Bài tập môn Toán Lớp 9 - Bất đẳng thức cauchy Schwarz (Cosi) (Có đáp án)

Bài tập môn Toán Lớp 9 - Bất đẳng thức cauchy Schwarz (Cosi) (Có đáp án)

Bài 1: Chứng minh rằng

Bài 2: Chứng minh rằng

Bài 3: Chứng minh rằng

Bài 4: Chứng minh rằng

Bài 5: Chứng minh rằng

 

doc 4 trang Người đăng Đăng Hải Ngày đăng 25/05/2024 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 9 - Bất đẳng thức cauchy Schwarz (Cosi) (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bất đẳng thức cauchy Schwarz (Cosi)
Bài 1: Chứng minh rằng 	
----------------------------------------------------------------------
Bài 2: Chứng minh rằng 	
----------------------------------------------------------------------
Bài 3: Chứng minh rằng 	
----------------------------------------------------------------------
Bài 4: Chứng minh rằng 	
----------------------------------------------------------------------
Bài 5: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 6: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 7: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 8: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 9: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 10: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 11: Chứng minh rằng 
----------------------------------------------------------------------
Bài 12: Chứng minh rằng 	
----------------------------------------------------------------------
Bài 13: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: . Tương tự rồi cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 14: Chứng minh rằng	
----------------------------------------------------------------------
Bài 15: Chứng minh rằng	
----------------------------------------------------------------------
Bài 16: Chứng minh rằng	
----------------------------------------------------------------------
Bài 17: Chứng minh rằng	
----------------------------------------------------------------------
Bài 18: Chứng minh rằng	
----------------------------------------------------------------------
Bài 19: Chứng minh rằng	
---------------------------------------------------------------------- 
Bài 20: Chứng minh rằng	
----------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN
Bài 1: Chứng minh rằng 	
Hướng dẫn: 
----------------------------------------------------------------------
Bài 2: Chứng minh rằng 	
Hướng dẫn: 
----------------------------------------------------------------------
Bài 3: Chứng minh rằng 	
Hướng dẫn: 
----------------------------------------------------------------------
Bài 4: Chứng minh rằng 	
Hướng dẫn: 
----------------------------------------------------------------------
Bài 5: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: Cô si cho từng ngoặc rồi nhân từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 6: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: Cô si cho VT và mẫu thức ở VP
----------------------------------------------------------------------
Bài 7: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: rồi cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 8: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: Cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 9: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: Cô si cho từng ngoặc rồi nhân từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 10: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: ; ; rồi cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 11: Chứng minh rằng 
Hướng dẫn: Áp dụng Cô si với vế trái
----------------------------------------------------------------------
Bài 12: Chứng minh rằng 	
Hướng dẫn: 
----------------------------------------------------------------------
Bài 13: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: . Tương tự rồi cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 14: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: Chia hai vế cho , có: , tương tự bài 13
----------------------------------------------------------------------
Bài 15: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: Tương tự rồi cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 16: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: , Tương tự rồi cộng từng vế. Sử dụng thêm kết quả bài 13
----------------------------------------------------------------------
Bài 17: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: Tương tự rồi cộng từng vế
----------------------------------------------------------------------
Bài 18: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: Tương tự rồi cộng từng vế. Sử dụng thêm 
----------------------------------------------------------------------
Bài 19: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: Tương tự rồi cộng từng vế. Sử dụng thêm 
---------------------------------------------------------------------- 
Bài 20: Chứng minh rằng	
Hướng dẫn: Tương tự rồi cộng từng vế. Sử dụng thêm 
----------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_mon_toan_lop_9_bat_dang_thuc_cauchy_schwarz_cosi_co.doc