Giáo án môn Vật lý 9 - Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giáo án môn Vật lý 9 - Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

 I. Mục tiêu:

- Trả lời được câu hỏi, tác dụng nhiệt của ás là gì?

- Vận dụng được kiến thức về t/d nhiệt của ás trên vật màu trắng và trên vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thức tế.

- Trả lời được các câu hỏi: tác dụng sinh học của ás là gì, t/d quang điện của ás là gì.

 II. Chuẩn bị:

- 1 tấm kim loại,một mặt sơn màu trắng,một mặt sơn màu đen.

- 2 nhiệt kế; 1 bóng đèn 25 W; 1 chiếc đồng hồ.

- 1 dụng cụ s/d pin mặt trời như máy tính bỏ túi.

 III. Gợi ý tổ chức họat động của học sinh.

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Lượt xem 804Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 60: Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
 I. Mục tiêu: 
Trả lời được câu hỏi, tác dụng nhiệt của ás là gì?
Vận dụng được kiến thức về t/d nhiệt của ás trên vật màu trắng và trên vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thức tế.
Trả lời được các câu hỏi: tác dụng sinh học của ás là gì, t/d quang điện của ás là gì. 
 II. Chuẩn bị:
1 tấm kim loại,một mặt sơn màu trắng,một mặt sơn màu đen.
2 nhiệt kế; 1 bóng đèn 25 W; 1 chiếc đồng hồ.
1 dụng cụ s/d pin mặt trời như máy tính bỏ túi.
 III. Gợi ý tổ chức họat động của học sinh. 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 3. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
NỘI DUNG 
Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác dụng nhiệt của ánh sáng.
- Đọc SGK và trả lời C1, C2. Phân tích sự trao đổi năng lượng trong t/d nhiệt của ás để phát biểu khái niệm về t/d này.
- Nêu mục đích TN và tìm hiểu dụng cụ TN nghiên cứu t/d nhiệt của ás trên các vật màu trắng và màu đen
- Tiến hành TN
- Ghi kết quả vào mẫu báo cáo theo nhóm
- Dựa vào kết quả TN trả lời C3*
- Phát biểu kết luận chung về t/d này
* Đặt vấn đề như SGK.
+ Yêu cầu HS đọc SGK và nghiên cứu trả lời C1, C2.
+ Nhận xét các ví dụ mà HS nêu về t/d nhiệt của ás.
+ Hướng dẫn HS xây dựng khái niệm về t/d nhiệt của ás.
+ Tổ chức cho HS thảo luận về mục đích TN và hướng dẫn HS tìm hiểu dcụ TN.
+ Yêu cầu HS làm TN.
+ Chú ý phải giữ không đổi khoảng cách từ dây tóc bóng đèn đến tâm kim loại để TN được chính xác.
+ Nhận xét câu trả lời C3.
+ Yêu cầu HS rút ra kết luận chung.
I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng.
1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?
- Aùnh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ás đã bị biến đổi thành nhiệt năng. Đó là t/d nhiệt của ás.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về tác dụng sinh học của á sáng.
- Đọc thông tin SGK.
- Cá nhân phát biểu về t/d sinh học của ás và ghi vở.
- Trả lời câu C4, C5.
- Yêu cầu HS đọc mục II SGK.
- Yêu cầu phát biểu về t/d sinh học của ás.
- Nhận xét và đánh giá các câu trả lời C4,C5 của HS.
II. Tác dụng sinh học của ánh sáng.
- Aùnh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về tác dụng quang điện của ánh sáng.
- Đọc mục III SGk và trả lời câu hỏi:Thế nào là pin quang điện và t/d quang điện của ás ?
- Trả lời câu C6, C7.
+ Yêu cầu HS đọc mục III SGK
+ Nêu câu hỏi về khái niệm pin quang điện và t/d quang điện
+ Nhận xét đánh giá các câu trả lời C6, C7.
* Tổ chức HS rút ra kết luận về t/d quang điện và pin quang điện.
III. Tác dụng quang điện của ánh sáng.
1. Pin mặt trời.
2. Tác dụng quang điện của ánh sáng.
- Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện.
Hoạt động 4: Vận dụng. Củng cố.
- HS đọc phần nghi nhớ SGK.
- Vận dụng kiến thức đã học trả lời câu C8, C9, C10.
+ Yêu cầu HS đọc phần nghi nhớ SGK.
+ Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng.
+ Nhận xét và đành giá các câu trả lời C8, C9, C10.
IV. Vận dụng.
	* DẶN DÒ:
- Học bài.
- Làm bài tập ở SBT 
- Xem trước bài “THỰC HÀNH:NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC”.
- Trả lời câu hỏi phần chuẩn bị và kẻ mẫu báo cáo như SGK.
* RÚT KINH NGHIỆM QUA TIẾT DẠY

Tài liệu đính kèm:

  • docb56.doc