Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 - Tiết học 157: Kiểm tra Tiếng Việt

Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 - Tiết học 157: Kiểm tra Tiếng Việt

 Tiết 157.

 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 - Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức đã học.

 - Kiểm tra kỹ năng sử dụng kiến thức TV vào hoạt động giao tiếp.

B. CHUẨN BỊ:

 - GV: đề bài đã phôtô.

 - HS: Ôn tập tốt

C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

 I. OĐTC: KTSS

 II. KT sự chuẩn bị của HS

 III. ND bài mới:

 Gv chép và phát đề bài cho HS

 ĐỀ BÀI

I.Trắc nghiệm: (4 điểm - Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

 Câu 1: Từ ngữ được gạch chân trong câu văn “ Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản.” là từ kết nối chỉ kiểu quan hệ nào?

A. Quan hệ bổ sung

B. quan hệ thời gian

C. Quan hệ nghịch đối

D. Quan hệ nhân quả

 Câu 2: Xác định biện pháp tu từ trong câu thơ sau:

 "Dù là tuổi hai mơi

 Dù là khi tóc bạc "

 A. Ẩn dụ B. Hoán dụ C. Điệp từ D. So sánh

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 1104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 - Tiết học 157: Kiểm tra Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S:
G:
	 Tiết 157.
 Kiểm tra Tiếng việt
A. Mục tiêu cần đạt:
	- Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức đã học.
	- Kiểm tra kỹ năng sử dụng kiến thức TV vào hoạt động giao tiếp.
B. Chuẩn bị:
 - GV: đề bài đã phôtô.
 - HS: Ôn tập tốt
C. Các bước lên lớp:
 I. OĐTC: KTSS
 II. KT sự chuẩn bị của HS
 III. ND bài mới:
 Gv chép và phát đề bài cho HS
 Đề BàI
I.Trắc nghiệm: (4 điểm - Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
 Câu 1: Từ ngữ được gạch chân trong câu văn “ Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản.” là từ kết nối chỉ kiểu quan hệ nào?
Quan hệ bổ sung
quan hệ thời gian
Quan hệ nghịch đối
Quan hệ nhân quả
 Câu 2: Xác định biện pháp tu từ trong câu thơ sau:
	"Dù là tuổi hai mơi
	 Dù là khi tóc bạc "
	A. ẩn dụ	B. Hoán dụ	C. Điệp từ	D. So sánh
Câu 3: Chỉ ra phép liên kết trong đoạn văn sau?
	"Chị Thao thổi còi. Như thế là đã hai mươi phút qua. Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Dây mìn dài, cong, mềm. Tôi khoả đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình."
	(”Những ngôi sao xa xôi” - Lê Minh Khuê)
	A. Phép nối	B. Phép lặp	C. Phép thế	D. Phép đồng nghĩa
Câu 4. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ tượng thanh?
	A. Rạng rỡ	B. Bô bô	C. Bỏm bẻm	D. Hung hung
Câu 5:Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng?
 Câu
 Thành phần biệt lập
1. Cô gái nhà bên (có ai ngờ), cũng vào du kích.
2. Trong phố nghe như có tiếng hát.
3. Chao ôi, nước mất nhà tan
 Hôm nay lại thấy giang san bốn bề
4. Anh chị em ơi, hãy giương súng lên cao 
 Chào xuân 68!
 a. Tình thái
 b. Cảm thán
 c. Gọi -đáp
 d. Phụ chú
II.Tự luận:
Câu 1: Chỉ ra các mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép?
	A. Tôi thích đá bóng mà bạn Tuấn lại thích bóng chuyền.
..............................................................................................................................................
	B. Tôi thích đá bóng nhưng bạn Tuấn lại thích bóng chuyền.
..............................................................................................................................................
	C. Nhờ thời tiết tốt mà mùa màng bội thu.
..............................................................................................................................................
	D. Tuy tôi đã nói nhiều lần nhưng nó vẫn không nghe lời.
..............................................................................................................................................
Câu 2: Viết đoạn văn ngắn từ 6-8 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật Nhĩ trong truyện "Bến quê"trong đó có câu chứa thành phần tình thái và thành phần phụ chú.
 Đáp án – Biểu điểm
I.Trắc nghiệm:(4 điểm)
	+ Câu 1: Mỗi ý đúng 0,5 đ
 1- D	2 - C	3 - A	4 - B
	+ Câu 5 nối đúng các ý đạt 0,5 = 2đ
 1 - d 2 - a 3 - b 4 - c
II.Tự luận:(6 điểm)
 + Câu 1: Mỗi câu đúng đạt 0,5 = 2đ
 A. Câu ghép ĐL có quan hệ đối chiếu
	 B. Câu ghép ĐL có quan hệ tương phản
	 C. Câu ghép chính phụ có quan hệ nguyên nhân - hệ quả
	 D. Câu ghép CP có quan hệ tương phản.
 + Câu 2:(4 điểm)
	- Về hình thức: Viết đúng đoạn văn, đủ số lượng câu, diễn đạt mạch lạc = 1điểm
 - Về nội dung: Đảm bảo nội dung = 2điểm
	 Có ít nhất 2 câu chứa thành phần tình thái và phụ chú = 1điểm
IV. Củng cố: Gv thu bài, nhận xét giờ làm bài
V. HDVN: 
 - Chuẩn bị bài "Luyện tập viết Hợp đồng"
E. RKN

Tài liệu đính kèm:

  • doc157-KT TV 1.doc