Giáo án Vật lý 9 - Tiết 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giáo án Vật lý 9 - Tiết 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

I. Mục Tiêu

· Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng diện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn .

· Vẽ và sử dụng được đồ thị biễn diền mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm.

· Nêu đượckết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn .

II. Chuẩn Bị

Cho mỗi nhóm học sinh:

· 1 dây điện trở nikêlin, dài 1m, d = 0.3mm, quấn sẵn trên trụ sứ.

· 1 Ampe kế GHĐ 1.5A, ĐCNN 0.1A

· 1 Vônkế GHĐ 6V, ĐCNN 0.1V

· 1 khóa

· 1 nguồn 6V

· Dây dẫn

HS kẻ sẵn các bảng 1,2 vào vở bài tập.

III. Tiến trình giảng dạy:

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 148Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 9 - Tiết 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Tiết 1_Bài 1: 
SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
I. Mục Tiêu
Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng diện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn .
Vẽ và sử dụng được đồ thị biễn diền mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm.
Nêu đượckết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn .
II. Chuẩn Bị
Cho mỗi nhóm học sinh:
1 dây điện trở nikêlin, dài 1m, d = 0.3mm, quấn sẵn trên trụ sứ.
1 Ampe kế GHĐ 1.5A, ĐCNN 0.1A
1 Vônkế GHĐ 6V, ĐCNN 0.1V 
1 khóa 
1 nguồn 6V 
Dây dẫn 
HS kẻ sẵn các bảng 1,2 vào vở bài tập.
III. Tiến trình giảng dạy:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
Nội dung ghi bảng
*Hoạt động1: (10phút) Oân lại kiến thức liên quan đến bài học.
- Quan sát H1.1- Tự ôn bằng cách trả lời các câu hỏi của GV 
GV: Hướng dẫn HS ôn bằng cách dựa vào sơ đồ H1.1 SGK 
? Đo U , I cần dụng cụ ?
?Nguyên tắc sử dụng chúng ?
Chuyển ý : XemI phụ thuộc U? 
I . Thí nghiệm
1.Sơ đồ mạch điện
*Hoạt Động 2 :(15 phút) Thí nghiệm 
Làm việc nhóm quan sát sơ đồ H1.1 
- Sau đó tiến hành mắc mạch điện theo sơ đồ .
-Đo và ghi kết quả .
-Cá nhân tự nhận xét kết quả để trả lời C1
-Trình Bày –Nhận Xét 
Giao nhiệm vụ cho HS
+ Quan sát kĩ sơ đồ 
+ Giúp các nhóm mắc mạch điện 
Theo dõi các nhóm –giúp HS nhận xét giá trị đo được –lưu ý đọc thật nhanh và ngắt nguồn đừng để dây dẫn nóøng lên 
-GV : Chuẩn xác
2. Tiến hành thí nghiệm
*Họat Động 3: (10 phút) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cđdđ vào U
Làm việc cả lớp đọc thông báo về dạng đồ thị và trả lời câu hỏi của GV đưa ra
HS làm việc cá nhân C2-1HS lên bảng vẽ .
Rút ra kết luận 
-Hướng dẫn cách vẽ C2(chỉ cần vẽ đt đi qua gốc O và đi qua gần tatá cả các điểm biễn diễn là được .
-Yêu cầu HS dựa vào dạng đồ thị nhận xét mối quan hệ U, I 
-Nhận xét đồ thị các nhóm.
III . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế . 
Dạng đồ thi: Đường thẳng qua gĩc tọa độ.
Kết luận :
Hđt giữa hai đầu dây dẫn tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì cđdđ chạy qua dây dẫn đó cũng tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần.
*Hoạt động 4: (10 phút) Củng cố bài học và vận dụng.
1 HS lên bảng hòan thành C3_ Từng học sinh chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV.
Trả lời miệng C4
Làm C5
+Gọi HS đọc ghi nhớ- có thể em chưa biết
Giao việc về nhà:
_Làm bài tập ở SBT từ 1.1 đến 1.4
_Nghiên cứu bài mơí.
-Dựa vào bài làm của học sinh chuẩn xác và khắc sâu hơn cho HS..
- Trở lại câu hỏi nêu ra ở đầu bài. 
III. Vận dụng
* Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docb1.doc