Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 (trọn bộ)

Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 (trọn bộ)

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 ( Lê Anh Trà )

I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: ( Tiết 1,2)

Giúp HS:

1/ Kiến thức.

- Nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

- Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bước đầu hiểu được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

2/ Kĩ năng.

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa

dân tộc.

 -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực

 văn hóa, lối sống.

3/ Thái độ.

Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác

 

doc 261 trang Người đăng honghoa45 Ngày đăng 14/05/2020 Lượt xem 315Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học Ngữ văn khối 9 (trọn bộ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 bé gi¸o ¸n ng÷ v¨n 9 & tµi liÖu 
 ph©n phèi ch­¬ngtr×nh v¨n THCS 
 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
 áp dụng từ năm học 2011-2012)
gi¸o ¸n theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 2011-2012
®Çy ®ñ chi tiÕt 
LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (175 tiết)
Học kì I: 19 tuần (90 tiết)
Học kì II: 17 tuần (85 tiết)
 gi¸o ¸n mÉu chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 2011-2012
Ngày soạn :............................................. 
Ngày dạy : ..........................................
Tuần thứ nhất
Tiết 01, 02
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 ( Lê Anh Trà )
I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: ( Tiết 1,2)
Giúp HS:
1/ Kiến thức.
- Nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
- Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
- Bước đầu hiểu được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
2/ Kĩ năng.
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa 
dân tộc.
 -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực
 văn hóa, lối sống. 
3/ Thái độ.
Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác. 
II/ CHUẨN BỊ :
- GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẫu chuyện về cuộc đời của Bác.
- HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK.
III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.
1/ Ôn định lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ.
3/ Bài mới.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động
Giáo viên giới thiệu gây sự chú ý của học sinh. 
Gọi học sinh đọc chú thích, em hiểu gì về tác giả ? Xuất xứ tác phẩm có gì đáng chú ý ?
Em còn biết những văn bản, tác phẩm nào về Bác ?
Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích. Giáo viên kiểm tra lại một số từ trọng tâm: truân chuyên, thuần đức.
Giáo viên giảng thêm : bất giác: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên : không dự định trước.
- Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu.
Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Thuộc loại văn bản nào ? (chính luận).
Văn bản chia làm mấy đoạn, ý của từng đoạn ?
- Gọi học sinh đọc đoạn 1.
Những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào?
Hồ Chí Minh làm thế nào để tiếp thu văn hóa nhân loại ?
Chìa khóa để mở kho tri thức nhân loại là gì ?
Động lực nào giúp người có vốn tri thức ấy ? Tìm những dẫn chứng cụ thể ?
Qua những vấn đề trên em có nhận xét gì về phong cách Hồ Chí Minh ? Tiếp thu vốn tri thức nhân loại ở mức nào ? Theo hướng nào ?
Học sinh thảo luận Þ câu văn nào nói rõ điều đó.
Þ Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
Để làm nổi bật vấn đề Hồ Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa nhân loại tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ? 
Giáo viên củng cố hết tiết 1.
Học sinh chú ý.
Học sinh trả lời.
Học sinh nêu những tác phẩm đã học về Bác.
Học sinh đọc chú thích, Sgk trang 7.
Học sinh trả lời.
- Đạm bạc : sơ sài, giản dị.
Học sinh đọc v.bản.
Học sinh làm việc độc lập, trả lời.
Suy nghĩ (trả lời).
Ý 1: quá trình hình thành những điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.
Ý 2: những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác.
Ý 3: bluận khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh
Þ Học sinh dựa vào văn bản.
Þ trả lời.
Học sinh thảo luận.
Þ Qua lao động mà học hỏi.
Þ Ham hiểu biết Þ học làm nghề Þ đến đâu cũng học hỏi.
Học sinh thảo luận.
- Thông minh, cần cù vốn tri thức sâu rộng tiếp thu chọn lọc.
Þ Câu : “nhưng điều kỳ lạ ... hiện đại”.
Học sinh luyện tập + thảo luận nhóm.
- Lập luận chặt chẽ.
- Chọn chi tiết tiêu biểu, chọn lọc.
- So sánh, đối lập.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2 :
I) Đọc – hiểu chú thích :
1) Tác giả, tác phẩm :
- Trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn bó với cái giản dị của Lê Anh Trà.
2) Chú thích : Sgk trang 7.
II) Đọc – hiểu cấu trúc :
1) Đọc : Sgk trang 5.
2) Thể loại : văn bản nhật dụng.
3) Bố cục : 3 đoạn.
Đoạn 1 : từ đầu Þ hiện đại.
Đoạn 2 : tiếp Þ tắm ao.
Đoạn 3 : còn lại.
Hoạt động 3
III) Phân tích văn bản :
1) Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh :
- Bác tiếp thu văn hóa nhân loại trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước.
- Cách tiếp thu: phương tiện ngôn ngữ.
Þ qua công việc, lao động, học hỏi với động lực ham hiểu biết, học hỏi và tìm hiểu.
- Phong cách: thông minh, cần cù, yêu lao động, có vốn kiến thức sâu rộng, tiếp thu tri thức chọn lọc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; xưa và nay; dân tộc và quốc tế tiếp thu trên nền tảng văn hóa dân tộc.
Tiết 2
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động
Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2.
Cho học sinh quan sát một số tranh ảnh giới thiệu nơi ở của Bác.
Đoạn 1 nói về thời hoạt động nào của Bác ?
Đoạn 2 khi Bác làm gì ?
Khi trình bày những nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh, tác giả tập trung ở những khía cạnh nào ? Nơi ở và nơi làm việc của Bác được giới thiệu như thế nào ?
Trang phục theo cảm nhận của em ? Việc ăn uống của Bác như thế nào ?
Em hãy hình dung về cuộc sống của các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước trên thế giới ?
(Giáo viên bình : Tổng thống Mỹ Bin Clintơn)
Em có cảm nhận gì về lối sống của Hồ Chí Minh ? Để làm nổi bật lối sống đó tác giả dùng nghệ thuật gì ?
Em đã được học, đọc bài thơ bài văn nào nói về cuộc sống giản dị của Bác ?
Þ Giáo viên chốt lại.
Cho học sinh đọc đoạn: “ người sống ở đó ... hết”.
Tác giả so sánh lối sống của Bác với Nguyễn Trãi (thế kỷ 15).
Theo em giống và khác nhau giữa hai lối sống của Bác và Nguyễn Trãi ? (Giáo viên đưa dẫn chứng )
Þ Hướng dẫn học sinh đọc đoạn cuối. Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là gì ?
Giáo viên nêu câu hỏi liên hệ trong cuộc sống hiện đại ngày nay hãy chỉ ra thuận lợi và nguy cơ ?
Từ phong cách của Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ và học tập được những gì ?
─ Giáo viên chốt : ăn mặc, vật chất nói năng, ứng xử.
Nêu vài nét về nội dung và nghệ thuật bài văn ?
Þ Hướng dẫn học sinh đọc ghi nhớ.
Học sinh chú ý nghe giáo viên nêu câu hỏi.
Þ Giáo viên cho học sinh có khiếu văn nghệ trình bày.
Đọc đoạn 2/6.
Þ Học sinh quan sát.
Học sinh phát hiện trả lời.
- Bác hoạt động ở nước ngoài.
- Bác làm chủ tịch nước.
- nơi ở.
- trang phục.
- ăn uống.
Học sinh thảo luận.
- sang trọng.
- bảo vệ.
- uy nghiêm.
Þ Học sinh trao đổi.
- so sánh với các bậc hiền triết như Nguyễn Trãi.
Þ Học sinh trả lời.
- tức cảnh Pác Bó.
Þ Đức tính giản dị (Phạm Văn Đồng).
thăm cõi Bác xưa Þ Tố Hữu.
Học sinh thảo luận.
+ Giống: giản dị, thanh cao.
+ Khác: Bác gắn bó chia sẻ khó khăn gian khổ cùng dân.
Þ Học sinh phát hiện trả lời.
Học sinh thảo luận. 
─ Thuận lợi : mở rộng giao lưu học hỏi những tinh hoa của nhân loại...
- Nguy cơ: những luồng văn hóa độc hại.
- Học tập: sự cần cù tiếp thu có chọn lọc,...lối sống giản dị.
Học sinh đọc ghi nhớ trang 8.
- Các nhóm thi nhau kể (nhận xét; trình bày).
2) Nét đẹp trong lối sống Hồ Chí Minh trên 3 phương diện .
- Nơi ở và nơi làm việc: đơn sơ và mộc mạc.
- Trang phục: giản dị.
- Ăn uống: đạm bạc, bình dị.
- Lối sống đạm bạc, đơn sơ giản dị, tự nhiên không cầu kỳ, phức tạp.
- Lối sống của Bác là sự kế thừa và phát huy những nét cao đẹp của nhà văn hóa dân tộc mang nét đẹp thời đại gắn bó với nhân dân.
3) Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí Minh
- Thanh cao, giản dị, phương Đông.
- Không phải là sự khổ hạnh, tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời.
- Lối sống 1 người cộng sản, 1 vị chủ tịch, linh hồn của dân tộc.
- Quan niệm về thẩm mỹ, về cuộc sống, cái đẹp chính là giản dị, TN.
Hoạt động 4
IV) Tổng kết :
1) Nghệ thuật :
- Lập luận chặt chẽ.
- Chọn lọc chi tiết tiêu biếu.
- Đối lập, đan xen nhiều từ H-V.
2) Nội dung : Ghi nhớ Sgk trang 8.
V) Luyện tập:
1) Kể một số câu chuyện về lối sống giản dị của Bác
2) Hát bài “ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người ”.
4. Củng cố và dặn dò :
- Nắm nội dung bài học và học thuộc ghi nhớ; Sưu tầm một số mẩu chuyện về Bác.
- Soạn bài “ Đấu tranh ... bình ”; Chuẩn bị bài : “ Các phương châm hội thoại ”.
Ngày soạn : ..........................................
Ngày dạy : ..........................................
Tiết 03
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: 
Giúp HS:
 1/ Kiến thức.
Nắm được nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất. 
 2/ Kĩ năng.
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng phương châm về lượng, phương châm về chất trong giao tiếp.
3/ Thái độ.
Nhận thấy tầm quan trọng của lời nói trong giao tiếp và phải biết trung thực trong giao tiếp.
II/ CHUẨN BỊ.
GV: Soạn giáo án , bảng phụ các đoạn hội thoại 
HS : Trả lời các câu hỏi ở SGK
III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.
1/ Ổn định lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ.
3/ Bài mới:
:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động
Þ Giáo viên treo bảng phụ đoạn hội thoại.
Khi An hỏi “..” và Ba trả lời như vậy có đáp ứng điều mà An muốn biết không ?
Cần trả lời như thế nào ? Þ Rút ra bài học về giao tiếp ?
Giáo viên giảng : muốn người nghe hiểu thì người nói phải chú ý người nghe hỏi gì ? Như thế nào ?...
Yêu cầu học sinh đọc ví dụ b/9.
Vì sao truyện lại gây cười. Lẽ ra anh có “lợn cưới” và anh có “áo mới” phải hỏi và trả lời như thế nào ? Để người nghe đủ biết được điều cần hỏi và trả lời ? Như vậy cần tuân thủ điều gì khi giao tiếp ?
Từ 2 ví dụ trên, ta cần rút ra điều gì tuân thủ khi giao tiếp.
- Đọc đoạn văn Sgk trang 9.
Truyện cười này phê phán điều gì ? Như vậy trong giao tiếp có điều gì cần tránh ?
Từ đó rút ra trong giao tiếp cần tránh điều gì ? (Phương châm về chất : nói những thông tin có bằng chứng xác thực).
Yêu cầu học sinh đọc bài tập 1/10.
Þ Chú ý vào 2 phương châm để nhận ra lỗi.
Học sinh đọc bài tập 2.
Giáo viên gọi 2 em lên bảng điền từ.
Giáo viên cho Học sinh đọc bài 3/11
Truyện gây cười do chi tiết nào ?
Giáo viên giải thích để học sinh hiểu Þ Có ý thức tôn trọng về chất.
Þ Có ý thức phương châm về lượng
Yêu cầu học sinh làm bài.
- Khua ...mép: ba hoa, khoác lác, phô trương.
- Nói dơi nói chuột : lăng nhăng không xác thực.
Học sinh đọc ví dụT8
Thảo luận câu hỏi T8.
- Câu trả lời của Ba không đáp ứng yêu cầu của An Þ cần 1 địa điểm cụ thể.
- Trả lời cụ thể ở sông, ở bể bơi, hồ biển...
- Nội dung đúng yêu cầu: đọc Sgk trang 9.
Học sinh thảo luận.
- Cười: thừa nội dung.
- Anh hỏi: bỏ “cưới”.
- Anh trả lời: bỏ ý khoe áo.
Þ không thông tin thừa hoặc thiếu nội dung.
Þ Học sinh trả lời dựa vào ghi nhớ T9.
Đọc trang 9.
Học sinh thảo luận.
- Phê phán tính khoác lác.
- Không nên nói những điều mà mình không tin là đúng.
Þ Học sinh đọc ghi nhớ trang 10.
Đọc và thảo luận nhóm.
( 2 nhóm )
Nhóm 1: a
Nhóm 2: b
Làm vào vở bài tập.
Đọc + thảo luận nhóm.
Þ Học sinh chú ý.
Học sinh làm vào vở bài tập.
Hoạt động 1: giới thiệu bài.
Hoạt động 2
I) Phương châm về lượng :
1)Ví dụ: Sgk trang 8 (câu a).
a) 
- Câu tr ... n c¶nh ®Æc biÖt 
- Ph¸t hiÖn : Kh¾c ho¹ qua th¸i ®é, ng«n tõ 
- Suy nghÜ, nhËn xÐt. 
- Th¶o luËn 
- Ph¸t hiÖn. 
- Ph¸t hiÖn
- Suy nghÜ 
- Ph¸t hiÖn 
- NhËn xÐt. 
- HS kh¸i qu¸t : 
+ Dïng so s¸nh ®Ó lµm næi bËt quan ®iÓm. 
+ X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm riªng cña s¸ng t¸c nghÖ thuËt.
- Rót ra ghi nhí.
2.H×nh t­îng cõu trong th¬ ngô ng«n 
- Hoµn c¶nh ®Æc biªt: ®èi mÆt víi chã sãi. 
- TÝnh c¸ch: hiÒn lµnh, nhót nh¸t, th©n th­¬ng, tèt bông
-> Ngßi bót phãng kho¸ng , trÝ t­ëng t­îng, ®Æc tr­ng ngô ng«n, nh©n c¸ch ho¸ chó cõu -> Ng­êi
=> Cõu con téi nghiÖp
3. H×nh t­îng chã sãi trong th¬ ngô ng«n.
- Hoµn c¶nh: ®ãi meo, gÇy gi¬ x­¬ng, ®i kiÕm måi ...gÆp cõu non... muèn ¨n thÞt cõu ... kiÕm c¬ trõng ph¹t cõu. 
- TÝnh c¸ch: 
+ Tªn trém c­íp
 + B¹o chóa 
+ Ngu ngèc 
-> X©y dùng dùa trªn ®Æc tÝnh vèn cã cña loµi chã sãi, ®­îc nh©n c¸ch ho¸, ®Æc tr­ng cña thÓ lo¹i ngô ng«n.
 => ®éc ¸c, ®¸ng ghÐt, hèng h¸ch, gian gi¶o, b¾t n¹t kÎ yÕu .
-> Hµi kÞch cña sù ngu ngèc, bi kÞch cña sù ®éc ¸c.
III. Tæng KÕt :
* Ghi nhí/ SGK
 3. Cñng cè , luyÖn tËp :
H: Em häc tËp ®­îc ®iÒu g× trong c¸ch viÕt nghÞ luËn v¨n ch­¬ng cña t¸c gi¶?
 4. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ
- N¾m v÷ng néi dung bµi häc.
- ChuÈn bÞ “NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng ®¹o lý” : ®äc v¨n b¶n mÉu, tr¶ lêi c©u hái s¸ch gi¸o khoa. 
 TiÕt PPCT: 108
TËp Lµm V¨n Ngµy so¹n : 
 Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng:
 Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng:
nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ
I. Môc tiªu cÇn ®¹t.
 1. KiÕn thøc :
- N¾m ®­îc kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ.
2. KÜ n¨ng :
- RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt bè côc cña mét bµi nghÞ luËn ë d¹ng nµy.
3. Th¸i ®é :
- Gi¸o dôc HS cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­íc vÊn ®Ò nghÞ luËn .
II. ChuÈn bÞ 
1.ThÇy: §äc , so¹n, B¶ng phô
2.Trß : Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 
1. KiÓm tra bµi cò: 
 * NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng lµ g×?
 * C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng trong ®êi sèng ?
2. Bµi míi
 * Giíi thiÖu bµi 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung cÇn ®¹t
H§1: H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ.
- Yªu cÇu hs ®äc v¨n b¶n sgk
H: V¨n b¶n trªn bµn vÒ vÊn ®Ò g×? 
H:V¨n b¶n chia lµm mÊy phÇn? ChØ ra néi dung cña mçi phÇn vµ mèi quan hÖ cña chóng víi nhau ?
H: §¸nh dÊu c¸c c©u mang luËn ®iÓm chÝnh trong bµi? C¸c luËn ®iÓm ®ã ®· diÔn ®¹t râ rµng, døt kho¸t ý kiÕn cña ng­êi viÕt ch­a?
H: V¨n b¶n ®· sö dông phÐp lËp luËn nµo lµ chÝnh?
T¸c dông? 
H: ChØ ra sù kh¸c nhau gi÷a kiÓu bµi nµy víi bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc , hiÖn t­îng ®êi sèng ?
H: Nªu yªu cÇu chung vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ t­ t­ëng , ®¹o lÝ ?
Ho¹t §éng 2: H­íng dÉn HS luyÖn tËp.
H: V¨n b¶n trªn thuéc lo¹i nghÞ luËn nµo ? VÊn ®Ò nghÞ luËn? ChØ ra luËn ®iÓm chÝnh?
H: PhÐp lËp luËn chñ yÕu trong bµi? C¸ch lËp luËn ®ã cã søc thuyÕt phôc nh­ thÕ nµo? 
* Ho¹t ®éng c¸ nh©n
- §äc v¨n b¶n
- Ph¸t hiÖn
* Ph¸t hiÖn
- Ph¸t hiÖn 
- Suy nghÜ : 
-> PhÐp lËp luËn chøng minh...
- So s¸nh -> rót ra nhËn xÐt. 
- Rót ra nhËn xÐt chung
- §äc ghi nhí 
- §äc yªu cÇu bµi tËp1
- HS lµm miÖng
I. T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ.
* VÝ dô: V¨n b¶n : “ Tri thøc lµ søc m¹nh”
- VÊn ®Ò nghÞ luËn : gi¸ trÞ cña tri thøc khoa häc vµ trÝ thøc.
- Bè côc : 
A. Më bµi
- Nªu vÊn ®Ò :
B. Th©n bµi
- Kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cña tri thøc .
- Chøng minh søc m¹nh cña tri thøc.
( Liªn hÖ thùc tÕ nÕu cã)
C. KÕt bµi: Phª ph¸n mét sè ng­êi kh«ng biÕt quý träng tri thøc.
* Ghi nhí/36
II. LuyÖn tËp
* Bµi tËp 1/36
- V¨n b¶n nghÞ luËn vÒ t­ t­ëng , ®¹o lÝ.
- VÊn ®Ò nghÞ luËn: Gi¸ trÞ cña thêi gian.
- C¸c luËn ®iÓm chÝnh:
+ Thêi gian lµ sù sèng
+ Thêi gian lµ th¾ng lîi
+ Thêi gian lµ tiÒn
+ Thêi gian lµ tri thøc
- PhÐp lËp luËn: Ph©n tÝch, chøng minh
 3. Cñng cè, luyÖn tËp 
H: ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét t­ t­ëng ®¹o lÝ , yªu cÇu ®èi víi kiÓu bµi nµy ?
 4. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ
 - N¾m v÷ng néi dung bµi häc.
 - ChuÈn bÞ : “Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n
 TiÕt PPCT: 109
 Ngµy so¹n :
 Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng:
 Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng:
Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n
I. Môc tiªu cÇn ®¹t
 1. KiÕn thøc :
 - N©ng cao nhËn thøc vµ kÜ n¨ng sö dông mét sè biÖn ph¸p liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n cã tÝnh liªn kÕt.
3. Th¸i ®é :
- Gi¸o dôc HS ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt.
II. ChuÈn bÞ 
1. ThÇy: §äc, so¹n, B¶ng phô
2. Trß : Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 
1. KiÓm tra bµi cò: 
* Ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn biÖt lËp cña c©u ? VÝ dô ?
2. Bµi míi
* Giíi thiÖu bµi:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS t×m hiÓu kh¸i niÖm liªn kÕt.
- Gv treo b¶ng phô :
H : §o¹n v¨n trªn bµn vÒ vÊn ®Ò g×? Chñ ®Ò Êy cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi chñ ®Ò chung cña v¨n b¶n?
H: Néi dung chÝnh cña mçi c©u trong ®o¹n v¨n trªn lµ g×?
H: Nh÷ng néi dung Êy cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi chñ ®Ò ®o¹n v¨n?
H: Mèi quan hÖ chÆt chÏ vÒ néi dung gi÷a c¸c c©u trong ®o¹n v¨n ®­îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng biÖn ph¸p nµo?
H: §o¹n v¨n trªn cã tÝnh liªn kÕt. Em hiÓu thÕ nµo lµ liªn kÕt ?
 Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS luyÖn tËp.
H: Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n trªn lµ g× ? Néi dung c¸c c©u trong ®o¹n v¨n phôc vô chñ ®Ò Êy nh­ thÕ nµo? 
H: Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n v¨n ? 
H: C¸c c©u ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng nh÷ng phÐp liªn kÕt nµo? 
* Ho¹t ®éng c¸ nh©n
- §äc vÝ dô
- Ph¸t hiÖn.
- Ph¸t hiÖn.
1. T¸c phÈm nghÖ thuËt ph¶n ¸nh thùc t¹i.
2. Khi ph¶n ¸nh thùc t¹i ng­êi nghÖ sÜ muèn nãi mét ®iÒu g× míi mÎ. 
3. C¸i míi mÎ Êy lµ lêi göi cña mét nghÖ sÜ.
- Suy nghÜ, tr¶ lêi.
- Ph¸t hiÖn : PhÐp lÆp, phÐp thÕ, phÐp nèi, c¸c tõ ®ång nghÜa, dïng tõ cïng tr­êng liªn t­ëng. 
- Kh¸i qu¸t -> rót ra ghi nhí
- §äc ghi nhí
- §äc yªu cÇu bµi tËp 
-> Lµm miÖng 
I. Kh¸i niÖm liªn kÕt
* VÝ dô:
- §o¹n v¨n bµn vÒ c¸ch ng­êi nghÖ sÜ ph¶n ¸nh thùc t¹i -> n»m trong chñ ®Ò chung : TiÕng nãi cña v¨n nghÖ.
-> C¸c c©u cã néi dung h­íng vµo chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n.
Tr×nh tù c¸c ý hîp l«gic.
* Ghi nhí/ 43
II. LuyÖn t©p.
 *Bµi tËp SGK /43
1- Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n: 
Kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc trÝ tuÖ cña con ng­êi ViÖt Nam vµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc.
- Néi dung c¸c c©u v¨n ®Òu tËp trung vµo chñ ®Ò ®ã . 
- Tr×nh tù s¾p xÕp ...
+ MÆt m¹nh cña trÝ tuÖ ViÖt Nam.
+ Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ 
+ CÇn kh¾c phôc h¹n chÕ .
2- C¸c phÐp liªn kÕt:
+ PhÐp ®ång nghÜa ( nèi C1- C2 );
+ PhÐp nèi ( nèi C2- C3 “nh­ng” ; C3- C4 “Êy” ) 
+ PhÐp lÆp ( C4- C5 ) tõ 
“ lç hæng” ; ( C5 vµ C1 ) tõ “ th«ng minh”
 3. Cñng cè, luyÖn tËp :
 H: Nªu kh¸i niÖm vÒ liªn kÕt ?
 4. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ
- N¾m v÷ng néi dung bµi häc.
- VÒ nhµ : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( chñ ®Ò vÒ B¸c Hå ) trong ®ã em cã sö dông c¸c phÐp liªn kÕt ®Ó liªn kÕt c©u.
- ChuÈn bÞ: “ LuyÖn tËp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n”.
 TiÕt PPCT: 110
 Ngµy so¹n :
 Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng:
 Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng:
Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n
( luyÖn tËp )
I. Môc tiªu cÇn ®¹t.
1. KiÕn thøc :
 - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n.
2. KiÕn thøc :
- Cã kÜ n¨ng ch÷a lçi vÒ liªn kÕt , biÕt liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n.
3. Th¸i ®é :
- Gi¸o dôc HS ý thøc s¸ng t¹o.
II. ChuÈn bÞ 
 1. ThÇy: §äc , so¹n ,B¶ng phô
 2. Trß : Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 
 1. KiÓm tra bµi cò:
 * Liªn kÕt c©u lµ g× ? Liªn kÕt ®o¹n v¨n lµ nh­ thÕ nµo ? 
 * Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ.
2. Bµi míi
* Giíi thiÖu bµi 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng1: H­íng dÉn HS luyÖn tËp
H: ChØ ra c¸c phÐp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n trong nh÷ng tr­êng hîp trªn ?
- GV chia líp thµnh hai nhãm thùc hiÖn bµi tËp3,4
H: H·y chØ ra c¸c lçi vÒ liªn kÕt néi dung trong nh÷ng ®o¹n trÝch sau vµ nªu c¸ch söa lçi ?
- GV treo b¶ng phô
- NhËn xÐt 
H: H·y chØ ra c¸c lçi h×nh thøc trong nh÷ng ®o¹n trÝch sau vµ nªu c¸ch söa lçi?
- Gv treo b¶ng phô 
- NhËn xÐt 
H: H·y viÕt mét v¨n b¶n ng¾n bµn vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp , trong ®ã ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n ?
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS hÖ thèng l¹i kiÕn thøc.
 H: T¹i sao khi viÕt v¨n hoÆc t¹o lËp v¨n b¶n ta ph¶i liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n? 
H: ThÕ nµo lµ liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n? 
* Ho¹t ®éng c¸ nh©n , nhãm 
- §äc yªu cÇu bµi tËp1
- Lµm miÖng 
-> NhËn xÐt
- §äc yªu cÇu bµi tËp 3
+ Nhãm1: Lµm bµi tËp 3
- Th¶o luËn ( ph¸t hiÖn chç sai -> söa lçi ) .
-> NhËn xÐt
- §äc yªu cÇu bµi tËp 4
- Nhãm 2: Lµm bµi tËp 4
- Th¶o luËn ( ph¸t hiÖn chç sai -> söa lçi ) .
-> NhËn xÐt
- Lµm ra giÊy nh¸p
-> Tr×nh bµy -> NhËn xÐt.
- Suy nghÜ -> tr×nh bµy.
- Kh¸i qu¸t.
I . Bµi tËp
* Bµi tËp 1/49 
a. PhÐp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n: 
+ tr­êng häc - tr­êng häc ( lÆp ; liªn kÕt c©u)
+ nh­ thÕ ( phÐp thÕ; liªn kÕt ®o¹n v¨n).
b. PhÐp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n : 
+ v¨n nghÖ - v¨n nghÖ (lÆp ; liªn kÕt c©u)
+ sù sèng- sù sèng ; v¨n nghÖ - v¨n nghÖ ( lÆp ; liªn kÕt ®o¹n v¨n).
c. PhÐp liªn kÕt c©u: YÕu ®uèi- m¹nh ; hiÒn lµnh ( tr¸i nghÜa ) 
*Bµi tËp 3/50
a. Lçi vÒ liªn kÕt néi dung :
- C¸c c©u kh«ng phôc vô cho chñ ®Ò chung cña ®o¹n v¨n .
=> ch÷a: Thªm mét sè tõ ng÷ hoÆc c©u ®Ó liªn kÕt chñ ®Ò gi÷a c¸c c©u “...TrËn ®Þa ®¹i ®éi 2 cña anh... Anh chît nhí håi ®Çu mïa l¹c hai bè con anh...B©y giê ...”
b. TrËt tù c¸c sù viÖc nªu trong c¸c c©u kh«ng hîp lÝ.
=> Ch÷a ( thªm tr¹ng ng÷) : “ Suèt hai n¨m anh èm nÆng, chÞ lµm quÇn quËt...”
*Bµi tËp 4 /50 
a. Lçi dïng tõ ë C2 vµ C3 kh«ng thèng nhÊt.
=> söa : thay “nã” b»ng “ chóng”
b. Tõ “ v¨n phßng” vµ “héi tr­êng” kh«ng cïng nghÜa víi nhau trong tr­êng hîp nµy.
=>söa:thay tõ “héi tr­êng” ë c©u2 b»ng tõ
“ v¨n phßng”.
* Bµi tËp viÕt ®o¹n v¨n
II. KiÕn thøc cÇn n¾m
* Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n.
3. Cñng cè , luyÖn tËp :
- Gv hÖ thèng néi dung bµi häc .
 4. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ
 - N¾m v÷ng kiÕn thøc cÇn nhí.
 - VÒ nhµ : Bµi tËp 2/ 50
 - So¹n v¨n b¶n “Con cß” : tr¶ lêi c©u hái phÇn §äc- hiÓu v¨n b¶n. 
nÕu cÇn ®ñ bé xin liªn hÖ ®t 01689218668
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......liªn hÖ ®t 01693.172.328 hoÆc 0943.926.597....?
Liªn hÖ ®t 0168.921.86.68 cã trän bé c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012
Liªn hÖ ®t 0168.921.86.68 cã trän bé c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012
 nÕu cÇn Liªn hÖ ®t 016.892.186.68 cã trän bé 175 tiÕt c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Ngu Van 9 ca nam(1).doc