Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 160: Bắc sơn

Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 160: Bắc sơn

I. Mục tiêu cần đạt:

 - Hiểu cơ bản thể loại kịch.

 - Nắm nội dung, ý nghĩa đoạn kịch Bắc Sơn: Xung đột kịch bộc lộ gay gắt tác động tâm lý.

 - Nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.

* Tích hợp: - Với các đoạn trích đã học

 - Tập làm văn: Thể loại kịch

* Trọng tâm: Đọc - tìm hiểu chú thích

II. Chuẩn bị:

 GV: Giáo án, sưu tầm tư liệu.

 HS: Soạn, đọc bài.

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động:

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 12/08/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn khối 9 - Tiết 160: Bắc sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 160: Bắc sơn
 - Nguyễn Huy Tưởng - 
I. Mục tiêu cần đạt:
	 - Hiểu cơ bản thể loại kịch.
	- Nắm nội dung, ý nghĩa đoạn kịch Bắc Sơn: Xung đột kịch bộc lộ gay gắt tác động tâm lý.
	- Nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.
* Tích hợp: - Với các đoạn trích đã học
	- Tập làm văn: Thể loại kịch
* Trọng tâm: Đọc - tìm hiểu chú thích
II. Chuẩn bị:
	GV: Giáo án, sưu tầm tư liệu.
	HS: Soạn, đọc bài.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động:
Nội dung hoạt động
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: khởi động (1 phút)
 Giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2: Đọc - hiểu văn bản (40 phút)
I. Đọc hiểu văn bản.
1. Đọc - tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả.
- Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960). Quê Đông Anh - Hà Nội là một trong những nhà văn chủ chốt của văn học cách mạng.
- Cho HS đọc chú thích về tác giả , tác phẩm.
2. Tác phẩm
Hỏi: Tác phẩm được viết vào năm nào?
Trả lời
- Kịch Bắc Sơn sáng tác 1946 lấy bối cảnh là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.
* Tìm hiểu về thể loại kịch:
Hỏi: Em hiểu gì về tể loại kịch?
Dựa vào chú thích.
3. Đọc - giải nghĩa từ:
- (1), (2), (4), (7), (9)...
GV: Hướng dẫn HS đọc
- Đọc
* Tóm tắt:
- Ngọc rời nhà để cùng đám việt gian lùng bắt hai cán bọ cách mạng là Thái, Cửu để lấy tiền thưởng. Thái, Cửu vô tình chạy vào nhà Thơm may được Thơm cứu thoát.
Hỏi: Em hãy tóm tắt nội dung sự việc trong hội kịch này?
- Tóm tắt.
II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Xung đột kịch và tình huống kịch trong đoạn trích
- Xung đột kịch
+ Cách mạng mâu thuẫn với kẻ thù
ị Xung đột gay cấn, căng thẳng
Hỏi: Xung đột kịch chủ yếu trong hồi 4 là xung đột gì? giữa ai với ai?
- Tình huống: Thái và Cửu trong lúc lẩn trốn sự truy lùng của Ngọc và đồng bọn lại chạy đúng vào nhà Ngọc, lúc ấy chỉ có Thơm ở nhà
Hỏi: Em có nhận xét gì về tình huống đó?
Nhận xét
ị Bộc lộ rõ xung đột, thúc đẩy hành động kịch phát triển. Buộc Thơm phải có sự lựa chọn rứt khoát và việc che giấu cho 2 người Thơm đã đứng hẳn về cách mạng. Tình huống này, cũng giúp Thơm nhận rõ hơn bộ mặt phản động của chồng.
*Hoạt động 3: 
Củng cố - dặn dò. (4 phút)
- Đặc trưng của kịch.
__________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 160 Bac Son.doc