Giáo án Học kì 2 - Ngữ văn 9

Giáo án Học kì 2 - Ngữ văn 9

Tiết:91-92 Bàn về đọc sách

 (Chu Quang Tiềm)

A.Mục tiêu

-Sau khi học xong Vb ,HS hiểu đợc sự cần thiết phải đọc sách ,có đợc phơng pháp đọc đúng

-Rèn k/n viết văn NL qua việc kĩnh hội sâu sắc ,giầu tính thuyết phục bài NL này.

B.Chuẩn bị: GV: Đọc kĩ lu ý SGV.

 HS:Đọc Vb,soạn theo CH-sgk,Hd của GV

C.Tiến trình

1.ổn định:sĩ số.

2.Kiểm tra: Sự chuẩn bị HS

3.Bài mới

I.Giới thiệu chung Vb

1.Tg:SGK

-Sinh 1897-1986-Là nhà mĩ học và lí luận VH nổi tiếng TQ

2.Tp:

-Là kết quả q.trình tích luỹ kinh nghiệm dày công suy nghĩ ,tâm huyết của ngời đi trớc muốn truyền lại cho thế hệ sau

II.Tìm hiểu Vb

1.Tìm hiểu các Lđ qua bố cục Vb

-Bố cục:3phần

-Lđ:

+Tầm q.trọng và ý nghĩa của việc đọc sách

+Nêu khó khăn sai lệch dễ mắc phải của việc đọc sách hiện nay

+Bàn về p2đọc sách

2.Tầm q.trọng ý nghĩa của việc đọc sách

 

doc 117 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 21/08/2021 Lượt xem 538Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Học kì 2 - Ngữ văn 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS:
NG:
Tiết:91-92 Bàn về đọc sách
 (Chu Quang Tiềm)
A.Mục tiêu
-Sau khi học xong Vb ,HS hiểu được sự cần thiết phải đọc sách ,có được phương pháp đọc đúng 
-Rèn k/n viết văn NL qua việc kĩnh hội sâu sắc ,giầu tính thuyết phục bài NL này.
B.Chuẩn bị: GV: Đọc kĩ lưu ý SGV...
 HS:Đọc Vb,soạn theo CH-sgk,Hd của GV
C.Tiến trình
1.ổn định:sĩ số...........................
2.Kiểm tra: Sự chuẩn bị HS
3.Bài mới
Hoạt động GV- HS
Nội dung kiến thức
HĐ1:Hd đọc Vb,chú thích
-HS đọc chú thích -sgk Tr6
?Nêu vài nét tiêu biểu tg?
?Vb thuộc thể loại gì?Em hiểu gì về Vb?
-GV chốt ý chính
HĐ2:Hd tìm hiểu VB
-GV Hd đọc Vb,HS đọc-GV nx,sửa
?Vđ NL của bài viết là gì?
?Bài viết có thể chia bố cục ntn? Hãy tóm tắt các Lđ tg khi triển khai vđ trên?
-HS hđ N-trình bày-GV chốt
-HS đọc P1-sgk
?Sách có vai trò ntn? Việc đọc sách có ý nghiã ntn?
-HS hđ theo dãy:
+D1:Tầm quan trọng của đọc sách
+D2: ý nghĩa của việc đọc sách
-GV:Ko thể thu được thành tưụ mới trên con đường PT học thuật nếu như ko biết kế thừa thành tựu của thời đã qua
-HS liên hệ thực tế đ/s XH hiện nay? VD
*Củng cố T1:
?Vđ NL của Vb là gì ? Cho biết vai trò,ý nghĩa của việc đọc sách?
-GV k/q ND,NT cơ bản T1
*Dặn dò:
-Học thuộc ND bài,đọc kĩ Vb . Soạn tiếp T2-trả lời theo CH-sgk(3,4,5) theo Hd GV
*Tiết 2:
-Kiểm tra:
?Pt ý nghĩa ,tầm q.trọng của việc đọc sách? Liên hệ thực tế bản thân,XH hiện nay?
?Đọc sách có dễ ko?Tại sao cần phải đọc sách?
-HS hđ theo bàn-trình bày-GV nx
-GV: Hiện nay sách có nhiều việc đọc sách càng ko dễ...
?Vậy muốn tích luỹ đọc sách có hiệu quả ,trước tiên cần lựa chọn sách mà đọc?Theo tg cần lựa chọn sách ntn?
-HS thảo luận-liên hệ thực tế .....
?Pt lời bàn của tg về p2đọc sách ?Tìm hiểu cách lập luận trình bày ở phần này?
-GV: Việc lựa chọn sách là điểm q.trọng trg p2 đọc sách
?Bài bviết bàn về đọc sách có tính th.phục cao.Theo em điều ấy được tạo nên từ nhg ytố cơ bản nào?
-HS hđ N-GV Hd:
+Cùng với nhg ý kiến đúng đắn sâu sắc ,bố cục bài viết ,cách trình bày của tg có gì đáng chú ý ko?
HĐ3:Hd tổng kết
?EM hãy nêu ND,NT của Vb?
-HS đọc lại ghi nhớ-sgk
HĐ4:Hd làm BT
-HS phát biểu cảm nghĩ về điều thấm thía nhất sau khi học xong Vb.
-HS thảo luận -GV lưu ý HS tính th.phục gắn với cá nhân
-HS trình bày theo N-Liên hệ thực tế
I.Giới thiệu chung Vb
1.Tg:SGK
-Sinh 1897-1986-Là nhà mĩ học và lí luận VH nổi tiếng TQ
2.Tp:
-Là kết quả q.trình tích luỹ kinh nghiệm dày công suy nghĩ ,tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho thế hệ sau
II.Tìm hiểu Vb
1.Tìm hiểu các Lđ qua bố cục Vb
-Bố cục:3phần
-Lđ:
+Tầm q.trọng và ý nghĩa của việc đọc sách
+Nêu khó khăn sai lệch dễ mắc phải của việc đọc sách hiện nay
+Bàn về p2đọc sách
2.Tầm q.trọng ý nghĩa của việc đọc sách
*Tầm q.trọng :
-Sách ghi chép,lưu trữ,cô đúc các tri thức,thành tựu của loài người qua từng thời đại là cột mốc PT học thuật
*ý nghĩa:
-Tích luỹ nâng cao tri thức
-Chuẩn bị về học vấn
-Phát hiện TG mới
3.Cách lựa chọn sách khi đọc
-Các hướng sai lệch thường gặp
+Sách nhiều -người ta ko chuyên sâu,nghiền ngẫm
+Sách nhiều người đọc khó lựa chọn mất nhiều (t) vào nhg cuốn sách ko có ích
-Cách chọn sách khi đọc
+Ko tham đọc nhiều ,chọn tinh nhg quyển có giá trị lợi cho bản thân
+Cần đọc kĩ sách tài liệu chuyên môn,chuyên sâu của mình
+Kết hợp đọc sách thưởng thức,sách ở lĩnh vực gần giũ
4.Phương pháp đọc sách
-Ko nên đọc lướt qua ,đọc phải suy ngẫn
-Đọc phải có hệ thống
êVậy đọc sách ko chỉ là học tập tri thức mà còn là rèn luyện t/cách làm người..
5.Pt tính th.phục hấp dẫn Vb
-ND lời bàn của tg vừa đạt lí thấu tình ,ý kiến Nx xác đáng của một học giả
-Trình bày bằng cáh pt,cụ thể chia sẻ kinh nghiệm thành công thất baị trg thực tế
-Bố cục hợp lí chặt chẽ
-Cách viết giầu h/a ví von
III.Tổng kết
*ghi nhớ-SGK
IV.Luyện tập
-Nêu cảm nghĩ mà em thấy thấm thía nhất sau khi học xong bài"Bàn về đọc sách"
	4.Củng cố:
-GV củng cố ND,NT của Vb qua 2tiết học .HS đọc lại phần ghi nhớ-sgk.
-Vai trò vị trí của sách trg XH,cs ngày nay ntn ? Liên hệ thực tế XH xq... 
	5.HD học bài:
-Học bài,thuộc ghi nhớ,đọc kĩ Vb.Vd thức tế phương pháp đọc bản thân.
-Chuẩn bị: TV(Đọc VD,BT -sgk,làm ra nháp).Làm BT(luyện tập ra giấy ...)
NS:
NG:
Tiết: 93 Khởi ngữ
A.Mục tiêu
-Nhận biết được khởi ngữ với chủ ngữ trg câu.Nhận biết công dụng của khởi ngữ là tiêu đề của đề tài chứa nó
-Rèn k/n đặt câu có khởi ngữ
B.Chuẩn bị: GV: Bảng phụ VD,BT...
 HS: Đọc kĩ bài,trả lời VD,làm BT-sgk ra nháp
C.Tiến trình
1.ổn định:sĩ số..............................
2.Kiểm tra: Ko
3.Bài mới
Hoạt động của GV- HS
Nội dung kiến thức
HĐ1:Hd tìm hiểu đ2,công dụng của khởi ngữ
-HS đọc VD-sgk Tr7.GV sd bảng phụ hgi sẵn VD trg SGK.
?Phân biệt các từ in đậm với CN trg nhg câu sau về vị trí trg câu và qh với VN?
-HS hđ N-trình bày-GV chốt
-GV:+Xđ CN trg câu
 +Phân biệt các từ in đậm với CN,về vị trí ,qh với VN
-VG:Các từ in đậm là khởi ngữ.
?Vậy khởi ngữ có đ2 gì?công dụng gì trg câu?
-HS đọc lại ghi nhớ 1-2lần
HĐ2:Hd làm BT
-HS đọc y/c BT-GV hd 
-HS hđ theo dãy:D1-BT1;D2-BT2
-GV lưu ý:
+ BT1:nhận diện;
+BT2: có thể thêm trợ từ "thì".Để trở thành khởi ngữ phần in đậm cần chuyển lên trước CN.
-HS các dãy trình bày-NX-GV chữ chung cả lớp
-GV cho BT: Đặt câu có khởi ngữ (2-3 câu). Gọi HS lên bảng đặt câu-lớp làm ra nháp-GV 
I.Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trg câu
1.VD:sgk
2.NX:
-Xđ CN trg câu chứa từ in đậm
a.CN:Là từ"anh" thứ2 (Ko phải là từ "anh" in đậm
b.CN:là từ "tôi"
c.CN:Là từ"chúng ta"
-Phân biệt từ in đậm với CN
+Vị trí:Các từ in đậm đứng trước CN
+Qh với CN: Từ in đậm ko có qh với CN,VN
êVậy từ in đậm là khởi ngữ,trước khởi ngữ có thể thêm từ (về,đối với)
*Ghi nhớ-SGK tr8
II.Luyện tập
BT1-sgk Tr8
a.Điều này
b.Đối với chúng mình
c.Một mình
d.Làm khí tượng
e.Đối với cháu
BT2-SGK tr8
a.Làm bài,anh ấy cẩn thận lắm
b.Hiểu thì tôi hiểu rồi nhưng mà giải thì chưa được giải
*BT thêm
-Đặt câu có khởi ngữ
	4.Củng cố:
-GV củng cố ND Kt cơ bản.HS đọc lại ghi nhớ-sgk 1-2lần
 ?Thế nào là khởi ngữ? Nêu đặc điểm công dụng của khởi ngữ? VD
	5.HD học bài:
-HD học bài,thuộc ghi nhớ-làm các BT-sgk,SBT.
-Viết đv(5-6 câu) chủ đề "Đi học".Trg đó có sd khởi ngữ,gạch chân khởi ngữ
-Chuẩn bị:TLV(Đọc kĩ bài Vb-sgk Tr9, trả lời CH trg SGK...)
....................................................................................................................................................
NS:
NG:
Tiết: 94 Phép phân tích tổng hợp
A.Mục tiêu
-HS hiểu và vd các phép lập luận, phân tích, tổng hợp trg TLV NL.Tích hợp với các Vb,TV
 đã học
-Rèn kĩ năng phân tích tổng hợp trg nói và viết
B.Chuẩn bị: GV: Đọc kĩ lưu ý SGV,VD,BT-sgk
 HS: Đọc kĩ VD-sgk,làm ra nháp
C.Tiến trình
1.ổn định:sĩ số....................
2.Kiểm tra:Vở BT(nháp HS)
3.Bài mới
Hoạt động của GV- HS
Nội dung kiến thức
HĐ1:Hd tìm hiểu cách lập luận pt tổng hợp
-HS đọc Vb-SGK tr9
?Bài văn đã nêu nhg dẫn chứng gì về trang phục?Tìm Lđ chính của Vb?
?Vì sao ko ai làm cái điều phi lí mà tg nêu?Điều ko làm cho thấy nguyên tắc gì trg ăn mặc?
-HS hđ N-trình bày-GV chốt
?Em có NX gì về nguyên tắc ăn mặc?Vặy qua tìm hiểu trên tg đã dùng phép lập luận nào để rút ra 2Lđ?
?Sau khi đã nêu 1số biểu hiện của ngtắc ngầm về trang phục ,bài viết đã dùng phép lập luận gì để chốt vđ?
?Bài viết mở rộng vđ sang ăn mặc đẹp ntn?Nêu đ/k q.định cái đẹp của trang phục?
-HS hđ N-GV chốt
?Vai trò của phép Pt tổng hợp đ.với bài văn NL ntn?
-HS trao đổi theo bàn-GV chốt
-GV: Chú ý nếu ko có Pt thì ko có tổng hợp
?Phép l.luận thường đặt ở vị trí nào trg bài văn?
-HS đọc ghi nhớ-sgk Tr10
HĐ2: Hd làm BT
-HS đọc y/c BT-GV hd-HS hđ N.Chú ý thứ tự khi Pt.
-GV chốt ý cơ bản
?TG đã Pt nhg lí do để chọn sách để đọc ntn?
-HS trao đổi N-Trình bày-GV chốt
?Tg đã Pt tầm quan trọng của cách đọc sách ntn?
-HS Hđ N-Thảo luận nêu ý kiến-GV chốt
?Pt có vai trò của lập luận ntn?
-HS trao đổi N-GV chốt 
I.Tìm hiểu cách lập luận phân tích tổng hợp
1.VD-sgk Tr9
2.NX:
*Tìm hiểu phép Pt
-Các dẫn chứng:2Lđ
+"ăn cho mình,mặc cho người "
+"Y phục xứng kì đức"
-Pt quy tắc cách ăn mặc(Phép Pt)
+Lđộng ăn mặc chỉnh tề
+ăn mặc phải phù hợp với h/c chung ,riêng
+Phù hợp đạo đức ,gdị ,hoà mình cộng đồng
ŠTrang phục hợp lí đạo đức ,Vhoá,môi trường là trang phục đẹp.
+Tg Pt tình huống giả định để thấy được sự ràng buộc bên trg (Qtắc ngầm)
 *Tìm hiểu phép tổng hợp
-ăn mặc phải phù hợp h/c chung,riêng ,nơi công cộng hay XH
-ăn mặc đẹp là phù hợp môi trường,hiểu biết với đạo đức
*Vai trò phép lập luận ,Pt tổng hợp
-Pt là phép lập luận trình bày từng bộ phận ,phương diện..
-Tổng hợp là rút ra cái chung điều đã Pt
-Lập luận tổng hợp thường đặt ở cuối đoạn ,bài văn(Phần kl 1phần,toàn Vb)
*Ghi nhớ-SGK tr10
II.Luyện tập
1.Pt đọc sách rốt cuộc là con đường của học vấn
-Học vấn là của nhân loại
-Học vấn là của nhân loại là do sách lưu truyền lại
-Sách là kho tàng quí báu
-Nếu chúng ta...thành kẻ lạc hậu
2.Pt lí do phải chọn sách
-Sách có nhiều,chất lượng khác nhau..phải chọn sách tốt
-Sức người có hạn-phải chọn sách tránh lãng phí sức
-Sách+Chuyên môn
 +Thưởng thức
ŠCó sự liên quan với nhau
3.Pt tầm quan trọng của cách đọc sách
-Ko đọc ko có điểm xuất phát cao
-Đọc là con đường ngắn đến với tri thức
-Ko chọn sách thì đọc thì đời người ngắn ko đọc xuể
-Đọc kít mà kĩ hơn đọc nhiều mà qua loa
4.Phương pháp Pt cần thiết trg lập luận vì qua Pt đúng sai ,lợi hại...Kl có tính th.phục
	4.Củng cố:
-GV k/q ND cơ bản của bài.Y/c HS đọc lại ghi nhớ-SGK tr10.Vd KT để viết bài TLV
	5.HD học bài:
-HS học thuộc ghi nhớ,xen kĩ ND bài,làm lại các BT.
-Chuẩn bị:TLV(Luyện Pt tổng hợp-HS đọc kĩ BT-sgk,làm ra nháp)
....................................................................................................................................................
NS:
NG:
Tiết: 95 Luyện tập phân tích và tổng hợp
A.Mục tiêu
-Giúp HS có kĩ năng Pt và tổng hợp trg lập luận,k/n nhận diện Vb Pt và tổng hợp,k/n viết Vb pt t.hợp
B.Chuẩn bị: GV: Làm các BT-sgk
 HS: Đọc kĩ BT,làm BT ra nháp
C.Tiến trình
1.ổn định:sĩ số.............................
2.Kiểm tra:
?Thế nào là phép Pt tổng hợp,td của phép Pt tổng hợp?
-GV kiểm tra việc chuẩn bị bài luyện tập HS(tổ báo cáo)
3.Bài mới
Hoạt động của GV- HS
Nội dung kiến thức
HĐ1:Hd HS nhận diện và đánh giá
-HS đọc đ.trích(1)-SGK
?Đv trên tg đã vd phép lập luận nào?Vd ntn?
-HS thảo luận-GV hd:
+Chỉ ra trình tự Pt đv
+ở các mặt tg nêu ra các VD cụ thể
-HS đọc (2)-sgk
?Chỉ ra trình tự Pt?
-GV Hd: ở đ.tr(2) tg Pt lần lượt các ng.nhân khách quan để bác bỏ ,k.định ng.nhân chủ quan
HĐ2:Hd thực hành PT
-HS đọc y/c BT2-GV hd
+HS vừa Pt,vừa tổng hợp,thực ra Pt thực chất lối học đối phó và tổng hợp các tác hại của nó.
-HS hđ N-HS đại diện N lên bảng ghi các ý cụ thể Nmình-Lớp NX
-GV nx chữa chung cả lớp
-HS đọc y/c  ... ường ,mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào vợ ...nghịch lí cuộc đời (1đ)
 =>Tg tạo t/huống nghịch lí muốn lưu ý người đọc :C/s ,số phận con người chứa đựng nhiều điều bất thường ,ngoài dự định ,t/huống triết lí mang t/chất trải nghiệm của cuộc đời (0,5đ)
-GV đọc kĩ ND CH2 -gợi ý:
+Nêu được tg,tp ,đb là Tg từng là nữ TNXP trên đường Trường Sơn....
+Bài làm phải có bố cục rõ ràng( 3 phần)
+Y/c phân tích kĩ được nét chung,riêng của 3 cố gái ....
+K.định được vẻ đẹp của các cô gái TNXP trên đỉnh Trường Sơn....
-HS hđ N-thống nhất cách làm bài , HS viết các phần MB,TB,KB theo các gợi ý ,Hd...
-HS đại diện đọc từng phàn cho cả lớp nghe, lớp NX,GV nx chung ,bổ sung ND,nx HT trình bày....
-GV đưa ra dàn bài Mẫu ,HS tham khảo
HĐ3:Hd NX ,sửa lỗi
-HS dựa vào đáp án,dàn bài Mẫu ,NX bài làm dựa vào ND,HT của bài 
-GV tổng hợp các ý kiến NX,bổ sung , GV nx chung ,sửa ,bổ sung....
-GV nx cụ thể vào bài làm HS ,chữa lên bảng 
1.TN -HS làm tốt phần TN trả lời đúng theo y/c của đề
 -Khoanh các ý đúng còn cẩu thả, tẩy xoá,bẩn 
2.TL: 
Câ1: -HS nêu t/huống chưa cụ thể còn nêu nêu ND chính của bài
 -Chưa nêu rõ được MĐ tg đưa ra t/huống đó để làm gì 
Câu2:-Bài làm chưa có bố cục rõ ràng 3phần 
 -HS phân tích chưa nêu được tg,tp đb là tg đã từng là nữ TNXP trên tuyến đường Trường Sơn...
 -Phân tích các nv còn chung chung chưa làm toát lên vẻ đẹp h.tượng các cô gái TNXP trg k/c chống Mĩ
-GV trả bài,y/c HS so sánh ,đối chiếu bài làm với đáp án
-HS nêu ý kiến thắc mắc(nếu có) 
-GV gọi điểm vào sổ điểm
*GV trả bài kiểm tra Tiếng Việt
HĐ1: Hd HS thảo luận phần TN
-GV chép đề vào phiếu học tập phát cho HS thảo luận N-XD đáp án đúng
-HS đại diện trả lời,các N khác NX,bổ sung, GV chữa chung
HĐ2:Hd thảo luận các CH phần TL
-GV phát phiếu học tập Câu1(đã chép sẵn đv) - HS đọc kĩ đv xđ phép liên kết của các câu trg đv -làm ra nháp
-HS đại diện trả lời ,HS các N khác NX,GV đưa ra đáp án đúng - HS tham khảo
-GV đọc lại đề Câu2
?Nêu lại khái niệm về đv ? 
-GV:+Y/c đv phải viết đúng y/c đv,đúng chủ đề "học tập"
 +Sd được phép liên kết trg đv 
 +Sd được biện pháp tu từ và nêu td 
-GV gọi HS lên bảng viết đv -lớp làm ra nháp
-HS NX đv trên bảng theo Hd của GV ,GV nx,sửa....
-GV đưa ra đv Mẫu - HS tham khảo
HĐ3:Hd NX,sửa lỗi
-GV dựa vào bài làm cụ thể của HS ,NX về ND,HT bài làm ,chữa các lỗi cụ thể lên bảng
+TN:-HS gạch chân còn sai,nhầm ,chưa nêu được đúng câu chứa khởi ngữ,thành phần biệt lập
-Nhiều HS điềm vào câu vào cuộc thoại có ND chưa sát ,câu chưa có ý nghĩa.....
+TL:
Câu1(3đ): -HS chưa tìm cụ thể được các câu liên kết với nhau =phép lk gì ,chưa nêu được từ ngữ lk..... 
Câu2(4đ)
-HS viết chưa đúng y/c đv ,chủ đề còn chưa cụ thể 
-Sd phép lk nhưng chưa gạch chân và nêu được đó là phép lk nào trg đv
-Chưa nêu được td cụ thể của biện pháp tu từ trg đv...
-HS chữa vào vở BT
-GV trả bài cho HS -Y/c HS đối chiếu bài làm với đáp án 
-HS nêu ý kiến thắc mắc (nếu có) 
-GV gọi điểm vào sổ điểm
A.Trả bài kiểm tra Văn
I.TN(3đ) 
-Đáp án Câu1,2:đúng mỗi ý =0,5đ
STT
Tên tác giả
Năm sáng tác
Thời kì lịch sử
Pháp
Mĩ
Sau 1975
1
Kim lân
1948
x
2
Nguyễn T.Long
1970
x
3
Nguyễn Q.Sáng
1966
x
4
Nguyễn M.Châu
1985
x
5
Lê M.Khuê
1971
x
Câu3(0,5đ) :Chọn đáp án (B)
II.TL(7đ)
Câu1(2,5đ)
-HS hđ N	
Câu2: HS làm đúng theo dàn bài sau:
*MB:-G.thiệu Tg,Tp , 3 nv trg Vb"những ngôi sao xa xôi" (1đ)
*TB:-Phân tích kĩ được nét chung,nét riêng của 3cô gái TNXP trên đường Trường Sơn (1,5đ)
 +Dũng cảm,ko sợ khó khăn,gian khổ ,ko sợ nguy hiểm...yêu đời...
 +Bình tĩnh khôn khéo trg công việc phá bom....
 +Sống ngăn lắp gọn gàng ,lạc quan....
-Nét riêng(1,5đ): +,Phương Định: Cô gái HN mơ mộng ,kín đáo ,duyên dáng ,thích hát ,hay nghĩ về tuổi thơ.... +,Nho:cứng cỏi ,nghịch,thích thêu gối,thích sặc sỡ...
 +,Thao: lớn tuổi ,trầm tĩnh,bình thản,chu đáo,hết lòng vì đồng đội...
*KB: K.định p/chất vẻ đẹp những ngôi sao .....trg k/chiến chống 
III.NX sửa lỗi
1.TN: 
2.TL: 
3.Trả bài
Kết quả
Kết quả
G
K
Tb
Yếu
9A
9B
B.Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
I.TN(3đ) -Đúng mỗi câu =1đ 
Câu1:Gạch chân đúng các từ sau(theo thứ tự) : giầu,chắc,trời ơi,thưa ông,và là....anh
Câu2: Câu(a) chứa khởi ngữ, các câu (b,c,d,e) là thành phần biệt lập
Câu3: Mẫu
	 A:Mai về nhà mình chơi nhé !
 B: Mình phải về nhà chăm trâu
 A:Đành vậy
II.TL(7đ) - Đáp án đúng
Câu1:(3đ) : Các câu được liên kết với nhau bằng các cách liên kết sau:
-Câu(1) nối với câu(2) :Bản chất trời phú ấy ->Phép đồng nghĩa (1đ)
-Câu(3) -(2):nhưng->Phép nối(0,5đ)
-Câu(4)-(3) :ấy là ->Phép nối(0,5đ)
-Câu(4) -(5) :lỗ hổng ->Phép lặp từ ngữ(0,5đ)
-Câu(5) -(1) :Thông minh ở câu(5) nối với câu(1) ->Phép lặp từ ngữ(0,5đ)
Câu2(4đ): HS viết đv đúng theo y/c sau:
-Viết đúng chủ đề "Học tập",đúng y/c đv,độ dài khoảng 5-7câu (2đ)
-Sd các phép liên kết -cho biết phép liên kết sd trong đv (1đ)
-Sd một biện pháp tu từ đã học -nêu td của phép tu từ đó (1đ)
III.NX,sửa lỗi
1.TN(3đ)
2.TL(7đ)
3.Trả bài
Kết quả
Kết quả
G
K
Tb
Yếu
9A
9B
	4.Củng cố
-GV củng cố kiến thức về VH,TV trg chương trình kì II, củng cố các k/n làm bài kiểm tra (TL)
-GV cho HS đọc bài hay (VH) ,đv Mẫu(TV) -HS tham khảo bài làm của mình
	5.HD học bài:
-Y/c HS về xem lại các bài kiểm tra (VH,TV) ,ôn kĩ ,xem lại lí thuyết ,bài học 
-BT:Viết lại đv (TV) theo các chủ đề khác nhau về học tập
-Chuẩn bịLTLV(Thư) -HS đọc kĩ bài SGK,làm ra nháp
......................................................................................................................................................
NS:
NG:
Tiết:171 ,174 Thư,điện
A.Mục tiêu
-HS nắm được các tình huống viết thư ,cách viết một lá thư
-Rèn k/n viết được thư từ có ND ,ý nghĩa...
B.Chuẩn bị: GV: Mẫu một lá thư ,BT-sgk
	HS: Mỗi HS chuẩn bị 1 lá thư,đọc kĩ bài ở nhà
C.Tiến trình:1.ổn định:sĩ số.........................
	2.Kiểm tra :chuẩn bị HS (các tổ báo cáo)
	3.Bài mới
Hoạt động của GV-HS
Nội dung kiến thức
HĐ1:Hd tìm hiểu các tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi
-HS đọc kĩ 4 tình huống SGK
?Vậy những tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi ?
-HS thảo luận N-trả lời,GV chốt
?Cho biết MĐ,td củac tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi khác nhau ntn ?
-HS hđ N-trả lời,GV chốt
?Kể thêm các tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi mà em biết ?
-HS hđ N-trả lời,các N khác NX,GV bổ sung
HĐ2: Hd cách viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi
-HS đọc kĩ y/c mục(1)-sgk
?ND thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi giống và khác nhau ở điểm nào ?
-HS hđ N-trả lời,GV chốt,bổ sung
-GV:+Y/c HS dựa vào MĐ,td của thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi
 +Phân biệt ND cụ thể 
?Trg thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi ,t/cảm được thể hiện ntn ? ,lời văn trg thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi có điểm gì giống nhau ?
-HS hđ N-trả lời,GV giảng thêm
?Thử cụ thể hoá các ND -SGK bằng các cách d.đ khác nhau ?
-GV hd:+Y/c HS chú ý cách sd từ ngữ,câu ,kết hợp từ ngữ tiêu biểu d.đ ND thường gặp
 +HS thảo luận N,đại diện N trả lời,GV chốt,sửa ,bổ sung...
?Vậy ntn thư(điện) chúc mừng và thư(điện) thăm hỏi ? Lời lẽ,tình cảm trgthư(điện) chúc mừng và thư(điện) thăm hỏi ntn ?
-HS đọc kĩ ghi nhớ-sgk
-GV cho BT:
BT1:?Kể tên các tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi mà em biết ?
-HS hđ N-thi tìm nhanh,đúng các N-GV NX, biểu dương từng N
*Củng cố Tiết 171
-GV k/q ND chính của tiết 1 qua các CH, BT
-HS đọc lại ghi nhớ-sgk
?Cho biết MĐ,td củac tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi khác nhau ntn ?
?Trg thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi ,t/cảm được thể hiện ntn ? ,lời văn trg thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi có điểm gì giống nhau ?
*Dặn dò:
-Y/c HS về xem lại các VD,làm các BT(luyện tập) ,thuộc ghi nhớ-sgk
-Soạn tiếp (III) -sgk,làm các BT ra nháp
*Tiết 174
-Kiểm tra bài cũ: GV k.tra BTVN của HS
-GV nhắc lại ND chính của Tiết 171
HĐ3:Hd làm BT
-HS đọc kĩ y/c BT-sgk
-GV y/c HS kẻ đúng theo Mẫu -sgk để làm
-GV sd bảng phụ đã kẻ sẵn BT-Gọi HS lên bảng làm ,cả lớp NX,GV chữa chung cả lớp
-HS đọc kĩ các tình huống BT2-sgk
?Nêu các tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi ?
-HS hđ N-đại diện N trả lời(giải thích) ,cả lớp NX,GV nx bổ sung
-HS đọc kĩ y/c BT 3-sgk
-GV:+Y/c HS kẻ bảng như Mẫu bưu điện(sgk)
 +HS điền đầy đủ các thông tin theo Mẫu
-HS có thể điền tên, ND bức điện theo nhiều tên,ND khác nhau(chúc mừng hoặc chi sẻ)
BT thêm: +Kể 5 tình huống cần viết thư(điện) chúc mừng bạn bè (người thân) trg học tập
 +Kể 5 tình huống mà các nguyên thủ quốc gia gửi thư(điện) chia sẻ
-HS thi tìm nhanh các N 
-GV biểu dương N tìm nhanh,đúng y/c của N
I.Những trường hợp cần viết thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi
1.VD-sgk
2.NX:
-Trường hợp viết thư (điện) chúc mừng: a,b
-Trường hợp thư (điện) thăm hỏi : cd
 Thư(điện) chúc mừng khác thư (điện) thăm hỏi :+thư (điện) chúc mừng: chúc mừng người nhận (vui)
 +thư (điện) thăm hỏi : chia sẻ cảm thông với người nhận(buồn)
II.Cách viết thư (điện ) chúc mừng và thăm hỏi
1.VD-sgk
2.NX:
2.1*ND thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi:
-Giống: ND thông báo đầy đủ ,chọn vẹn có lí do chính đáng
-Khác: +Thư (điện) chúc mừng : lời chúc mừng mong muốn..
 +Thư (điện) thăm hỏi: lời thăm hỏi chia buồn....
 *thư(điện) chúc mừng hoặc thăm hỏi: lời lẽ ngắn gọn xúc tích ,t/cảm chân thành 
2.2-Lí do cần viết thư(điện) chúc mừng thăm hỏi
 -Lời chúc mừng và mong muốn của người gửi
2.3Cách viết thư(điện) chúc mừng thăm hỏi
-Nêu được lí do viết
-Bộc lộ suy nghĩ,cx
-Lời chúc mừng mong muốn hay lời chia buồn thăm hỏi
*Ghi nhớ-sgk
*Luyện tập
-HS làm tại lớp
III.Luyện tập
BT1-sgk
 -HS hđ N
BT2-sgk
a.điện chúc mừng
b.điện chúc mưng
c.Thư(điện) thăm hỏi
d.Thư(điện) chúc mừng
e.Thư(điện) chúc mừng
BT3-sgk
-HS tự làm tại lớp
 -HS hđ N
	4.Củng cố
-GV ND chính của bài qua các VD,BT-sgk, HS đọc lại ghi nhớ-sgk
?Nêu các tình huống nào cần thư(điện) chúc mừng và thư (điện) thăm hỏi ?
	5.HD học bài
-Y/c HS về đọc lại các t/huống SGK,học bài ,thuộc ghi nhớ
-BT: Làm hoàn chỉnh BT3-sgk(luyện tập) ,Sưu tầm các t/huống cụ thể khi cần thư(điện) chúc mừng,thăm hỏi
-Chuẩn bị:TLV(Trả bài kiểm tra học kì II) -Y/c HS ôn tổng hợp chương trình Ngữ văn kì II
.....................................................................................................................................................
NS:
NG:
Tiết :172-173 Kiểm tra học kì II
.
NS:
NG:
Tiết:175 Trả bài kiểm tra học kì II
A.Mục tiêu
--Giúp HS củng cố ND Kt cơ bản trg học kì II và cả năm học. Qua tiết trả bài ,HS thấy được những ưu điểm ,nhược điểm trg bài làm ,tìm ra hướng khắc phục,sửa chữa...
B.Chuẩn bị: GV: Chấm bài,NX u ,nhược điểm .....
 HS: Tự sửa...xem lại bài ...
C.Tiến trình:1.ổn định:sĩ số..................
 2.Kiểm tra: ko
 3.Bài mới
Hoạt động của GV-HS
Nội dung kiến thức

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoc_ki_2_ngu_van_9.doc