Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 1 dến tiết 68

Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 1 dến tiết 68

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 ( Lê Anh Trà )

 ( Tiết 1,2)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luật, tự sự, biểu cảm.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

3/ Thái độ.

Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác.

II/ CHUẨN BỊ :

- GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẫu chuyện về cuộc đời của Bác.

- HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK.

 

doc 68 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 1 dến tiết 68", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 gi¸o ¸n so¹n theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 
 bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 
 (Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn ¸p dông tõ n¨m häc 2012-2013)
 ng÷ v¨n LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (175 tiết)
Học kì I: 19 tuần (90 tiết)
Học kì II: 17 tuần (85 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần 1
Tiết 1 đến tiết 5
Phong cách Hồ Chí Minh;
Các phương châm hội thoại;
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
Tuần 2
Tiết 6 đến tiết 10
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;
Các phương châm hội thoại (tiếp);
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
Tuần 3
Tiết 11 đến tiết 15
Tuyên bố thế giới về... trẻ em;
Các phương châm hội thoại (tiếp);
Viết bài Tập làm văn số 1.
Tuần 4
Tiết 16 đến tiết 20
Chuyện người con gái Nam Xương;
Xưng hô trong hội thoại;
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.
Tuần 5
Tiết 21 đến tiết 25
Sự phát triển của từ vựng;
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh;
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14);
Sự phát triển của từ vựng (tiếp).
Tuần 6
Tiết 26 đến tiết 30
Truyện Kiều của Nguyễn Du;
Chị em Thuý Kiều;
Cảnh ngày xuân;
Thuật ngữ;
Trả bài Tập làm văn số 1.
Tuần 7
Tiết 31 đến tiết 35
Kiều ở lầu Ngưng Bích; 
Miêu tả trong văn bản tự sự;
Trau dồi vốn từ;
Viết bài Tập làm văn số 2.
Tuần 8
Tiết 36 đến tiết 40
Mã Giám Sinh mua Kiều;
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga;
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
Tuần 9
Tiết 41 đến tiết 45
Lục Vân Tiên gặp nạn;
Chương trình địa phương phần Văn;
Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... Từ nhiều nghĩa);
Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Trường từ vựng);
Trả bài Tập làm văn số 2.
Tuần 10
Tiết 46 đến tiết 50
Đồng chí;
Bài thơ về tiểu đội xe không kính;
Kiểm tra truyện trung đại;
Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... Trau dồi vốn từ);
Nghị luận trong văn bản tự sự.
Tuần 11
Tiết 51 đến tiết 55
Đoàn thuyền đánh cá; 
Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng);
Tập làm thơ tám chữ;
Trả bài kiểm tra Văn.
Tuần 12
Tiết 56 đến tiết 60)
Bếp lửa; 
Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ;
Ánh trăng;
Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp);
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.
Tuần 13
Tiết 61 đến tiết 65
Làng;
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự;
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 
Tuần 14
Tiết 66 đến tiết 70
Lặng lẽ Sa Pa;
Viết bài Tập làm văn số 3;
Người kể chuyện trong văn bản tự sự.
Tuần 15
Tiết 71 đến tiết 74
Chiếc lược ngà;
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp);
Kiểm tra Tiếng Việt.
Tuần 16
Tiết 75 đến tiết 78
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại;
Cố hương.
Tuần 17
Tiết 79 đến tiết 82
Trả bài Tập làm văn số 3;
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn;
Ôn tập Tập làm văn.
Tuần 18
Tiết 83 đến tiết 86
Ôn tập Tập làm văn (tiếp);
Kiểm tra học kì I.
Tuần 19
Tiết 87 đến tiết 90
Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54);
Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ;
Trả bài kiểm tra học kì I.
HỌC KÌ II
Tuần 20
Tiết 91 đến tiết 94
Bàn về đọc sách;
Khởi ngữ;
Phép phân tích và tổng hợp.
Tuần 21
Tiết 95 đến tiết 98
Luyện tập phân tích và tổng hợp.
Tiếng nói của văn nghệ;
Các thành phần biệt lập.
Tuần 22
Tiết 99 đến tiết 102
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống;
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống;
Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn (sẽ làm ở nhà).
Tuần 23
Tiết 103 đến tiết 106
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới;
Các thành phần biệt lập (tiếp);
Viết bài Tập làm văn số 5; 
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.
Tuần 24
Tiết 107 đến tiết 110
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (tiếp);
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;
Liên kết câu và liên kết đoạn văn;
Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập).
Tuần 25
Tiết 111 đến tiết 115
Hướng dẫn đọc thêm: Con cò;
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;
Trả bài Tập làm văn số 5.
Tuần 26
Tiết 116 đến tiết 120
Mùa xuân nho nhỏ;
Viếng lăng Bác;
Nghị luân về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà.
Tuần 27
Tiết 121 đến tiết 125
Sang thu;
Nói với con;
Nghĩa tường minh và hàm ý;
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ;
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Tuần 28
Tiết 126 đến tiết 130
Mây và sóng;
Ôn tập về thơ;
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp);
Kiểm tra Văn (phần thơ);
Trả bài Tập làm văn số 6.
Tuần 29
Tiết 131 đến tiết 135
Tổng kết phần văn bản nhật dụng;
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);
Viết bài Tập làm văn số 7.
Tuần 30
Tiết 136 đến tiết 140
Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê;
Ôn tập Tiếng Việt lớp 9;
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Tuần 31
Tiết 141 đến tiết 145
Những ngôi sao xa xôi;
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn); 
Trả bài Tập làm văn số 7;
Biên bản.
Tuần 32
Tiết 146 đến tiết 150
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang;
Tổng kết về ngữ pháp; 
Luyện tập viết biên bản;
Hợp đồng.
Tuần 33
Tiết 151 đến tiết 155
Bố của Xi mông;
Ôn tập về truyện;
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp);
Kiểm tra Văn (phần truyện).
Tuần 34
Tiết 156 đến tiết 160
Con chó Bấc;
Kiểm tra Tiếng Việt;
Luyện tập viết hợp đồng;
Tổng kết Văn học nước ngoài.
Tuần 35
Tiết 161 đến tiết 165
Bắc Sơn;
Tổng kết Tập làm văn;
Tôi và chúng ta.
Tuần 36
Tiết 166 đến tiết 170
Tôi và chúng ta (tiếp);
Tổng kết Văn học;
Trả bài kiểm tra Văn, Tiếng Việt. 
Tuần 37
Tiết 171 đến tiết 175
Kiểm tra học kì II;
Thư, điện;
Trả bài kiểm tra học kì II.
gi¸o ¸n NG÷ V¡N 9 so¹n theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 2012-2013
Ngày soạn : 
Ngày dạy : ..........................................
Tuần thứ nhất
Tiết 01, 02
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 ( Lê Anh Trà )
 ( Tiết 1,2)
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luật, tự sự, biểu cảm.
II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.
3/ Thái độ.
Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác. 
II/ CHUẨN BỊ :
- GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẫu chuyện về cuộc đời của Bác.
- HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK.
III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.
1/ Ôn định lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ.
3/ Bài mới.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động
Giáo viên giới thiệu gây sự chú ý của học sinh. 
Gọi học sinh đọc chú thích, em hiểu gì về tác giả ? Xuất xứ tác phẩm có gì đáng chú ý ?
Em còn biết những văn bản, tác phẩm nào về Bác ?
Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích. Giáo viên kiểm tra lại một số từ trọng tâm: truân chuyên, thuần đức.
Giáo viên giảng thêm : bất giác: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên : không dự định trước.
- Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu.
Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Thuộc loại văn bản nào ? (chính luận).
Văn bản chia làm mấy đoạn, ý của từng đoạn ?
- Gọi học sinh đọc đoạn 1.
Những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào?
Hồ Chí Minh làm thế nào để tiếp thu văn hóa nhân loại ?
Chìa khóa để mở kho tri thức nhân loại là gì ?
Động lực nào giúp người có vốn tri thức ấy ? Tìm những dẫn chứng cụ thể ?
Qua những vấn đề trên em có nhận xét gì về phong cách Hồ Chí Minh ? Tiếp thu vốn tri thức nhân loại ở mức nào ? Theo hướng nào ?
Học sinh thảo luận Þ câu văn nào nói rõ điều đó.
Þ Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
Để làm nổi bật vấn đề Hồ Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa nhân loại tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ? 
Giáo viên củng cố hết tiết 1.
Học sinh chú ý.
Học sinh trả lời.
Học sinh nêu những tác phẩm đã học về Bác.
Học sinh đọc chú thích, Sgk trang 7.
Học sinh trả lời.
- Đạm bạc : sơ sài, giản dị.
Học sinh đọc v.bản.
Học sinh làm việc độc lập, trả lời.
Suy nghĩ (trả lời).
Ý 1: quá trình hình thành những điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.
Ý 2: những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác.
Ý 3: bluận khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh
Þ Học sinh dựa vào văn bản.
Þ trả lời.
Học sinh thảo luận.
Þ Qua lao động mà học hỏi.
Þ Ham hiểu biết Þ học làm nghề Þ đến đâu cũng học hỏi.
Học sinh thảo luận.
- Thông minh, cần cù vốn tri thức sâu rộng tiếp thu chọn lọc.
Þ Câu : “nhưng điều kỳ lạ ... hiện đại”.
Học sinh luyện tập + thảo luận nhóm.
- Lập luận chặt chẽ.
- Chọn chi tiết tiêu biểu, chọn lọc.
- So sánh, đối lập.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2 :
I) Đọc – hiểu chú thích :
1) Tác giả, tác phẩm :
- Trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn bó với cái giản dị của Lê Anh Trà.
2) Chú thích : Sgk trang 7.
II) Đọc – hiểu cấu trúc :
1) Đọc : Sgk trang 5.
2) Thể loại : văn bản nhật dụng.
3) Bố cục : 3 đoạn.
Đoạn 1 : từ đầu Þ hiện đại.
Đoạn 2 : tiếp Þ tắm ao.
Đoạn 3 : còn lại.
Hoạt động 3
III) Phân tích văn bản :
1) Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh :
- Bác tiếp thu văn hóa nhân loại trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước.
- Cách tiếp thu: phương tiện ngôn ngữ.
Þ qua công việc, lao động, học hỏi với động lực ham hiểu biết, học hỏi và tìm hiểu.
- Phong cách: thông minh, cần cù, yêu lao động, có vốn kiến thức sâu rộng, tiếp thu tri thức chọn lọc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; xưa và nay; dân tộc và quốc tế tiếp thu trên nền tảng văn hóa dân tộc.
Tiết 2
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động
Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2.
Cho học sinh quan sát một số tranh ảnh giới thiệu nơi ở của Bác.
Đoạn 1 nói về thời hoạt động nào của Bác ?
Đoạn 2 khi Bác làm gì ?
Khi trình bày những nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh, tác giả tập trung ở những khía cạnh nào ? Nơi ở và nơi làm việc của Bác được giới thiệu như thế nào ?
Trang phục theo cảm nhận của em ? Việc ăn uống của Bác như thế nào ?
Em hãy hình dung về cuộc sống của các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước trên thế giới ?
(Giáo viên bình : Tổng thống Mỹ Bin Clintơn)
Em có cảm nhận gì về lối sống của Hồ  ... 	+ Bè côc râ rµng, m¹ch l¹c.
	+ BiÕt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c p.ph¸p t/minh. Lêi v¨n biÓu ®¹t chÝnh x¸c, gän gµng.
	+ Ch÷ viÕt ®Ñp, tr×nh bµy s¹ch, râ rµng, hîp lÝ, c©n ®èi, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶.
-§iÓm 7, 8:
	+ §¹t c¸c y/c trªn.
	+ Cßn m¾c vµo lçi diÔn ®¹t & chÝnh t¶.
	+ Cã thÓ cßn thiÕu ý trong phÇn th©n bµi (nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ).
-§iÓm 5, 6:
	+ Bµi lµm ë møc ®é trung b×nh.
	+ Cßn m¾c mét vµi lçi: ChÝnh t¶, dïng tõ, ®Æt c©u ...
	+ Ch­a kÕt hîp ®­îc yÕu tè miªu t¶ còng nh­ c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh.
-§iÓm 1, 2:
	+ L¹c ®Ò
	+ Sai yªu cÇu.
*Gv thu bµi vÒ nhµ chÊm. 
TuÇn 4:	 Bµi 3, 4
 TiÕt 16, 17: chuyÖn ng­êi con g¸i nam x­¬ng
I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 
1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®­îc phÈm chÊt vÎ ®Ñp t©m hån vµ bi kÞch h¹nh phóc cña Vò N­¬ng, mét ng­êi phô n÷ trong x· héi phong kiÕn . Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña truyÒn k× . TÝch hîp lêi dÉn trùc tiÕp, lêi dÉn gi¸n tiÕp.
2. KÜ n¨ng : RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc, tãm t¾t, ph©n tÝch t¸c phÈm v¨n ch­¬ng nghÖ thuËt.
3. Gi¸o dôc : Gi¸o dôc 
II. ChuÈn bÞ : 
1. Thµy : §äc tµi liÖu, nghiªn cøu so¹n bµi, gi¸o cô : B¶ng phô, gi¸ ®ì.
2. Trß : §äc, bµi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp .
A. æn ®Þnh tæ chøc ( 1phót ).
B. KiÓm tra: ( 3-5 phót ).
C. Bµi míi : GV giíi thiÖu:
H® cña GV
H® cña Hs
Ghi b¶ng
* H§1: KTra bµi cò 
B¶n tuyªn bè ®· nªu râ nh÷ng n/vô nµo cña céng ®ång Q.tÕ ®/v viÖc b¶o vÖ, c/sãc trÎ em.
* H§2: Bµi míi:
H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ tg’ NguyÔn D÷ ?
Gv g/thiÖu vÒ truyÖn truyÒn kú: Lµ lo¹i v¨n xu«i tù sù cã nguån gèc tõ Vh Trung Quèc..
H? Em hiÓu thÕ nµo lµ TKML ?
* Gv bæ sung thªm: TruyÖn ®­îc Ng. D÷ t¸i t¹o trªn c¬ së 1 truyÖn cæ tÝch cña VN: “Vî chµng Tr­¬ng”. HiÖn nay cßn ®Òn thê nµng VN ë huyÖn LÝ Nh©n, TØnh Hµ Nam. D©n gian gäi lµ >.
H? KÓ vÒ > ?
- TÝnh kÕ thõa & s¸ng t¹o cña Ng. D÷:
 + Chó träng khai th¸c t©m lÝ nh©n vËt.
 + Thªm bít 1 sè chi tiÕt ®Çy dông ý ng.thuËt: ChiÕc bãng trªn v¸ch, sù trë vÒ cña V.N­¬ng.
- ViÕt vÒ th©n phËn l p/n÷: 11/ 20 truyÖn.
- K/tra 1 sè chó thÝch.
* Gv ®äc mÉu: Tõ ®Çu ...®Õn >
H­íng dÉn Hs ®äc: Chó ý ph©n biÖt ®o¹n tù sù & nh÷ng lêi ®èi tho¹i, ®äc diÔn c¶m phï hîp víi t©m tr¹ng cña n/vËt.
H? T×m ®¹i ý cña bµi ?
H? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n, ý chÝnh cña tõng ®o¹n ?
H? TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? Nh÷ng n/vËt nµo lµ n/vËt chÝnh ?
H? Tãm t¾t t×nh tiÕt chÝnh cña truyÖn ?
Qua nh÷ng t×nh tiÕt cña truyÖn em h·y t×m hiÓu xem n.vËt Vò N­¬ng ®­îc m/t¶ trong nh÷ng hoµn c¶nh ¹ nhau ntn ?
GV h­íng dÉn hs t×m hiÓu tõng t×nh huèng 
H? Trong c/s vî chång b×nh th­êng nµng ®· xö sù ntn tr­íc tÝnh hay ghen cña T.Sinh.
 GV: Vò N­¬ng ý thøc ®­îc th©n phËn m×nh xuÊt th©n tõ con nhµ kÎ khã. Nµng ý tø, c­ xö ®óng mùc, nÕt na hiÒn dÞu. V× vËy h¹nh phóc gia ®×nh vÉn ®­îc b¶o vÖ.
H? Em h·y t×m chi tiÕt miªu t¶ cö chØ, lêi nãi cña Vò N­¬ng khi tiÔn chång ®i lÝnh ?
H? Qua cö chØ vµ lêi dÆn dß Êy gióp em hiÓu g× vÒ t×nh c¶m cña Vò N­¬ng víi chång ?
GV: X.ph¸t tõ c¶m høng nh©n ®¹o & ngîi ca Ng.D÷ ®· kh¾c häa mét l p/n÷ b×nh d©n cã vÎ ®Ñp hoµn thiÖn toµn mü, lµ l p/n÷ lý t­ëng trong XHPK: Mét l p/n÷ nÕt na giµu ®øc hy sinh toµn t©m toµn ý dµnh cho chång.
H? Khi Thóc Sinh ®i v¾ng, t×nh c¶m cña nµng víi chång ntn?
H? Qua ®ã em cã n/xÐt g× vÒ Vò N­¬ng 
Gv: H×nh ¶nh > chØ c¶nh mïa xu©n. > chØ c¶nh mïa ®«ng ¶m ®¹m. §©y lµ nh÷ng h×nh ¶nh ­íc lÖ m­în c¶nh vËt thiªn nhiªn ®Ó chØ sù tr«i ch¶y cña thêi gian. 
H? §èi víi mÑ chång nµng c­ xö ntn ?
H? Qua lêi tr¨ng trèi cña mÑ chång gióp em hiÓu g× vÒ Vò N­¬ng ?
H? §¸nh gi¸ cña em vÒ n/v Vò N­¬ng ? 
H? Khi chång trë vÒ, Vò N­¬ng bÞ nghi oan ntn? 
H? Tr­íc hoµn c¶nh ®ã, Vò N­¬ng ®· xö sù ntn? 
H? ë lêi tho¹i 1, Vò N­¬ng ®· lµm g× ®Ó chång hiÓu râ tÊm lßng cña m×nh ?
H? §äc lêi tho¹i 2, em hiÓu g× vÒ t©m tr¹ng cña Vò N­¬ng lóc nµy ?
H? Ph©n tÝch t©m tr¹ng ®au ®ín Êy ?
H? §äc lêi tho¹i 3 vµ ph©n tÝch t©m tr¹ng cña Vò N­¬ng lóc nµy ?
H? Qua 3 lêi tho¹i em hiÓu g× vÒ ®øc h¹nh cña Vò N­¬ng?
H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt ë ®o¹n truyÖn nµy ?
H? PhÇn ®Çu truyÖn, cuéc h«n nh©n cña T.Sinh vµ Vò N­¬ng ®­îc giíi thiÖu ntn?
H? Tr­¬ng Sinh ®­îc giíi thiÖu lµ ng­êi ntn?
H? ViÖc t¸c gi¶ ®­a chi tiÕt trªn ë phÇn ®Çu truþÖn cã dông ý nghÖ thuËt g× ?
Gäi hs ®äc “Qua n¨m sau ... viÖc ®· qua råi ”.
H? C/tranh kÕt thóc TS trë vÒ cã ®iÒu g× x¶y ra trong gia ®×nh? T©m tr¹ng cña chµng ra sao?
H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu kÓ chuyÖn ë ®o¹n nµy?
H? Trong h/c¶nh vµ t©m tr¹ng nh­ vËy lêi nãi cña bÐ §¶n cã t¸c ®éng ntn ®Õn Tr­¬ng Sinh ? H·y ph©n tÝch ?
GV: Tg’ ®i s©u m/t¶ néi t©m n/v. §ã lµ s¸ng t¹o cña Ng.D÷ trong thÓ lo¹i truyÒn kú. HiÖn lªn tõ ®Çu ®Õn cuèi mét T.Sinh phµm phu tôc tö, hå ®å, thiÓn cËn ... mèi ngê vî ngo¹i t×nh ngµy cµng cao. T¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn tµi n¨ng cña m×nh trong viÖc n¾m b¾t t©m lý n/v ë t×nh huèng Ðo le. 
H? Tõ sù nghi ngê Tr­¬ng Sinh ®· cã lêi nãi vµ hµnh ®éng ®èi víi Vò N­¬ng ntn?
H? Qua c¸ch xö sù cña Tr­¬ng Sinh, em thÊy nv nµy lµ ng­êi ntn?
H? Th«ng qua c¸i chÕt cña Vò N­¬ng t¸c gi¶ muèn ph¶n ¸nh ®iÒu g× ?
GV: §¸ng lÏ truyÖn kÕt thóc. NÕu vËy sÏ kh«ng cã hËu. Tg’ s¸ng t¹o thªm phÇn thø 2. §©y lµ sù s¸ng t¹o cña NguyÔn D÷ trong viÖc t¸i t¹o truyÖn cæ tÝch.
H? T×m nh÷nh y/tè kú ¶o hoang ®­êng ?
GV nhÊn m¹nh: §©y lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong truyÒn kú. 
H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch thøc ®­a yÕu tè truyÒn kú vµo truyÖn cña NguyÔn D÷ ?
H? C¸ch thøc trªn cã t¸c dông g×?
H? Theo em viÖc ®­a yÕu tè truyÒn kú vµo c©u truyÖn cæ tÝch quen thuéc nh»m thÓ hiÖn ®iÒu g× ? 
H? Theo em kÕt thóc cã hËu Êy cã lµm gi¶m tÝnh bi kÞch cña t/p kh«ng ?
GV: §óng nh­ lêi n/xÐt cña Vò Kh©m L©n “TruyÒn kú m¹n lôc lµ thiªn cæ kú bót” (Bót l¹ ngµn x­a, 1 ¸ng v¨n hay ngµn ®êi). 
H? Em h·y nªu g/trÞ néi dung cña t¸c phÈm ?
H? Tr×nh bµy nh÷ng thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt cña t¸c gi¶ ?
X/d tÝnh c¸ch n/v nhÊt qu¸n.
* H§4: HDVN : Tãm t¾t truyÖn 
+ Ph©n tÝch gi¸ trÞ nh©n ®¹o, gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña t/phÈm. 
+ ChuÈn bÞ phÇn 1 tr.35.
Dùa vµo chó thÝch SGK/tr. 43
Hs xem chó thÝch 
- TKML: Ghi chÐp t¶n m¹n nh÷ng ®iÒu k× l¹ vÉn ®­îc l­u truyÒn.
- TKML ®¸nh dÊu 1 b­íc tiÕn quan träng trong VX tù sù VN.
Hs kÓ
Hs ®äc tiÕp: >.
Hs ®äc tiÕp: .... hÕt.
§©y lµ c©u truyÖn vÒ sè phËn oan nghiÖt cña 1 l p/n÷ cã nhan s¾c, cã ®øc h¹nh d­íi c/®é phô quyÒn PK.
- 3 ®o¹n:
+ Tõ ®Çu ...>: Cuéc h«n nh©n gi÷a TS & VN, sù xa c¸ch v× ch/tranh & phÈm h¹nh cña nµng.
+ ... ViÖc trãt qua råi: Nçi oan khuÊt cña VN & c¸i chÕt bi th¶m cña nµng.
+ Cßn l¹i: ¦íc m¬ ngµn ®êi cña n/d©n c¸i thiÖn bao giê còng ch/th¾ng c¸i ¸c...
Giíi thiÖu n/v Vò N­¬ng vµ Thóc Sinh lÊy Vò N­¬ng lµm vî. 
Thóc Sinh ®i lÝnh Vò N­¬ng ë nhµ ch¨m sãc mÑ giµ con nhá. 
T.Sinh trë vÒ nghi oan cho vî khiÕn VN uÊt øc nh¶y xuèng bÕn Hg.Giang tù vÉn. 
Sù trë vÒ d­¬ng thÕ trong chèc l¸t cña VN.
T¸c gi¶ ®Æt n/v vµo nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau :
Trong c/s’ vî chång b×nh th­êng 
Khi tiÔn chång ®i lÝnh 
Khi bÞ chång nghi oan 
Gi÷ g×n khu«n phÐp kh«ng ®Ó lóc nµo vî chång ph¶i thÊt hßa
Rãt chÐn r­îu ®Çy
Ch¼ng d¸m mong ®eo ®­îc Ên phong hÇu mÆc ¸o gÊm trë vÒ chØ xin ngµy vÒ manh theo 2 ch÷ b×nh yªn. 
Hs thÓ hiÖn ý kiÕn cña m×nh. 
Nh÷ng cö chØ vµ lêi dÆn dß ®Çy t×nh nghÜa thÓ hiÖn sù th«ng c¶m tr­íc nçi vÊt v¶ mµ chång sÏ ph¶i chÞu ®ùng võa nãi lªn nçi kh¾c kho¶i nhí nhung cña m×nh. 
Mçi khi cã b­ím l­în .... kh«ng thÓ nµo ng¨n ®­îc...
Nµng lµ l d©u th¶o. Nµng hÕt søc thuèc thang lÊy lêi ngät ngµo khuyªn l¬n. 
§ã lµ c¸ch ®/gi¸ kh¸ch quan chÝnh x¸c vÒ c«ng lao cña nµng víi gia ®×nh chång. 
Vò N­¬ng lµ ng­êi phô n÷ lý t­ëng trong XHPK: Lµ ng­êi vî ®¶m, d©u hiÒn ng­êi phô n÷ cã ®øc h¹nh. 
BÞ chång nghi ngê thÊt tiÕt .
Vò N­¬ng ph©n trÇn: Nãi ®Õn th©n phËn m×nh, nãi ®Õn t×nh vî chång vµ kh¼ng ®Þnh tÊm lßng thñy chung, cÇu xin chång ®õng nghi oan. 
Nçi ®au ®ín, thÊt väng khi kh«ng hiÓu v× sao bÞ ®èi xö bÊt c«ng. 
Nµng bÞ m¾ng nhiÕc kh«ng cã quyÒn tù b¶o vÖ. H¹nh phóc gia ®×nh niÒm khao kh¸t cña c¶ ®êi nµng tan vì. C¶ nçi ®au chê chång ®Õn hãa ®¸. 
Còng kh«ng cßn cã thÓ lµm l¹i ®­îc n÷a. 
ThÊt väng tét cïng. Nµng ®· m­în dßng s«ng quª h­¬ng ®Ó gi·i bµy tÊm lßng. 
Sù s¸ng t¹o cña NguyÔn D÷ lµ: S¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt ®Çy kÞch tÝnh: Tõ ph©n trÇn ®Õn ®au ®ín, thÊt väng tét cïng ph¶i b¶o toµn danh dù nµng ®· trÉm m×nh. Hµnh ®éng ®ã cã sù chØ ®¹o cña lý trÝ. 
Cuéc h«n nh©n cã phÇn kh«ng b×nh ®¼ng. 
Tr­¬ng Sinh lµ ng­êi cã tÝnh ®a nghi ®èi víi vî phßng ngõa qu¸ søc. 
Lµ chi tiÕt cã ý nghÜa ®Õn q/tr×nh diÔn biÕn cña truyÖn cho hîp lý vµ chuÈn bÞ cho h/®éng th¾t nót cña c©u chuyÖn. 
T©m tr¹ng nÆng nÒ: MÑ mÊt, con võa häc nãi ....
Giäng kÓ mang vÎ ngËm ngïi rêi r¹c 
Lêi nãi ng©y th¬ ®· gieo vµo lßng Tr.Sinh mèi nghi nghê kh«ng thÓ gi¶i táa ®­îc. Chµng kh«ng ®ñ b×nh tÜnh ®Ó ph¸n ®o¸n. §Õn ®©y kÞch tÝnh c©u chuyÖn lªn ®Õn ®Ønh ®iÓm.
M¾ng nhiÕc ®¸nh ®uæi vî ra khái nhµ dÉn ®Õn c¸i chÕt oan nghiÖt 
Nghe lêi con trÎ mét c¸ch hå ®å cïng chÕ ®é nam quyÒn ®éc ®o¸n ®· dÉn ®Õn c¸i chÕt ®Çy oan khuÊt cña ng­êi p/n÷ ®øc h¹nh. 
C¸i chÕt cña VN lµ lêi tè c¸o ®anh thÐp chÕ ®é PK. Ng­êi phô n÷ nh­ VN lÏ ra ph¶i ®­îc h­ëng h/phóc trän vÑn nh­ng XHPK ®· ®èi xö víi hä thËt bÊt c«ng 
Phan Lang n»m méng 
Phan Lang ch¹y trèn giÆc ®­îc Linh Phi cøu ....
Phan Lang gÆp Vò N­¬ng 
C¸c yÕu tè truyÒn kú ®­îc ®­a xen kÏ víi nh÷ng yÕu tè thùc :
VÒ ®Þa danh : bÕn Hoµng Giang 
VÒ thêi ®iÓm lÞch sö: Cuèi thêi khai ®¹i nhµ Hå.
VÒ n/v lÞch sö : TrÇn Thiªn B×nh 
VÒ sù kiÖn l/sö: Qu©n Minh x©m l­îc 
- Lµm cho thÕ giíi kú ¶o trë nªn gÇn víi cuéc ®êi th­êng. Lµm t¨ng ®é tin cËy khiÕn ng­êi ®äc khái ngì ngµng.
- H/chØnh thªm nÐt ®Ñp cña VN ®ång thêi t¹o 1 kÕt thóc cã hËu ­íc m¬ vÒ lÏ c«ng b»ng trong XH c¸i thiÖn lu«n chiÕn th¾ng c¸i ¸c. 
§/kÕt cã hËu t¹o nªn hy väng vÒ sù ch/th¾ng cña c¸i thiÖn. Nh­ng xÐt cho cïng c©u chuyÖn vÉn lµ bi kÞch vÒ c/®êi cña l con g¸i ®/h¹nh. XHPK lµ ®Þa ngôc trÇn gian ®èi víi l. ë ®ã l p/n÷ kh«ng cã quyÒn sèng quyÒn ®­îc h/phóc. TÝnh bi kÞch tiÒm Èn ngay trong y/tè kú ¶o bëi tÊt c¶ chØ lµ ¶o ¶nh råi l¹i tan biÕn.
VÎ ®Ñp t©m hån cña ng­êi phô n÷ VN 
C¶m th«ng víi sè phËn ®Çy bi kÞch cña ng­êi phô n÷. 
Thµnh c«ng vÒ mÆt x/d truyÖn, x/d n/v.
KÕt hîp c¶ tù sù tr÷ t×nh vµ kÞch. 
I. Giíi thiÖu tg’, t/ phÈm:
1/ T¸c gi¶: NguyÔn D÷ SGK/tr. 43
2/ T¸c phÈm:
II. §äc - chó thÝch:
III T×m hiÓu v¨n b¶n :
1/ Nh©n vËt Vò N­¬ng 
Khi tiÔn chång ®i lÝnh
Khi xa chång. 
Lµ ng­êi vî thñy chung, yªu chång tha thiÕt.
Khi bÞ chång nghi oan. 
2/ Nh©n vËt Tr. Sinh 
3. Vò N­¬ng sèng ë thñy cung vµ sù trë vÒ trong chèc l¸t cña nµng 
IV. Tæng kÕt 
1. Néi dung 
2. NghÖ thuËt 
liªn hÖ ®t 0975215613 cã ®ñ c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc míi
liªn hÖ ®t 0975215613 cã ®ñ c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc míi
liªn hÖ ®t 0975215613 cã ®ñ c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc míi
liªn hÖ ®t 0975215613 cã ®ñ c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc míi

Tài liệu đính kèm:

  • docnv9(1).doc