Đề kiểm tra chương IV môn: Đại - Khối 9 năm học: 2008 - 2009

Đề kiểm tra chương IV môn: Đại - Khối 9 năm học: 2008 - 2009

PHẦN I : Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữa cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cho hàm số y = - x2 . Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Hàm số trên luôn nghịch biến.

B. Hàm số trên luôn đồng biến.

C. Giá trị của hàm sô bao giờ cũng âm.

D. Hàm số trên nghịch biến khi x > 0, đồng biến khi x < 0.="">

Câu 2: Phương trình x2 - 5x - 6 = 0 có 1 nghiệm là

A. x = 1 B. x = 5 C. x = 6 D. x = -6

Câu 3: Biệt thức của phương trình 4x2 - 6x -1 = 0 là:

A. = 5 B. = 13 C. = 52 D. = 20

Câu 4: Tích 2 nghiệm của phương trình -x2 + 7x + 8 = 0 là:

 A. -8 B. 8 C. -7 D. 7

 

doc 3 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 06/08/2019 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương IV môn: Đại - Khối 9 năm học: 2008 - 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục than uyên
Trường thcs mường than
Họ và tên: .......................................
Lớp: 9...
Đề kiểm tra chương IV
Môn: Đại - Khối 9
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài: 45 phút
Lời phê của thầy cô giáo
Điểm
Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữa cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho hàm số y = - x2 . Kết luận nào sau đây là đúng ? 
A. Hàm số trên luôn nghịch biến. 
B. Hàm số trên luôn đồng biến. 
C. Giá trị của hàm sô bao giờ cũng âm. 	
D. Hàm số trên nghịch biến khi x > 0, đồng biến khi x < 0. 
Câu 2: Phương trình x2 - 5x - 6 = 0 có 1 nghiệm là 
A. x = 1 	B. x = 5 	C. x = 6 	D. x = -6 
Câu 3: Biệt thức của phương trình 4x2 - 6x -1 = 0 là: 
A. = 5 	B. = 13 	C. = 52 	D. = 20 
Câu 4: Tích 2 nghiệm của phương trình -x2 + 7x + 8 = 0 là: 
	A. -8	B. 8	C. -7	D. 7
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Bài 1: Cho 2 hàm số y = x2 và y = x + 2 . Vẽ đồ thị các hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 
Bài 2: Giải các phương trình sau:
a, 2x2 - 5x + 1 = 0 
b, - 3x2 + 15 = 0 
Bài 3: Cho phương trình x2 – 2(k – 1)x – 4k = 0 (ẩn là x) 
a, Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi k. 
b, Tính tổng 2 nghiệm của phương trình. 
................................Hết................................
Phòng giáo dục than uyên
Trường thcs mường than
HD chấm Đề kiểm tra chương IV
chất lượng giữa học kì ii
Môn: Đại - Khối 9
Năm học: 2008 - 2009
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
1
D
1 
2
C
1 
3
B
1 
4
A
1
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Bài
Nội dung
Điểm
1
B
A
1
1
-1
2
4
x
y
y = x2
y = x + 2
-2
0
Vẽ đồ thị chính xác, khoa học, thẩm mĩ
2
(mỗi đồ thị vẽ đúng được 
1 điểm)
2
a, 2x2 - 5x + 1 = 0 
 = (-5)2 - 4 .2 .1 = 17 > 0 
 = 
Phương trình có 2 nghiệm : x1 = ; x2 = 
1
b, - 3x2 + 15 = 0 
 3x2 = 15 
 x2 = 5 
 x1, 2 = 
1
3
a, x2 – (k – 1)x – 4k = 0 
Có với mọi k
 Phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi k
1
b, Có x1 + x2 = 
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra chuong IV_Dai 9.doc