Khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản

Khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản

Tên đề tài :

KHAI THÁC TÌNH HUỐNG TRUYỆN ĐỂ LÀM NỔI BẬT NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

 Ng¬ười thực hiện : Mai Thị Thanh Dịu

 Nhiệm vụ đ¬ược giao: Giảng dạy Ngữ văn 9, Sử 8

Phần thứ nhất : Lý do chọn đề tài

- Trong tình hình phát triển của xã hội hiện nay, học sinh không thật thiết tha với các bộ môn xã hội. Hầu hết các em thiên vê học các bộ môn khoa học tự nhiên.Vì vậy, việc dạy văn nói chung và việc dạy văn bản truyện nói riêng của người giáo viên còn gặp rất nhiều khó khăn.

- Khai thác tốt tình huống trong văn bản sẽ giúp cả thầy và trò làm nổi bật được nội dung chủ đề của truyện.Việc phân tích hay đọc hiểu một văn bản truyện muốn có hiệu qủa cao thì việc tìm hiểu tình huống truyện là khâu đầu tiên và có vai trò vô cùng quan trọng .Nội dung chủ đề của văn bản sẽ dần được gợi mở qua tình huống đó.

Phần thứ hai : cơ sở lý luận của đề tài

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng vấn đề khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản.

- Thực trạng việc khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản của học sinh lớp 9 trường THCS Ẳng Tở

- Một số biện pháp giúp khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản.

 

doc 2 trang Người đăng minhquan88 Ngày đăng 15/08/2019 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học 2009 - 2010
Tên đề tài :
KHAI THÁC TÌNH HUỐNG TRUYỆN ĐỂ LÀM NỔI BẬT NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN 
 Người thực hiện : Mai Thị Thanh Dịu
 Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Ngữ văn 9, Sử 8
Phần thứ nhất : Lý do chọn đề tài
- Trong tình hình phát triển của xã hội hiện nay, học sinh không thật thiết tha với các bộ môn xã hội. Hầu hết các em thiên vê học các bộ môn khoa học tự nhiên.Vì vậy, việc dạy văn nói chung và việc dạy văn bản truyện nói riêng của người giáo viên còn gặp rất nhiều khó khăn. 
- Khai thác tốt tình huống trong văn bản sẽ giúp cả thầy và trò làm nổi bật được nội dung chủ đề của truyện.Việc phân tích hay đọc hiểu một văn bản truyện muốn có hiệu qủa cao thì việc tìm hiểu tình huống truyện là khâu đầu tiên và có vai trò vô cùng quan trọng .Nội dung chủ đề của văn bản sẽ dần được gợi mở qua tình huống đó. 
Phần thứ hai : cơ sở lý luận của đề tài
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng vấn đề khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản.
- Thực trạng việc khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản của học sinh lớp 9 trường THCS Ẳng Tở 
- Một số biện pháp giúp khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản.
 Phần thứ ba: Thực trạng và đối tượng nghiên cứu
1. Thực trạng:
Thực trạng hiện nay: Việc khai thác tình huống truyện để làm nổi bật nội dung, chủ đề của văn bản chưa được chú trọng dẫn đến học sinh không có hứng thú và không thích học môn Ngữ văn, chất lượng môn Ngữ văn còn nhiều hạn chế. 
2. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 9A3, 9A4 trường THCS Ẳng Tở
- Phạm vi nghiên cứu: Việc dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh trường THCS Ẳng Tở. 
3. Phương pháp nghiên cứu.
a) Phương pháp nghiên cứu lý luận:
 So sánh, phân tích, tổng hợp
b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Nghiên cứu thực trạng
- Phương pháp quan sát, phỏng vấn, điều tra, thống kê.
- Phương pháp trưng tập ý kiến của người đi trước.
Phần thứ tư: Kết quả nghiên cứu

Tài liệu đính kèm:

  • docTom tat De tai SKKN.doc