Giáo án: Tự chọn Ngữ văn lớp 9 - Trường TH THCS Hưng Trạch

Giáo án: Tự chọn Ngữ văn lớp 9 - Trường TH THCS Hưng Trạch

Tiết 1: ÔN TẬP VĂN THUYẾT MINH

A-Mơc tiªu cÇn ®¹t:

- Giúp HS nắm lại đặc điểm chung của văn Thuyết minh, yêu cầu về thể loại, phương pháp thuyết minh.

- Biết xác định đề văn Thuyết minh, phân biệt nó với các thể loại khác.

- Biết phân biệt các dạng văn Thuyết minh : Thuyết minh về danh lam thắng cảnh; Thuyết minh về thể loại văn học; Thuyết minh cách làm (Phương pháp).

B- Chun bÞ

GV : Giáo án, tài liệu về văn Thuyết minh.

HS : SGK văn học 8, Vở ghi.

C- Tin tr×nh trªn líp

I. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.

II. Kiểm tra : KT việc chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập của HS.

 

doc 114 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 15/04/2020 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án: Tự chọn Ngữ văn lớp 9 - Trường TH THCS Hưng Trạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 11/9/2012
Ngµy gi¶ng:13/9/2012
Tiết 1: ÔN TẬP VĂN THUYẾT MINH
A-Mơc tiªu cÇn ®¹t:
- Giúp HS nắm lại đặc điểm chung của văn Thuyết minh, yêu cầu về thể loại, phương pháp thuyết minh.
- Biết xác định đề văn Thuyết minh, phân biệt nó với các thể loại khác.
- Biết phân biệt các dạng văn Thuyết minh : Thuyết minh về danh lam thắng cảnh; Thuyết minh về thể loại văn học; Thuyết minh cách làm (Phương pháp).
B- ChuÈn bÞ
GV : Giáo án, tài liệu về văn Thuyết minh.
HS : SGK văn học 8, Vở ghi.
C- TiÕn tr×nh trªn líp
I. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.
II. Kiểm tra : KT việc chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập của HS.
III. Bài mới :	
Hoạt động của GV-HS
- Yêu cầu HS dựa vào SGK để trả lời nội dung sau :
- Thế nào là văn thuyết minh ?
- Yêu cầu chung của bài Thuyết minh là gì ?
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện nội dung trả lời của HS.
- Đưa ra một số đề văn, yêu cầu HS xác định đề văn Thuyết minh, giải thích sự khác nhau giữa đề văn thuyết minh với các đề văn khác.
- Hướng dẫn HS đi đến nhận xét : Đề văn Thuyết minh không yêu cầu kể chuyện, miêu tả, biểu cảm mà yêu cầu giới thiệu, thuyết minh, giải thích.
- Em hãy ra một vài đề văn thuộc dạng văn Thuyết minh ?
- Hướng dẫn HS thảo luận nhóm và trả lời các nội dung sau :
- Em hãy nêu các dạng văn Thuyết minh và nêu sự khác nhau giữa các dạng đó ?
- Mỗi dạng văn Thuyết minh có đặc điểm gì khác nhau ? Yêu cầu của mỗi dạng là gì ?
- Cử đại diện trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện câu trả lời của HS.
- Em hãy kể tên các phương pháp thuyết minh thường sử dụng ?
- Tại sao cần phải sử dụng các phương pháp đó ?
- Suy nghĩ, trả lời.
- Nhận xét- kết luận
Nội dung cần đạt
I. Đặc điểm chung của văn Thuyết minh.
1- Thế nào là văn Thuyết minh :
- Cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân  của hiện tượng, sự vật.
2- Yêu cầu :
- Tri thức đối tượng thuyết minh khách quan, xác thực, hữu ích.
- Trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ.
3- Đề văn Thuyết minh :
- Nêu các đối tượng để người làm bài trình bày tri thức về chúng.
- Ví dụ : Giới thiệu một đồ chơi dân gian; Giới thiệu về tết trung thu.
4- Các dạng văn Thuyết minh :
- Thuyết minh về một thứ đồ dùng.
- Thuyết minh về một thể loại văn học.
- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
5- Các phương pháp thuyết minh :
- Nêu định nghĩa, giải thích.
- Liệt kê
- Nêu ví dụ, số liệu.
- So sánh, phân tích, phân loại.
IV. Củng cố :
 	? : em hãy trình bày đặc điểm chung của văn thuyết minh ?
 	? : Em hãy trình bày những yêu cầu của các dạng đề văn Thuyết minh ?
V. Hướng dẫn học tập : 
Đọc các bài văn thuyết minh đã học; xem lại thể loại văn thuyết minh đã học ở lớp 8.
Rĩt kinh nghiệm:
...............................................................................
Ngµy so¹n: 18/9/2012
Ngµy gi¶ng: 20/9/2012
Tiết 2: CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH THỰC VẬT
A-Mơc tiªu cÇn ®¹t
 - Hướng dẫn HS nắm được phương pháp làm bài văn thuyết minh về các loài cây.
 - HS có được tri thức khái quát để trình bày bài văn thuyết minh.
 - Củng cố, nâng cao kĩ năng viết bài văn thuyết minh.
B- ChuÈn bÞ
 GV : Giáo án, tài liệu về văn Thuyết minh.
 HS : Vở ghi, tài liệu tham khảo.
C- TiÕn tr×nh trªn líp
 I. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.
 II. Kiểm tra : 
 ? Nêu phương pháp thuyết minh, cách sử dụng của nó trong bài văn thuyết minh?
 III. Bài mới :	
Hoạt ®ộng của GV-HS
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu chung khi viết bài văn về các loài cây.
- 2 ->3 HS trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.
- Em hãy trình bày trình tự viết bài thuyết minh về loài cây ?
- HS thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời. HS các nhóm khác theo dõi , nhận xét bổ sung.
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện nội dung trả lời của học sinh.
- Yêu cầu HS thảo luận và trả lời nội dung sau :
- Em hãy trình bày dàn ý chung của bài văn thuyết minh các loài cây ?
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét-Bổ sung cho hoàn thiện dàn ý mẫu.
- Yêu cầu HS lập dàn ý và viết bài văn thuyết minh ngắn.
- 2 -> 4 HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài tại lớp.
Nội dung cần đạt
I. Yêu cầu chung.
- Cần quan sát tìm hiểu đối tượng thuyết minh : Giá trị, đặc điểm, chủngloại.
- Chủ yếu dùng phương pháp phân tích, giải thích, nêu số liệu 
- Phải hiểu biết đối tượng thuyết minh: Đặc điểm, cấu tạo, chủng loại, cách chăm sóc, bảo quản của loài cây cần thuyết minh.
II. Dàn bài chung :
a) Mở bài :
- Giới thiệu loài thực vật cần thuyết minh (Thường bằng câu định nghĩa).
b) Thân bài :
- Thuyết minh loài thực vật ở các mặt :
+ Nguồn gốc.
+ Đặc điểm (Kết hợp miêu tả hình dáng, gố, thân, lá, cành, ý nghĩa tác dụng của chúng.
+ Nêu các chủngloại, đặc điểm.
+ Cách chăm sóc, bảo quản.
+ Giá trị kinh tế, môi trường, thẩm mĩ.
+Vai trò, ý nghĩa của loài cây đối với con người.
c) Kết bài :
- Lời nhận xét, đánh giá, cảm nghĩ của người viết loài cây ấy.
III. Thực hành :
- Đề bài : Giới thiệu cây Cam.
 IV. Củng cố :
 -GV tổng kết tiết học, tuyên dương những HS và những nhóm HS chuẩn bị bài và tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài tốt.
 V. Hướng dẫn học tập : 
 - Đọc các bài văn thuyết minh đã học
 - Xem lại thể loại văn thuyết minh có sử dụng yếu tố nghệ thuật.
Rĩt kinh nghiệm:
...................................................................................................
Ngµy so¹n: 25/9/2012
Ngµy gi¶ng: 27/9/2012	
Tiết 3: THỰC HÀNH VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH
 CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỆ THUẬT
A-Mơc tiªu cÇn ®¹t
 - Giúp HS rèn luyện kĩ năng sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
 - Biết vận dụng phù hợp các biện pháp nghệ thuật khi viết văn thuyết minh.
 - Biết phân biệt các dạng văn Thuyết minh : Thuyết minh về danh lam thắng cảnh; Thuyết minh về thể loại văn học; Thuyết minh cách làm (Phương pháp).
B- ChuÈn bÞ
 GV : Giáo án, tài liệu tham khảo về văn Thuyết minh.
 	 HS : Vở ghi, tài liệu tham khảo, SGK.
C- TiÕn tr×nh trªn líp
 I. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.
 II. Kiểm tra: 
GV : Yêu cầu HS đọc bài văn hoàn chỉnh theo đề bài cho ở tiết 3.
 III. Bài mới :	
Hoạt ®ộng của GV-HS
Nội dung cần đạt
- Yêu cầu HS dựa vào SGK để trả lời nội dung sau :
- Kể tên các biện pháp nghệ thuật thường được sử dụng trong văn thuyết minh ?
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện nội dung trả lời của HS.
- Hướng dẫn HS thảo luận nhóm và trả lời những nội dung sau :
- Để sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn thuyết minh em phải làm gì ?
- Gợi ý : Sử dụng so sánh, liên tưởng bằng cách nào? Muốn sử dụng biện pháp Nhân hoá ta cần làm gì ?
- Cử đại diện trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện câu trả lời của HS.
- Em hãy nêu tác dụng của việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật tròng văn thuyết minh ?
- Suy nghĩ, trả lời.
- Nhận xét- Lấy một số dẫn chứng minh hoạ cho HS hiểu rõ vấn đề.
- Yêu cầu HS chọn một trong hai đề để viết.
- HS đọc bài trước lớp và chỉ ra những biện pháp nghệ thuật đã sử dụng.
- Nhận xét, sửa chữa , bổ sung.
I. Những điểm chung.
1- Các biện pháp nghệ thuật thường được sử dụng trong văn thuyết minh.
- Nhân hoá.
- Liên tưởng, tưởng tượng.
- So sánh.
- Kể chuyện.
- Sử dụng thơ, ca dao.
2- Cách sử dụng :
- Lồng vào câu văn thuyết minh về đặc điểm cấu tạo, so sánh, liên tưởng.
- Tự cho đối tượng thuyết minh tự kể về mình (Nhân hoá).
- Trong quá trình thuyết minh về công dụng của đối tượng thường sử dụng các biện pháp so sánh, liên tưởng.
- Xem đối tượng có liên quan đến câu thơ, ca dao nào dẫn dắt, đưa vào trong bài văn.
- Sáng tác câu truyện.
* Chú ý : Khi sử dụng các yếu tố trên không được sa rời mục đích thuyết minh.
3- Tác dụng :
- Bài văn thuyết minh không khô khan mà sinh động, hấp dẫn.
II. Thực hành : 
- Đề bài : 
+ Đề 1 : Giới thiệu loài cây em yêu thích nhất.
+ Đề 2 : Em hãy giới thiệu chiếc nón Việt Nam.
IV. Củng cố
? : Em hãy trình bày các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong viết văn thuyết minh ?
? : Em hãy trình bày tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng khi viết văn Thuyết minh?
V. Hướng dẫn học tập
?: Viết bài văn thuyết minh có sử dụng các biện pháp nghệ thuật : So sánh, liên tưởng, nhân hoá.
Rĩt kinh nghiệm:
.........................................................................
Ngµy so¹n: 2/10/2012
Ngµy gi¶ng:4/10/2012	 
Tiết 4 . CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
VỀ DANH LAM THẮNG CẢNH
A-Mơc tiªu cÇn ®¹t:
 - Giúp HS ôn lại kiến thức làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.
 - Rèn luyện kiến thức về cách viết bài văn thuyết minh.
B- ChuÈn bÞ:
 GV : Giáo án, tài liệu về văn Thuyết minh.
 HS : SGK văn học 8, Vở ghi.
C- TiÕn tr×nh trªn líp:
I. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.
II. Kiểm tra:
 Đọc đề văn đã chuẩn bị ở nhà.
III. Bài mới :	
Hoạt ®ộng của GV-HS
- Yêu cầu HS thảo luạn nhóm để trả lời nội dung sau :
- Thế nào là văn thuyết minh một danh lam thắng cảnh ?
- Muốn viết được bài văn này, em cần phải làm gì ?
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện nội dung trả lời của HS.
- Yêu cầu HS thảo luận và trả lời nội dung sau :
- Trình bày dàn ý chung một bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh ?
- Đại diện các nhóm trả lời.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện câu trả lời của HS.
- Yêu cầu HS viết bài văn ngắn theo yêu cầu của đề bài.
- 2-> 3 HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn.
- Nhận xét, đánh giá bài viết của HS. 
Nội dung cần đạt
I. Lý thuy ... iƯu chung nµo ®ã víi nhau nh»m lµm cho viƯc diƠn t¶ ®­ỵc sinh ®éng vµ gỵi c¶m.
* PhÐp nh©n ho¸: lµ biÕn sù vËt thµnh con ng­êi = c¸ch g¸n cho nã nh÷ng ®Ỉc ®iĨm mang tÝnh c¸ch ng­êi (nh÷ng tõ ng÷ chØ h® cđa ng­êi g¸n cho h® cđa vËt; gäi vËt = nh÷ng tõ ng÷ dïng ®Ĩ gäi ng­êi; trß chuyƯn, t©m t×nh víi vËt nh­ víi ng­êi), lµm cho sù vËt, sù viƯc trë nªn gÇn gịi, giµu h×nh ¶nh, hÊp dÉn, sinh ®éng.
* PhÐp Èn dơ: lµ kiĨu so s¸nh ngÇm, dùa vµo sù t­¬ng quan cđa 1 thuéc tÝnh nµo ®ã mµ ta cã thĨ suy ra vÕ A.
* PhÐp ®iƯp ng÷: lµ nh¾c ®i nh¾c l¹i 1 tõ, 1 ng÷, nh»m nhÊn m¹nh 1 ý nµo ®ã, lµm cho nã nỉi bËt vµ hÊp dÉn ng­êi ®äc.
b. BiƯn ph¸p tu tõ cĩ ph¸p
* PhÐp ®¶o ng÷: lµ sù thay ®ỉi trËt tù cÊu t¹o ng÷ ph¸p th«ng th­êng cđa c©u nh»m nhÊn m¹nh vµ lµm nỉi bËt ý cÇn diƠn ®¹t.
* C©u hái tu tõ : lµ lo¹i c©u hái mµ ng­êi hái kh«ng cÇn cã c©u tr¶ lêi. Bêi v× trongc ©u hái tu tõ ®· bµo hµm ý tr¶ lêi.
* PhÐp lỈp cĩ ph¸p : lµ lỈp ®i lỈp l¹i 1 kiĨu c©u víi dơng ý nhÊn m¹nh.
 4. Cđng cè : Kh¸i qu¸t néi dung bµi häc
5. H­íng dÉn häc bµi : VỊ häc bµi vµ lµm bµi tËp
NS: 
ND: 
 TiÕt 22
¸nh tr¨ng
 ( NguyƠn Duy )
 A. Mơc tiªu bµi häc
 	 - Giĩp HS hiĨu ®­ỵc ý nghÜa cđa h×nh ¶nh vÇng tr¨ng, tõ ®ã 
 c¸c em thÊm thÝa c¶m xĩc ©n t×nh víi qu¸ khø gian lao, t×nh nghÜa cđa NguyƠn Duy 
 vµ rĩt ra bµi häc vỊ c¸ch sèng cho m×nh. C¶m nhËn ®­ỵc sù kÕt hỵp hµi hoµ gi÷a yÕu tè tr÷ t×nh vµ yÕu tè tù sù trong bè cơc, gi÷a tÝnh cơ thĨ vµ kh¸i qu¸t trong h×nh ¶nh cđa bµi th¬.
 	- RÌn luyƯn kÜ n¨ng : ®äc khĩc h¸t ru, c¶m nhËn vµ ph©n tÝch th¬ tr÷ t×nh.
- Gi¸o dơc : T­ t­ëng nh©n v¨n.
B, ChuÈn bÞ
Thµy : Nghiªn cøu TLTK, so¹n gi¸o ¸n SGK – SGV. 
Trß : §äc so¹n bµi, vë so¹n, vë ghi.
C. TiÕn tr×nh giê d¹y 
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : 
2. KiĨm tra bµi cị:
 3.Bµi míi.
 VÇng tr¨ng to¶ s¸ng m¸t dÞu xuèng kh¾p mäi nhµ, víi mçi ng­êi VN thËt v« 
 cïng th©n thuéc. VËy mµ cã khi nµo ta l½ng quyªn ng­êi b¹n thiªn nhiªn tri ©m tri kØ ®Õn lĩc v« t×nh gỈp l¹i, ta bçng giËt m×nh, tù ¨n n¨n, tù tr¸ch m×nh. Bµi th¬ ¸nh tr¨ng viÕt sau 3 n¨m ®Êt n­íc thèng nhÊt ®­ỵc kh¬i nguån tõ 1 t×nh huèng nh­ thÕ.
- 1978, 5 ch÷
GV: Em hiĨu ntn lµ vÇng tr¨ng tri kØ? 
GV : Em ®· ®­ỵc häc nh÷ng bµi th¬ nµo chøa h×nh ¶nh tr¨ng. ( §Êt n­íc, Ng¾m tr¨ng )
GV : Tr¨ng – Ng­êi lÝnh thµnh ®«i b¹n tri kØ. Tr¨ng chia sỴ ngät bïi lĩc h©n hoan th¾ng trËn víi ng­êi lÝnh tiỊn ph­¬ng. §Êt n­íc ta ®· tr¶i qua bao n¨m th¸ng m¸u lưa, tr¨ng vµ ng­êi lÝnh ®· v­ỵt qua bao t¸n ph¸ huye diƯt cđa bon ®¹n qu©n thï nh­ trong th¬ Ph¹m TiÕn DuËt : Vµ vÇng tr¨ng, vÇng tr¨ng ®Êt n­íc . V­ỵt qua quÇn lưa mäc . lªn cao.
 C¸c tao nh©n x­a th­êng ®¨ng l©u väng nguyƯt cßn anh bé ®éi vÇng tr¨ng trë thµnh ng­êi b¹n th©n th­¬ng nhÊt.
GV :VÇng tr¨ng trong qu¸ khø ®­ỵc hiƯn lªn ntn ?
 GV: V× sao gi÷a con ng­êi vµ vÇng tr¨ng l¹i trë nªn xa l¹ nh­ vËy ?
* V× kh«ng gian kh¸c biƯt: lµng quª, rõng nĩi – thµnh phè; thêi gian c¸ch biƯt: tuỉi th¬, ng­êi lÝnh – c«ng chøc; ®iỊu kiƯn sèng c¸ch biƯt: khÐp kÝn, chËt hĐp, ph­¬ng tiƯn hiƯn ®¹i tÊt c¶ ®iỊu ®ã khiÕn cho con ng­êi vµ ¸nh tr¨ng thµnh xa l¹ c¸ch biƯt.
GV: T×nh c¶m l½ng quªn vÇng tr¨ng ®ång nghÜa víi th¸i ®é sèng ntn ?
* V« t×nh víi tr¨ng, víi tuỉi th¬, kh«ng chung thủ.
GV: em c¶m nhËn ®­ỵc g× vỊ vÇng tr¨ng trong hiƯn t¹i : 
GV : V× sao cã sù thay ®ỉi nh­ vËy ?
- V× cuéc sèng hiƯn t¹i khiÕn ng­êi ta dƠ dµng l·ng quªn nh÷ng gi¸ trÞ trong qua khø.
GV: TG muèn nh¾c nhë ta ®iỊu g× ? 
GV : §äc khỉ 4-5-6 .
- C¶m xĩc ?
GV: TG c¶m nhËn ®­ỵc g× ë tr¨ng lĩc nµy ?
GV : Trong nh÷ng n¨m 70 viƯc mÊt ®iƯn kh«ng ph¶i lµ hi h÷u.
GV : Em hiĨu g× vỊ vÇng tr¨ng trong suy t­ cđa TG ?
GV : NghƯ thuËt ®Ỉ s¾c cđa bµi th¬ ?
GV : Néi dung ý nghÜa cđa t¸c phÈm nµy lµ g× ?
1. VÇng tr¨ng trong håi øc 
- ¸nh tr¨ng g¾n víi kØ niƯm trong s¸ng thêi th¬ Êu t¹i lµng quª. ¸nh tr¨ng g¾n bã víi nh÷ng kØ niƯm kh«ng thĨ nµo quªn cđa cuéc chiÕn tranh ¸c liƯt, c¶u ng­êi lÝnh trong rõng s©u. Con ng­êi tri kØ, t×nh nghÜa víi tr¨ng v× con ng­êi khi ®ã sèng gi¶n dÞ, thanh cao, ch©n thËt trong sù hoµ hỵp víi thiƯn nhiªn trong lµnh.
à §Đp ®Ï, ©n t×nh, g¾n víi h¹nh phĩc – gian lao cđa mçi con g­êi, mçi ®©t n­íc.
2. VÇng tr¨ng hiƯn t¹i.
 VÇng tr¨ng ®i qua ngâ
 Nh­ ng­êi d­ng qua ®­êng.
à Tr¨ng nh­ ng­êi xa l¹.
à ®ã lµ 1 vÇng tr¨ng bÞ l½ng quªn.
à Th«ng ®iƯp : §õng quªn qu¸ khø..
Qu¸ khø tèt ®Đp ®Þnh h­íng cho t­¬ng lai.
3. Suy t­ cđa t¸c gi¶
- Cư chØ: ngưa mỈt lªn nh×n mỈt ( con ng­êi ®èi diƯn víi vÇng tr¨ng)
- mỈt tr¨ng – con ng­êi : con ng­êi ®· t×m ®­ỵc ng­êi b¹n tri kØ cđa m×nh.
- c¶m xĩc: r­ng r­ng xĩc ®éng: 
- C¶m nhËn: Tr¨ng cø trßn vµnh v¹nh 
 ( t­¬i s¸ng, thủ chung).
 ¸nh tr¨ng im ph¨ng ph¾c 
 ( nghiªm kh¾c)
GiËt m×nh v× qua khø.
à nghiªm kh¾c, thđy chung, ®é l­ỵng.
4. Tỉng kÕt.
è H×nh ¶nh th¬ b×nh dÞ, tø th¬ bÊt ngê hỵp lÝ ( th×nh l×nh mÊt ®iƯn, më cưa sỉ, chỵt gỈp vÇng tr¨ng), giäng ®iƯu ch©n t×nh, nhá nhĐ, c¸ch kÕt bµi gỵi më ( c¸i giËt m×nh kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn).
è Tõ h×nh ¶nh ¸nh tr¨ng trong thµnh phè, nhí l¹i nh÷ng n¨m th¸ng ®· qua cđa cuéc ®êi ng­êi lÝnh chiÕn ®Êu g¾n bã víi thiªn nhiªn, víi ¸nh tr¨ng, víi ®Êt n­ícth©n yªu vµ b×nh dÞ, nh¾c nhë th¸i ®é sèng t×nh nghÜa thủ chung .
 4- Cïng cè:
	- T×m trong bµi th¬ c©u th¬ tù sù vµ c©u th¬ biĨu c¶m ?
	- NÕu chuyĨn t¶i bµi th¬ thµnh 1 bøc tranh em sÏ cã ý t­ëng ntn ?
 	5- H­íng dÉn häc bµi:
- Häc thuéc n«i dung bµi.
Tiết 5
THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 - Giúp HS ôn lại nội dung đã học.
 - Rèn luyện kĩ năng viết văn hay.
 - Giúp HS biết viết bài văn theo luận điểm.
B- CHUẨN BỊ
 	 - GV : Giáo án, tài liệu tham khảo.
 - HS : Vở ghi, đồ dùng học tập.
C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
 1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.
 2. Kiểm tra : 
 	? : Muốn diễn ý và hành văn ta làm thế nào ?
 3. Bài mới :	
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
GV
HS
GV
GV
GV
HS
GV
GV
HS
GV
GV
GV
HS
HS
HS
HS
HS
HS
GV
- Yêu cầu HS nhắc lại các yêu cầu để viết một bài văn hay.
- 1 -> 2 HS trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.
- Ra bài tập cho HS thực hành luyện tập.
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của đề và lập dàn ý .
- 1 -> 2 HS trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.
- Yêu cầu HS trình bày dàn ý bằng miệng.
- 1 -> 2 HS trả lời trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện dàn ý.
- Bổ sung ý, ghi lại dàn ý hoàn chỉnh lên bảng.
- Yêu cầu HS dựa vào dàn ý trên bảng viết bài viết hoàn chỉnh.
- Chia nhóm và thực hành bài viết theo nhóm :
+ Nhóm 1 : Viết phần mở bài.
+ Nhóm 2, 3 : Viết phần thân bài.
+ Nhóm 4 : Viết phần kết luận.
- Các nhóm lần lượt trình bày bài viết của mình.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh bài viết của HS.
S HS HS
1- Đề bài :
Phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương.
2. Dàn ý : 
a) Mở bài : Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của bài thơ. 
b) Thân bài :
 Phân tích bài thơ
- Cảm xúc của nhà thơ khi đến thăm Lăng Bác.
+ Khổ 1 : Cảm xúc chân thành, cách xưng hô chân thành, hình ảnh hàng tre 
- Sự tôn kính của nhà thơ đối với Bác khi ở bên lăng Bác.
+ Sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ ca ngợi sự vĩ đại cao cả của Bác.
+ Cảm xúc thành kính, tự hào pha lẫn nỗi xót xa.
- Niềm lưu luyến và ước nguyện chân thành củanhà thơ.
c) kết bài :
- Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
3. Trình bày bài viết :
a) Triển khai theo luận điểm.
b) Lời chuyển ý, dẫn dắt.
c) Sử dụng từ và câu.
d) Lời văn có hình ảnh.
đ) Sử dụng dẫn chứng.
 4. Củng cố :
 	 - GV tổng kết tiết học, tuyên dương những nhóm học sinh và những học sinh tích cực tham gia xây dựng bài.
 5. Hướng dẫn học tập : Yêu cầu HS về đọc thêm tài liệu tham khảo.
----------------------------------------------------------------
Tiết 6
KIỂM TRA THU HOẠCH CHỦ ĐỀ 3
A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 - Giúp HS củng cố lại kiến thức đã học ở chủ đề, qua đó đánh giá được việc học tập nắm bắt kiến thức của học sinh.
 - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào bài thực hành.
B- CHUẨN BỊ
 	 - GV : Đề bài và đáp án.
 	 - HS : Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập.
C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
 1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số, ổn định nề nếp.
 2. Kiểm tra : KT việc chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập của HS.
 3. Bài mới :	
1. Hoạt động 1 
- GV nêu yêu cầu, mục đích tiết kiểm tra, chép đề lên bảng.
- Đề bài : Em hãy viết bài văn ngắn phân tích hình ảnh người Bà và tình Bà cháu trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.
2. Hoạt động 2
- GV : Hướng dẫn HS viết bài : Yêu cầu HS xác định được yêu cầu của đề.
- HS : Theo dõi, tiến hành viết bài.
3. Hoạt động 3 
- GV : Theo dõi, quan sát HS viết bài.
- HS : Viết bài.
4. Hoạt động 4 
Thu bài, nhận xét, dặn dò.
* Đáp án 
I. Mở bài : Giới thiệu bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt, nêu nhận xét và đánh giá chung về tình Bà cháu trong bài thơ.
II. Thân bài : Nêu được các ý :
1- Phân tích hình ảnh người Bà :
Vất vả vì con cháu, cuộc đời lận đận, tần tảo, hi sinh. Hình ảnh của Bà luôn gắn liền với hình ảnh bếp lửa.
Bà là người nhóm lửa, giữ cho ngọn lửa luôn toả sáng trong mỗi gia đình, nhóm tình yêu thương, niềm vui, sự sống 
Bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa mà còn là người truyền “Ngọn lửa, sự sống, niềm tin”
2- Tình Bà cháu:
Luôn nhớ đến Bà.
Ở chân trời xa lạ nhưng luôn nhớ về kỉ niệm về bà.
Nhớ về bà, hiểu thêm dân tộc, nhân dân mình
III. Kết luận : 
 	- Khái quát giá trị, ý nghĩa bài thơ, khẳng định vẻ đẹp hình ảnh người Bà và tình Bà – cháu.
* Cách chấm
HS viết thành bài văn ngắn gọn nhưng phải đảm bảo nội dung, yêu cầu của đề bài.
- Điểm 9-10 : Đảm bảo nội dung theo yêu cầu trên, bài viết sinh động, diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, lỗi câu.
- Điểm 7-8 : Bài viết có nội dung khá tốt nhưng còn một số ý diễn đạt còn lủng củng, chưa rõ ràng, sai 3-5 lỗi.
- Điểm 5-6 : Đảm bảo nội dung nhưng còn một số ý sơ sài, diễn đạt chưa trôi chảy, sai từ 6 đến 10 lỗi.
- Điểm 3-4 : Nội dung bài văn chưa sâu, ý rời rạc, lủng củng, sai nhiều lỗi.
- Điểm 1-2 : Bài viết sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi câu, trình bày chưa hợp lí.
- Điểm 0 : Không viết bài.
----------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTu chon van 9.doc