Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 8: Bảng lượng giác

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 8: Bảng lượng giác

I)Mục tiêu:

 +H/S Hiều được cấu tạo của bảng lượng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

 Biết được tính đồng biến của sin & tang tính nghịch biến của cosin &cotg ( thì sin &tg tăng còn cos &cotg giảm

 +Có kỹ năng tra bảng để tìm các tỷ số lương giác khi cho biết số đo góc

 +Tính cẩn thận khi tra bảng

II) Chuẩn bị

 + G/V bảng phụ

 + H/S Ôn lại các công thức định nghĩa về tỉ sô lượng giác của góc nhọn .quan hệ giữa các góc phụ nhau.Chuẩn bị bảng số

III) Hoạt động dạy và học

 

doc 6 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 8: Bảng lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Soạn ngày .....
 Giảng ngày.....
 Tiết 8 Bảng lượng giác
I)Mục tiêu:
 +H/S Hiều được cấu tạo của bảng lượng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 
 Biết được tính đồng biến của sin & tang tính nghịch biến của cosin &cotg ( thì sin &tg tăng còn cos &cotg giảm
 +Có kỹ năng tra bảng để tìm các tỷ số lương giác khi cho biết số đo góc
 +Tính cẩn thận khi tra bảng 
II) Chuẩn bị 
 + G/V bảng phụ 
 + H/S Ôn lại các công thức định nghĩa về tỉ sô lượng giác của góc nhọn .quan hệ giữa các góc phụ nhau.Chuẩn bị bảng số
III) Hoạt động dạy và học 
 HĐ của giáo viên 
 HĐ của học sinh
Ghi bảng
HĐ 1 kiểm tra 
-Hãy viết định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn ? 
-Tỷ số lượng giác của góc 300, 450,600 là bao nhiêu ?
-Viết tỷ số lượng giác của các góc sau thành các tỷ số lượng giác của các góc < 450: cos630; sin71018/; tg69023/;cotg75014/.
-G/v yêu cầu dưới lớp làm
Cho
Tính tỉ số lượng giác của góc C ;AC= ? AB= ?
-Lớp nhận xét bài tập của bạn
 G/V chốt lại ....
Và đặt vấn đề để tính nhanh
được.......
HĐ2 Bài mới
G/V treo bảng phụ giới thiệu bảng lượng giác 
- Bảng gồm 16 cột , và các hàng. Cột 1& cột 13 ghi các số nguyên độ kể từ trên xuống dưới cột 1 ghi các số độ tăng từ 00 900 cột 13 ghi các số độ giảm từ
900 O0 
Từ cột 2 đến cột 12 Hàng 1& hàng cuối ghi số phút là bội của 6 từ 0/ đến 60/ ( từ trái sang phải hàng 1 theo chiều tăng hàng cuối theo chiều giảm )
-Các hàng giữa ghi giá trị sin, coscuar các góc tương ứng. Ba cột cuối ghi các giá trị dùng để hiệu chính đối với các góc sai khác 1/,2/,3/
*Bảng 9 dùng để tìm tang củacác góc từ 00 đến 760 và cotg của góc từ 140 đến 900 và ngược lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc cotg của nó 
-Bảng 10 tra tang từ 760 đến 89059/ và cotg các góc từ
1/ đến 140và ngược lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc cotg của của nó
(bảng 10 không có phần hiệu chính )
? quan sát bảng và em có nhận xét gì khi góc tăng hoắc giảm 
HĐ3
G/V giới thiệu cách tìm tỉ số lượng giác 
Y/C học sinh đọc thầm VD1
G/V nghiên cứu ví dụ 2 
Y/C h/s nghiên cứu ví dụ 3
G/V Chốt lại.
Y/C học sinh làm ?1
G/V kiểm tra dưới lớp
+Đề nghị học sinh nghiên cứu ví dụ 4SGK .
+Đề nghị nhoms bàn làm ?2
+Luyên tập đề nghị học sinh làm bài 18 
Hường dẫn học ở nhà
LàmBT 22,23,24,SBT
-H/S lên bảng trả lời và làm bài tập 
 A
 300 H
B C 
 15 10
+Hoạt động cá nhân học sinh 
Theo pi tago ta có
AB2= AH2 +BH2
*
H/S nghe và theo rõi SGK
H/S quan sát bảng rút ra nhận xét 
H/S đọc thầm VD1 và tự trình bày lại 
H/S nghiên cứu ví dụ 2 &
Trình bày lại ví dụ 
-H/S nghiên cứu ví dụ 3
H/S theo nhóm bàn làm ?1
đại diện h/s trình bày
H/S nghiên cứu ví dụ 4 SGK
Đại diện học sinh trình bày ?2 
+H/Slàm bài 18 h/s khác nhận xét 
1)Cấu tạo của bảng lượng giác
-Dựa trênTính chất của góc nhọn phụ nhau 
dùng để tìm tỉ số l]ợng giác và tìm số đo của một góc ...
+Cấu tạo SGK tr77-78
Nhận xét SGK tr78
2) Cách tra bảng 
a) Tìm tỉ số lượng giác của một gióc nhọn cho trước
Bước1 tra số độ ở cột 1với sin &tang(ở cột 13 với cos và cotg)
Bước2 tra số phút ở hàng 1 với sin và tg(hàng cuối với cos và cotg )
Bước3 Lấy giá trị tại giao ở hàng ghi số độ và cột ghi số phút 
Ví dụ 1 Tìm sin45018/ 
Tra bảng sin dòng 450 cột 18/ được giao có ghi số 0,7108 vậy
Ví dụ 2 tìm cos33014/
Tra dòng 330 cột 12/ được số 0,8368 (cos33014/=cos(33012/+2/)
Tra phần hiệu chính 2/ được 0,0003 
VD3 tìm cotg52018/ (Bảng 9) –tra dòng 520cột 18/ trên xuống được số 1,2938
 ?1 tìm cotg47024/ (Bảng 9) –tra dòng 470 dưới lên cột 24/ dưới lên được số 0,9195
Ví dụ 4 tìm cotg8032/
Bảng 10 tra
 Dòng 8030/ cột 2/ dưới lên được số 6,665
Vậy 
? 2 : tìm tg 82013/
tra dòng 82010/ cột 3/ ta được số 7,316
vậy 
Luyện tập
Bảng lượng giác ( Tiếp theo)
I)Mục tiêu
 +HS được củng cố kỹ năng tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước (băàng bảng và máy tính bỏ túi )
 +Có kỹ năng tra bảng hoạc dùng máy tính bỏ túi để tìm góc khi biết tỉ số lượng giác của nó 
 +Nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài.
 II) Chuẩn bị 
 + GV –Bảng số, máy tính bỏ túi .Bảng phụ 
 +HS –Bảng số, máy tính bỏ túi
 III) Hoạt động dạy và học 
 HĐ của giáo viên 
 HĐ của học sinh 
 Ghi bảng
HĐ1 kiểm tra
 HS1 –khi góc tăng từ 00 đến 900 thì các tỷ số lượng giác của góc thay đổi như thế nào?
-Tìm sin40012/ bằng bảng số ,nói rõ cách tra .Sau đó dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra 
Dưới lớp tra bảng lượng giác tìm sin25026/= ?
 Tg37024/ = ? cotg86018/= ?
 Cos73015/=?
GV nhận xét đánh giátrả lời của học sinh
ĐVĐ.tiết trước ta đã học cách tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước tiết này sẽ học cách tìm số đo của một góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.
+GV yêu cầu h/s đọc SGK
sau đó GVđưa mẫu 5 lên hướng dẫn 
GV ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn 
GV hường dẫn sử dụng máy tính bỏ túi fX500
(nhập số vào máy ấn SHIFT- sin – SHIFT-.
GV cho HS làm ?3 tr 81
Bằng bảng &máy tính fX500
GV yêu cầu hs đọc phần chú ý SGK
+GV yêu càu học sinh tự đọc ví dụ 6 sau đó GV treo mẫu 6 SGK và giới thiệu cho học sinh
GV yêu cầu HS tìm góc nhọn 
+GV yêu cầu hoc sinh làm ?4
+GV yêu cầu cả lớp hoàn thành bài tập 19 SGK tr 84
Đồng thời gọi 4HS lên bảng thực hiện 
Hướng dẫn học ở nhà
Nắm vững t/c LG của góc nhọn
Làm BT 20,21.22;sgk
39,40,41SBT tr95
HS lên bảng trả lời 
Dưới lớp tra bảng kiểm tra kết quả 
HS nhận xét trả lời của bạn 
HS nghe theo rõi
A
.......
36/
.......
 . 
510
7837
một học đọc to phần VD5 sgk 
HS theo rõi GV hướng dẫn
HS tra lại bảng số 
HS quan sát và làm theo
HS nêu cách tra
Tra bảng 9 tìm số 3,006 là giao của hàng 180 cột 24/
Vậy 
Dùng máy tính fX500
3.0 0 6 ;SHIFT ;1/x ;SHIFT
Tan SHIFT: O///
HS đọc chú ý SGK 
-HS tự đọc ví dụ 6
HS tra bảng Tìm góc nhọn 
HS làm ?4 theo nhóm bàn 
HS dưới lớp nhận xét sửa sai
Hshoạt động cá nhân làm bài 19 
Dưới lớp làm vào vở
b)Tìm số đo của góc nhọn khi biết 1 tỉ số lượng giác của góc đó.
VD 5 SGKtr 80
Tìm góc nhọn biết 
Tra bảng VIII tìm số 7837
Dóng sang cột1&dòng1số
7837là giao của hàng510cột36/ 
?3 tìm
tra bảng ta có 
Chú ý SGK tr 81
 Ví dụ 6 SGK tr 81
TL tra bảng VIII không thấy số 0,7715 ta có 
 số 0,7716 là sin50030/ 
 Số 0,7705 là sin50024/
?4 tìm 
 tra bảng VIII ta không tìm thấy 0,5547 nhưng thấy 2 số gần với 0,5547 là 0,5534&0,5548 ta có 
0,5534 < 0,5547 < 0,5548 mà
0,5534
0,5548

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 8-Bang luong giac.doc