Giáo án Hướng nghiệp lớp 9

Giáo án Hướng nghiệp lớp 9

Tiết 1 -2: CHỦ ĐIỂM THÁNG 9.

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG.

 Các hoạt động của chủ điểm:

1. Bầu cán bộ lớp.

2. Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối bậc Trung học cơ sở.

3. Thảo luận về kỉ vật lưu niệm nhà trường.

4. Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.

Hoạt động thứ nhất.

 Chñ ®iÓm 1: BẦU CÁN BỘ LỚP.

A.Yêu cầu giáo dục

Giúp học sinh:

- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.

- Lựa chon được đội ngũ cán bộ lớp nămg động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường, của lớp.

- Tự giác, tích cự hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.

B. Nội dung và hình thức hoạt động

1. Nội dung.

- Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động năm học mới.

- Bầu cán bộ lớp.

2. Hình thức hoạt động:

 - Nghe báo cáo và thảo luận.

 - Bỏ phiếu hoặc lấy biểu quyết.

 I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.

1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.

a. Mỗi cán bộ lớp chuẩn bị một báo cáo về nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả thực hiện.

b. Câu hỏi thảo luận:

- Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào?

- Bạn góp ý gì cho các bạn lớp phó của lớp?

- Bạn có nhận xét gì về hoạt động của thư kí lớp?

- Ý kiến của bạn về hoạt động của bạn tổ trưởng?

- Cách thức bầu cán bộ lớp trong năm học này như thế nào?

 

doc 43 trang Người đăng duyphuonghn Ngày đăng 12/08/2021 Lượt xem 498Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hướng nghiệp lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n 7/9 / 2010.D¹y ngµy 9/9
Tiết 1 -2: CHỦ ĐIỂM THÁNG 9. 
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG.
 Các hoạt động của chủ điểm:
Bầu cán bộ lớp.
Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối bậc Trung học cơ sở.
Thảo luận về kỉ vật lưu niệm nhà trường.
Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.
Hoạt động thứ nhất.
 Chñ ®iÓm 1: BẦU CÁN BỘ LỚP.
A.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.
- Lựa chon được đội ngũ cán bộ lớp nămg động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường, của lớp.
- Tự giác, tích cự hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp.
B. Nội dung và hình thức hoạt động
1. Nội dung.
- Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động năm học mới.
- Bầu cán bộ lớp.
2. Hình thức hoạt động:
 - Nghe báo cáo và thảo luận.
 - Bỏ phiếu hoặc lấy biểu quyết.
 I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
a. Mỗi cán bộ lớp chuẩn bị một báo cáo về nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả thực hiện.
b. Câu hỏi thảo luận:
- Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào?
- Bạn góp ý gì cho các bạn lớp phó của lớp?
- Bạn có nhận xét gì về hoạt động của thư kí lớp?
- Ý kiến của bạn về hoạt động của bạn tổ trưởng?
- Cách thức bầu cán bộ lớp trong năm học này như thế nào?
 c. Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
 2. Chuẩn bị về tổ chức.
GVCN họp cán bộ lớp để:
- Thống nhất câu hỏi thảo luận.
- Thống nhất chương trình hoạt động.
- Phân công người điều khiển hoạt động.
- Phân công người điều khiển văn nghệ.
- Phân công trang trí.
 II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động
* Hoạt động mở đầu:
Người điều khiển nêu lí do và giới thiệu chương trình hoạt động.
 * Hoạt động 1:
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi nhằm định hướng dẫn dắt cả lớp thảo luận. 
- Một thư kí ghi lên bảng các ý kiến về yêu cầu, tiêu chuẩn đối với cán bộ lớp để mọi HS có thể theo dõi lựa chon đội ngũ các bộ cho năm mới.
- Một thư kí ghi biên bản thảo luận và giúp lps trưởng bổ xung, hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của lớp và phương hướng, tiêu chuẩn cán bộ lớp trong năm học mới.
* Hoạt động 2:Chốt lại kết quả thảo luận.
 - Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng chốt lại kết quả thảo luận và trình bày báo cáo tổng kết hoạt động lớp trong năm lớp 8. Sau đó lớp trưởng nêu phương hướng hoạt động của cán bộ lớp và tiêu chuẩn cán bộ lớp trong năm học mới.
- HS phát biểu ý kiến bổ xung hoặc nêu thắc mắc, lớp trưởng sẽ trả lời hoặc giải đáp.
* Hoạt động 3:Tổ chức bầu cán bộ lớp.
-Sau khi thống nhất phương thức, người điều khiển tổ chức cho lớp tiến hành bầu hoặc lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp mới.
- Đội ngũ cán bộ lớp mới ra mắt, cử đại diện phát biểu ý kiến.
- Mời một bạn HS trong lớp phát biểu cảm tưởng.
* Hoạt động 4:
- GVCN phát biểu ý kiến.
- Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động
Chñ ®iÓm 2 : THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
A. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
- Hiểu được nhiệm vụ và quyền của HS cuối cáp THCS.
- Tự xác định trách nhiêm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
- Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
B. Nội dung và hình thức hoạt động.
1. Nội dung:
- Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
- Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
- Các biện pháp thực hiện.
2. Hình thức hoạt động.
Trao đổi, thảo luận.
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
a. Bản nội qui và nhiệm vụ năm học.
b.Câu hỏi thảo luận:
Câu1: Trong năm học cuối cấp này, bận phải thực hiện những nhiệm vụ nào?
Câu 2: Thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS lớp cuối cấp có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào?
Câu 3: Theo bạn, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp này, tập thể lớp và mỗi HS cần phải có những biện pháp gì?
c. Chuẩn bị cho mỗi tổ một tờ giấy khổ to , bút dạ để ghi kết quả thảo luận của tổ.
d. Một số tiết mục văn nghệ.
2. Chuẩn bị về tổ chức:
- HS tự nghiên cứu trước nội qui và nhiệm vụ năm học.
- GVCN hội ý với cán bộ để phân công chuẩn bị các công công việc cụ thể.
- Cán bộ lớp bàn bạc chuẩn bị các công việc cho hoạt động.
- Lớp trưởng tập hợp cán bộ lớp để bàn bạc, phân công công việc phải chuẩn bị.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
* Hoạt động mở đầu.
Người điều khiển nêu lí do và chương trình hoạt động.
* Hoạt động 1: Thảo luận theo tổ.
Người điều khiển yêu cầu các tổ thảo luận câu hỏi1 và câu hỏi 2. Thời gian cho mỗi tổ là 15 phút.
Tổ trưởng điều khiển thảo luận.
* Hoạt động2: Thảo luận chung cả lớp.
- Mỗi tổ cử đại diện lên trình bày kết quả thảo luận của tổ mình, các tổ khác bổ xung.
- Người điều khiển chốt lại kết quả thảo luận của các tổ.
- Người điều khiển nêu câu hỏi 3 và 4 cho cả lớp thảo luận.
- Kết quả thảo luận được ghi tóm tắt lên bảng.
* Hoạt động 3: Chương trình văn nghệ.
Người dẫn chương trình văn nghệ lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ của lớp mà cá nhân và các tổ đã đăng kí.
* Kết thúc hoạt động.
GVCN phát biểu ý kiến.
Người điều khiển nhận xét hoạt động.
So¹n ngµy 21/9/2010 . d¹y ngµy 23/9
TiÕt 3-4 : Chñ ®iÓm 3 THẢO LUẬN VỀ KỈ VẬT LƯU NIỆM
NHÀ TRƯỜNG
A-Yêu cầu giáo dục.
Giúp học sinh:
- Hiểu ý nghĩa của tặng kỉ vật lưu niệm cho trường của HS cuối cấp THCS.
- Có tình cảm lưu luyến, gắn bó vpí trường, lớp, vố thầy cô giáo và bạn bè; mong muốn để lại kỉ niệm đẹp cho trường.
- Tích cực học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS.
B. Nội dung và hình thức hoạt động.
Nội dung:
- Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệmcho nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện.
2. Hình thức hoạt động
- Thảo luận cả lớp.
- Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động:
a. Bản dự thảo phương án xây dựng kỉ vật lưu niệm nhà trường.
b. Một số câu hỏi thảo luận:
Câu hỏi 1: Theo ban, việc để lại kỉ vật lưu niệm nhà trường đối với lớp cuối cấp có cần thiết không?Vì sao?
Câu hỏi 2: Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vtj gì để lại cho nhà trường? Bạn hãy kể những kỉ vật bạn cho là cần thiết.
Câu hỏi 3: Để xây dựng kỉ vật lưu niệm nhà trường mà lớp ta đã chọn, chúng ta cần phải tiến hành những công việc gì?
Câu hỏi 4: Theo bạn, lớp ta nên có kế hoạch, thời gian chuẩn bị như thế nào?
c. Một số tiết mục văn nghệ. 
2. Chuẩn bị về tổ chức.
a. Giáo viên chủ nhiệm:
- Giao cho cán bộ lớp xây dựng bản dự thảo phương án về kỉ vật lưu niệm nhà trường.
- Góp ý kiến cho bản dự thảo phương án.
- Giúp lớp xây dựng các câu hỏi thảo luận.
b. Cán bộ lớp:
- Bàn bạc nội dung phương án xây dựng kỉ vật lưu niệm nhà trường.
- Phân công người xây dựng phương án dự thảo.
- Cử thư kí.
- Phân công mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.
- Cử người điều khiển.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
Hoạt động mở đầu:
Người điều khiển:
Nêu lí do hoạt động;
Giới thiệu chương trình hoạt động.
* Hoạt động 1: Thảo luận chung cả lớp về kỉ vật lưu niệm nhà trường.
- Người điều khiển nêu câu hỏi yêu cầu cả lớp thảo luận.
- Lớp phát biểu ý kiến.
- Thư kí ghi biên bản thảo luận tổng hợp các ý kiến.
* Hoạt động 2:Hoàn thiện phương án và phân công triển khai.
- Người điều khiển mời lớp trưởng lên báo cáo toàn diện phương án xây dựng kỉ vật lưu niệm nhà trường.
- Các thành viên trong lớp bổ xung ý kiến và cả lớp biểu quyết.
- Lớp trưởng phân công công việc cụ thể cho từng nhóm, tổ hoặc cá nhân HS.
- Các tổ thảo luận đề ra được bản kế hoạch của tổ.
- Các tổ trình bày kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch của lớp.
- Lớp trưởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp.
- Lớp thảo luận, bổ xung, hoàn thiện kế hoạch của lớp.
* Hoạt động 3: Chương trình văn nghệ.
Người điều khiển chương trình văn nghệ giới thiệu một số tiết mục văn nghệ của các tổ lên trình diễn.
* Kết thúc hoạt động.
- Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động
Chñ ®iÓm 4 : THI VIẾT , VẼ CA NGỢI TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
A. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
- Hiểu về truyền thống của lớp, của trường.
- Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
- Phát triển tư duy ngôn ngữ, kĩ năng viết, vẽ, giao tiếp, hợp tác.
B-Nội dung và hình thức hoạt động.
Nội dung:
Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.
Hình thức hoạt động.
Thi viết, vẽ, làm thơ.
Trò chơi.
I-Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
a. Phiếu ghi các chủ đề cho cuộc thi các thể loại như: viết văn, làm thơ, vẽ .
b. Giấy khổ A0, bút dạ, bút màu, băng dính.
2. Chuẩn bị về tổ chức:
a. Giáo viên chủ nhiệm:
- Nêu mục đích cuộc thi viết, vẽ về truyền thống nhà trường theo các chủ đề, yêu cầu mọi HS trong lớp đều tham gia.
- Nêu phương thức cuộc thi giúp cả lớp định hướng tâm thể chuẩn bị và sẵn sàng hoạt động.
- Giao cho cán bộ lớp hội ý, bàn bạc công tác chuẩn bị cho hoạt động.
b. Cán bộ lớpbàn bạc:
- Thống nhất lựa chọn chủ đề chocuộc thi.
- Phân công một nhóm chuẩn bị phiếu, trên mỗi phiếu ghi các chủ đề khác nhau. Chuẩn bị hộp đựng phiếu để các đọi thi bốc thăm.
- Cử người dẫn chương trình.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
- Cử ban giám khảo.
- Nếu có điều kiện nê chuẩn bị quà tặng.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
* Hoạt động mở đầu.
Người dẫn chương trình:
Tuyên bố lí do;
Giới thiệu chương trình hoạt động thi;
Giới thiệu Ban giám khảo và cố vấn cuộc thi;
Giới thiệu hình thức thi và cách thức cho điểm.
Giới thiệu các đội thi.
* Hoạt động 1: Sáng tác theo chủ đề.
- Các đội thi nhận giấy, bút vẽ.
- Người dẫn cho các đội bốc thăm.
- Các đội lên bốc thăm và đọc to chủ đề dự thi của đội mình.
- Các đội bàn bạc, phân công, khẩn trương xây dựng tác phẩm dự thi.
* Hoạt động 2: Trưng bày và bình luận tác phẩm dự thi.
- Các đội trưng bày tác phẩm của đội mình lên vị trí qui định
- Các đội trình bày giới thiệu các sáng tác của đội mình.
- Các đội khác có ý kiến nhận xét.
- Ban giám khảo chấm điểm cho các đội.
* Kết thúc hoạt động:
- Người dẫn chương trình công bố kết quả cuộc thi.
- Trao thưởng cho các tổ.
- Nhận xét kết quả hoạt động.
 Ngày 5 tháng 10 năm 2010.D¹y 7/10
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.
 Các hoạt động của chủ điểm:
Lễ đăng kí thi đua học tốt.
Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.
Sh hoạt chủ đề ‘Em là nhà khoa học’’.
Thi tài năng văn nghệ.
Hoạt động thứ nhất.
Chñ ®iÓm 1 : LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT.
A. Yêu cầu giáo dục.
Giúp học sinh:
- Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao.
- Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên.
- Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng ti ... . Một vài tình huống nói về việc ôn tập thi tốt nghiệp cuối năm như tình huống học tủ, học lệch, học vẹt không có đè cương chi tiết.
c. Xây dựng một vài bài tập mang tính chất đố vui để đưa vào nội dung hoạt động.
2. Chuẩn bị về tổ chức.
a. Giáo viên chủ nhiệm.
- Họp cán bộ lớp nhằm: xác định những nội dung cụ thể của Hội vui học tập, lựa chọn những môn học còn yếu của lớp để xây dựng câu hỏi ôn tập.
- Phổ biến yêu cầu của Hội vui học tập để HS có phương hướng chuẩn bị.
- Tập hợp một số HS khá giỏi của lớp để xây dựng hệ thống câu hỏi cho Hội vui.
b. Học sinh:
- Nhờ GVCN trao đổi với với GV bộ môn để hoàn thành nội dung các câu hỏi, giúp các em đáp án trả lời.
- hình thành nhóm dự thi.
- Xây dựng biểu điểm.
- Cử ban giám khảo.
- Mời GV bộ môn cùng tham dự. 
- Cử người dẫn chương trình.
- Phân công trang trí lớp.
II. Hướng dẫn tiến hàmh hoạt động.
* Hoạt động mở đầu.
Toàn lớp hát một bài. Sau đó người điều khiển nêu lí do hoạt động, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình hoạt động và đề cử ban giám khảo.
*Hoạt động 1:Thi trả lời đúng.
- Người điều khiển mời 2 nhóm vào vị trí thi và phát lệnh thi.
- Đại diện một nhóm lên hái hoa, đọc to câu hỏi. Nhóm trao đổi trong 1 phút. Nhóm nào giơ tay trước thì được trả lời.
* Hoạt động 2:Thi giải nhanh tình huống.
Tình huống được đưa ra bởi người dẫn chương trình. Nhóm nào có tín hiêu trước thì sẽ được trình bày cách giải quyết của mình.
*Kết thúc hoạt động.
- Người dẫn chương trình mời Ban giám khảo công bố kết quả thi của hai nhóm.
Hoạt động thứ ba.
SINH HOẠT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30-4
A. Yêu cầu giáo dục.
Giúp học sinh:
- Nhận thức được giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Rèn luyện kĩ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể.
- Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4.
B. Nội dung và hình thức hoạt động.
1. Nội dung.
Ca ngợi giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; ca ngợi những tấm gương hi sinh quên mình của những cá nhân và tập thể, của các binh chủng quân đội.
2. Hình thức hoạt động:
- Biểu diễn văn nghệ.
- Trình bày tiểu phẩm.
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị đề phương tiện hoạt động.
a. Một số bài hát phục vụ cho hoạt động.
b.Một số câu đố vui.
2. Chuẩn bị về tổ chức.
a. Giáo viên chủ nhiệm.
- Gợi ý cho cán bộ lớp về hình thức tổ chức hoạt động này. Trên cơ sở đó, các em sẽ xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với khả năng của lớp.
- Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp tổ chức tốt buổi sinh hoạt văn nghệ này.
b. Học sinh.
- Cán bộ lớp họp và quyết định những hình thức tổ chức hoạt động sẽ diễn ra trong buổi sinh hoạt này. Đồng thời xây dợng chương trình cụ thể của buổi sinh hoạt.
- Phân công chuẩn bị cho từng tổ.Cụ thể: mỗi tổ phải chuẩn bị từ 3 đén 4 tiết mục văn nghệ.
- Từng tổ báo cáo cho cán bộ lớp về số tiết mục văn nghệ tham gi, về kết quả chuẩn bị.
- Phân công trang trí lớp.
- Cử người dẫn chương trình.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
* Hoạt động mở đầu.
- Tuyên bố lí do.Giới thiệu đại biểu.
- Hát tập thể bài “Như có Bác trong ngàu vui đại thắng”
* Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ.
Dưới sự dẫn dắt của người điều khiển, lần lượt các tiết mục văn nghệ được trình diễn. 
Có thể xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ là một vài câu đố vui.
* Hoạt động 2: Trình diễn tiểu phẩm.
Các tiểu phẩm được trình diễn trước lớp.
*. Kết thúc hoạt động.
- Toàn lớp hát tập thể một bài.
- Người điều khiển nói lời cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các tổ, sự giúp đỡ của các thầy cô giáo.
Chủ điểm tháng 5.
BÁC HỒ KÍNH YÊU.
 Các hoạt động của chủ điểm.
Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với thanh niên”
Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác 19-5.
Hoạt động thứ nhất
THẢO LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ
“BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN”
A. Yêu cầu giáo dục.
Giúp học sinh:
- Hiểu được những lời dạy, những tư tưởng của Bác Hồ đối với thanh niên.
- Xác định rõ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần thực hiện lời di chúc của Bác Hồ.
- Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và những tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi, qua đó thấy được trách nhiệm của người HS phải học tập tốt để đền đáp công ơn của Bác Hồ.
- Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
- Tự hào, phấn khởi là con cháu Bác Hồ, ra sức phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
B. Nội dung và hình thức hoạt động.
1. Nội dung:
HS tập trung tìm hiểu theo các nội dung sau:
- Công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi.
- Trách nhiệm của người HS THCS phải làm để đền đáp công lao của Bác.
2. Hình thức hoạt động:
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu giữa các tổ HS trong lớp dưới hình thức bốc thăm.
- Trình bày những hiểu biết của cá nhân theo nội dung của chủ đề dưới dạng một báo cáo thu hoạch.
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
a. Một số Bác hồ dạy thanh niên:Sách hướng dẫn trang 90.
b. Một vài câu chuyện ngắn nói lên tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ đối với thanh niên: Sách hướng dẫn trang 91, 92, 93, 94.
c. Môti số bài hát về Bác Hồ.
- Nhớ giọng hát Bác Hồ.
- Hoa thơm dâng Bác.
- Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác.
- Hát bên lăng Bác.
- Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chuẩn bị về tổ chức.
a. Giáo viên chủ nhiệm:
- Nêu yêu cầu về việc sưu tầm những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên.
- Gợi ý HS chọn những câu chuyện ngắn nói về tình cảm của Bác Hồ với thanh niên.
- Yêu cầu HS đọc trước một số điều trong công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em để chuẩn bị cho thảo luận.
b. Học sinh.
- Giao nhiệm vụ cho từng tổ, mỗi tổ phải sưu tầm từ 2-3 lời dạy của Babs đối với thanh niên, 1 câu chuyện nói về tình cảm của Bác đối với thanh niên.
- Tập hợp sưu tầm của các tổ.
- Xây dựng chương trình thảo luận
- Cử người điều khiển chương trình, thư kí.
- Phân công trang trí lớp.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
* Hoạt động mở đầu.
- Lớp hát tập thể.
- Người dẫn chương trình nêu lí do, giới thiệu đại biểu và chương trình hoạt động.
* Hoạt động 1: Thảo luận chung.
- Người điều khiển giới thiệu kết quả sưu tầm của lớp, của từng tổ. Sau đó tóm tắt những nội dung chính được rút ra từ những sưu tầm trên.
- Người điều khiển đưa ra một vài vấn đề để định hướng thảo luận cho lớp.
* Hoạt động 2: Văn nghệ.
Một vài tiết mục văn nghệ được trình bày làm cho không khí của thảo luận thêm hào hứng và hấp dẫn.
Phần này giành cho cả lớp cùng tham gia.Người dẫn chương trình đặt câu hỏi, ai giơ tay trước thì người đó có quyền trả lời. Ai trả lời đúng thì được phần thưởng.
* Kết thúc hoạt động.
- Người điều khiển tổng kết, đánh giá kết quả thảo luận, biểu dương những cá nhân, nhóm, tổ có nhiều ý kiến tốt.
- Nhắc nhở lớp chuẩn bị cho hoạt động cuối năm học.
Hoạt động thứ hai.
SINH HOẠT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
NGÀY SINH NHẬT BÁC 19-5
Yêu cầu giáo dục.
Giúp học sinh:
- Biết thêm được nhiều bài hát, bài thơ về Bác Hồ để bổ xung cho vốn hiểu biết của mình.
- Rèn luyện kĩ năng tham gia hoạt động văn nghệ với yêu cầu cao hơn, có tính nghệ thuật hơn.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho những ngày tháng cuối cùng của cấp THCS.
B. Nội dung và hình thức hoạt động.
1. Nội dung:
Những bài hát ca ngợi công lao của Bác Hồ, ca ngợi tình cảm thân thiết của Bác Hồ đối với dân tộc, với thanh niên; lòng biết ơn và tự hào của người dânđối với với Bác Hồ kính yêu.
2. Hình thức hoạt động:
- Thi hát theo tổ.
- Biểu diễn các nhân.
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động.
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
a. Một số bài hát ca ngợ Hồ Chủ Tịch.
b. Một số bài thơ.
2. Chuẩn bị về tổ chức.
a. Giáo viên chủ nhiệm.
- Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp tổ chức tố buổi sinh hoạt văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19-5.
- Gợi ý HS một số hình thức hoạt động văn nghệ để các em lựa chọn.
b. Học sinh.
- Cán bộ lớp dự kiến về tiết mục văn nghệ, các thể loại văn nghêj sẽ được thể hiện trong chương trình này.
- Phân công mỗi tổ chuẩn bị từ 3-5 tiết mục văn nghệ, tuỳ chọn thể loại.
- Cử người điều khiển chương trình.
- Chuẩn bị cây hoa có gắn bông hoa bài hát để thực hiện hoạt động.
- Cử Ban giám khảo, phân công trang trí lớp.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
* Hoạt động mở đầu.
Người dẫn chương trình nêu yêu cầu hoạt động, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình hoạt động.
* Hoạt động 1: Thi hát giữa các tổ.
- Người điều khiển nêu yêu cầu và cách thức thi hát giữa các tổ.
- Đại diện từng tổ lên hái hoa và biểu diễn.
* Hoạt động 2: Biểu diễn văn nghệ.
Phần biểu diễn văn nghệ do các cá nhân trình bày.
Ban giám khảo cho điểm từng cá nhân.
Trao phần thưởng.
* Hoạt động 3: Biểu diễn văn nghệ.
Các tiết mục văn nghệ được trình diễn.
*Hoạt động cuối cùng:
- GVCN phát biểu ý kiến đánh giá về kết quả đạt được, tinh thần thái độ tham gia của HS.
- Nhắc nhở HS chuẩn bị cho các hoạt động kết thúc năm học.
Chủ điểm các tháng 6-7-8
HÈ VUI, KHOẺ VÀ BỔ ÍCH.
I. Mục tiêu giáo dục:
Giúp học sinh:
Hiểu được hè là dịp để các em có thời gian nghỉ ngơi và vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, đồng thời chuẩn bị những kiến thức để tiếp tục học lên THPT, vào các trường dạy nghề hoặc đi làm.
- Có thái độ tích cực, nhiệt tình, tham gia vào các hoạt động ở địa phương.
- Rèn luyện kĩ năng tham gia và tổ chức các hoạt động trong dịp hè.
II. Gợi ý nội dung và kế hoạch hoạt động hè.
* Cuối tháng 5:
- Lễ tiễn HS lớp 9 ra trường.
- Lễ bàn giao HS cho địa phương quản lí, phổ biến cho các em nắm được mục đích, nội dung và kế hoạch hoạt động hè ở địa phương.
- Phát phiếu sinh hoạt hè chocác em, hướng dẫn các em cách ghi phiếu sinh hoạt hè.
- HS lập thời gian biểu cho ba tháng hè.
* Tháng 6.
- HS lớp 9 cùng các em HS lớp 6,7,8 tham gia sinh hoạt tập thể ở địa phương.
- Đăng kí tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ mìmh ưa thích.
- Tham gia hoạt động tổng vệ sinh đường phố, làng xóm.
- Hội thi “Khéo tay, hay làm”
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Phòng chống ma tuý 26-6.
- Các hoạt động tuyên truyền về quyền trẻ em.
- Tổng kết hoạt động tháng 6.
* Tháng 7.
- Sinh hoạt theo các câu lạc bộ.
- Tham quan, nghỉ mát, du lịch.
- Trò chơi vui khoẻ.
- Ôn tập văn hoá trong hè.
- Kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.
- Hoạt động tư vấn về học tập, nghề nghiệp tương lai.
- Tổng kết hoạt động tháng 7.
* Tháng 8.
- Tổng vệ sinh đường phố.
- Trại hè.
- Hội khoẻ thể dục, thể thao.
- Văn nghệ: Hát về mùa hè.
- Kỉ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19-8.
- Ôn tập văn hoá chuẩn bị vào năm học mới.
- Viết phiếu nhận xét sinh hoạt hè.
- Tổng kết hoạt động hè.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_huong_nghiep_lop_9.doc