Địa chỉ tích hợp kỹ năng sống, tư tưởng Hồ Chí Minh, môi trường lớp 9 học kì I

Địa chỉ tích hợp kỹ năng sống, tư tưởng Hồ Chí Minh, môi trường lớp 9 học kì I

Tên bài cần soạn trong tuần theo TKB

Phong cách Hồ Chí Minh

Các phương châm hội thoại

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

LT sử dụng một số BPNT trong VBTM

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Các PCHT (tiếp)

Sử dụng yếu tố miêu tả trong VBTM

LT sử dụng yếu tố miêu tả trong VBTM

Tuyên bố thế giới về trẻ em

Các PCHT (tiếp)

Viết bài TLV số 1

Chuyện người con gái Nam Xương

Xưng hô trong hội thoại

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

LT tóm tắt VCB tự sự

 

doc 2 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Địa chỉ tích hợp kỹ năng sống, tư tưởng Hồ Chí Minh, môi trường lớp 9 học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP KNS, TTHCM, MT LỚP 9 HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Tên bài cần soạn trong tuần theo TKB
KNS
HCM
MT
1
1, 2
3
4
5
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
LT sử dụng một số BPNT trong VBTM
X
X
X
2
6, 7
8
9
10
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các PCHT (tiếp)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong VBTM
LT sử dụng yếu tố miêu tả trong VBTM
X
X
3
11, 12
13
14, 15
Tuyên bố thế giới vềtrẻ em
Các PCHT (tiếp)
Viết bài TLV số 1
X
4
16. 17
18
19
20
Chuyện người con gái Nam Xương
Xưng hô trong hội thoại
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
LT tóm tắt VCB tự sự
X
5
21, 22
23
24
25
Sự phát triển của từ vựng
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi 14)
Sự phát triển của tử vựng (tiếp)
X
X
6
26
27
28
29
30
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiểu
Cảnh ngày xuân
Thuật ngữ
Trả bài viết TLV số 1
X
X
7
31, 32
33
34, 35
Kiều ở lầu Ngưng Bích
Miêu tả trong VBTS
Viết bài TLV số 2
X
8
36
37, 38
39
40
Mã Giám sinh mua Kiều
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Trau dồi vốn từ
Miêu tả trong VBTS
X
9
41
42
43
44
45
Lục Vân Tiên gặp nạn
Chương trình địa phương văn
Tổng kết về từ vựng (Từ đơnTừ nhiều nghĩa)
Tổng kết về từ vựng (Từ đồng nghĩaTrường từ vựng)
Trả bài TLV số 2
X
X
10
46
47
48
49
50
Đồng chí
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kiểm tra truyện trung đại
Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng Trau dồi vốn từ)
Nghị luận trong VBTS
X
11
51, 52
53
54
55
Đoàn thuyền đánh cá
Tổng kết về từ vựng ( Từ tượng thanhtừ vựng)
Tập làm thơ tám chữ
Trả bài kiểm tra văn
x
X
12
56, 57
58
59
60
Bếp lửa
Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát những em bé lớn trên lưng mẹ ánh Ánh trăng
Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
x
13
61, 62
63
64
65
Làng
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Luyện nói: Tự sự kết với với nghị luận và miêu tả nội tâm
X
X
14
66, 67
68, 69
70
Lặng lẽ Sa Pa
Viết bài TLV số 3
Người kể chuyện trong văn bản tự sự
15
71, 72
73
74
Chiếc lược ngà
Ôn tập Tiếng Việt (Các PCHT, Cách dẫn gián tiếp)
Kiểm tra Tiếng Việt
16
75
76, 77, 78
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
Cố hương. Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ
17
79
80
81
82
Trả bài TLV số 3
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
Trả bài kiểm tra Văn
Ôn tập TLV
18
83, 84
85, 86
Ôn tập TLV (tiếp)
Kiểm tra học kì I
19
87, 88, 99
90
Tập làm thơ tám chữ (tiếp theo tiết 54)
Trả bài kiểm tra học kì I
X

Tài liệu đính kèm:

  • docdia_chi_tich_hop_ky_nang_song_tu_tuong_ho_chi_minh_moi_truon.doc