Mẫu: Bản kiểm điểm trong thời gian hợp đồng thử việc

Mẫu: Bản kiểm điểm trong thời gian hợp đồng thử việc

BẢN KIỂM ĐIỂM TRONG THỜI GIAN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

 Kính gửi: - Ban Giám hiệu;

 - Phòng Tổ chức cán bộ;

 - .

Tôi tên là:

Ký hợp đồng lao động làm việc lần đầu tại đơn vị:

Thời gian ký hợp đồng làm việc lần đầu: từ đến

Nhiệm vụ được phân công trong thời gian thử việc:

Qua thời gian hợp đồng lao động làm việc lần đầu, tập sự tại đơn vị, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Phẩm chất đạo đức:

2. Năng lực chuyên môn:(Thống kê khối lượng công việc đã thực hiện trong thời gian tập sự):

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên, học viên:

5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể:

 

doc 1 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 10/04/2020 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Bản kiểm điểm trong thời gian hợp đồng thử việc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------------------------------------
BẢN KIỂM ĐIỂM TRONG THỜI GIAN HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
	Kính gửi: 	- Ban Giám hiệu;
	- Phòng Tổ chức cán bộ;
	- .................................................................................................................
Tôi tên là:	
Ký hợp đồng lao động làm việc lần đầu tại đơn vị:	
Thời gian ký hợp đồng làm việc lần đầu: từ 	 đến	
Nhiệm vụ được phân công trong thời gian thử việc:	
Qua thời gian hợp đồng lao động làm việc lần đầu, tập sự tại đơn vị, tôi tự kiểm điểm như sau: 
1. Phẩm chất đạo đức: 
2. Năng lực chuyên môn:(Thống kê khối lượng công việc đã thực hiện trong thời gian tập sự):
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động: 	
4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên, học viên:
5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể:	
6. Những hạn chế:	
	 Hà Nội, ngày tháng năm 200
	NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Tài liệu đính kèm:

  • docCac loai ho so het tap su.doc