Giáo án môn Ngữ văn 9 - Tôi và chúng ta (Lưu Quang Vũ)

Giáo án môn Ngữ văn 9 - Tôi và chúng ta (Lưu Quang Vũ)

Tôi và chúng ta

 ( Lưu Quang Vũ)

 A. Mục tiêu:

Giúp học sinh :

 -Hiểu tính cách của các nhân vật tiêu biểu: Hoàng Việt, Nguyễn Chính. Từ đó thấy được cuộc đấu tranh gay gắt giữa những người mạnh dạn đổi mới, có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với những kẻ mang tư tưởng bảo thủ, lạc hậu trong sự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội ta.

 - Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu , phân tích mâu thuẩn xung đột, tình huống bộc lộ tính cách nhân vật .

 B.Phương pháp :

 Phân tích nhân vật

 C .Chuẩn bị:

Giáo viên: Soạn bài .

Học sinh: Đọc bài mới ở nhà

D. Tiến trình lên lớp:

 I . Ổn định:

 II. Bài củ:

 III . Bài mới.

 1. Giới thiệu bài:

 

doc 3 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 10/04/2020 Lượt xem 411Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 9 - Tôi và chúng ta (Lưu Quang Vũ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng năm 200 
Tiết: 165,166
 	 Tôi và chúng ta
 	( Lưu Quang Vũ)
 A. Mục tiêu: 
Giúp học sinh :
 -Hiểu tính cách của các nhân vật tiêu biểu: Hoàng Việt, Nguyễn Chính. Từ đó thấy được cuộc đấu tranh gay gắt giữa những người mạnh dạn đổi mới, có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với những kẻ mang tư tưởng bảo thủ, lạc hậu trong sự chuyển mình mạnh mẽ của xã hội ta. 
 - Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu , phân tích mâu thuẩn xung đột, tình huống bộc lộ tính cách nhân vật .
 B.Phương pháp :
 Phân tích nhân vật
 C .Chuẩn bị:
Giáo viên: Soạn bài . 
Học sinh: Đọc bài mới ở nhà
D. Tiến trình lên lớp:
 I . ổn định:
 II. Bài củ:
 III . Bài mới.
 1. Giới thiệu bài:
 2.Các hoạt động:
1.HĐ 1:
-HS đọc phần chú thích*( sgk.)
-Giới thiệu về kịch Lưu Quang Vũ
Đọc phân vai.
- Chú thích(sgk) 
?Tóm tắt văn bản?
2.HĐ 2:
Mục đích cuộc họp được Hoàng Việt công bố là gì? Trong đề án có mấy nội dung?
Ta hiểu gì về phong cách làm việc của giám đốc Hoàng Việt?
Đề án mở rộng sản xuất có điểm nào nổi bật?
Giám đốc Hoàng Việt ntn khi kĩ sư Sơn cho rằng không thể thực hiện vì cơ chế cũ? Qua đó ta thấy ông là người ntn ?
?Trong đổi mới cách làm ăn của xí nghiệp, Giám đốc Việt đã có những chỉ đạo ntn ?
Cái mới về thái độ và nhận thức ?
Ai là người chống đối quan niệm làm ăn mới ?Vì sao họ chống đối?
Thái độ của Hoàng Việt ntn? Chứng tỏ điều gì?
Em ngĩ gì về Hoàng Việt ?
- HS thảo luận (Rất cần có những con người như thế.)
Nghệ thuật khắc hoạ nhân vật có gì đáng chú ý?
I. Tìm hiểu chung.
+ Tác giả:
-Lưu Quang Vũ (1948-1988)
- Nhà thơ , nhà sáng tác kịch, trưởng thành từ quân đội .
 - Tác phẩm đề cập đến vấn đề có tính thời sự nóng hổi trong cuộc sống đương thời.
 + Đọc, Tìm hiểu chú thích.
 +Tóm tắt cảnh 3: 
II. Phân tích.
1. Nhân vật Hoàng Việt:
+ Trình bày kế hoạch mở rộng SX và phương án làm ăn mới của xí nghiệp 
+ Có 2 nội dung.
Mở rộng quy mô sản xuất.
Tổ chức lại cách làm ăn 
+Mục đích rõ ràng, nói thẳng, làm ngay.
+Đề án: Tăng năng suất lao động. Mở rộng quy mô sản xuất.
+Khẳng định: Chúng ta sẽ thực hiện được.
=> Con người dám nghĩ . dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc.
+ Tuyển lao động hợp đồng; Dừng xây nhà khách, lấy tiền trả lương cho công nhân;Tổ chức lại xản xuất trên cơ sở tính toán cụ thể. 
* Cái mới:
+Thái độ chỉ đạo kiên quyết 
+Thực hiện công bằng lao động
+Chú ý đến quyền lợi của người lao động
+ Lấy lợi ích để kích thích lao động
+Đầu tư, nâng cấp thiết bị sản xuất. 
*Sự chống đối:
- Phó giám đốc Nguyễn Chính,Trưởng phòng tài vụ, Quản đốc phân xưởng... Không nhận thức được yêu cầu đổi mới. Tin vào cơ chế củ. Lo sợ bị hạn chế hoặc mất quyền lợi cá nhân.
-Hoàng Việt: Miễn chức trưởng phòng tài vụ, bãi bỏ chức quản đốc. Dùng tri thức quản lí kinh tế để phê phán. 
=> Lập trường đổi mới rõ ràng. Có tri thức về đổi mới . Quyết đoán trong công việc.
* Tính cách được bộc lộ trong hàng loạt quan hệ xung đột .
Nguyễn Chính đã có những phản ứngnào trước sự đổi mới của giám đốc Hoàng Việt? Phản ứng có gì đặc biệt?
Mục đích của ông ta là gì?
Bản chất của con người này là thế nào? Y đại diện cho những ai?
 Từ xung đột trên em có suy nghĩ gì về sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay? 
Vở kịch hướng tới điều gì?( ủng hộ cái mới và công cuộc đổi mới vì đất nước, nhân dân.
2.Nhân vật Nguyễn Chính:
+Cảnh cáo đe doạ.
+Dựa vào chỉ thị , nguyên tắc, các văn bản đã và đang thực hiện từ trước đến nay.
+Dựa vào cấp trên và thế lực của bản thân
=>Bảo vệ lề thói làm ăn củ. Hạ uy tín giám đốc.
 =>Đố kị,tham quyền, thủ đoạn.Kém năng lực, bảo thủ, cản trở việc đổi mới.
_Đổi mới là cuộc đấu tranh căng thẳng , quyết liệt giữa cái mới và cái củ. Cái mới đang vươn lên để thắng
* Ghi nhớ (sgk.)
 3. Củng cố: 
 	 Hoàng Việt là con người ntn? Em học tập được gì ở nhân vật này?
 IV .Dặn dò: Chuẩn bị bài tổng kết

Tài liệu đính kèm:

  • docT165.166 doc.doc