Thiết kế bài dạy Hình học 9 - Tiết 2: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác

Thiết kế bài dạy Hình học 9 - Tiết 2: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác

A. MỤC TIÊU

· Kiến thức: : Củng cố định lí 1 và 2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông .

 HS biết cách thiết lập hệ thức bc = ah và theo sự hướng dẫn của GV

· Kỹ năng : Vận dụng các hệ thức để làm bài tập .

· Thái độ: Giúp HS tăng khả năng tư duy , tồng hợp logic

B. CHUẨN BỊ

· GV : Bảng phụ ,thước thẳng , êke , phấn màu .

· HS : -Ôn lại cách tính diện tích tam giác vuông và các hệ thức về tam giác vuông đã học .

 - Bảng phụ ,thước thẳng , êke.

C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 07/08/2019 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy Hình học 9 - Tiết 2: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 2_HH 9	 §1. Một số hệ thức
 Tuần 2 về CẠNH & ĐƯỜNG CAO trong tam giác vuông ( t t )
	Soạn ngày 17 /9 / 2007 
MỤC TIÊU
Kiến thức: : Củng cố định lí 1 và 2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông .
 HS biết cách thiết lập hệ thức bc = ah và theo sự hướng dẫn của GV
Kỹ năng : Vận dụng các hệ thức để làm bài tập .
Thái độ: Giúp HS tăng khả năng tư duy , tồng hợp logic
CHUẨN BỊ 
GV : Bảng phụ ,thước thẳng , êke , phấn màu .
HS : -Ôn lại cách tính diện tích tam giác vuông và các hệ thức về tam giác vuông đã học .
 - Bảng phụ ,thước thẳng , êke. 
C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 I/ Ổn định :(1p) 
 II/ Kiểm tra bài cũ :(7p)
(1) Phát biểu định lí 1 và 2 hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông .Vẽ tam giác vuông và viết hệ thức 1 , 2
(2) Chữa bài tập 4 ( 9) SGK (GV vẽ sẵn hình lên bảng phụ )
	HS Phát biểu định lí 1 và 2 
	b2 = a.b’ ; c2 = a.c’; h2 = b’.c’ Ta có AH2 = BH.CH hay 22 = 1.x x = 4
 III/ Bài mới :
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
12p
Hoạt động 1: Định lí 3 :
-GV vẽ hình và nêu định lí 3 
?Hãy nêu hệ thức của định lí 3 và chứng minh định lí ?
 GV: Còn có thể chứng minh cách nào khác không ?
-GV: Hướng dẫn HS cách phân tích đi lên để tìm ra cặp tam giác đồng dạng .
	AB.AC = BC.AH
	 Ý
 Ý
 rABC ~ rHAB
GV: Vẽ sẵn hình lên bảng phụ và gọi HS lên bảng làm bài 
Hs: bc = ah hay AC . AB = BC . AH
-Theo công thức tính diện tích tam giác :
	AC . AB = BC . AH hay bc = ah
HS: Có thể chứng minh dựa vào tam giác đồng dạng .
Xét tam giác vuông ABC và HAB có :
 rABC ~~HAB
AB.AC = BC.AH 
1 HS: lên bảng làm vd , các HS khác làm vào vở 
Định lí 3: SGK
Ta có hệ thức :
 bc = ah (3)
hay AC . AB = BC . AH
 Cm:sgk
 Vd: Cho tam giác vuông ABC có AB =5 ; AC = 7 . Tính BC và AH ?
-Trong tam giác vuông ABC có 
14 p
Hoạt động 2: Định lí 4
GV:Nhờ định lí pytago và hệ thức 3 ta có thể suy ra một hệ thức giữa đường cao ứng với cạnh huyền và 2 cạnh góc vuông 
Từ đó ta phát biểu thành định lí sau:
GV cho hs đọc định lí 4 SGK
GV hướng dẫn hs cm định lí theo phân tích đi lên 
GV: từ hướng phân tích đó ta cm được định lí 
GV: Cho HS làm Ví dụ 3 
 Ý
 Ý
 Ý
b2 c2 = a2 h2 
 Ý
 bc = ah
HS: Làm vd 3 
Định lí 4:
Định lí 4: ( 67) SGK
 Ta có hệ thức :
VD:SGK
Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuôngta có :
10 p
Hoạt động 3: Củng cố 
GV : Treo bảng phụ cho HS điền vào chỗ trống để được các hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông .
-GV cho HS hoạt động nhóm bài tập 5(69) SGK
GV: Còn cách nào khác để tính x nữa không ?
GV cho HS lên bảng trình bày cách 2 
HS: Hoạt động nhóm bài tập 5 
( 69)
Cách 2: 
 IV/ Hướng dẫn về nhà : (1p)
-Nắm vững các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 -BTVN:7,9/69 SGK ; 3,4,5,6,7/90 SBT
 -Tiết sau luyện tập .
 V/Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 2.doc