Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Tiết 130: Trả bài tập làm văn số 6 viết ở nhà

Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Tiết 130: Trả bài tập làm văn số 6 viết ở nhà

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 VIẾT Ở NHÀ

 A/ Mục tiêu : - Ôn lại lí thuyết và kĩ năng kiểu bài nghị luận về tác phẫm : “ đoạn thơ” trong “ truyện Kiều” của Nguyễn Du .

 - Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu nhược thông qua một bài viết cụ thể .

 - Giáo dục hs ý thức trình bày một bài nghị luận về tác phẫm .

 B/ Chuẩn bị : - Gv nghiên cứu viết ra bảng phụ lỗi chính tả và một số đoạn văn diễn đạt lủng củng + Bảng phụ ghi bố cục +Chuẩn bị lời nhận xét ưu nhược của hs . – Hs nghiên cứu để hình thành dàn ý cho đề bài đã làm .

 C/ Tiến trình thực hiện các hoạt động :

 1/ Ổn định :

 2/ Bài cũ : - HS nhắc lại đề bài .

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 16/04/2020 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Tiết 130: Trả bài tập làm văn số 6 viết ở nhà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 9/3/07 Tiết 130
Ngày dạy :10/3/07
 TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 VIẾT Ở NHÀ 
 A/ Mục tiêu : - Ôn lại lí thuyết và kĩ năng kiểu bài nghị luận về tác phẫm : “ đoạn thơ” trong “ truyện Kiều” của Nguyễn Du .
 - Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu nhược thông qua một bài viết cụ thể .
 - Giáo dục hs ý thức trình bày một bài nghị luận về tác phẫm .
 B/ Chuẩn bị : - Gv nghiên cứu viết ra bảng phụ lỗi chính tả và một số đoạn văn diễn đạt lủng củng + Bảng phụ ghi bố cục +Chuẩn bị lời nhận xét ưu nhược của hs . – Hs nghiên cứu để hình thành dàn ý cho đề bài đã làm .
 C/ Tiến trình thực hiện các hoạt động : 
 1/ Ổn định : 
 2/ Bài cũ : - HS nhắc lại đề bài .
 3/ Bài mới : 
 * Hoạt động1: Giáo viên ghi đề bài lên bảng- HS thảo luận nhóm thống nhất lại dàn bài và tìm hiểu đề bài .
? Đọc lại đề và cho biết đề bài này thuộc kiểu bài gì ? ? Nội dung chính của đề là gì ?
- HS các nhóm trình bày dàn ý phần mở bài, thân bài và kết bài – GV bổ sung và treo bảng phụ ghi phần dàn ý như tiết 120.
 * Hoạt động2: GV nhận xét ưu nhược của học sinh và hướng dẫn hs sửa lỗi sai .
- GV nhận xét chung về phần ưu điểm .
- GV nhận xét chung về nhược điểm .
- Gv treo bảng phụ ghi lỗi sai về chính tả và dùng từ -Gọi hs lên bảng cùng sửa lại lỗi sai đó .
- Tương tự gv treo bảng phụ ghi lỗi sai về diễn đạt – Gọi hs lên bảng hoàn chỉnh câu và từ trong đoạn .
- Gv phát bài cho hs và lấy điểm vào sổ lớn . Chọn mỗi lớp một vài bài hay nhất đọc cho hs học tập bạn . Đọc điểm chung trên và dưới trung bình của các lớp .
* Đề bài : Suy nghĩ của em về truyện ngắn Làng- Kim Lân
I/ Tìm hiểu đề .
- Kiểu bài : Nghị luận về một đoạn trích .
- Yêu cầu nội dung : Nghị luận về tình yêu làng quê, đất nước của ông Hai 
II/ Lập dàn ý .
 1/ MB
 2/ TB
 3/ KB 
III/ Nhận xét ưu nhược của học sinh .
1/ Ưu điểm :
2/ Nhược điểm :
a/ Lỗi chính tả và lỗi dùng từ .
b/ Lỗi diễn đạt : 
IV/ Phát bài – Lấy điểm vào sổ lớn- Đọc bài hay – Thống kê điểm trên và dưới trung bình .
1/ Phát bài .
2/ Lấy điểm .
3/ Đọc bài hay .
4/ Thống kê điểm trên và dưới trung bình .
- DTB % ; TTB %
- DTB %; TTB %
- DTB %; TTB %
 4/ Củng cố : ? Qua tiết trả bài em học tập và tự rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân khi làm bài văn nghị luận ? ( Liên hệ )
 5/ Dặn dò : - Học kĩ phần lí thuyết nghị luận về một tác phẩm , đoạn trích .
 Soạn bài tuần 27 : + Tổng kết văn bản nhật dụng .
 + Chương trình địa phương .
 + Bài viết số 7 văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích
D/ Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan26-tiet130.doc