Giáo án Ngữ văn khối 9 - Kì I - Tuần 16

Giáo án Ngữ văn khối 9 - Kì I - Tuần 16

 TIẾT 76 :

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 Giúp HS:

Ôn tập, nắm vững các tác phẩm thơ và truyện hiện đại (từ bài 10 đến bài 15) về tác giả, tác phẩm, nội dung và đặc sắc nghệ thuật.

* Chuẩ bị: -GV: Đọc tài liệu tham khảo, soạn bài.

 -HS: Đọc lại các tác phẩm thơ và truyện hiện đại và các bài học tương ứng

II.NỘI DUNG TIẾN HÀNH:

 1/Ổn định và kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị của HS kết hợp với hỏi trong giờ.

 2/Bài mới:

 

doc 15 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 481Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn khối 9 - Kì I - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 14-12-2009
Tieát 76: Ôn tập về thơ và truyện hiện đại
Tiết 77: Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Tieát78,79: Coá höông
 Tiết 80: Trả bài Tập làm văn số 3 
Tuần 16 
 Bài 15,16 
 TIẾT 76 : 
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 Giúp HS:
Ôn tập, nắm vững các tác phẩm thơ và truyện hiện đại (từ bài 10 đến bài 15) về tác giả, tác phẩm, nội dung và đặc sắc nghệ thuật.
* Chuẩ bị: -GV: Đọc tài liệu tham khảo, soạn bài. 
 -HS: Đọc lại các tác phẩm thơ và truyện hiện đại và các bài học tương ứng
II.NỘI DUNG TIẾN HÀNH:
 1/Ổn định và kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị của HS kết hợp với hỏi trong giờ.
 2/Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị ở nhà
Hoạt động 2: Ôn tập trên lớp:
-Kẻ bảng thống kê theo mẫu bên dưới cho HS điền nội dung vào.
- Cho cả lớp nhận xét.
I.Chuẩn bị ở nhà:
 1/Đọc lại các tác phẩm thơ và truyện hiện đại (Từ bài Đồng chí Chiếc lược ngà).
 2/Lập bảng thống kê về các tác phẩm trên theo trình tự: tên tác phẩm (đoạn trích), thể loại, tác giả, tóm tắc nội dung (cốt truyện hoặc tình cảm cảm xúc chính), nét nghệ thuật đặc sắc.
 3/Đọc lại phần lí thuyết về văn biểu cảm trong phần TLV ở lớp 7,8 và cách làm văn tự sự kết hợp với biểu cảm, lập luận ở lớp 9.
II.Ôn tập trên lớp:
 1/ Kẻ bảng thống kê:
Bảng thống kê các tác phẩm thơ và truyên hiện đại
Tên tác phẩm (đoạn trích)
Thể loại
Tác giả
Tóm tắt nội dung
Đặc sắc nghệ thuật
Đồng chí
Thơ
Chính Hữu
Vẻ đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, đồng đội và hình ảnh người lính cách mạng trong k/c chống Pháp.
Chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm và cô đúc, giàu ý nghĩa biểu tượng.a
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Thơ
Phạm tiến Duật
Hình ảnh độc đáo về những chiếc xe không kính cùng hình ảnh người chiến sĩ lái xe Trường Sơn thời đánh Mĩ với tư thế hiên ngang, dũng cảm, lạc quan, ý chí quyết tâm chiến đấu.
Chất liệu hiện thực sinh động, ngôn ngữ, giọng điệu giàu tính khẩu ngữ, tự nhiên khỏe khoắn.
Đoàn thuyền đánh cá
Huy Cận
Thơ
Hình ảnh đẹp, tráng lệ, thể hiện sự hài hòa giừa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống.
Sự sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo; có âm hưởng khỏe khoắn hào hùng, lạc quan.
Bếp lửa
Bằng Việt
Thơ
Tình cảm, cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình- người cháu- và hình ảnh người bà giàu tình thương giàu đức hi sinh.
Nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận.
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Nguyễn Khoa Điềm
Thơ
Tình yêu thương con và ước vọng của người mẹ dân tộc Tà-ôi gắn liền với lòng yêu quê hương, đất nước và khát vọng tự do của nhân dân ta trong k/c chống Mĩ.
Giọng điệu thơ tha thiết, ngọt ngào qua những khúc ru, bố cục đặc sắc.
Ánh trăng
Nguyễn Duy
Thơ
Ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao tình nghĩa và biết rút ra bài học về cách sống cho mình.
Kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự trong bố cục bài thơ.
Làng
Kim Lân
Truyện ngắn
Tình yêu làng quê gắn liền với lòng yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân và nhân dân ta trong k/c chống Pháp.
Xây dựng tình huống tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ của nhân vật quần chúng.
Lặng lẽ Sa Pa
Nguyễn Thành Long
Truyện ngắn
Ca ngợi khẳng định vẻ đẹp và lòng say mê làm việc phục vụ đất nước của những con người lao động thầm lặng. .
Xây dựng tình huống hợp lí, cách kể chuyện tự nhiên có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận.
Chiếc lược ngà
Nguyễn Quang Sáng
Truyện ngắn
Tình cảm cha con sâu nặng trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh
Miêu tả tâm lí nhân vật, xây dựng tình huống truyện bất ngờ, tự nhiên.
DẶN DÒ:
 Chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết về các tác phẩm thơ và truyện hiện đại:
- Học thuộc lòng các bài thơ, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung và đặc sắc nghệ thuật của mỗi bài.
- Đọc lại, nắm nội dung các truyện, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, tình huống, cách xây dựng nhân vật trong các truyện.
KIỂM TRA VỀ THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
Tiết 77:
I.Mục tiêu cần đạt:
 - Trên cơ sở ôn tập, HS nắm vững các bài thơ, truyện hiện đại đã học (từ bài 10 đến bài 15), làm tốt các bài kiểm tra 1 tiết tại lớp.
 - Qua kiểm tra, đánh giá được kết quả học tập của HS về tri thức, kĩ năng, thái độ, để có định hướng giúp HS khắc phục những điểm còn yếu.
* Chuẩn bị:
 - GV: Ra đề, in ra giấy: làm 2 đề để 2 HS ngồi cùng bàn, không cùng đề.
 - HS: +Học thuộc lòng và nắm nội dung, nghệ thuật các bài thơ đã học.
 +Đọc, tóm tắt nội dung truyện, nghệ thuật các truyện hiện đại đã học
II.Các bước tiến hành:
 1/ Ổn định:
 2/ Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.
 3/ Làm bài kiểm tra:
 + Phát đề cho HS
 + HS làm bài (42 phút) + Thu bài
Dặn dò:
Chuẩn bị bài Cố hương: Đọc văn bản, nắm nét chính về tác giả, xuất xứ, tóm tắt nội dung, tìm nội dung trả lời cho 4 câu hỏi trong phần Đọc hiểu, 2 câu hỏi trong phần Luyện tập.
 II. TỰ LUẬN :( 7 điểm)
Câu 1(2 đ): - Nêu những nét chính và hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)
Câu 2(3 đ): - Nêu những điểm chính về diễn biến tâm lý, tình cảm của nhân vật bé Thu (Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng), trước khi nhận ông Sáu là cha.
 Từ đó em có suy nghĩ gì về cảnh ngộ éo le mà chiến tranh đã đem đến cho bao gia đình?
Câu 3( 2 đ):- Nêu chủ đề bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy. 
TIẾT :78,79 : CỐ HƯƠNG
 Lỗ Tấn
A.MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
Giuùp hoïc sinh:
Thaáy ñöôïc tinh thaàn pheâ phaùn saâu saéc xaõ hoäi cuõ vaø nieàm tin trong saùng vaøo söï xuaát hieän taát yeáu cuûa cuoäc soáng môùi, xaõ hoäi môùi.
Thaáy ñöôïc maøu saéc tröõ tình ñaäm ñaø cuûa taùc phaåm >, vieäc söû duïng thaønh coâng caùc bieän phaùp ngheä thuaät so saùnh vaø ñoái chieáu, vieäc keát hôïp nhuaàn nhuyeãn nhieàu phöông thöùc bieåu ñaït trong taùc phaåm.
CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
Giaùo vieân:
Saùch giaùo khoa, saùch thieát keá baøi daïy, saùch giaùo vieân, saùch tham khaûo.
Giaùo aùn, chaân dung nhaø vaên.
Baûng phuï.
Hoïc sinh:
Soaïn baøi(traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa SGK)
B.KIEÅM TRA BAØI CUÕ:
Kieåm tra phaàn soaïn baøi cuûa HS.
C.TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baøi
H.ñoäng1: Tìm hiểu chung
Em hieåu gì veà taùc giaû Loã Taán?
Hoaït ñoäng 2:
Höôùng daãn ñoïc, toùm taét, boá cuïc cuûa baøi {( Truyeän ñöôïc chia laøm maáy phaàn lôùn?) Theo haønh trình chuyeán veà queâ cuûa taùc giaû} Neâu yù töøng phaàn.
Hoaït ñoäng 3:
Trong truyeän nhaân vaät naøo laø chính? Vì sao?
 Bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñaõ laøm noåi baät söï thay ñoåi cuûa nhaân vaät Nhuaän Thoå?( Taû qua ñoái chieáu, mieâu taû)
Hoaït ñoäng 4: Phaân tích nhaân vaät Nhuaän Thoå.
Hình aûnh Nhuaän Thoå xuaát hieän tröôùc maët toâi so vôùi 20 naêm veà tröôùc khaùc nhau nhö theá naøo?
Ngheä thuaät ñoái chieáu nhaèm laøm noåi baät ñieàu gì?(Cuoäc ñôøi Nhuaän Thoå sau 20 naêm nhö theá naøo?)
Nhuaän Thoå lí giaûi cuoäc soáng cuûa mình nhö theá naøo?
Nhaân vaät thím Hai Döông vaø Nhuaän Thoå coù ñieåm gì gioáng nhau?
Hieåu gì veà xaõ hoäi Trung Quoác vaø tö töôûng nhaø vaên qua caùi nhìn veà con ngöôøi queâ höông?
Moái quan heä giöõa Nhuaän Thoå vaø “toâi” bieåu hieän ñieàu gì ôû ngöôøi noâng daân?
Thím Hai Döông nghó veà Nhuaän Thoå, baø cuõng coù nhöõng haønh ñoäng nhö theá naøo?àHieåu gì veà ngöôøi noâng daân Trung Quoác trong xaõ hoäi ñoù?
Hoaït ñoäng 5: Phaân tích nhaân vaät “toâi”.
Nhöõng phöông htöùc bieåu ñaït ñöôïc duøng trong taùc phaåm?
Chæ ra nhöõng caâu vaên tröïc tieáp theå hieän suy nghó, caûm xuùc cuûa nhaän vaät “toâi” tröôùc caûnh con ngöôøi ôû queâ höông?
Caûm xuùc khi rôøi queâ cuûa “toâi” bieåu hieän nhö theá naøo?
Suy nghó nhö theá naøo veà hình aûnh con ñöôøng maø nhaân vaät “toâi” muoán noùi ôû cuoái truyeän?(Quan heä vôùi toaøn truyeän?YÙ nghóa?)
Hoaït ñoäng 6:
GV neâu vaán ñeà cho HS suy nghó, laøm vieäc theo nhoùm(GV cho hoïc sinh ñoïc ghi nhôù)
Hoaït ñoäng 7:
Toå chöùc luyeän taäp chung.
GV cho HS ñoïc caâu hoûi.
HS ñoïc chuù thích veà taùc giaû SGK/216,217
HS toùm taét. Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
HS traû lôøi. HS cuûa lôùp nghe boå sung.
HS ñoïc,tìm nhöõng chi tieát veà hình daùng, cöû chæ, haønh ñoäng,bieåu hieän.
HS traû lôøi.
HS trao ñoåi nhoùm, phaùt bieåu.
HS ñoïc kó ba ñoaïn vaên theo gôïi yù SGK caâu 4/218
HS suy nghó, traû lôøi.
Hs löïa choïn vaø thaûo luaän trình baøy.
I-Tìm hiểu chung
Taùc giaû: SGK/216,217
Taùc phaåm: toùm taét ñoaïn trích.
Boá cuïc: 3 phaàn:
“Toâi khoâng quaûnñang laøm aên sinh soáng”: “Toâi” treân ñöôøng veà queâ.
“Tinh mô saùng hoâm sau saïch trôn nhö queùt”: Nhöõng ngaøy” toâi” ôû queâ.
Phaàn coøn laïi: “Toâi” treân ñöôøng xa queâ.
II-Ñoïc – hieåu vaên baûn:
Caûnh vaät vaø con ngöôøi queâ höông qua caùi nhìn cuûa nhaân vaät “toâi”:
Caûnh vaät:
Hieän taïi - Trong hoài öùc
Xô xaùc ñeïp ñeõ
Tieâu ñieàu
Hoang vaéng
Hình aûnh Nhuaän Thoå:
Hai möôi naêm tröôùc Hieän taïi: 
Caäu beù khoûe maïnh, Aên maëc
nhanh nheïn,trang raùch röôùi 
phuïc ñeïp ñeõ, ñeo ngheøo
 khoå
voøng baïc. (muõ,
 aùo,). 
Hieåu bieát nhieàu Maét 
(keå chuyeän baét tra)
Noùi chuyeän töï nhieân Noùi
 chuyeän ,voâ tö. thöa baåm
ðMoät Nhuaän Thoå ðTaøn taï,
 baàn
ñeïp ñeõ,ñaày söùc soáng. heøn.
 ðCuoäc
 ñôøi 
 xuoáng
 doác,
 sa suùt.
ðToá caùo xaõ hoäi Trung Quoác sa suùt veà moïi maët.
Leân aùn caùc theá löïc ñaõ taïo neân thöïc traïng ñaùng buoàn(troäm caép, thueá, con ñoâng,)
Nhöõng maët tieâu cöïc naèm ngay trong taâm hoàn, tính caùch cuûa göôøi noâng daân (gaùnh naëng tinh thaàn)
Nhöõng suy nghó, caûm xuùc cuûa “toâi”:
Nhöõng ngaøy ôû queâ:
Ngaïc nhieân tröôùc söï xuaát hieän cuûa thím Hai Döông, Nhuaän Thoå.
Ñieáng ngöôøi ñi tröôùc lôøi chaøo cuûa Nhuaän Thoå.
Than thôû cho gia caûnh cuûa Nhuaän Thoå.
ðBuoàn, ñau xoùt tröôùc söï sa suùt cuûa nhöõng ngöôøi nôi queâ höông.
Khi rôøi queâ:
Loøng khoâng chuùt löu luyeán, caûm thaáy ngoät ngaït, leû loiðböùc boái, aûo naõo buoàn ñau thaát voïng nhöùc nhoái.
Suy nghó veà queâ höông: Theá heä treû phaûi soáng moät cuoäc ñôøi môùi, cuoäc ñôøi toâi chöa töøng soáng.
Hình aûnh con ñöôøng laø bieåu hieän moät nieàm tin vaøo söï ñoåi thay xaõ hoäi, tìm moät ñöôøng ñi môùi cho ngöôøi Trung Quoác trong nhöõng naêm ñaàu theá kæ XX.
3-Toång keát:
Noäi dung:
Nhöõng rung caûm cuûa nhaân vaät “toâi” tröôùc söï thay ñoåi cuûa laøng queâàPheâ phaùn xaõ hoäi phong kieán, leã giaùo phong kieánàÑaët ra con ñöôøng ñi cho ngöôøi noâng daân.
Ngheä thuaät:
Dieãn bieán taâm lí nhaân vaät.
III-Luyeän taäp:
Choïn ñoaïn vaên, hoïc thuoäc.
Tìm nhöõng töø thích hôïp trong taùc phaåm ñieàn theo baûng maãu SGK/219
CUÛNG COÁ DAËN DOØ:
Keå laïi dieãn caûm caâu chuyeän.
Naém ñöôïc ñaëc ñieåm ngheä thuaät keå chuyeän vaø yù nghóa lôùn lao trong tö töôûng cuûa nhaø vaên.
Chuaån bò oân taäp Taäp Laøm Vaên (baøi 15 vaø 16).
@?@?@?@?&@?@?@?@?
 TIẾT 79-80 : ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
A-Muïc tieâu caàn ñaït:
Giuùp hoïc sinh:
- Naém ñöôïc caùc noäi dung chính cuûa phaàn Taäp laøm vaên ñaõ hoïc trong Ngöõ vaên 9, thaáy ñöôïc tính chaát tích hôïp cuûa chuùng vôùi vaên baûn chung.
- Thaáy ñöôïc tính keá thöøa vaø phaùt trieån cuûa noäi dung taäp laøm vaên hoïc ôû lôùp 9 baèng caùch so saùnh vôùi noäi dung caùc kieåu vaên baûn ñaõ hoïc ôû nhöõng lôùp döôùi.
Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:
Giaùo vieân:
- SGK, saùch giaùo vieân, saùch tham khaûo, saùch thieát keá giaùo aùn
- Giaùo aùn.
- Baûng phuï.
2. Hoïc sinh:
Traû lôøi caâu hoûi SGK trang 206 vaø 6 caâu hoûi SGK trang220.
B-Kieåm tra baøi cuõ:
Keå teân caùc kieåu vaên baûn ñaõ hoïc töø lôùp 6 ñeán lôùp 9 vaø neâu ñaëc ñieåm töøng vaên baûn( 5 kieåu vaên baûn-> phöông thöùc bieåu ñaït)
C-Tieán trình toå chöùc caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuaû troø
Ghi baøi
GV gôïi yù:
( Ñoái töôïng thuyeát minh naøo caàn keát hôïp vôùi mieâu taû? Ñoái töôïng thuyeát minh naøo caàn keát hôïp vôùi giaûi thích?)
Vaên baûn töï söï keå ôû ngoâi soá maáy caàn chuù yù mieâu taû noäi taâm? Vì sao vaên töï söï caàn mieâu taû noäi taâm?
Neâu vai troø, vò trí, taùc duïng cuûa caùc bieän phaùp ngheä thuaät vaø yeáu toá mieâu taû trong VB thuyeát minh nhö theá naøo?
GV keû baûng gôïi yù caùc ñieåm caàn SS cuûa hai kieåu VB ñeå caùc em chæ ra ñöôïc ( tính chaát taùi hieän söï vaät, yeâu caàu phöông thöùc taùi hieän, muïc ñích söû duïng trong phaïm vi naøo, ngoân ngöõ söû duïng)
GV neâu caâu hoûi4/206
GV gôïi yù 1 soá ñoaïn trích ñeå VD.
Theá naøo laø ñoái thoaïi, ñoäc thoaïi vaø ñoäc thoaïi noäi taâm?
Vai troø, taùc duïng vaø hình thöùc theå hieän cuûa caùc yeáu toá naøy trong VB töï söï nhö theá naøo?
TIẾT 80 :Ôn Tập TLV tiếp (từ câu7 đến câu 12), trang 220.
GV neâu caâu hoûi soá 10,11,12.
HS ñoïc caâu hoûi soá 1.
HS tìm caùc VD minh hoïa cho töøng kieåu VB.
HS trao ñoåi, traû lôøi.
HS traû lôøi
HS traû lôøi.
HS nhaéc laïi baøi hoïc(Baøi 13 SGK/178)
HS trao ñoåi vaø trình baøy, lôùp boå sung.
HS töï thaûo luaän vaø phaùt bieåu theo toå, nhoùm
 Ôân taäp Taäp laøm vaên
Taäp laøm vaên trong NV9 cung caáp ND lôùn nhö sau:
VB thuyeát minh vôùi troïng taâm laø luyeän taäp vieäc keát hôïp giöõa thuyeát minh vôùi caùc bieän phaùp ngheä thuaät vaø yeáu toá mieâu taû.
Vaên baûn töï söï vôùi hai troïng taâm:
- Töï söï vôùi bieåu caûm vaø mieâu taû noäi taâm, giöõa töï söï vôùi laäp luaän.
- Moät soá ND môùi trong VB töï söï nhö ñoái thoaïi vaø ñoäc thoaïi noäi taâm trong töï söï; ngöôøi keå chuyeän vaø vai troø cuûa ngöôøi keå chuyeän trong töï söï.
Thuyeát minh + mieâu taû: ñeå hình dung ra söï vaät
Thuyeát minh + giaûi thích: laøm roõ söï vaät caàn giôùi thieäu
Neáu thieáu hai yeáu toá thì baøi thuyeát minh seõ khoâ khan vaø thieáu sinh ñoäng.
Mieâu taû Thuyeát minh
(Ñoái töôïng (Ñoái töôïng
Cuûa mieâu cuûa thuyeát minh thường
Taû thöôøng laø caùc loaïi 
Laø caùc söï söï vaät, ñoà vật)
Vaät, con 
Ngöôøi, hoaøn 
Caûnh cuï theå)
- Coù hö -Trung thaønh
caáu töôûng vôùi ñaëc ñieåm
töôïng, cuûa ñoái 
khoâng nhaát töôïng, söï vật
thieát phaûi 
trung thaønh
vôùi söï vaät.
- Duøng - Baûo ñaûm 
nhieàu so tính khaùch
saùnh, lieân quan, khoa 
töôûng hoïc
- Mang - Ít duøng 
nhieàu caûm töôûng töôïng,
xuùc chuû so saùnh.
quan cuûa 
ngöôøi vieát.
- Ít duøng - Duøng nhieàu
soá lieäu cuï soá lieäu , cuï
theå, chi theå, chi tieát
tieát.
- Duøng - ÖÙng duïng
nhieàu trong trong nhieàu
saùng taùc tình huoáng
vaên chöông cuoäc soáng,
ngheä thuaät vaên hoùa,
 khoa hoïc.
- Ít tính - Thöôøng theo
khuoân maãu 1 soá y/c gioáng
 nhau (maãu)
-Ña nghóa -Ñôn nghóa.
Ñoaïn vaên töï söï coù söû duïng yeáu toá mieâu taû noäi taâm: Ñoaïn trích “ Laøng”.
“ Thöïc söï meï khoâng lo laéng”
- Ñoaïn vaên töï söï coù söû duïng yeáu toá nghò luaän:
“ Vua Quang Trung cöôõi voi ra doanh yeân uûi quaân lính, truyeàn cho taát caû ñeàu ngoài maø nghe leänh, roài duï hoï raèng:
- Quaân Thanh sang xaâm laán nöôùc tabaûo laø ta khoâng noùi tröôùc!”
( Ngoâ Gia vaên phaùi, Hoaøng Leâ nhaát thoáng chí trong NV9, taäp moät)
- Ñoaïn vaên töï söï söû duïng caû mieâu taû noäi taâm vaø nghò luaän:
“ Laõo khoâng hieåu toâi, toâi nghó vaäy,cuoäc ñôøi naøy quaû thaät cöù moãi ngaøy moät theâm ñaùng buoàn”( Nam Cao, Laõo Haïc, trong NV8, taäp I)
Xem laïi baøi 13 SGK/178
Ví duï veà ñoaïn vaên töï söï coù söû duïng caùc yeáu toá ñoái thoaïi, ñoäc thoaïi vaø ñoäc thoaïi noäi taâm
[]toâi caát gioïng veùo von: Caùi Coø, caùi Vaïc, caùi Noâng. Ba caùi cuøng beùo, vaët loâng caùi naøo? Vaët loâng caùi Coác cho tao. Tao naáu, tao nöôùng, tao xaøo, tao aên. Chò Coác thoaït nghe chò loø doø veà phía cöûa hang, toâi hoûi:
- Ñöùa naøo caïnh kheùo gì tao theá? Ñöùa naøo caïnh kheùo gì tao theá?
Toâi chui toït ngay vaøo hang, cuõng khoâng chui noåi vaøo toå tao ñaâu!”(Toâ Hoaøi, Deá Meøn phieâu löu kyù trong NV 6, Taäp hai)
Xem laïi baøi “Ngöôøi keå chuyeän trong VB töï söï” SGK/192, 193.
Nhöõng noäi dung lieân quan:
- Mieâu taû trong töï söï 
- Nghò luaän trong töï söï
- Bieåu caûm trong töï söï
Moät VB coù ñuû caùc yeáu toá mieâu taû, bieåu caûm, nghò luaän maø vaãn goïi ñoù VB töï söï vì:
- Caùc yeáu toá mieâu taû, bieåu caûm nghò luaän chæ laø nhöõng yeáu toá boå trôï nhaèm laøm noåi baät phöông thöùc chính laø phöông thöùc töï söï.
- Khi goïi teân moät VB, ngöôøi ta can cöù vaøo phöông thöùc bieåu ñaït chính cuûa VB ñoù
Thöïc teá khoù coù moät VB naøo chæ vaän duïng moät phöông thöùc bieåu ñaït duy nhaát
Ñaùnh daáu X vaøo caùc oâ troáng maø kieåu VB chính coù theå keát hôïp vôùi caùc yeáu toá töông öùng trong noù:
Soá TT
Kieåu
VB
chính
 Caùc yeáu toá keát hôïp vôùi VB chính
Töï söï
Mieâu taû
Nghò luaän
Bieåu caûm
Thuyeát minh
Ñieàu haønh
1
Töï söï
/
X
X
X
X
2
Mieâu taû
X
/
X
X
3
Nghò luaän
X
/
X
X
4
Bieåu caûm
X
X
X
/
5
Thuyeát minh
X
X
/
6
Ñieàu haønh
/
Baøi taäp laøm vaên töï söï cuûa HS vaãn phaûi coù ñuû 3 phaàn vì HS ñang trong giai ñoaïn luyeän taäp, phaûi reøn luyeän theo nhöõng yeâu caàu “ chuaån möïc” cuûa nhaø tröôøng.
Nhöõng kieán thöùc vaø kì naêng veà kieåu VB töï söï cuûa phaàn TLV ñaõ soi saùng theâm raát nhieàu cho vieäc ñoïc- hieåu VB – taùc phaåm VH töông öùng trong SGK
Nhöõng kieán thöùc vaø kó naêng veà caùc taùc phaåm töï söï cuûa phaàn ñoïc hieåu VB vaø phaàn Tieáng Vieät töông öùng ñaõ giuùp HS hoïc toát hôn khi laøm baøi vaên keå chuyeän, duøng ngoâi keå, ngöôøi keå chuyeän, daãn daét, xaây döïng vaø mieâu taû nhaân vaät, söï vieäc
Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:
-Chuẩn bị Bài Ôn tập TLV (tiếp theo).
-Chuẩn bị cho Kiểm tra Tổng hợp HK I
@?@?@?@?&@?@?@?@?

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 16.doc