Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 20: Tổng kết chương I: Điện học (tiết 1)

Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 20: Tổng kết chương I: Điện học (tiết 1)

I.Mục tiêu.

1.Kiến thức.

- Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản đó học trong chương I.

2. Kĩ năng.

- Có kĩ năng vận dụng hợp lớ các công thức đã học vào giải cỏc dạng bài tập.

3. Thái độ : Tự giỏc trong học tập.

II.Chuẩn bị.

* Đối với GV: Hệ thống cõu hỏi phự hợp, bài tập vừa sức với HS.

* Đối với HS : Ôn kiến thức cơ bản đó học trong chương I.

III. Tổ chức các hoạt động.

 

doc 3 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 20: Tổng kết chương I: Điện học (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 18/10/2010
Ngày giảng: 9AB: 21/10/2010 
Tiết 20 Bài 20: tổng kết chương I : điện học (Tiết 1)
I.Mục tiêu.
1.Kiến thức.
- Hệ thống hoỏ những kiến thức cơ bản đó học trong chương I.
2. Kĩ năng.
- Có kĩ năng vận dụng hợp lớ các công thức đã học vào giải cỏc dạng bài tập.
3. Thỏi độ : Tự giỏc trong học tập.
II.Chuẩn bị.
* Đối với GV: Hệ thống cõu hỏi phự hợp, bài tập vừa sức với HS.
* Đối với HS : ễn kiến thức cơ bản đó học trong chương I. 
III. Tổ chức các hoạt động.
Hoạt động của trò
Trợ giúp của thầy 
HĐ1: Kiểm tra bài cũ
- Một HS lên bảng trả lời .
? Hãy nêu ý nghĩa của việc tiết kiệm điện năng .
 ? Có những biện pháp nào để tiết kiệm điện năng .
HĐ2:Hướng dẫn ôn tập lí thuyết .
( Cá nhân hs lần lượt trả lới các câu hỏi )
1. Định luật ễm: (SGK)
Cụng thức: 
Trong đú: U đo bằng vụn(V)
 I đo bằng ampe (A)
 R đo bằng ụm (Ω).
2. Cụng thức tớnh điện trở của dõy dẫn: trong đú:
 là điện trở suất (Ωm)
l là chiều dài dõy dẫn (m)
S là tiết diện (m2); R là điện trở (Ω).
3. Cụng thức tớnh cụng suất
P=U.I 
trong đú:P đo bằng oat (W);U đo bằng vụn(V)
 I đo bằng ampe (A); 1 W=1V.1A
4. Cụng của dũng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đú tiờu thụ để chuyển hoỏ thành cỏc dạng năng lượng khỏc.
Cụng thức tớnh cụng của dũng điện:
 A=P.t=U.I.t
 Trong đú: U đo bằng vụn (V),
 I đo bằng ampe (A), t đo bằng giõy (s),
 Thỡ cụng A của dũng điện đo bằng jun (J).
 1J=1W.1s=1V.1A.1s.
Ngoài ra cụng của dũng điện được đo bằng đơn vị kilụat giờ (kW.h):
 1kW.h=1000W.3600s=3600000J=3,6.106J.
 1 “số” điện tương ứng với 1kW.h.
5.Định luật Jun-len xơ: (SGK)
Hệ thức của định luật: Q=I2.R.t
Trong đú: I đo bằng ampe (A)
R đo bằng ụm (Ω)
t đo bằng giõy (s) thỡ Q đo bằng jun (J).
 Q = 0,24 I2.R.t (calo)
6. Trong đoạn mạch nối tiếp R1ntR2:
I=I1=I2; R=R1+R2; U=U1+U2; P=P1+P2;
A=A1+A2; 
Trong đoạn mạch mắc song song R1//R2:
P=P1+P2
A=A1+A2;
 Nếu R1//R2 và R1=R2 thỡ .
I.Tự kiểm tra.
- Gv nêu các câu hỏi yêu cầu cá nhân HS đứng tại chỗ trả lời
? Phỏt biểu nội dung định luật ễm, viết cụng thức và nờu rừ đơn vị cỏc đại lượng trong cụng thức.
? Nờu cụng thức tớnh điện trở của dõy dẫn, đơn vị cỏc đại lượng trong cụng thức.
? Nờu cụng thức tớnh cụng suất, đơn vị cỏc đại lượng trong cụng thức?
? Cụng của dũng điện là gỡ?
? Cụng thức tớnh cụng của dũng điện? Đơn vị cỏc đại lượng trong cụng thức?
? Một số điện tương ứng với bao nhiờu kWh? Bao nhiờu J?
? Phỏt biểu nội dung định luật Jun-Len xơ. Viết cụng thức, nờu đơn vị cỏc đại lượng trong cụng thức?
? Nờu cụng thức tớnh U, I, R, P, A, trong đoạn mạch cú cỏc điện trở mắc nối tiếp, song song và cỏc mối liờn quan.
HĐ3:Hướng dẫn giải bài tập.
(Từng HS giải bài tập theo sự HD của GV)
a) R1 nt R2 → R = R1 + R2= 32Ω
 I = I1 = I2 =
 Pnt = U.I = (W)
 Qnt = I2 .R.t =
b) R1//R2 thỡ:
I1=
I2 =
I = I1 + I2 = 0,5 + 1,5 = 2(A)
PSS = U.I =12.2 = 24(W)
QSS = I2.R.t = 22.6.10.60 =14400(J)
II.Giải bài tập.
gv treo bảng phụ ghi đầu bài 
Cho R1=24Ω; R2=8Ω được mắc vào 2 điểm A, B có HĐT 12V theo hai cỏch mắc: Nối tiếp và song song.
a)Tớnh điện trở tương đương của mạch điện theo mỗi cỏch mắc?
b) Tớnh cường độ dũng điện qua mỗi điện trở theo mỗi cỏch mắc.
c) Tớnh cụng suất tiờu thụ điện theo mỗi cỏch mắc.
- Tớnh nhiệt lượng toả ra trờn đoạn mạch AB trong 10 phỳt theo mỗi cỏch mắc đú?
? Hãy tóm tắt bài toán.
GV hướng dẫn học sinh giải .
HĐ4: Củng cố - Hướng dẫn về nhà.
- Gv chốt lại các kiến thức trọng tâm của tiết học .
- Ôn lại lý thuyết.
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Chuẩn bị trước phần II của bài 20
IV. Bài học kinh nghiệm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 20(9).doc