giáo viên
tg
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
• Phát biểu nội dung và viết hệ thức định luật Ôm.
* Chữa bài tập 2.2.â)
a) I = 0,4A
b) Cường độ dòng điện tăng thêm 0,3A tức là I = 0,7A.
Khi đó U= R.I= 0,7. 15 = 10,5V.
Hoạt động 2: Giới thiệu dụng cụ và trả lời các câu hỏi trong mục báo cáo thực hành.
Gv yêu cầu học sinh trưng bầy sự chuẩn bị của mình
Gv yêu cầu học sinh nêu công thức tính điện trở?
Gv mời học sinh trả lời câu b và c.
Gv mời học sinh vẽ sơ đồ mạch điện dùng vôn kế và ampe kế đo R của dây dẫn? 
Hoạt động 3: Thực hành đo
Gv phát dụng cụ
Gv yêu cầu học sinh các nhóm lắp sơ đồ mạch điện và tiến hành đo 5 lần với U khác nhau rồi ghi kết quả vào mẫu báo cáo 
Gv theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế.
* Khi đảm bảo đúng yêu cầu mới cho học sinh đóng điện và tiến hành thí nghiệm.
Gv yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia tích cực, nhắc nhở học sinh làm TN cẩn thận theo đúng quy tắc.
Gv yêu cầu học sinh hoàn thành báo cáo
Hoạt động 4: Vệ sinh và nhận xét
Gv yêu cầu học sinh các nhóm thu dọn dụng cụ và phòng học 
Gv yêu cầu các nhóm nộp báo cáo 
Gv đánh giá nhận xét ý thức, thái độ tham gia thực hành của từng nhóm
5/
8/
23/
7/
Hai HS lên bảng trả lời:
HS1 trả lời câu hỏi
HS2 làm bài tập 
Hs khác nhận xét, bổ xung.
i- chuẩn bị
Hs trưng bầy sự chuẩn bị của mình
Từng học sinh chuẩn bị trả lời câu hỏi trong bản báo cáo .
ii- nội dung thực hành
Từng học sinh vẽ sơ đồ mạch điện vào báo cáo của mình, có thể trao đổi cùng nhóm.
Hs lên bảng vẽ sơ đồ 
Nhóm trưởng nhận dụng cụ
Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ.
Tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng.
Cá nhânhọc sinh hoàn thành bản báo cáo của mình để nộp.
Các nhóm thụ dọn dụng cụ và phòng học
Hs nộp báo cáo
Hs lắng nghe nhận xét rút kinh nghiệm cho bài thực hành sau.
Iv– củng cố – dặn dò(2/)
1. Củng cố:
- Muốn xác định R của một dây dẫn ta cần phải xác định những yếu tố nào? Bằng cách nào?
2. Dặn dò : 
- VN đọc trước bài 4
3. Rút kinh nhgiệm:
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 15/9/06
Ngày dạy: 19/9/06
Tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đươnh của đoạn mạch nối tiếp 
RTĐ = R1 + R2 và hệ thức = 
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết.
- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập đơn giản về đoạn mạch nối tiếp. 
2. Kỹ năng:
- Mắc mạch điện theo sơ đồ và đọc các số chỉ của dụng cụ chính xác.
- Tính toán số liệu và rút ra nhận xét cần thiết.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, sử dụng các dụng cụ TN điện an toàn và yêu thích bộ môn.
II/ Chuẩn bị:
* Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 3 điện trở mẫu có giá trị 6W; 10W; 16W, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 nguồn điện, 1 công tắc và các đoạn dây nối.
III/ các hoạt động dạy học.
Trợ giúp của GV
tg
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
• Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm.
• Chữa bài tập 2.2 và 2.4 SBT.
Hoạt động 2: Tình huống học tập
* Liệu có thể thay thế hai điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi?
Hoạt động 3: Ôn tập
ở lớp 7: Có hai bóng đèn mắc nối tiếp
• Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn liên hệ với cường độ dòng điện qua mạch chính như thế nào?
• Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn liên hệ với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch chính như thế nào?
Hoạt động 4: Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp các hệ thức.
Gv yêu cầu học sinh quan sát H.4.1
Gv yêu cầu học sinh trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung?
Gv mời học sinh nêu hệ thức (1) và (2) như thế nào?
Gv hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2.
Hoạt động 5: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.
Gv yêu cầu học sinh đọc tài liệu 
• Thế nào là điện trở tương đương của một đoạn mạch?
Gv hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thức số (4):
+ Viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở?
+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính U, U1 và U2 theo I và R tương ứng.
Hoạt động 6: Tiến hành TN kiểm tra.
Gv phát dụng cụ
Gv hướng dẫn học sinh các nhóm mắc mạch điện và theo dõi, kiểm tra .
+ Đặt UAB thích hợp đo I qua R1 và R2 lần lượt là 6W; 10W.
+ Giữ nguyên UAB và thay R1 nối tiếp R2 bằng R12 = 16W đo I’. So sánh I và I’ .
Gv yêu cầu các nhóm thảo luận rút ra kết luận sau khi làm được kết quả TN
Gv mời học sinh đọc lại
Gv giới thiệu: Iđm và Isd. 
Hoạt động 7: Vận dụng
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu C4
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu C5
Gv giới thiệu mở rộng.
5/
2/
3/
5/
7/
10/
10/
Ba HS lên bảng trả lời:
HS1 trả lời câu hỏi
HS2 lên làm bài tập
HS3 lên làm bài tập
Hs khác nhận xét, bổ xung.
Hs lắng nghe.
Hs trả lời
i- cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong doạn mạch mắc nối tiếp
1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7
Hs trả lời
I = I1 = I2
U = U1+ U2
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
Quan sát hình 4.1 và trả lời C1.
Hs nêu lại hệ thức (1) và (2)
Hs lắng nghe, vận dụng trả lời C2
ii- điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp
1. Điện trở tương đương
Hs đọc tài liệu
Hs trả lời 
2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.
Hs lắng nghe, quan sát.
Từng học sinh trả lời C3 theo từng gợi ý của Gv và tham gia thảo luận cả lớp.
3. Thí nghiệm kiểm tra
Nhóm trưởng nhận dụng cụ
Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành TN theo hướng dẫn của sgk và Gv.
4. Kết luận
Các nhóm thảo luận nhóm để rút ra kết luận: Rtđ = R1+ R 2
Hs nhắc lại bằng lời
Hs lắng nghe và ghi chép
iii- vận dụng
Từng HS suy nghĩ làm bài tập C4.
Từng HS làm và lên bảng làm câu C5 
Hs lắng nghe và ghi chép.
iv- Củng cố- dặn dò(3/)
1. Củng cố:
* Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp thì: Các hiệu điện thế, các cường độ dòng điện và các điện trở có mối liên hệ như thế nào?
2.Dặn dò:
- VN học thuộc “ghi nhớ” và làm bài tập.
- Đọc trước bài 5
3. Rút kinh nhgiệm:
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 5: Đoạn mạch song song
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song =+và hệ thức =.
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song song.
- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song.
2. Kỹ năng:
- Suy luận từ lí thuyết.
- Mắc mạch điện theo sơ đồ và đo đạc.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tập trung và hợp tác trong hoạt động nhóm.
II/ Chuẩn bị;
Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 3 điện trở mẫu có giá trị lần lượt là 6W; 10W; 15W, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1công tắc, 1 nguồn điện và các đoạn dây nối.
III/ các hoạt động dạy học
Trợ giúp của GV
tg
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
• Em hãy viết các biểu thức đối với đoạn mạch mắc nối tiếp.
• Làm bài tập 4.7 (SBT)
( Có thể cho học sinh khác làm bài 4.5)
Hoạt động 2:Tình huống học tập
 Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không?
Hoạt động 3: Ôn tập
ở lớp 7: Có hai bóng đèn mắc song song 
• Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn liên hệ với cường độ dòng điện qua mạch chính như thế nào?
• Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn liên hệ với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch chính như thế nào?
Hoạt động 4: Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song và các hệ thức.
Gv yêu cầu học sinh quan sát H.5.1
Gv yêu cầu học sinh trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung?
Gv mời học sinh nêu hệ thức (1) và (2) như thế nào?
Gv hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2.
Hoạt động 5: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
Gv hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thức số (4):
+ Viết hệ thức liên hệ giữa I, I1, I2 theo U, RTĐ, R1 và R2 .
+ Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4).
 =+ hay R= 
Hoạt động 6: Tiến hành TN kiểm tra.
Gv phát dụng cụ
Gv hướng dẫn học sinh các nhóm mắc mạch điện và theo dõi, kiểm tra .
+ Đặt UAB = 6V, R1 = 10W song song R2 = 15W.Tính I =?
+ Giữ nguyên UAB và thay R1 song song R2 bằng R12 = 6W đo I’=?. So sánh I và I’ .
Gv yêu cầu các nhóm thảo luận rút ra kết luận sau khi làm được kết quả TN
Gv mời học sinh đọc lại
Gv giới thiệu: Uđm và Usd. 
Hoạt động 7: Vận dụng
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu C4
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu C5
Gv giới thiệu mở rộng.
5/
2/
3/
5/
7/
10/
10/
Hai HS lên bảng trả lời:
HS1 trả lời câu hỏi
HS2 lên làm bài tập
Hs khác nhận xét, bổ xung.
Hs lắng nghe.
Hs trả lời
i- cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong doạn mạch mắc song song
1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7
Hs trả lời
I = I1 + I2
U = U1= U2
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Quan sát hình 5.1 và trả lời C1.
Hs nêu lại hệ thức (1) và (2)
Hs lắng nghe, vận dụng trả lời C2
ii- điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
Hs lắng nghe, quan sát.
Từng học sinh trả lời C3 theo từng gợi ý của Gv và tham gia thảo luận cả lớp.
2. Thí nghiệm kiểm tra
Nhóm trưởng nhận dụng cụ
Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành TN theo hướng dẫn của sgk và Gv.
3. Kết luận
Các nhóm thảo luận nhóm để rút ra kết luận: Rtđ = R1+ R 2
Hs nhắc lại bằng lời
Hs lắng nghe và ghi chép
iii- vận dụng
Từng HS suy nghĩ làm bài tập C4.
Từng HS làm và lên bảng làm câu C5 
Hs lắng nghe và ghi chép.
iv- Củng cố- dặn dò(3/)
1. Củng cố:
* Đối với đoạn mạch song song thì: Các hiệu điện thế, các cường độ dòng điện và các điện trở có mối liên hệ như thế nào?
2. Dặn dò:
- VN học thuộc “ghi nhớ” và làm bài tập.
- Đọc trước bài 6
3. Rút kinh nhgiệm:
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an bai soan VL K9.doc