Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Trắc nghiệm gương cầu

Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Trắc nghiệm gương cầu

Câu 1: Đối với gương cầu lõm, nhận xét nào đúng với tính chất ảnh của một vật thật?

A. Vật thật luôn cho ảnh thật cùng chiều và lơn hơn vật;

B. Vật thật luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật

D. Vật thật có thể cho ảnh thật cùng chiều, lơn hơn hay nhỏ hơn vật hoạc ảnh ảo cùng chiều và lơn hơn vật

 

doc 3 trang Người đăng HoangHaoMinh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 9 - Môn Vật lí - Trắc nghiệm gương cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc nghiệm gương cầu
Câu 1: Đối với gương cầu lõm, nhận xét nào đúng với tính chất ảnh của một vật thật?
Vật thật luôn cho ảnh thật cùng chiều và lơn hơn vật;
Vật thật luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật
Vật thật luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
Vật thật có thể cho ảnh thật cùng chiều, lơn hơn hay nhỏ hơn vật hoạc ảnh ảo cùng chiều và lơn hơn vật 
Câu 2: Các tính chất của ảnh thu được từ gương cầu lõm( lớn hơn hoạc nhỏ hơn vật, thật hay ảo, ngược chiều hay cùng chiều) phụ thuộc vào yếu tố nào?
Kích thước của vật
tỉ số giữa khoảng cách từ vật tới gương và tiêu cự của gương đó
Tỉ số giữa tiêu cự và bán kính của gương;
Tiêu cự của gương
Câu 3: Người ta đặt một nguồn sáng nằm trong khoảng giữa đỉnh gương cầu lõm và tiêu điểm của nó. ảnh của nguồn sáng đó là ảnh:
ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 Ngược chiều và lớn hơn vật
ảo cùng chiều và lớn hơn vật
Thật ngược chiều nhỏ hơn vật
Câu 4: Gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật cùng chiều nếu vật nằm: 
Trong khoảng giữa gương và tiêu điểm.
Trong khoảng giữa tiêu điểm và tâm gương
ở khoảng cách đến gương lớn hơn bán kính của gương
Tại tâm gương
Câu 5: Phải đặt vật cách gương cầu lõm có tiêu cự f một khoảng cách d để thu được ảnh thật ngược chiều thì :
A. f < d < 2f	B. 0 < d < f	
C. d> 2f	D. d = f
Câu 6: Đối với gương cầu lõm nhận xét nào đúng về tính chất ảnh của một vật ảo.
Vật ảo luôn cho ảnh thật cùng chiều và nhỏ hơn vật
Vật ảo luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật
Vật ảo luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
Vật ảo có thể cho ảnh thật ngược chiều lớn hoặc nhỏ hơn vật hoặc ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật
Câu 7. Khi đặt một gương cầu lõm vào môi trường có chiết suất n > 1 thì tiêu cự của gương là :
A. Không thay đổi	
B. Thay đổi tỉ lệ thuận với chiết suất n
C. Thay đổi tỉ lệ nghịch với chiết suất n	
D. f sẽ âm nếu n rất lớn
Câu 8. Phải đặt vật cách gương cầu lõm có tiêu cự f một khoảng cách x đến gưưong như thế nào để thu được ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật?
A. x > 0	B. – 2f< x< - f	
C. – f < x < 0	D. x = - f
Câu 9: Một chùm tia tới hội tụ tại điểm S nằm trên trục chính của một gương cầu lồi. Biết bán kính của gương là 15cm và khoảng cách từ S đến đỉnh gương là 50cm. xác định tính chất và vị trí của ảnh.
ảnh thật, cách gương 25cm	
 ảnh ảo, cách gương 25cm
ảnh ảo cách gương 50cm	
ảnh thật cách gương 50 cm
Câu 10: Một vật AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi G có bán kính 50 cm, cách gương 25 cm. xác định vị trí và tính chất của ảnh
Không xác định được	
ảnh thật cách gương 15 cm
ảnh ảo cách gương 12,5cm	
ảnh thật cách gương 12,5 cm
Câu 11: Yếu tố nào dưới đậy quyết định giá trị của chiết suất tia sáng đối với hai môi trường khác nhau.
Khối lượng riêng của hai môi trường.
Tỉ số giá trị hàm sin của góc tới và góc khúc xạ.
Tần số của ánh sáng lan truyền trong hai môi trường.
Tính chất đàn hồi của hai môi trường.
Câu 12. Gương là một mặt có tính chất
A. Phản xạ tốt ánh sáng chiếu tới	
B. Phản xạ ánh sáng chiếu tới
C. Phẳng, phản xạ tốt ánh sáng chiếu tới	
D. Phẳng, nhẵn bóng
Câu 13. ảnh của một vật cho bởi gương phẳng như thế nào là đúng?
A. ảnh ảo, lớn bằng vật 	
B. kích thước ảnh so với vật phụ thuộc khoảng cách vật đến gương 
C. ảnh chồng khít lên vật. 	D. A và B đúng
Câu 14. ảnh của vật thật qua gương cầu là loại ảnh nào?
A. ảnh ảo lớn hơn vật B. ảnh ảo nhỏ hơn vật 
C. ảnh thật ở trước gương 	 D. các loại ảnh trên
Câu 15. Gương nào cho ảnh ảo bằng vật?
A. cầu lõm 	 B. cầu lồi 
C. gương phẳng	 	 D. cả A, B và C
Câu 16. Gương cầu lõm có bán kính R = 40 (cm) cho ảnh thật của một vật lớn bằng hai lần vật. Vật phải đặt trước gương một khoảng bao nhiêu?
A. 20 (cm) B. 30 (cm) C. 40 (cm) D. Kết quả khác
Câu 17. Hai vật sáng giống nhau đứng trước hai gương cầu có cùng bán kính, cách gương cùng khoảng d, một gương cầu lồi và một gương cầu lõm. Gương lõm cho ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Độ phóng đại ảnh của gương cầu lồi ở trường hợp này là bao nhiêu?
A. 1/2 	 B. 2/3 	C. 2/5 	 D. Kết quả khác
Câu 18. Một điểm sáng S đặt trên trục chính của gương cầu, gương cho chùm sáng chiếu lên màn chắn là chùm song song. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Gương là cầu lõm, màn đặt ở tiêu diện của gương, S ở trung điểm OF
B. Gương là cầu lõm, màn đặt ở tâm gương, S ở tâm gương
C. Gương là cầu lõm, màn đặt ở trước gương, S ở trung điểm OC
D. Gương là cầu lồi, màn đặt ở trước gương, S cách gương khoảng OF
Câu 19. Một vật cao 6cm đặt trước một gương cầu lõm có f = 15 cm, cách gương 10 cm, thì cho ảnh cao
A. 15 cm B. 18 cm C. 20 cm	D. 24 cm
Câu 20. Đặt một vật cao 4cm, trước gương cầu lõm thì thu ảnh cao gấp 3 lần vật trên màn cách đó 80 cm. Xác định tiêu cự của gương
A. 25 cm	B. 20 cm C. 30cm D. 40cm
Câu 21. Đặt một vật trước gương cầu lõm có f = 12 cm, vật cách gương là 10cm, hỏi ảnh cách gương bao xa
A. 30cm	B. 40 cm	C. 50 cm D. 60 cm
Câu 22. Một gương cầu lõm có R = 48cm, một người soi thấy ảnh cao gấp 3 lần ảnh khi soi bằng gương phẳng. Hỏi người cách gương bao xa?
A. 12cm	B. 16cm	C.20cm D. 24cm
Câu 23. Gương chiếu hậu xe máy có f = 36cm, người lái quan sát thấy ảnh ảo của một người khác trong gương, ảnh nhỏ bằng 1/10 vật. Xác định khoảng cách từ người đó đến xe.
A. 3m	B. 3,6m	C. 3,24m	D. 4m
Câu 24. Đặt một vật trước gương cầu lồi thì thấy một ảnh nhỏ bằng 1/5 vật cách vật 120 cm. Xác định tiêu cự của gương.
A. 20cm 	B. 25 cm 	C. 30 cm D. 40cm
Câu 25. Đặt một vật trước gương cầu lõm thì thấy một ảnh cao bằng 1/4 vật trên màn,màn cách vật 90 cm. Hỏi bán kính cong của gương là bao nhiêu?
A. 40cm	B. 48cm	C. 60 cm D. 72cm
Câu 24. Cho M, N là hai điểm nằm hai phía của trục chính của gương cầu. Tìm mênh đề đúng
M là vật thật, N là ảnh thật, gương cầu lõm
M là vật thật, N là ảnh ảo, gương cầu lồi
N là vật thật, M là ảnh thật, gương cầu lõm
A và C đúng
Câu 25. Mệnh đề nào đúng nói về sự tọa ảnh của gương cầu lõm.
Khi f < d < 2f cho ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật
Khi d >2 f ta có ảnh thật ngựơc chiều lớn hơn vật
Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật
Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 26. Mệnh đề nào đúng khi nói về sự tạo ảnh của gương cầu lồi
Vật thật luôn cho ảnh ảo	
Vật ảo luôn cho ảnh thật
Vật ảo trong tiêu điểm cho ảnh thật bé hơn vật	
A và B đúng
Câu 27. Vật AB qua gương cầu cho ảnh A’B’. Tìm mệnh đề sai
Vật AB ở trong tiêu điểm gương cầu lõm cho ảnh ảo cùng chiều bé hơn vật
Vật AB qua gương cầu lồi cho ảnh A’B’ cùng chiều lớn hơn vật
Qua gương cầu lõm AB ở tiêu điểm cho ảnh trùng với vật
 A, B, C 
 Một người cao 1,6 m đúng ở gần một cột đèn thấy bóng của mình dài 0,5m người này đi xa cột đèn thêm 3 m thấy bóng của mình dài 1,25 m. Trả lời các câu hỏi sau
Câu 28. Vị trí thứ nhất và thứ hai của người cách cột điện những giá trị nào 
3 m và 6 m	B. 3m và 1m	
C. 2 m và 1 m	D. 2 m và 5m 
Câu 29. Chiều cao của cột đèn nhận giá trị nào 
8 m	B. 6 m	C. 12m	 D. 10 m
Cho M, M’ là vật và ảnh, hai điểm nằm hai phía của trục chính, M’ gần gương hơn M
Trả lời câu hỏi sau
Câu 30. Xác định tâm và đỉnh gương của gương thì mệnh đề nào sau đây là đúng
M, M’ cắt trục chính ở đỉnh của gương O
Gọi N là điểm đối xứng của M qua trục chính, NM’ cắt trục chính tại tâm C
Trung điểm của CO là tiêu điểm của gương
Cả ba đáp án đúng
Câu 31. Về bản chất của ảnh và gương
M’ là ảnh thật	B.Gương là gương cầu lõm	
C. M’ là ảnh ảo	D. A và B đúng
Một vật nhỏ AB dặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi cho ảnh cao abừng 0,5 vật cách vật 60 cm. Trả lời các câu hỏi sau
Câu 32. Các hệ thức giữa d và d’ nào sau đây là đúng
d + d’ = 60 cm	B. d’ = d/2	
C. d’ = - d/2	D. A và B đúng
Câu 33. Vật AB và ảnh A’B’ cách gương bao nhiêu?
d = 40 cm, d’ = - 20 cm	
C. d = 20 cm, d’ = 40cm
d = 60 cm, d’ = 30 cm	
D. d = 40 cm, d’ = 20 cm
Câu 34. Tiêu cự của gương có giá trị nào sau đây?
f = - 20 cm	B. f = 20 cm	
C. f = 40 cm	D. f = - 40 cm
 Một gương càu lõm có R = 60 cm, đặt vật nhỏ AB trước gương ta thu ảnh A’B’ của AB. Trả lời các câu hỏi sau?
Câu 35. Xác định vị trí của vật, ảnh đẻ có ảnh thật A’B’ cao bằng 3 lần vật.
d = 40 cm, d’ = 120 cm	
C. d = 30 cm, d’ = 90 cm
d = 25 cm, d’ = 100 cm	
D. d = 30 cm, d’ = 120 cm
Câu 36. Xác đinh vị trí của vật và ảnh để có ảnh cao bằng 3 lần vật
d = 20 cm, d ‘ – 60 cm
d = 20 cm, d’ = 600 cm
d = 30cm, d’ = -90cm	
d = 30cm, d’ = 90 cm
H1
S
S’
S
S’
S
S’
x
y
x
x
y
y
H3
H2
Câu 37. ở 3 hình vẽ trên xy là trục chính gương cầu S là điểm sáng thực, S’ là ảnh của S qua gương. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cả 3 hình, gương là cầu lõm 	
B. H1 và H2 gương là cầu lõm H3 gương là cầu lồi
C. H1 gương cho ảnh thật, H2 và H3 guơng cho ảnh ảo. 
D. kết luận b và c đều đúng
Câu 38. MN là trục chính của gương cầu, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S qua gương cầu. Kết luận nào sau đây đúng?
M
N
S
S’
.
 .
A. Gương là cầu lõm 	B. Gương là cầu lồi C. S’ là ảnh ảo	D. Các câu trên đều sai
Câu 39. Cho A, B, C theo thứ tự là 3 điểm nằm trên trục chính của gương cầu. Nếu đặt điểm sáng tại A cho ảnh tại B, đặt điểm sáng tại B cho ảnh tại C. xác định loại gương và tính chất ảnh tại B
gương cầu lõm – ảnh thật
Gương cầu lồi - ảnh ảo
Gương cầu lõm ảnh ảo
Có thể xảy ra cả A, B, C
Câu 40. Cho vật AB đặt trước gương cầu lõm. dịch chuyển vật lại gần gương thì ta thấy ảnh dịch chuyển:
Lại gần gương nếu ảnh đó là thật
Xa guơng nếu ảnh đó là ảo
Xa gương nếu ảnh đó là thật
Gần gương nếu ảnh đó là ảo hoặc thật
Câu 41. Một vật đặt trước gương cầu lõm cho ảnh thật. Người ta nhận thấy khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính thì thấy khoảng cách ảnh – vật tăng dần lên. Hỏi ban đầu vật đặt ở vị trí nào
Tại C	C. Tại F
Tại trung điểm CF	D. tại trung điểm FO
Câu 42. Dùng một gương có bán kính R = 100 cm để thu ảnh của mặt trăng với góc trông là 33’ ( 1’ = 3.10- 4 rad) . xác định đường kính của ảnh thu được trên gương. 
1 cm	B. 2 cm	C. 33 cm 	D. 11 cm
Câu 43. Một chùm sáng hội tụ gặp gương cầu lõm sao cho điểm hội tụ nằm trên trục chính của gương cầu sau gương cách gương 30 cm. R = 60 cm. Xác định ảnh:
ảnh thật cách gương 15 cm
ảnh ảo cách gương 15 cm
ảnh thật cách gương 30 cm
ảnh thật cách gương 45 cm

Tài liệu đính kèm:

  • doc2. Guong cau.doc