Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 9: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 9: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

I) Mục tiêu.

 +HS nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ,thiết lập được công thức ,hiểu thuật ngữ (giải tam giác vuông )

 +Có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập ,thành thạo tra bảng , hoặc dùng máy tính và cách làm tròn số ,Thấy được tác dụng của việc sử dung tỉ số lượng giác để giải bài toán

 +Nghiêm túc. Hợp tác xây dựng bài

II)Chuẩn bị

 GV Bảng phụ ,thước ,êke ,thước đo độ

 HS Ôn tỉ số lượng giác của góc nhọn -đồ dùng học tập.

III)Hoạt động dạy và học

 

doc 4 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học 9 - Tiết 9: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn ngày ......
Giảng ngày....
 Tiết 9 Một số hệ thức về cạnh và góc
 trong tam giác vuông
I) Mục tiêu.
 +HS nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ,thiết lập được công thức ,hiểu thuật ngữ (giải tam giác vuông )
 +Có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập ,thành thạo tra bảng , hoặc dùng máy tính và cách làm tròn số ,Thấy được tác dụng của việc sử dung tỉ số lượng giác để giải bài toán
 +Nghiêm túc. Hợp tác xây dựng bài
II)Chuẩn bị 
	GV Bảng phụ ,thước ,êke ,thước đo độ 
 HS Ôn tỉ số lượng giác của góc nhọn -đồ dùng học tập.
III)Hoạt động dạy và học 
 HĐ của giáo viên
 HĐ của học sinh
 Ghi bảng
HĐ1 kiểm tra 
? Cho tam giác ABC có góc A=900 . AB =c,AC =b
BC=a Viết tỉ số lượng giác của góc B &góc C
-GV gọi 1 HS lên bảng vẽ hình ghi GT-KL& tính t/s
lượng giác
?Em hãy tính các cạnh góc vuông b,c qua các cạnh và góc còn lại
GV Các hệ thức chúng ta vừa thiết lập chính là nội dung bài học hôm nay 
HĐ2 Bài mới
?Em hãy lên bảng viết lại các hệ thức
Dựa vào các hệ thức trên hãy diễn đạt bằng lời
 ? đề nghị học sinh trình bày lại ?1
GV chốt treo bảng phụ-Nhấn mạnh các hệ thức góc đối, góc kề với cạnh cần tính -Giới thiệu nội dung định lí
GV:treo bảng phụ bài tập 
 Cho hình vẽ
 N
 P m
 n
 M P
 a) n = m.sinN
 b) n = p.cosN
 c) n = m.cosP
d) n = p.sinN
? Câu nào đúng? Câu nào sai? hãy sửa lại cho đúng
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu ví dụ1
GV treo bảng phụ H26
+GV trên hình vẽ AB là đường máy bay bay được trong 1,2 phút thì BH chính là độ cao máy bay đạt được sau 1,2 phút
+Nêu cách tính AB &tính độ cao BH
 +GV yêu cầu học sinh đọc ví dụ 2
Em hãy vễ hình & diễn đạt bằng lời.và điền các dữ liệu 
-K/C cần túnh là cạnh nào của tan giác ABC
? nêu cách tính AC
HĐ3 Củng cố luyện tập
GV phát đề cho các nhóm
Đề : cho 
a)Tính AC ;BC 
b)Độ dài phân giác góc B
GV theo rõi kiểm tra các nhóm.
GV gọi đại diện các nhóm trình bày
GV chốt các định lí-định nghĩa
Hướng dẫn học ở nhà
Bài 26 SGK tr28 tính độ dài đường xiên của tia nắng mặt trời
BT:52,54S BT
 A
 C b
 a
 B C
b = a.sinB = a.cosC
c = a.cosB = a. sinC
b = c.tgB = c.cotgC
c = b.cotgB = b.tgC
HS trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng
+Cạnh huyyền nhân với sin góc đối hoặc cosin góc kề
+Cạnh góc vuông nhân với tg góc đối hoặc cotg góc kề
HS đọc nội dung định lí SGKtr-86
Cá nhân học sinh suy nghĩ trả lời
Đ
sai .sửa lại n=p.tgN
Đ
S sửa lại là n=m.sinN
-HS đọc ví dụ 1SGKtr86
HS nghe
+HS nêu cách tính
1h/s lên bảng thực hiện 
-học sinh khác nhận xét 
 C
 3m
A 
 B
+Độ dài cạnh AC bằng tích cạnh huyền với cosA
AC = AB.cosA
AC =3.cos650
 C
 400
 D
 A 21cm B
HS hoạt động nhóm
AC = Ab.costgC
 =21.costg400
- Đại diện nhóm trình bày
- các nhóm khác nhận xét
2)Các hệ thức
cạnh huyền a=BC .2canh góc vuông
b=AC ;c=AB
 A
 C b
 a
 B C
a)
b:
VD (SGKtr86)
 B
 5000km/h
 300
 A H
Giải
Ta có V=500km/h
 T=1,2 phút =
Vậy quãng đường AB là 
 500. =10km
+BH=AB.sinA=10sin300
 =10.=5km
Vậy sau 1,2 phút..........
 Ví dụ 2 SGKtr86
Giải 
Vì 
Vậy cần đặat thang cách tường là 1,27m
Luyện tập 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 9-Mot so he thuc ve canh va goc.doc