Giáo án môn Vật lý lớp 9 - Tiết 16: Định luật jun - Lenxơ

Giáo án môn Vật lý lớp 9 - Tiết 16: Định luật jun - Lenxơ

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thì vật dẫn bị nóng lên.

- Phát biểu được định luật Jun- Lenxơ và vận dụng được định luật để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kỹ năng:

- Xử lý kết quả TN, vận dụng giải thích các hiện tượng về nhiệt của dòng điện.

3. Thái độ:

- Khả năng làm việc độc lập, thích tìm hiểu khoa học bộ môn và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II/ CHUẨN BỊ:

* Gv: Giáo án và bảng phụ.

* Hs: Ôn lại một số kiến thức về sự cân bằng nhiệt, công thức tính nhiệt lượng.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 19/03/2018 Lượt xem 460Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý lớp 9 - Tiết 16: Định luật jun - Lenxơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 16: Định luật Jun- Lenxơ
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thì vật dẫn bị nóng lên.
- Phát biểu được định luật Jun- Lenxơ và vận dụng được định luật để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.
2. Kỹ năng:
- Xử lý kết quả TN, vận dụng giải thích các hiện tượng về nhiệt của dòng điện.
3. Thái độ:
- Khả năng làm việc độc lập, thích tìm hiểu khoa học bộ môn và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II/ Chuẩn bị:
* Gv: Giáo án và bảng phụ.
* Hs: Ôn lại một số kiến thức về sự cân bằng nhiệt, công thức tính nhiệt lượng.
III/ các hoạt động dạy học:
Trợ giúp của thầy
tg
Hoạt động của trò
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ
1) Một bóng đèn dây tóc ghi 220V – 100W và một bàn là có ghi 220V- 1000W. Tính Rđ=?; Rbl=?
2) Có 2 điện trở R1= 484 và R2= 48,4 mắc song song. Tính Rtđ và điện năng tiêu thụ mà đoạn mạch tiêu thụ trong 1h theo đơn vị KWh
Hoạt động 2: Tình huống học tập
Dòng điện chạy qua vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt. Nhiệt lượng toả ra khi đó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tại sao với cùng dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên?
Hoạt động3: Tìm hiểu sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu a
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu b
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu a
Gv yêu cầu học sinh trả lời câu b
Gv bộ phận chính của dụng cụ là đoạn dây dẫn bằng hợp kim nikêlin hoặc contantan. So sánh với , mức độ cản trở dòng điện như thế nào?
Hoạt động4: Xây dung hệ thức định luật Jun- Lenxơ
Gv giới thiệu hệ thức Jun- Lenxơ
Gv yêu cầu học sinh đọc tài liệu
m1= 200g (H2O) I = 2,4A
m2= 78g (Al) R= 5 
t= 300s t0= 9,50C
C1= 4200J/kg.k C2= 880J/kg.k
Gv yêu cầu học sinh làm câu C1 
+) A= ?(J)
+) Tìm Q biết C, m, t0 áp dụng công thức nào? 
Gv yêu cầu học sinh làm câu C2
Hoạt động5: Phát biểu định luật Jun- Lenxơ
Hệ thức định luật: Q = A= I2Rt
Gv giới thiệu và mời học sinh phát biểu nội dung
Lưu ý: Q= 0,24 I2Rt (cal)
Hoạt động 6: Vận dụng
Gv mời học sinh trả lời câu C4
Gv mời học sinh đọc và tóm tắt C5
HD: Q = A= Pt
 Q = Cm( t2- t1)
 Pt = Cm( t2- t1)
 t = 
5/
3/
7/
15/
10/
Hai HS lên bảng trả lời:
HS1 làm bài tập 1
HS2 làm bài tập 2
Hs khác làm ra nháp nhận xét, bổ xung.
Hs lắng nghe
Hs suy nghĩ có thể dự đoán và trả lời
i- trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng
1. Một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng
HS kể tên một vài dụng cụ hay thiết bị điện có sự biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác theo yêu cầu của bài.
2. Toàn bộ điện năng được biến đỏi thành nhiệt năng 
Hs chỉ ra được trong các thiết bị hay dụng cụ đó điện năng được biến đổi một phần hay toàn phần. 
ii- dịnh luật jun- lenxơ
1. Hệ thức của định luật
Hs nghiên cứu tài liệu nghe GV giới thiệu và có thể ghi chép.
2. Xử lý kết quả của thí nghiệm kiểm tra 
Hs đọc tài liệu thu thập những dữ kiện của bài toán.
Các nhóm thực hiện các yêu cầu :
C1: A = P.t = I2. R.t = 8640 J
C2: Q1; Q2 Q = Q1 + Q2 
C3: A = Q.
3. Phát biểu nội dụng định luật 
Hs đọc tài liêu.
Một vài học sinh phát biểu nội dung
Hs ghi chép nội dung định luật hệ thúc định luật và lưu ý
iii-Vận dụng 
hs trả lời câu C4: vì điện trở của dây tóc bóng đèn rất lớn
Hs tóm tắt và có thể dựa vào hướng dẫn của GV để làm câu C5
Iv– củng cố – dặn dò(5/)
1. Củng cố:
- Em hãy phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ? Viết hệ thức định luật? Các đại lượng và đơn vị các đại lượng?
2. Dặn dò : 
- VN học bài và làm bài tập - SBT và đọc trước bài 17.

Tài liệu đính kèm:

  • docly 9 tiet 16.doc