Phân phối chương trình thực hiện theo nội dung giảm tải môn Vật lí, cấp THCS

Phân phối chương trình thực hiện theo nội dung giảm tải môn Vật lí, cấp THCS

Mục I. Đơn vị đo độ dài Học sinh tự ôn tập

Câu hỏi từ C1 đến C10. Chuyển một số thành bài tập về nhà.

Mục I. Đơn vị đo thể tích. Học sinh tự ôn tập.

Mục II. Đo khối lượng. Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van.

Có thể em chưa biết. Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.

 

doc 16 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 20/03/2018 Lượt xem 885Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình thực hiện theo nội dung giảm tải môn Vật lí, cấp THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN THEO NỘI DUNG GIẢM TẢI
MÔN VẬT LÍ, CẤP THCS
(Theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I/ Lớp 6
Tiết
Chương 
Tên bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn giảm tải
Chương I: Cơ học 20 Tiêt (15LT, 2 KT, 2 ÔT, 1 TH)
1
I
Bài 1,2: Đo độ dài
Mục I. Đơn vị đo độ dài
Học sinh tự ôn tập
Câu hỏi từ C1 đến C10. 
Chuyển một số thành bài tập về nhà.
2
I
Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
Mục I. Đơn vị đo thể tích.
Học sinh tự ôn tập.
3
I
Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
4
I
Bài 5: Khối lượng. Đo khối lượng
Mục II. Đo khối lượng.
Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van.
Có thể em chưa biết.
Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.
5
I
Bài 6: Lực - Hai lực cân bằng
6
I
Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
7
I
Bài 8: Trọng lực - Đơn vị lực
8
I
Bài 9: Lực đàn hồi
9
Kiểm tra
10
I
Bài 10: Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng
11
I
Bài 11: Khối lượng riêng - Bài tập
(lựa chọn một số bài tập phù hợp trong sách bài tập để dạy phần bài tập) 
12
I
Bài 11: Trọng lượng riêng - Bài tập
Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất.
Không dạy.
13
I
Bài 12: Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
14
I
Bài 13: Máy cơ đơn giản
15
I
Bài 14: Mặt phẳng nghiêng
16
I
Bài 15: Đòn bẩy
17
Ôn tập
18
Kiểm tra học kì I
19
I
Bài 16: Ròng rọc
20
Bài 17: Tổng kết chương I
Chương II: Nhiệt học 15 Tiết (11LT, 2KT, 1 TH, 1ÔT)
21
II
Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
22
II
Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
23
II
Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí
Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64).
Không yêu cầu học sinh trả lời.
24
II
Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Thí nghiệm hình 21.1.
Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.
25
II
Bài 22: Nhiệt kế. Nhiệt giai
Mục 2b, mục 3 (tr.70).
Đọc thêm
Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai ken vin gọi là Ken Vin, kí hiệu là K.
26
II
Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ
27
II
Kiểm tra
28
II
Bài 24: Sự nóng chảy 
Thí nghiệm hình 24.1.
Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.
29
II
Bài 25: Sự đông đặc 
30
II
Bài 26: Sự bay hơi 
Mục c) Thí nghiệm kiểm tra.
Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì học sinh có thể thực hiện ở nhà.
31
II
Bài 27: Sự ngưng tụ
32
II
Bài 28: Sự sôi
Thí nghiệm hình 28.1.
Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.
33
II
Bài 29: Sự sôi (tiếp)
34
Bài 30: Tổng kết chương II: Nhiệt học
35
Kiểm tra học kì II
II/ Lớp 7
Tiết
Chương 
Tên bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn giảm tải
Chương I: Quang học 10 Tiết (7 LT, 1 TH, 1 ÔT, 1 KT)
1
I
Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
2
I
Bài 2: Sự truyền ánh sáng
3
I
Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
4
I
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
5
I
Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
6
I
Bài 6. Thực hành: 
Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Không bắt buộc.
7
I
Bài 7: Gương cầu lồi
8
I
Bài 8: Gương cầu lõm
9
I
Bài 9: Tổng kết chương I: Quang học
10
I
Kiểm tra
Chương II: Âm học 8 Tiết (6LT, 1ÔT, 1KT)
11
Chương
Bài 10: Nguồn âm
C9 (tr.29).
Không bát buộc học sinh thực hiện.
12
II
Bài 11: Độ cao của âm
13
II
Bài 12: Độ to của âm
Câu hỏi C5, C7 (tr.36).
Không yêu cầu học sinh trả lời.
14
II
Bài 13: Môi trường truyền âm
15
II
Bài 14: Phản xạ âm. Tiếng vang
Thí nghiệm hình 14.2.
Không bắt buộc làm thí nghiệm.
16
II
Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn
17
II
Bài 16: Tổng kết chương II; Âm học
18
Kiểm tra học kì I
Chương III: Điên học 17 tiết (11LT, 2 TH, 2KT, 2 ÔT)
19
III
Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ sát
20
III
Bài 18: Hai loại điện tích
21
III
Bài 19:Dòng điện - Nguồn điện
22
III
Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại
23
III
Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
24
III
Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
25
III
Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện
Mục tìm hiểu chuông điện. 
Đọc thêm.
26
Ôn tập
27
Kiểm tra
28
III
Bài 24: Cường độ dòng điện
29
III
Bài 25: Hiệu điện thế
30
III
Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
31
III
Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
32
III
Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
33
III
Bài 29: An toàn khi sử dụng điện
34
Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học
35
Kiểm tra kọc kì II
III/ Lớp 8
Tiết
Chương
Tên bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn giảm tải
Chương I: Cơ học 23 Tiết (16LT, 1TH, 1BT, 3ÔT, 2KT)
1
I
Bài 1: Chuyển động cơ học
2
I
 Bài 2: Vận tốc
Vận tốc.
Lưu ý, trong chương trình Vật lí THCS:
- Khi nói vận tốc là 10 km/h là nói đến độ lớn của vận tốc. 
- Tốc độ là độ lớn của vận tốc.
Đối với học sinh THCS không yêu cầu phân biệt rõ ràng hai khái niệm vận tốc và tốc độ.
3
I
Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều
Thí nghiệm hình 3.1.
Không bắt buộc làm thí nghiệm.
4
Bài tập
Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng công v= trong chuyển động đều và chuyển động không đều
5
I
Bài 4: Biểu diễn lực
6
I
Bài 5: Sự cân bằng lực. Quán tính
Thí nghiệm hình 5.3.
Không bắt buộc làm thí nghiệm hình 5.3 trên lớp, chỉ cần lấy kết quả bảng 5.1.
7
I
Bài 6: Lực ma sát
8
I
Bài 7: Áp suất
9
Ôn tập
10
Kiểm tra
11
I
Bài 8: Áp suất chất lỏng
12
I
Bài 8: Bình thông nhau - Máy nén thủy lực.
Tiết 9, 10 được chia ra từ bài 8 tr28
13
I
Bài 9: Áp suất khí quyển
Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển.
Không dạy.
Câu hỏi C10, C11 (tr.34).
Không yêu cầu học sinh trả lời.
14
I
Bài 10: Lực đẩy Acsimet 
Thí nghiệm hình 10.3.
Chỉ yêu cầu học sinh mô tả thí nghiệm để trả lời câu hỏi C3.
Câu hỏi C7 (tr.38).
Không yêu cầu học sinh trả lời.
15
I
Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-Si-Mét
16
I
Bài 12: Sự nổi
17
Ôn tập
18
Kiểm tra học kì I
19
I
Bài 13: Công cơ học
20
I
Bài 14: Định luật về công
21
I
Bài 15: Công suất
Ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
Lưu ý: 
- Công suất của động cơ ô tô cho biết công mà động cơ ô tô thực hiện trong một đơn vị thời gian. 
- Công suất ghi trên các thiết bị dùng điện là biểu thị điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
22
I
Bài 16: Cơ năng
Thế năng hấp dẫn 
Sử dụng thuật ngữ “thế năng hấp dẫn” thay cho thuật ngữ “thế năng trọng trường”.
I
Bài 17: Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng 
Cả bài
Đọc thêm
23
Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học
Ý 2 của câu hỏi 16.
Câu hỏi 17.
Không yêu cầu học sinh trả lời.
Chương II: Nhiệt học 11 tiết (6 LT, 1BT, 2ÔT, 2KT)
24
II
Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?
25
II
Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
26
II
Bài 21: Nhiệt năng
27
Ôn tập
28
Kiểm tra
29
II
Bài 22: Dẫn nhiệt
30
II
Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt
31
II
Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng
Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, 24.3.
Chỉ cần mô tả thí nghiệm và xử lí kết quả thí nghiệm để đưa ra công thức tính nhiệt lượng.
32
II
Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt
Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt.
Chỉ xét bài toán có hai vật trao đổi nhiệt hoàn toàn.
33
Bài tập
Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt 
II
Bài 26: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
Cả bài
Đọc thêm
II
Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Cả bài
Không dạy
II
Bài 28: Động cơ nhiệt
Cả bài
Đọc thêm
34
Bài 29: Câu hỏi và bài tập tông kết chương II: Nhiệt học
35
Kiểm tra học kì II
IV/ Lớp 9
Tiết
Chương
Tên bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn giảm tải
Chương I: Điện học 23 tiết (12LT, 5BT, 3TH, 2ÔT, 1KT)
1
I
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
2
I
Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
3
I
Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế
4
I
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
5
I
Bài 5: Đoạn mạch song song
6
I
Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm
7
I
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
8
I
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn
Câu hỏi C5, C6 (tr.24).
Không yêu cầu học sinh trả lời.
9
I
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
10
I
Bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn
Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn
11
I
Bài 10: Điện trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật 
12
I
Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn.
13
I
Bài 12: Công suất điện
14
I
Bài 13: Điện năng- Công của dòng điện
15
I
Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
16
I
Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện.
Mục II.2. Xác định công suất của quạt điện.
Không dạy
17
I
Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ
Thí nghiệm hình 16.1.
Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm.
18
I
Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun-Lenxơ
19
Ôn tập
20
Kiểm tra
21
I
Bài 18: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
Cả bài
Không bắt buộc.
22
I
Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
23
I
Bài 20: Ôn tập tổng kết chương I: Điện hoc
Chương II: Điện từ học 20 tiết (14 LT, 2TH, 1BT, 2ÔT, 1KT)
24
II
Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
25
II
Bài 22: Tác dụng của dòng điện - Từ trường
26
II
Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ
27
II
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
28
II
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện
29
II
Bài 26: Ứng dụng của nam châm
Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động.
Không dạy.
30
II
Bài 27: Lực điện từ
31
II
Bài 28: Động cơ điện một chiều
Mục II. Động cơ điện 1 chiều trong kĩ thuật.
Không dạy.
32
II
Bài 29: Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
Cả bài
Không bắt buộc.
33
II
Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
34
II
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
35
II
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
36
Ôn tập
37
Kiểm tra học kỳ I
38
II
Bài 33: Dòng điện xoay chiều
39
II
Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
40
II
Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo I và U xoay chiều
41
II
Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
42
II
Bài 37: Máy biến thế
43
II
Bài 38: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế
Cả bài
Không bắt buộc.
44
Bài 39: Tổng kết chương II: Điện từ học
Chương III: Quang học 21 Tiêt (13LT, 3BT, 2TH, 2ÔT, 1KT)
45
III
Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Mục II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí.
 Không nhất thiết phải tiến hành dạy theo phương án mà SGK đã trình bày, có thể thay thế phương án thí nghiệm khác, ví dụ : đặt một gương phẳng ở đáy bình nước để quan sát hiện tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ nước sang không khí.
III
Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Cả bài 
Không dạy. 
46
III
Bài 42: Thấu kính hội tụ
Câu hỏi C4 (tr.114).
Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này”.
47
III
Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
48
III
Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
49
III
Bài 44: Thấu kính phân kỳ
50
III
Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ
51
III
Bài tập ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
52
Ôn tập
53
Kiểm tra
54
III
Bài 46: Thực hành: đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
55
III
Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trên máy ảnh
56
III
Bài tập về sự tạo ảnh trên phim trên máy ảnh
Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng về sự tạo ảnh trên phim trên máy ảnh
57
III
Bài 48: Mắt
58
III
Bài 49: Mắt cận và mắt lão
59
III
Bài 50: Kính lúp
60
III
Bài 51: Bài tập quang hình học 
61
III
Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
62
III
Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
III
Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu
Cả bài.
Đọc thêm.
63
III
Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
64
III
Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng 
65
III
Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc
66
III
Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học.
Chương IV: Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng 4 Tiêt (2LT, 1ÔT, 1KT)
67
IV
Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng 
68
IV
Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
Thí nghiệm hình 60.2
Không băt buộc làm thí nghiệm
IV
Bài 61: Sản xuất điện năng. Nhiệt điện và thuỷ điện
Cả bài.
Không dạy.
IV
Bài 62: Điện gió. Điện mặt trời. Điện hạt nhân
Cả bài.
Không dạy.
69
Ôn tập
70
Kiểm tra học kỳ II
Chú ý: Những bài đọc thêm hoặc không dạy thì không được ra câu hỏi và bài tập trong các bài kiểm tra.

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT giam tai mon Vat Ly 67 89 nam hoc 1112.doc