Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Lịch sử

Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Lịch sử

Đề: Lịch sử 1

 1/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 bậc trung học có các loại hình nhà trường:

 A. Công lập, Tư thục và Dân lập.

 B. Công lập và Tư thục.

 C. Công lập và Bán công.

 D. Công lập, Bán công, Tư thục và Dân lập.

 2/ Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế xét tốt nghiệp THCS quy định kết quả xếp loại tốt nghiệp được xếp thành:

 A. 5 loại B. 4 loại. C. 3 loại. D. 2 loại.

 3/ Di chỉ Mán Bạc (thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô) thuộc giai đoạn nào của thời Tiền - Sơ sử ở Ninh Bình?

 A. Thời kỳ đồ đá. B. Trung kỳ kim khí.

 C. Hậu kỳ kim khí. D. Sơ kỳ kim khí.

 4/ Theo Hướng dẫn số 1350/HD-SGD&ĐT ngày 02/11/2007 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn dạy thêm và học thêm quy định số loại hồ sơ khi xin cấp giấy phép dạy thêm học thêm là:

 A. 11 loại. B. 9 loại. C. 7 loại. D. 5 loại.

 5/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành quy định quản lý dạy thêm quy định số lượng học sinh trong các lớp học thêm:

 A. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.

 B. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.

 C. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.

 D. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.

 

doc 6 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 07/08/2021 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hội giảng cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VI – 2008 môn Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
HỘI GIẢNG CẤP THCS TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ VI – 2008
Đề thi: Hiểu biết
ĐIỂM BÀI THI
NGƯỜI CHẤM
(ký, ghi rõ họ tên)
PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ ghi)
Bằng số:.....
Bằng chữ:..
..
1.
2.
Lưu ý:
 - Thí sinh khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án đúng (A, B, C, D, E):
 - Nếu khoanh tròn từ 02 chữ cái trở lên hoặc không khoanh tròn chữ cái nào hoặc tẩy xoá thì câu đó không chấm.
 - Đề thi gồm 6 trang, 40 câu.
Đề: Lịch sử 1
 1/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 bậc trung học có các loại hình nhà trường: 
	A. Công lập, Tư thục và Dân lập.
	B. Công lập và Tư thục.
	C. Công lập và Bán công.
	D. Công lập, Bán công, Tư thục và Dân lập.
 2/ Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế xét tốt nghiệp THCS quy định kết quả xếp loại tốt nghiệp được xếp thành:
	A. 5 loại	B. 4 loại.	C. 3 loại.	D. 2 loại.
 3/ Di chỉ Mán Bạc (thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô) thuộc giai đoạn nào của thời Tiền - Sơ sử ở Ninh Bình?
	A. Thời kỳ đồ đá.	B. Trung kỳ kim khí.
	C. Hậu kỳ kim khí.	D. Sơ kỳ kim khí.
 4/ Theo Hướng dẫn số 1350/HD-SGD&ĐT ngày 02/11/2007 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn dạy thêm và học thêm quy định số loại hồ sơ khi xin cấp giấy phép dạy thêm học thêm là:
	A. 11 loại.	B. 9 loại.	C. 7 loại.	D. 5 loại.
 5/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành quy định quản lý dạy thêm quy định số lượng học sinh trong các lớp học thêm:
	A. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.
	B. Tối đa không quá 30 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.
	C. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 45 học sinh đối với các lớp học khác.
	D. Tối đa không quá 35 học sinh đối với các lớp Tiểu học và tối đa không quá 40 học sinh đối với các lớp học khác.
 6/ Theo Quyết định 1522/2007/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định quản lý dạy thêm học thêm quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường đối với học sinh cấp THCS là:
	A. 1.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	B. 1000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	C. 2.500đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
	D. 2.000đồng / 1 học sinh / 1 tiết học.
 7/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định giáo viên trường trung học gồm:
	A. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị.
	B. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ thư viện.
	C. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn.
	D. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội.
 8/ Theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định học sinh không được lên lớp khi nghỉ học:
	A. Dưới 45 buổi.	B. Quá 45 buổi.
	C. Từ 45 đến 50 buổi.	D. 45 buổi.
 9/ Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Ninh Bình được thành lập ở đâu?
	A. Tổng Trường Yên (nay thuộc huyện Hoa Lư).
	B. Làng Côi Trì (xã Yên Mỹ - huyện Yên Mô).
	C. Thôn Lũ Phong (xã Quỳnh Lưu - huyện Nho Quan).
	D. Các phương án đều đúng.
 10/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
	A. 3 năm.	B. 5 năm.	C. 4 năm.	D. 6 năm.
 11/ Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ?
	A. Chế độ Mạc phủ suy yếu và tự sụp đổ.
	B. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh ở Trung Quốc.
	C. Các nước phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.
	D. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.
 12/ Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến ở Trung Quốc là cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc.	B. Khởi nghĩa Vũ Xương.
	C. Cuộc vận động Duy tân.	D. Cách mạng Tân Hợi 1911.
 13/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh, ít nhất phải đạt:
	A. 6m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	B. 8m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	C. 4m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
	D. 5m2/học sinh trở lên (đối với thành phố, thị xã); 10 m2 /học sinh (đối với các vùng còn lại).
 14/ Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 quy định tuổi học sinh vào lớp 6 THCS được quy định (không kể những trường hợp cá biệt):
	A. Từ 11 đến 13 tuổi.	B. Từ 11 đến 14 tuổi.
	C. Từ 10 đến 14 tuổi.	D. Từ 10 đến 13 tuổi.
 15/ Theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định các trường hợp được miễn học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật có đủ hồ sơ hợp lệ thì người cho phép học sinh được miễn là: 
	A. Hiệu trưởng.	B. Trưởng phòng GD&ĐT.
	C. Giám đốc Sở GD&ĐT.	D. Giáo viên chủ nhiệm.
 16/ Người đại diện cho Chính phủ Việt Nam kí bản Tạm ước 14/9/1946 với Chính phủ Pháp là:
	A. Võ Nguyên Giáp.	B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	C. Phạm Văn Đồng.	D. Huỳnh Thúc Kháng.
 17/ Theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004-2007) cho giáo viên THCS quy định chương trình mỗi môn học (trừ môn Công nghệ và Ngoài giờ lên lớp) gồm:
	A. 150 tiết - 3 phần.	B. 90 tiết - 3 phần.
	C. 120 tiết - 3 phần.	D. 170 tiết - 4 phần.
 18/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn giáo viên đối với trường đạt chuẩn Quốc gia là phải có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo qui định hiện hành trong đó có:
	A. Ít nhất 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	B. Ít nhất 25% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	C. Ít nhất 15% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
	D. Ít nhất 10% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, không có giáo viên xếp loại Yếu về chuyên môn, đạo đức.
 19/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục năm học trước khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phải đạt chỉ tiêu về Học lực:
	A. Xếp loại Giỏi đạt từ 2%, loại Khá đạt từ 35% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 3%.
	B. Xếp loại Giỏi đạt từ 2%, loại Khá đạt từ 30% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 3%.
	C. Xếp loại Giỏi đạt từ 3%, loại Khá đạt từ 30% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 5%. 
	D. Xếp loại Giỏi đạt từ 3%, loại Khá đạt từ 35% trở lên và loại Yếu, Kém không quá 5%.
 20/ Theo công văn số 3481/GDTrH ngày 6/5/2005 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia thì trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: 
	A. Không quá 40 lớp và mỗi lớp không quá 45 học sinh.
	B. Không quá 40 lớp và mỗi lớp không quá 40 học sinh.
	C. Không quá 45 lớp và mỗi lớp không quá 45 học sinh. 
	D. Không quá 45 lớp và mỗi lớp không quá 40 học sinh.
 21/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổng số thành viên của Hội đồng trường:
	A. Tối thiểu là 7 người và tối đa là 12 người.
	B. Tối thiểu là 8 người và tối đa là 11 người.
	C. Tối thiểu là 8 người và tối đa là 12 người.
	D. Tối thiểu là 7 người và tối đa là 11 người.
 22/ Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời (8/1945) đến nay, Quốc hội nước ta đã ban hành Luật Giáo dục:
	A. 4 lần.	B. 3 lần.	C. 1 lần.	D. 2 lần.
 23/ Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng trường đối với trường có cấp học cao nhất là THCS là:
	A. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc người được uỷ quyền.
	B. Hiệu trưởng nhà trường.
	C. Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc người được uỷ quyền. 
	D. Trưởng phòng giáo dục và đào tạp cấp huyện.
 24/ Một học sinh lớp 8 có điểm trung bình các môn học của học kì I là 6,1trong đó điểm trung bình môn Toán là 3,7 và điểm trung bình môn Ngữ văn là 4,9 không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3,5. Học sinh đó xếp loại học lực:
	A. Yếu.	B. Khá.	C. Trung bình.	D. Kém.
 25/ Theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT quy định trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần kiểm tra thường xuyên của môn học có 3 tiết trong 1 tuần là:
	A. ít nhất 2 lần.	B. ít nhất 5 lần.
	C. ít nhất 4 lần. 	D. ít nhất 3 lần.
 26/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định người kí cấp bằng tốt nghiệp THCS là:
	A. Hiệu trưởng trường THCS.
	B. Giám đốc Sở GD&ĐT.
	C. Trưởng phòng GD&ĐT.
	D. Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT.
 27/ Hiện nay tỉnh Ninh Bình có số trường Trung học cơ sở là:
	A. 144.	B. 142.	C. 143.	D. 145.
 28/ Công cụ bằng sắt xuất hiện ở Hy lạp và Rô-ma vào lúc nào?
	A. Khoảng 500 năm TCN.	B. Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN.
	C. Khoảng đầu thiên niên kỷ II TCN.	D. Khoảng 300 năm TCN.
 29/ Khái niệm phong kiến hoá dùng để chỉ chế độ phong kiến ở đâu trên thế giới?
	A. Tây Âu.	B. Lưỡng Hà.	C. Ấn Độ.	D. Trung Quốc.
 30/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tổ chuyên môn trong trường THCS, trường THPT sinh hoạt chuyên môn:
	A. Hai tuần một lần.	B. Một tháng một lần.
	C. Một tuần một lần.	D. Ba tuần một lần.
 31/ Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo?
	A. Cách mạng phải do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.
	B. Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
	C. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	D. Lực lượng cách mạng là công - nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông...”
 32/ Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ
	A. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.
	B. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị Ấn Độ.
	C. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.
	D. Chia để trị.
 33/ Theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010), quy định tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục năm học trước khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia phải đạt chỉ tiêu về Hạnh kiểm:
	A. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 75% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	B. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 70% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	C. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 65% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
	D. Xếp loại Khá, Tốt đạt từ 80% trở lên và loại Yếu không quá 2%.
 34/ Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức được xuất bản trong những năm 1919-1926 là
	A. “An Nam trẻ”, “Nhành lúa”, “Tiếng dân”...
	B. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”...
	C. “Nhành lúa”, “Chuông rè”, “Người nhà quê”...
	D. “Thời mới”, “Người nhà quê”, “Chuông rè”...
 35/ Vị Vua triều Lê đã tổ chức được 12 khoa thi Hội chọn Tiến sĩ là ai?
	A. Lê Thái Tông (1433-1442).	B. Lê Thái Tổ (1428-1433).
	C. Lê Nhân Tông (1442-1459).	D. Lê Thánh Tông (1460-1497).
 36/ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu nói nổi tiếng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vào thời điểm nào?
	A. Ngày 17/7/1966 trong lời kêu gọi của Người.
	B. Trong bản di chúc lịch sử của Người.
	C. Ngày 6/6/1969 Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ra đời.
	D. Ngày 23/9/1945 khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ hai.
 37/ Nguồn gốc của vương triều phong kiến Mô- gôn ở Ấn Độ là:
	A. Do một bộ phận dân Tây Á tự nhận dòng dõi Mông Cổ xâm lược và lập ra.
	B. Do người Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược và lập nên.
	C. Do người Mông cổ xâm lược và lập nên.
	D. Do người Ai Cập xâm lược và lập nên.
 38/ Ai là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân Đức thời Hậu kì trung đại?
	A. Bix- Mác.	B. Can - vanh.	C. Tô - mát Muyn -xe.	D. Lu - thơ.
 39/ Ai là người được các nhà nho xưa mệnh danh “Người làm nên thần vũ”?
	A. Nguyễn Bặc.	B. Đinh Điền.	
C. Lê Hoàn.	D. Đinh Bộ Lĩnh.
 40/ Theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định một trong các quyền của giáo viên chủ nhiệm lớp là:
	A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học 3 ngày.
	B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 5 ngày.
	C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày.
	D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học từ 3 đến 5 ngày.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoi_giang_cap_thcs_tinh_ninh_binh_lan_thu_vi_2008_mon.doc
  • docDe 2.doc
  • docDe 3.doc
  • docDe 4.doc
  • docDe 5.doc
  • docsU.doc