Đề thi giữa học kì 1 Lớp 9 môn Địa lý (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 Lớp 9 môn Địa lý (Có đáp án)

Câu 1 (2 điểm): Nguồn lao động

a. Trình bày về nguồn lao động của nước ta hiện nay.

b. Cần có biện pháp gì để nâng cao chất lượng lao động?

Câu 2 (2 điểm): Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Cho ví dụ?

Câu 3 (2 điểm): Các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng gì đến phân bố và phát triển công nghiệp?

 

doc 3 trang Người đăng Đăng Hải Ngày đăng 25/05/2024 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 1 Lớp 9 môn Địa lý (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa lý trường THCS ..............
Câu 1 (2 điểm): Nguồn lao động
a. Trình bày về nguồn lao động của nước ta hiện nay.
b.  Cần có biện pháp gì để nâng cao chất lượng lao động?
Câu 2 (2 điểm): Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Cho ví dụ?
Câu 3 (2 điểm): Các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng gì đến phân bố và phát triển công nghiệp?
Câu 4 (1 điểm): Hãy cho biết sản xuất công nghiệp có ảnh hưởng gì đến môi trường?             
Câu 5 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau:
                                                                                Đơn vị: %
Năm
Tổng số
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
2003
100
59,6
16,4
24,0
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo ngành năm 2003 và rút ra nhận xét.   
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Địa lý năm 2018 - THCS Trần Phú

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_1_lop_9_mon_dia_ly_co_dap_an.doc