Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 22: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 22: Kiểm tra 1 tiết

I.Mục tiêu.

 - Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức cơ bản của HS trong chương 1

 - Phân loại được HS để từ đó có phương pháp dạy học thích hợp.

- Rèn khả năng tư duy, kỹ năng tính toán chính xác, hợp lý.

- Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc.

II. Chuẩn bị .

 GV : Ra đề kiểm tra + Đáp án – Biểu điểm .

 HS : Ôn tập nội dung chương I

III. Tổ chức các hoạt động.

 1. ổn định lớp.

 2. Kiểm tra.

 GV nhắc nhở HS cất hết tài liệu và làm bài nghiêm túc .

 GV chép đề lên bảng

 

doc 2 trang Người đăng hoaianh.10 Ngày đăng 17/03/2018 Lượt xem 424Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 9 - Tiết 22: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 25/10/2010
Ngày giảng: 9AB: 28/10/2010 
Tiết 22 kiểm tra 1 tiết 
I.Mục tiêu.
 - Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức cơ bản của HS trong chương 1
 - Phân loại được HS để từ đó có phương pháp dạy học thích hợp.
- Rèn khả năng tư duy, kỹ năng tính toán chính xác, hợp lý.
- Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc.
II. Chuẩn bị .
 GV : Ra đề kiểm tra + Đáp án – Biểu điểm .
 HS : Ôn tập nội dung chương I
III. Tổ chức các hoạt động.
 1. ổn định lớp.
 2. Kiểm tra.
 GV nhắc nhở HS cất hết tài liệu và làm bài nghiêm túc .
 GV chép đề lên bảng 
Đề Bài
Câu 1: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun – Len Xơ. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng có trong hệ thức.
Câu 2 : 
	Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ . Biết R1 = R2 = 25; R3 =30.
 Hiệu điện thế ở hai đầu AB là 12V.
	a, Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. 
	 b, Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
 R1
 R3 
 A M B
 R2
Câu 3 : Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 200C thì mất 14 phút 35 giây.
 a, Tính hiệu suất của bếp biết Cn = 4200J/Kg.K
 b, Mỗi ngày đun sôi 5 lit nước với điều kiện như trên thì trong 30 ngày phải trả bao nhiêu tiền điện . Biết 1KW.h giá 800 đ
đáp án – biểu điểm
Câu 1 : ( 2 đ )
 - Phát biểu đúng định luật - 1 đ
 “ Nhiệt lượng toả ra ở một dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua “
- Viết đúng hệ thức – Nêu được tên và đơn vị đo – 1 đ
 Q = I2.R.t Trong đó : Q là nhiệt lượng toả ra (J)
 I là cường độ dòng điện (A) 
 R là điện trở của dd ()
 T là thời gian (s)
Câu 2 : ( 4 đ )
- Tóm tắt đúng – 0,5 đ
a) Tính đúng R12 = 12.5 - 1 đ
 RAB = R12 + R3 = 12,5 + 30 = 42,5 - 0,5 đ
b) Tính đúng : I3 = I = UAB/ Rtđ = 0,28A - 1 đ
 Vì R1 = R2 => I1 = I2 = I/2 = 0,28/2 = 0,14 A - 1 đ
Câu 3: ( 4 đ )
- Tóm tắt đúng – 0,5 đ 
a) Tính đúng Qi = m.c.( t2 – t1) = 2,5.4200. 80 = 840000(J) - 0,5 đ 
 QTP = A = I2.R.t = p.t = 875 000 (J) - 0,5 đ 
 H = Qi/ QTP . 100% = 96% - 0,5 đ 
b) Để đun sôi 2,5 lít nước cần 875000 J . Vậy để đun sôi 5 lít nước với điều kiện như trên cần 875 000 . 2 = 1 750 000 J - 0,5 đ 
 Như vậy lượng điện năng tiêu thụ trong 30 ngày là 
 A = 1750000 . 30 = 52500000 J = 14,58 KW.h - 1 đ
 Số tiền điện phải trả là : 14,58 . 800 = 11664 đ - 0,5 đ
 3) Nhận xét - đánh giá 
 GV : - Thu bài kiểm tra của HS 
 - Nhận xét về ý thức của HS trong giờ kiểm tra ( Tuyên dương và phê bình nếu có )

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 22(9).doc