Giáo án Ngữ văn lớp 9 năm 2006 - Kiểm tra Tiếng Việt

Giáo án Ngữ văn lớp 9 năm 2006 - Kiểm tra Tiếng Việt

A. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS .

 - Trên cơ sở ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức tiếng Việt đã học.

 - Kiểm tra kĩ năng sử dụng kiến thức tiếng Việt vào hoạt động giao tiếp xã hội.

- Tích hợp với các bài văn và vốn sống trực tiếp ở lứa tuổi học sinh lớp 9.

- Giáo dục HS tính tự lập , cẩn thận trong khi làm bài .

B.Chuẩn bị:

 *Thầy: Ra đề và đáp án.

 *Trò: Ôn lại những kiến thưc và kĩ năng tiếng Việt đã học ở học kì II.

C. Tiến trình các hoạt động.

 1. Ổn định tổ chức: GV nắm sĩ số.

 2. Kiểm tra bài cũ: Không

 3. Bài mới: GV phát đề cho HS.

 

doc 3 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 16/04/2020 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn lớp 9 năm 2006 - Kiểm tra Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:20/4/06 Tuần 32 - Tiết157
Dạy Ngày:25/4/06 
 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 
A. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS . 
 - Trên cơ sở ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức tiếng Việt đã học.
 - Kiểm tra kĩ năng sử dụng kiến thức tiếng Việt vào hoạt động giao tiếp xã hội.
Tích hợp với các bài văn và vốn sống trực tiếp ở lứa tuổi học sinh lớp 9.
Giáo dục HS tính tự lập , cẩn thận trong khi làm bài .
B.Chuẩn bị: 
 *Thầy: Ra đề và đáp án.
 *Trò: Ôn lại những kiến thưc và kĩ năng tiếng Việt đã học ở học kì II.
C. Tiến trình các hoạt động.
 1. Ổn định tổ chức: GV nắm sĩ số.
 2. Kiểm tra bài cũ: Không
 3. Bài mới: GV phát đề cho HS.
 A.Đề bài
I . Trắc nghiệm : 3 điểm
Đọc và chọn đáp án đúng ở 6 câu sau :
Câu 1 : Có mấy thành phần biệt lập trong câu ?
A - Hai thành phần . 	 B - Ba thành phần . 
 	 C - Bốn thành phần . 	 D - Năm thành phần.
Câu 2 : Cụm từ in đậm trong câu sau “Con bé thét lên , hai tay nó xiết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ ba nó , nó dang cả hai chân câu chặt lấy ba nó.” thuộc cụm từ nào ? 
(Nguyễn Quang Sáng - Chiếc lược ngà)
A -Cụm danh từ . 	 B - Cụm động từ .
 	C - Cụm tính từ .	 D - Cả A,B,C đúng.
Câu 3 : Có mấy điều kiện để tồn tại hàm ý ?
 A - Hai điều kiện. 	 B - Ba điều kiện.
 C - Bốn điều kiện. 	 D - Năm điều kiện. 
Câu 4 : Câu chia theo mục đích nói có mấy loại câu ?
A- Hai loại câu . 	 B - Ba loại câu . 
C - Bốn loại câu .	 D - Năm loại câu.
Câu 5 : Lớp 9 ,em được học có mấy hình thức liên kết câu trong đoạn văn ?
 A - Hai hình thức .	 B - Ba hình thức .
 C - Bốn hình thức .	 D - Nhiều hình thức . 
Câu 6 : Từ nào sau đây không phải là từ địa phương ?
 A - Bầm ; B - Má ; C - U ; D - Mẹ
II. Tự luận : 7 điểm
Câu 1 : Tìm và chỉ ra các thành phần biệt lập trong những câu sau ? (2 điểm )
 a . Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi !
Hình như chỉ có tình cha con ông Sáu không thể chết được .
Thưa ông , chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ . Đi bốn năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá !
Câu 2 : Hàm ý là gì ? Cho ví dụ để minh họa ? 	(2điểm)
Câu 3 : Viết một đoạn văn ngắn (nội dung tự chọn) , đúng dấu hiệu ngữ pháp có dùng phép thế .	(3điểm )
B . Đáp án 
I.Trắc nghiệm : (3đ)
	Học sinh làm đúng mỗi câu được : (o,5đ )	
Câu hỏi
 câu 1
 câu 2
 câu 3
 câu 4
 câu 5
câu 6
Đáp án
C
 B
 A
 C
 C
 D
 II.Tự luận	 : (7đ)
Câu 1 : (2 điểm)
 Học sinh chỉ ra các thành phần biệt lập đúng được ( 0.5 điểm )
“Ơi !” là thành phần cảm thán.
“Hình như” là thành phần tình thái.
 - “Thưa ông” là thành phần gọi - đáp.
 - “vất vả quá !” là thành phần cảm thán.
Câu 2 : (2 điểm )
 - Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy .	 (1 điểm )
 - Học sinh lấy được một ví dụ có chứa hàm ý đúng và hay 	(1 điểm )
Câu 3 : (3 điểm )
 - Học sinh viết được đoạn văn nôi dung tự chọn lô gích ,có ít nhất là ba câu 	(1điểm )
 - Viết đúng dấu hiệu ngữ pháp của đoạn văn : Đầu đoạn văn viết hoa chữ cái đầu câu có lui vào một ô . Có dấu chấm , dấu phẩy hợp lí , đúng , cuối đoạn có dấu chấm xuóng dòng . 	(1 điểm)
 - Đoạn văn có sử dụng phép thế đúng .	(1 điểm)
4. Củng cố: Thu bài.
 5. Dặn dò:
 - Xem lại những bài tiếng Việt đã học trong chương trình lớp 9 tuần 34 kiểm tra học kì II.
D.Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan32 Tiet157.doc