Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 144: Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn)

Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 144: Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn)

Tiết 144. Chương trình địa phương

 ( Phần Tập làm văn )

A.Mục tiêu cần đạt :

1.Kiến thức.

-Giúp học sinh tập suy nghĩ về 1 hiện tượng thực tế ở địa phương.

-Viết một bài văn trình bày vấn đề đó với suy nghĩ kiến nghị của mình dưới các hình thức thích hợp: tự sự, miêu tả, nghị luận, thuýêt minh.

2.Kĩ năng:

-Rèn luyện kĩ năng trình bày bài văn nghị luận. Sưu tập tư liệu, thông tin, quan sát cuộc sông xung quanh.

 3.Thái độ:

-Học sinh luôn có ý thức quan sát cuộc sống xung quanh và đưa ra ý kiến nhận xét.

B. Chuẩn bị .

-Giáo viên: Sưu tầm tài liệu.

-Học sinh: Sưu tầm một số sự việc, hiện tượng ở địa phương về môi trường, viết bài nghị luận

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 02/05/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 144: Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:5/4/2010 
Ngày dạy: 6/4/2010
Tiết 144. Chương trình địa phương 
 	 ( Phần Tập làm văn )
A.Mục tiêu cần đạt :
1.Kiến thức.
-Giúp học sinh tập suy nghĩ về 1 hiện tượng thực tế ở địa phương.
-Viết một bài văn trình bày vấn đề đó với suy nghĩ kiến nghị của mình dưới các hình thức thích hợp: tự sự, miêu tả, nghị luận, thuýêt minh.
2.Kĩ năng:
-Rèn luyện kĩ năng trình bày bài văn nghị luận. Sưu tập tư liệu, thông tin, quan sát cuộc sông xung quanh.
 3.Thái độ:
-Học sinh luôn có ý thức quan sát cuộc sống xung quanh và đưa ra ý kiến nhận xét.
B. Chuẩn bị .
-Giáo viên: Sưu tầm tài liệu.
-Học sinh: Sưu tầm một số sự việc, hiện tượng ở địa phương về môi trường, viết bài nghị luận
C. Tổ chức các hoạt động..
1: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. ( 3’) 
2:Tiến trình dạy học:
 * Giới thiệu bài: ( 1’)
Tiết 101 chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề về môi trường, tệ nạn xã hội ở địa phương em, và viết thành bài văn nghị luận. Để đánh giá kết quả của bản thân trong tiết học 143 chúng ta sẽ báo cáo kết quả đó.
* 3: Bài mới. ( 40')
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của H/S
Nội dung cần đạt
GV: Kiểm tra kết quả chuẩn bị của học sinh theo yêu cầu của tiết 101
GV nhận xét phần chuẩn bị bài của học sinh.
GV yêu cầu HS trình bày bài viết 
GV đọc bài cho học sinh tham khảo
-Trình bày
-Thảo luận
-Trình bày
- Nghe
-Trình bày
-Nghe
I. Kiểm tra việc chuẩn bị .
- Nội dung của các vấn đề
*.Vấn đề môi trường.
-Hậu quả của việc chặt phá rừng, khai tác bừa bãi.
-Hậu quả của thiên tại, hạn hán, lũ lụt.
-Hậu quả của rác thải công nghiệp.
-Hậu quả của ô nhiễm môi trường nước...
b. Vấn đề tệ nạn xã hội.
-Vấn đề trẻ em thanh thiếu niên nghiện ma túy.
-Hậu quả của việc ham chơi điện tử.
*. Vấn đề quyền trẻ em.
-Sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền địa phương về trẻ em...
-Sự quan tâm của nhà trường, gia đình, xã hội đối với trẻ em.
*. Vấn đề xã hội.
-Sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội đới với các gia đình có công cách mạng, gia đình thương, binh liệt sĩ...
II. Trình bày bài viết ở nhà.
1.Trình bày trong nhóm.
2.Trình bày trước lớp
* Đánh giá:
D: Hướng dẫn hoạt động nối tiếp. ( 1’)
- Viết bài văn trình bày về một trong số các sự việc, hiện tượng nêu trong tiết học,
- Chuẩn bị bài Biên bản.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 143 - TLV.doc