Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 16 - Bài 15: Thực hành: xác định công suất của các dụng cụ điện

Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 16 - Bài 15: Thực hành: xác định công suất của các dụng cụ điện

I.Mục tiêu.

1. Kiến thức: Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.

2. Kĩ năng: -Mắc mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo.

 -Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.

 3.Thái độ: Cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II.Chuẩn bị.

 -Mỗi HS một mẫu bỏo cỏo.

 -Đối với mỗi nhóm HS:

 +1 nguồn điện 6V. +1 bóng đèn pin 2,5V.

 +1 cụng tắc. +1 quạt nhỏ, Ud/m=2,5V.

 +9 đoạn dây dẫn. +1 biến trở RMax=20Ω;

 +IMax=2A +1 ampe kế.

 +1 vụn kế

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 925Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 16 - Bài 15: Thực hành: xác định công suất của các dụng cụ điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn:12/10/2008.
Giảng:9A: 9B: 
Tiết 16:. Bài 15: thực hành: xác địnhcông suất
 của các dụng cụ điện 
I.Mục tiêu.
 Kiến thức: Xỏc định được cụng suất của cỏc dụng cụ điện bằng vụn kế và ampe kế.
Kĩ năng: -Mắc mạch điện, sử dụng cỏc dụng cụ đo.
 -Kĩ năng làm bài thực hành và viết bỏo cỏo thực hành.
 3.Thỏi độ: Cẩn thận, hợp tỏc trong hoạt động nhúm.
II.Chuẩn bị.
 -Mỗi HS một mẫu bỏo cỏo.
 -Đối với mỗi nhúm HS:
 +1 nguồn điện 6V. +1 búng đốn pin 2,5V.
 +1 cụng tắc. +1 quạt nhỏ, Ud/m=2,5V.
 +9 đoạn dõy dẫn. +1 biến trở RMax=20Ω;
 +IMax=2A +1 ampe kế. 
 +1 vụn kế
III. Tiến trỡnh lờn lớp:
 1. ổn định lớp: 9A: 9B:
 2. Kiểm tra: Nêu công thức tính công suất điện và điện năng
 3.Bài mới:
Trợ giúp của thầy
Hoạt động của trò
-
-
?
?
HĐ1:Kiểm tra phần chuẩn bị của học HS 
Y/c lớp phú học tập bỏo cỏo phần chuẩn bị bài ở nhà của cỏc bạn trong lớp.
kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của HS
Gọi 1 HS vẽ sơ đồ mạch điện TN xỏc định cụng suất của búng đốn.
GV nhận xột chung việc chuẩn bị ở nhà của HS.
I.Chuẩn bị
-HS lắng nghe phần trả lời của bạn trờn bảng, so sỏnh với phần chuẩn bị bài của mỡnh, nờu nhận xột.
?
?
-
-
-
?
-
-
?
-
HĐ2: Hướng dẫn HS xác định công suất của bóng đèn
Y/c cỏc nhúm thảo luận → Cỏch tiến hành TN XĐ cụng suất của búng đốn.
Gọi 1, 2 HS nờu cỏch tiến hành TN XĐ cụng suất của búng đốn.
GV: Chia nhúm, phõn cụng nhúm trưởng. Yờu cầu nhúm trưởng của cỏc nhúm phõn cụng nhiệm vụ của cỏc bạn trong nhúm của mỡnh.
GV nờu y/c chung của tiết TH về thỏi độ học tập, ý thức kỉ luật.
Giao dụng cụ cho cỏc nhúm.
Y/c cỏc nhúm tiến hành TN theo nội dung mục II tr 42 SGK.
GV theo dừi, giỳp đỡ HS mắc mạch điện, kiểm tra cỏc điểm tiếp xỳc, đặc biệt là cỏch mắc vụn kế, ampe kế vào mạch, điều chỉnh biến trở ở giỏ trị lớn nhất trước khi đúng cụng tắc.
Lưu ý cỏch đọc kết quả đo, đọc trung thực ở cỏc lần đo khỏc nhau.
y/c cỏc nhúm đều phải tham gia TH
Hoàn thành bảng 1.
Thảo luận thống nhất phần a, b. 
II. Nội dung thực hành
1.Xác định công suất của bóng đèn.
-Thảo luận nhúm về cỏch tiến hành TN XĐ cụng suất của búng đốn theo hướng dẫn phần 1, mục II.
-Nhúm trưởng cử đại diện lờn nhận dụng cụ TN, phõn cụng bạn thư kớ ghi chộp kết quả và ý kiến thảo luận của cỏc bạn trong nhúm.
-Cỏc nhúm tiến hành TN.
-Tất cả HS trong nhúm đều tham gia mắc hoặc theo dừi, kiểm tra cỏch mắc của cỏc bạn trong nhúm.
-Đọc kết quả đo đỳng quy tắc.
-Cỏ nhõn HS hoàn thành bảng 1.
-
?
HĐ3:Hướng dẫn HS xác định công suất của quạt điện
Tương tự GV hướng dẫn HS XĐ cụng suất của quạt điện.
Y/c HS thảo luận hoàn thành bảng 2 và thống nhất phần a, b.
 2.Xác định công suất của quạt điện
-Cỏc nhúm tiến hành XĐ cụng suất của quạt điện theo hướng dẫn của GV và hướng dẫn ở phần 2 của mục 2.
-Cỏ nhõn hoàn thành bảng 2 trong bỏo cỏo của mỡnh.
-
-
HĐ4:Tổng kết.
GV thu bỏo cỏo TH.
Nhận xột rỳt kinh nghiệm về:
 +Thao tỏc TN.
 +Thỏi độ học tập của nhúm.
 +í thức kỉ luật.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 16(9).doc