Đề kiểm tra chương II môn: Đại số 9

Đề kiểm tra chương II môn: Đại số 9

A. Trắc nghiệm (4,5 điểm)

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3):

Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x - 5

 A. (-2 ; -1) B. (3 ; 2) C. (1 ; -3)

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = x. Giá trị f( -4) bằng:

 A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

Câu 3: Cho hàm số bậc nhất y = (m - 1)x - m + 1 với m là tham số

 A. Hàm số trên là hàm số nghịch biến nếu m > 1

 B. Với m = 0, đồ thị của hàm số đi qua điểm (0 ; 1)

 C. Với m = 2, đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương II môn: Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mường Than Đề kiểm tra chương II
Họ và tên: .............................. Môn: Đại số 9
Lớp: 9....	Thời gian: 45’
A. Trắc nghiệm (4,5 điểm)
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3):
Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x - 5 
	A. (-2 ; -1)	B. (3 ; 2)	C. (1 ; -3)	
Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = x. Giá trị f( -4) bằng:
	A. 3	B. -3	C. 1	D. -1
Câu 3: Cho hàm số bậc nhất y = (m - 1)x - m + 1 với m là tham số
	A. Hàm số trên là hàm số nghịch biến nếu m > 1
	B. Với m = 0, đồ thị của hàm số đi qua điểm (0 ; 1)
	C. Với m = 2, đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1
Câu 4: Cho 3 hàm số 
	y = x + 2 (1) ; y = x - 2 (2) ; y = x - 5 (3)
Kết luận nào đúng?
	A. Đồ thị của 3 hàm số trên là những đường thẳng song song.
	B. Cả 3 hàm số trên đều đồng biến.
	C. Hàm số (1) đồng biến, hàm số (2) và (3) nghịch biến.
Câu 5: Điền vào những chỗ trống sau: 
Các đường thẳng có cùng hệ số ........... (............ là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.
Câu 6: Khoanh tròn vào chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các câu sau:
1- Hệ số góc của đường thẳng y = ax (a 0) là độ lớn của góc tao bởi đường thẳng đó với tia Ox.
	Đ hay S
2- Với a > 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và tia Ox là góc nhọn và có tg = a.
	Đ hay S
B. Tự luận (5,5 điểm)
Câu 7: Cho hàm số y = (2 - m)x + 1
a) Với giá trị nào của m thì hàm số y là hàm số bậc nhất ?
b) Với giá trị nào của m thì hàm số y đồng biến, nghịch biến ?
c) Với giá trị nào của m thì y = (2 - m)x + 1 song song với đường thẳng y = x + 2 ?
d) Với giá trị nào của m thì y = (2 - m)x + 1 cắt đường thẳng y = x + 2 ?
Câu 8: Cho 2 hàm số y = x + 2 và y = -x + 2
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
b) Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm có toạ độ là bao nhiêu ?
................................Hết................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra chuong II_Dai 9.doc