Giáo án môn Ngữ văn 9 - Luyện tập phân tích và tổng hợp

Giáo án môn Ngữ văn 9 - Luyện tập phân tích và tổng hợp

Tiết:95 LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

A.MỤC TIÊU:

Giúp HS:

_Nhận dạng các phép lập luận phân tích và tổng hợp.Luyện kỉ năng phân tích và tổng hợp.

B.PHƯƠNG PHÁP:

_Gợi tìm, luyện tập.

C.CHUẨN BỊ:

_HS đọc văn bản và chuẩn bị theo các câu hỏi của SGK.

D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I.Ổn định lớp:

II.Kiểm tra bài cũ:

III.Bài mới:

1.Giới thiệu bài:

 Để viết tốt bài văn nghị luận, một trong những thao tác mà người viết cần sử dụng là phép phân tích và tổng hợp. Luyện tập phân tích và tổng hợp để có kỉ năng là yêu cầu cần thiết .

2.Tổ chức các hoạt động:

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 797Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 9 - Luyện tập phân tích và tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng năm 
Tiết:95 Luyện tập phân tích và tổng hợp
A.Mục tiêu:
Giúp HS: 
_Nhận dạng các phép lập luận phân tích và tổng hợp.Luyện kỉ năng phân tích và tổng hợp.
B.Phương pháp:
_Gợi tìm, luyện tập.
C.Chuẩn bị:
_HS đọc văn bản và chuẩn bị theo các câu hỏi của SGK.
D.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định lớp:
II.Kiểm tra bài cũ:
III.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
 Để viết tốt bài văn nghị luận, một trong những thao tác mà người viết cần sử dụng là phép phân tích và tổng hợp. Luyện tập phân tích và tổng hợp để có kỉ năng là yêu cầu cần thiết .
2.Tổ chức các hoạt động:
1.HĐ1:
1.1.
_HS đọc văn bản.(1 HS đọc)
?Văn bản trên là của ai? Phương thức biểu đạt
 chính là gì? (NL)
? Vấn đề nghị luận trong đoạn văn?Nêu thứ tự các
lập luận của tác giả?(Tác giả muốn làm rõ điều gì?
Để làm rõ điều đó tác giả đã lập luận như thé nào? 
 ?Theo em, người viết đã sử dụng phép lập
 luận gì?(Phân tích hay tổng hợp?)
2.HĐ 2:
?Bản chất của lối học đối phó là gì?
Tác hại của nó?
?Khi trình bày ta đã sử dụng phép phân tích hay
 tổng hợp?(phân tích biểu hiện và tác hại)
3.HĐ 3:
?Hãy cho biết các lí do khiến mọi người phải 
đọc sách?
?ở đây ta dã thao tác phân tích hay tổng hợp?
4.HS viết đoạn văn.
 +Đọc và nhận xét: ?Đoạn văn sử dụng phép phân
 tích và tổng hợp như thế nào?(2-3 em trình bày)
1.Xác định phép lập luậntrong văn bản:
a_Cái thú vị của bài thơ “Thu điếu”:
+ở các điệu xanh
+ở những cử động
+ở các vần thơ
àPhép phân tích.
b.Nguyên nhân của sự thành đạt:
+Có người nói...
+Thật vậy.
+Rốt cuộc, mấu chốt là.
àPhân tích và tổng hợp.
2.Phân tích bản chất của lối học đối phó:
+Xem việc học là sự ép buộc.
+Thụ động, không có kế hoạch học tập.
+Chỉ học phần kiểm tra, thi cử.
+Học mà không suy nghĩ, không luyện.
+Đến lớp cho có mặt nhưng không học.
 àTác hại: Lãng phí thời gian và công 
sức, kiến thức mù mờ.Sẽ gặp nhiều khó
 khăn , trở ngại trên đường đời.
3.Lí do khiến mọi người phải đọc sách: 
+Đọc sách để tăng hiểu biết.
+Đọc sách để ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại đã tích lũy bao đời nay.
+Đọc sách là muốn trả món nợ 
+Đọc sách chính là hưởng thụ
+Đọc sách là chuẩn bị để vào đời
4.Viết đoạn văn:
3.Củng cố:
? Vai trò của phân tích và tổng hợp trong lập luận?
?Phép phân tích khác phép tổng hợp như thế nào?
E.Dặn dò:
1.Nắm chắc đặc điểm, vai trò của phép phân tích và tổng hợp.
2.Chuẩn bị bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
3.Câu hỏi kiểm tra bài cũ: ?Đọc đoạn văn của em viết có sử dụng phép phân tích và tổng hợp. Chĩ rõ điều đó?
4.Tiết tới :96

Tài liệu đính kèm:

  • docT 95.doc