Đề thi học sinh giỏi khối 9 cấp trường năm học 2010-2011 môn Lịch sử

Đề thi học sinh giỏi khối 9 cấp trường năm học 2010-2011 môn Lịch sử

ĐỀ:

 Câu 1(2đ): Em hãy nêu lên những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau

 năm 1945?

 Câu 2(4đ): Em hãy nêu quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã

 hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế

 kỷ XX?

 Câu 3(5đ): Lập bảng thống kê sự kiện của các nước Đông Nam Á theo mẫu sau :

TT Tên nước Tên thủ đô Thời gian vào ASEAN

 Câu 4(4đ): Nêu những nét chung của Mỹ La Tinh và trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa

 Cách Mạng Cu Ba 1959.

 Câu 5(5đ): Nhiều người cho rằng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của Châu Á? Em hãy dẫn chứng

 để làm sáng tỏ nhận định trên?

 

doc 3 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 16/08/2021 Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi khối 9 cấp trường năm học 2010-2011 môn Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 CẤP TRƯỜNG
	 Năm học 2010-2011
 Môn: Lịch sử 
 Thời gian: 150 phút (Không kể giao đề)
ĐỀ:
 Câu 1(2đ): Em hãy nêu lên những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau 
 năm 1945? 
 Câu 2(4đ): Em hãy nêu quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã
 hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế
 kỷ XX?
 Câu 3(5đ): Lập bảng thống kê sự kiện của các nước Đông Nam Á theo mẫu sau : 
TT
Tên nước
Tên thủ đô
Thời gian vào ASEAN
 Câu 4(4đ): Nêu những nét chung của Mỹ La Tinh và trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa
 Cách Mạng Cu Ba 1959. 
 Câu 5(5đ): Nhiều người cho rằng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của Châu Á? Em hãy dẫn chứng 
 để làm sáng tỏ nhận định trên? 
	------Hết-----

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_khoi_9_cap_truong_nam_hoc_2010_2011_mon.doc