Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 4: Luyện tập

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 4: Luyện tập

 I)Mục tiêu

 -H/S được khắc sâu thêm kiến thức về các hệ thức trong tam giác vuông

- Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức để giải bài tập

- Nghiêm túc, tự giác tham gia xây dưng bài

 II) Chuẩn bị

 -G/V Bảng phụ, thước .

- H/S Ôn tập các hệ thức đã học

III) hoạt động dạy và học

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 4: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Soạn ngày........ 
 Giảng ngày......
 Tiết 4 Luyện tập
 I)Mục tiêu
 -H/S được khắc sâu thêm kiến thức về các hệ thức trong tam giác vuông
Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức để giải bài tập
Nghiêm túc, tự giác tham gia xây dưng bài 
 II) Chuẩn bị 
 -G/V Bảng phụ, thước .
H/S Ôn tập các hệ thức đã học
hoạt động dạy và học
 HĐ của giáo viên
 HĐ của học sinh 
 Ghi bảng
HĐ1 kiểm tra bài cũ
G/V treo bảng phụ hình 8& 9 SGK của bài 7
Yêu cầu 2 học sinh lên bảng giải
Đồng thời dưới lớp hoạt động cá nhân làm bài tập 9 SGK
Nhân xét lời giải của bạn 
G?V cho điểm và chốt lại lời giải bài 7
HĐ2 luyện tập
 Yêu cầu học sinh lên bảng vễ hình ghi GT&KLPhân tích đường lối giải ý a bài 9
G/V treo bảg phụ bài 9
 Đề nghị H/S phân tích theo hướng dẫn của G/V
H/S c/m theo phân tích 
? ý b Muốn phải c/m không đổi 
ta phải chứng minh được mối quan hệ nào ? 
-Theo c/m a ta đã có điều gì 
 ? làm thế nào c/m được không đổi
 G/V đề nghi làm theo bàn 
Nhân xét lời giải
Y/C làm BT 7 SBT tr90
 G/V treo bảng phụ
 A
 3 4
B H C
 Y/C hoạt động nhóm
 GV : Chốt lai toàn bài và các công thức đã học.
Hướng dẫn học ở nhà
-ôn lại các hệ thức đã học
- bài tập 10, 11 SGK.
 O
H 
H/S lên chữa 
 A
 Xxx C
B 
a)
Theo cách dưng 
Có đường trung tuyến ứng với canh BC là AO= BO=OC hay AO=1/2 BC do đó 
Vuông ở A vì vậy ta có 
AH2 = BH.CH (ĐL2) hay
 D
E f EE 
x2=a.b
 0 I
Hình 9
 E F
Theo cách dưng tam giác 
DEF có đường trung tuyến DO ứng với canh EF mà 
DO = 1/2EF
 Vuông tại D nên DE2=EI.EF (ĐL1)
Hay x2 = a.b
H/S lên bảng vễ hình ghi GT&KL
 K
A I B
D C
 3
 L
1
 2 
 a
H/S 
 Phân tích theo hướng dẫn của G/V
Cân	 
	 cùng phụ với góc D3
H/S có DI = DL
H/S áp dung định lý 4vào tam giác KDL
-H/Đ theo nhóm bàn
 1H/S lên bảng trình bày
H/s trình bày Ta có AB2 = BH.BC (ĐL1)
AB2 = 3.7=21
AB =
Tương tự 
AC2= CH.BC=4.7=28
AC=
Mhóm khác nhận xét 
F
Bài tập 9
 Hình vuông ABCD
GT 
 đt a qua D, 
KL a)tam giác AIL cân
 B) không đổi khi I thay đổi trên AB
CM: a) xét hai tam giác 
 ADI& tam giác CDL có
Góc D1=góc D3 (cùng phụ với góc D 2 ) 
 A = C = 1v 
 AD = CD (cạnh h.vuông) 
 Cân tại D
b) theo c/m a có tam giác KDL vuông ở D mà 
 tai C (ĐL4) tacó
(1)
mătkhác theo c/m a có
 DI=DL xét tỉ số 
Tờ 1&2 suy ra 
 mà DC là canh hình vuông không đổi không đổi tỉ số này không phụ thuộc vào vị trí điểm I do đó không đổi khi I thay đổi trên AB

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 4-Luyen tap.doc