Kiểm tra Tiếng Việt lớp 9

Kiểm tra Tiếng Việt lớp 9

I.Trắc nghiệm:(3đ)Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1:Từ "ăn"trong câu thơ"Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương"được hiểu theo nghĩa :

 a.Nghĩa chuyển b.Nghĩa gốc

câu 2:câu thơ"Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính"(Chính Hữu)sử dụng phép tu từ :

 a.So sánh b.Nhân hóa

 c.An dụ d.Nói quá

câu 3:Thành ngữ có nội dung được giải thích như sau:che chở cho kẻ xấu ,kẻ phản trắc là:

a.Cháy nhà ra mặt chuột b.Ech ngồi đáy giếng

c.Mỡ để miệng mèo d.Nuôi ong tay áo

Câu 4:Các câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoại:

1.Nói có sách mách có chứng 3.Trống đánh xuôi ,kèn thổi ngược

2.Ong nói gà ,bà nói vịt 4.Râu ông nọ chắp cằm bà kia.

a.Phương châm về lượng b.Phương châm về chất

c.phương châm quan hệ d.Phương châm cách thức

Câu 5:Từ sau đây không phải là từ láy:

a.Rừng rực b.Hồi hộp

c.Lững thững d.Thung lũng

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 10/04/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Tiếng Việt lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh Kiểm tra Tiếng Việt
Lớp:	Thời gian:45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
I.Trắc nghiệm:(3đ)Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1:Từ "ăn"trong câu thơ"Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương"được hiểu theo nghĩa :
 a.Nghĩa chuyển b.Nghĩa gốc
câu 2:câu thơ"Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính"(Chính Hữu)sử dụng phép tu từ :
 a.So sánh b.Nhân hóa
 c.Aån dụ d.Nói quá
câu 3:Thành ngữ có nội dung được giải thích như sau:che chở cho kẻ xấu ,kẻ phản trắc là:
a.Cháy nhà ra mặt chuột b.Eách ngồi đáy giếng
c.Mỡ để miệng mèo d.Nuôi ong tay áo
Câu 4:Các câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoạià:
1.Nói có sách mách có chứng	 3.Trống đánh xuôi ,kèn thổi ngược
2.Oâng nói gà ,bà nói vịt	4.Râu ông nọ chắp cằm bà kia.
a.Phương châm về lượng b.Phương châm về chất
c.phương châm quan hệ d.Phương châm cách thức
Câu 5:Từ sau đây không phải là từ láy:
a.Rừng rực b.Hồi hộp
c.Lững thững d.Thung lũng
Câu 6:Lời trao đổi của các nhân vật trong tác phẩm văn học ,đặc biệt là văn xuôi được dẫn bằng cách:
a.Trực tiếp b.Gián tiếp
Câu 7:Từ đồng nghĩa,trái nghĩa,cấp độ khái quát của nghĩa từ nghữ là những khái niễm thuộc về quan hệ:
a.Quan hệ về ngữ nghĩa b.Quan hệ về ngữ pháp
Câu 8:Câu thơ chứa từ tượng hình:
a.Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
b.Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
c.Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
d.Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều
Câu 9:Các phương châm hội thoại là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp:
a.Đúng b.Sai
Câu 10:Trong những câu sau,câu hỏi không liên quan đến tình huống giao tiếp là:
a.Nói với ai? b.Nói khi nào
c.Cónên nói quá không? d.Nói ở đâu?
 II.Tự luận:7đ
Câu 1(1đ) :
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Câu tục ngữ khuyên ta điều gì?Nó liên quan đến phương châm hội thoại nào?
Câu 2:(2đ) Tìm từ láy trong đoạn thơ và cho biết tác dụng của nó?
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
(Truyện Kiều-Nguyễn Du)
Câu 3:(4đ)
Cho câu văn sau:"Mình sinh ra là gì,mình đẻ ra ở đâu,mình vì ai mà làm việc".(Lặng lẽ Sapa-Nguyễn Thành Long)
Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng mười dòng)có sử dụng câu trên làm lời đẫn trực tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai kiem tra tieng viet tiet 74.doc