Mẫu soạn một giờ chấm trả bài

Mẫu soạn một giờ chấm trả bài

A.Mục tiêu cần đạt (Theo yêu cầu từng tiết trả bài ở các khối lớp)

B.Chuẩn bị

1.Giáo viên: ra đề, lập dàn ý, biểu điểm, viết bai cùng học sinh, soạn giáo án chấm trả, chấm bài, trả vở

2.Học sinh: ôn lại kiểu bài vừa viết, đọc lại bài viết của mình

C.Hoạt động dạy và học

A.Phần chấm bài của giáo viên ( gồm các bước sau)

1.Đề bài

2.Dàn bài và biểu điểm

 

doc 1 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 10/04/2020 Lượt xem 225Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu soạn một giờ chấm trả bài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu soạn một giờ chấm trả bài
A.Mục tiêu cần đạt (Theo yêu cầu từng tiết trả bài ở các khối lớp)
B.Chuẩn bị
1.Giáo viên: ra đề, lập dàn ý, biểu điểm, viết bai cùng học sinh, soạn giáo án chấm trả, chấm bài, trả vở
2.Học sinh: ôn lại kiểu bài vừa viết, đọc lại bài viết của mình
C.Hoạt động dạy và học
A.Phần chấm bài của giáo viên ( gồm các bước sau)
1.Đề bài
2.Dàn bài và biểu điểm
3.Bảng chấm bài, thống kê các lỗi, nhận xét bài làm của học sinh
Bảng 1
Stt
Họ và tên
Nhận xét/chữa lỗi
- Giáo viên nên chú ý lời phê trong bài viết của học sinh: cần thể hiện rõ em đó có những ưu điểm, những tồn tại gì về nội dung kiến thức, phương pháp, diễn đạt, giọng văn...cần tránh những lời phê nặng nề
- Trong khi chấm bài giáo viên cân chú ý phần nhận xét, chữa lỗi của học sinh cần chọn nội dung tiêu biểu, cũng có thể nhóm những học sinh để nhận xét chữa lỗi chung...
- Trong khi chấm bài, giáo viên cần có “Nhật kí chấm” ghi lại các nhóm lỗi này để chuẩn bị cho việc trả bài
+ Những lỗi về hình thức: chữ viết xấu, sai chính tả, trình bày chưa khoa học...
+ Những lỗi về kiến thức, nội dung: sai kiến thức cơ bản, nhầm tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nhân vật, nhầm thể loại, trình bày không đúng phạm vi yêu cầ đề ra
+ Những lỗi về bố cục: bài viết có bố cục chưa hợp lí ( mở bài quá ngắn, thân bài sơ sài, ý chính chưa rõ...)
+ Những lỗi về diễn đạt: chưa biết dựng đoạn, đặt câu, diễn đạt chưa rõ, ý lủng củng...
+ Những lỗi khác:....
4.Thống kê kết quả
Bảng 2
Điểm
0
1-2
3-4
Cộng
%
5-6
7-8
9-10
Cộng
%
Lớp
Lớp
Khối
B.Phần trả bài
1.Giáo viên ghi đề bài lên bảng
? Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề, tìm ý, xác định thể loại, yêu cầu về nội dung và phương pháp, giới hạn đề...
2.Dàn bài và biểu điểm
- Giáo viên trình bày dàn bài ( bảng phụ, máy chiếu)
- Giáo viên trình bày biểu điểm ( bảng phụ, máy chiếu)
3.Giáo viên nhận xét chung
a.Ưu điểm
b.Nhược điểm
( Phần này giáo viên tổng hợp từ nhật kí chấm bài)
4.Giáo viên chữa lỗi
- Giáo viên phân lỗi ra từng loại ( dựa vào nhật kí chấm bài) cùng học sinh chữa lỗi
- Giáo viên có thể chọn những lỗi tiêu biểu ( bảng phụ, máy chiếu), cho học sinh nhận xét và sửa lại cho đúng
5.Đọc bài viết hay của học sinh, gọi tên ghi điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docMau giao an cham tra Ngu van 9.doc